Speculeren met belastinggeld

Verschillende MBO-instellingen zijn in de financiële problemen gekomen door dubieuze beleggingen in derivaten. Dat ontdekte De Telegraaf deze week. Een schande! Of toch niet? 

Mijn primaire reactie op het nieuws van De Telegraaf? Dit kan dus echt niet! Publiek geld steken in derivaten – beleggen met belastinggeld. Onderwijsgeld moet naar onderwijs, niet naar schimmige speculaties op een volatiele beurs. Geen wonder dat universiteiten, hbo’s en nu ook mbo’s in financiële problemen zitten. Verbieden, dit soort creatieve geldstromen.

Zo’n mening bezinkt dan na een nachtje slapen en na wat rust verbreedt de horizon zich weer langzaam. De vernauwde blik krijgt oog voor een alternatieve lezing. Een kabinet dat kort op het onderwijs enerzijds en een ambitieus bestuur dat hetzelfde onderwijs een warm hart toedraagt anderzijds met daar tussen in een bank die adviseert om het beetje vermogen van een geld te laten groeien om aan te wenden voor … onderwijs. Dat is toch een heel begrijpelijke strategie? Wij kunnen toch niet tegen bestuurders van onderwijsinstellingen zijn die geen genoegen nemen met minder geld en, hypothese, slechter onderwijs?

Zouden we de speculatiedrift van scholen niet ook kunnen uitleggen als de weigering van besturen zich bij de huidige, financiële prikkels vanuit Den Haag (minder graag) neer te leggen? Hoe zouden we reageren als was gebleken dat deze derivaten, mits goed belegd, op een school goed zou zijn voor: 1) vier extra leerkrachten die, 2) zes uur per week maatschappelijke vorming geven en dan de 2a) gevaren van ge- en misbruik van alcohol op jonge leeftijd bespreken, 2b) veilige seks onder de aandacht brengen, 2c) normen waarden van ons maatschappelijk verkeer bediscussiëren … Enfin: het droomcurriculum van CDA, PvdA, VVD en PVV uitvoeren?

Concluderend: Politieke partijen die scholen bekritiseren op deze derivatenhandel en tegelijkertijd weigeren te  investeren in het onderwijs, hebben wat mij betreft boter op hun hoofd.

Via Vanderlubben.

 1. 1

  Uit het artikel: “Om zich tegen renteschommelingen te beschermen” nog niet eens gokken, maar gewoon een verzekering tegen hoge rente. Tja, en nu de rente laag staat betalen ze meer dan de rest van de markt.

  Ik lees hier uit dat deze scholen ervoor hebben gekozen om hun rente vast te zetten zodat ze niet voor onverwachte kosten zouden komen te staan. Klinkt als verstandig beleid. Niet als door beleggen extra geld proberen te verdienen.

  De Telegraaf (Media Groep) brengt de leugen in het land.

 2. 2

  Mwah. Heb je toevallig “De slag om Nederland” gevolgd, op televisie? Aflevering 2 ging over de geldzorgen van een school in Limburg.
  Als het geld nou inderdaad naar onderwijs zou gaan, dan zou ik je gelijk geven. Maar is dat wel zo? Over Amarantis ging laatst nog een televisiereportage, die in ieder geval het woord “onverwachts” in de Telegraaf ontkracht: “En als scholen onverwachts in geldproblemen komen, zoals recentelijk is gebeurd bij de Amsterdamse onderwijsmoloch Amarantis, moeten de verzekeringen worden afgekocht.”

 3. 3

  Zeker een mogelijke alternatieve theorie. Nu moeten we alleen, voor er conclusies getrokken kunnen worden, eerst beoordeeld worden welke van beide theorieen het beste overeenkomt met de werkelijkheid.

  Ik denk dan dat je dat goed kunt bepalen door te kijken naar andere dingen uit het beleid. Hoe zijn de scholen met hun budget tot nu toe omgegaan, is dit geld maximaal ingezet ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs? Wat is hun houding ten opzichte van de onderwijskwaliteit in het algemeen – nemen ze bv de punten van de inspectie en de terugkoppelingen van leerlingen ter harte (waar mogelijk) om het onderwijs te verbeteren? Hoe hebben de besturen zich uitgesproken over de maatregelen die de budgetten korten?

  Nou heb ik nog niet alles nagezocht, maar beantwoord de vragen bv eens voor Amarantis en bedenk hoe het Zuid-as-kantoor in deze theorieen past. Ook in Slag om Nederland is er een uitzending over de vastgoedaspiraties van ROC’s.

  Het aantal functies op MBO’s neemt sneller af dan het aantal leerlingen. In 2011 verdiende echter nog 30% van de bestuurders meer dan het daarna geldende maximum (Balkenendenorm voor MBO en HBO, € 194.000, hoger voor universiteiten.)

  Ook kun je vragen stellen bij de 24 zeer zwakke opleidingen, en de voorzichtige eerste signalen over diplomafraude.

 4. 4

  Onzin natuurlijk. Als je in de financiële problemen komt doordat je je verzekert tegen financiële problemen, klopt er iets niet. Er is gewoon gespeculeerd met belastinggeld. En net als onze woningcoorporaties, ziekenhuizen en provincies is dat niet de taak waar we ze voor hebben.

  Het moet gewoon afgelopen zijn met dat gespeculeer. Als je als school niet genoeg geld krijgt, ga je verhaal halen bij degene waar het geld vandaan moet komen. Als je thuis geld tekort komt, ga je dan ook naar het casino met je laatste centen? Nee, natuurlijk.

  En ook met geld overschotten ga je niet naar het casino, maar die wend je aan voor de taak waarvoor je op aarde bent. Of je geeft het terug aan de belastingbetaler.

  Die hele derivatenhandel is een enorm risico onder onze welvaart. Waar denk je dat de crisis door is ontstaan? Die markt zou beter een kopje kleiner gemaakt worden. Zelfs gewone spaarbanken zouden zich daar verre van moeten houden.

 5. 5

  Je moet wel iets doen met je geld omdat het anders ontwaardt, enige conservatisme is wel gewenst met publiek geld, vreemder is het dat ze zulke grote buffers ueberhaupt hebben.

 6. 6

  Volgens mij is die boter op het hoofd in de zon gesmolten en heeft die boter geen zonnesteek kunnen voorkomen. Renterisico op bestaande/ aan te gane contracten (partieel) afdekken kan doelmatig zijn. Speculeren op zich zelf nooit voor een organisatie die speculatie niet in zijn doelstelling heeft staan. Dit had dus allang moeten worden verboden en inderdaad hebben de politici die dit niet hebben voorkomen dus boter op het hoofd en de belastingbetaler miljarden euro’s schade berokkend.

 7. 7

  Je moet wel iets doen met je geld omdat het anders ontwaardt Je zou kunnen overwegen om het in onderwijs te steken. Want daar heb je het immers voor gekregen. (En een beetje in onderhoud van wat je hebt.) Of lijkt je dat een vreemd idee?

 8. 10

  Denk je nou werkelijk dat als de schoolbaronnen nog meer geld uit Den Haag hadden gekregen ze dit niet in derivaten hadden gestoken?

  School besturen spelen bedrijfje zonder de verantwoording die daar bij komt kijken, en dan gaat het mis.

 9. 11

  Misschien heb je woorden als pkeor of cinaso gebruikt zonder ze verkeerd te spellen? Dan komt je reactie in de spamfilter terecht. Even duimen voor een langslopend redactielid.

 10. 12

  Kernpunt is natuurlijk ook nog dat onze bankiers een zorgplicht hebben. Als hun cliënten onverantwoorde financiële transacties aangaan/posities innemen zou een accountmanager hierop moeten wijzen. De AFM heeft wel altijd een grote mond maar is vooral goed in het dempen van putten als het kalf verdronken is, en zelfs dat lukt ze niet.

 11. 13

  Dat heeft die accountmanager misschien nog gedaan ook, maar je hebt grote kans dat er zo’n man zat die eens “out of the box” “groot” wilde denken, en de waarschuwing achteloos heeft weggewuifd.

 12. 14

  Daar zou u gelijk in kunnen hebben. Maar heeft die accountmanager ook intern contact gehad met z’n afdeling die risicobeheer, inclusief het product goedkeurings- en beoordelingsproces in z’n porteuille heeft om vast te stellen dat de bank onaanvaardbare risico’s loopt bij een account die op zo’n grove wijze speculeert? De berichten in de pers doen vaak anders vermoeden.

  Dit bericht duidt b.v. op vergaande belangenverstrengeling:
  Toezichthouder Vestia moet tijdelijk afscheid nemen van voorzitter, http://tinyurl.com/cog4a87