Sharia4Belgium zoekt de grenzen op in Amsterdam

Foto: copyright ok. Gecheckt 25-10-2022
,

Het had wel wat weg van Monty Python: de persconferentie op de Dam van Sharia4Belgium in de rol van The knights who say Ni!! Een soort Wilders met baard sloeg daar allerlei radicale opruiende taal uit, schoffeerde de slachtoffers van de Tweedewereldoorlog en spuugde op Europa. Rond het Oorlogsmonument op de Dam zouden volgens hem alle perversiteiten zich verzamelen om zich klem te zuipen en te prostitueren. We want.. a shrubbery!!! Als klap op de vuurpijl bedreigde de salafistische woordvoerder ook nog eens de échte Wilders, die hij bij Orpheus ‘hond van de Romeinen’ noemde?! De sharia zou wel even met hem ‘dealen’ zoals in het verleden ook met dergelijke figuren was gedaan. ‘Trek lering uit Theo van Gogh’ sprak hij dreigend. De persconferentie had overigens nauwelijks bekijks. Maar toen (op 4m35s) een potige toeschouwer inhoudelijk reageerde met de tekst: ‘je bent gewoon een klootzak’ werd deze fluks in de boeien geslagen door de aanwezige stillen van het zakkenrolteam? Alles werd gefilmd door (AT5) straatfilmer Frans Buis: FILMPJE!

Het merkwaardige incident is koren op de molen van de PVV die onmiddelijk Kamervragen heeft ingediend en gefundenes fressen voor de onderbuik die ‘het linkse stadsbestuur’ de schuld geeft dat dit kon gebeuren. Maar afgezien van de strafbare bedreiging én de Middeleeuwse communicatiemethode van het houden van een persconferentie op een stadsplein valt de rest van het betoog toch gewoon onder vrijheid van meningsuiting. Of moeten we dit met z’n allen niet willen en dient Sharia4Belgium per ommegaande de grens overgekieperd te worden richting Moeskroen, Marrakech of Mekka?

De beste reactie ter plekke op dit soort marginale haatfiguren is uiteraard humor, zo lieten atheïsten in Australië vorige maand nog zien: where are the women?!! ZZ Top!! ZZ Top!! ..en voor de rest allemaal ongezien een shrubbery deze Pinkster, met spekjes ofzo… Ni!

Reacties (80)

#1 Bookie

Bedreig je mensen met de dood is er niks aan de hand, zeg je daar wat van word je gearresteerd. Het is wat raar.

 • Volgende discussie
#1.1 Prediker - Reactie op #1

Dat is natuurlijk niet raar. Lijk je mensen te bedreigen met de dood, dan is dat juristenvoer dat later uitgezocht moet en kan worden (het staat immers allemaal op band, en er waren verbalisanten bij); maar ben je bezig een vechtpartij uit te lokken, dan is de openbare orde in het geding.

En ja, dan wordt je afgevoerd, om te voorkomen dat er een vechtpartij ontstaat. Zo simpel is dat.

#1.2 Bookie - Reactie op #1.1

Als je commentaar levert lok je een vechtpartij uit??

 • Volgende reactie op #1.1
#1.3 Prediker - Reactie op #1.2

Als jij boos op de spreker van een manifestatie afloopt met opgeheven vinger en hem daarbij uitscheldt (“Je bent gewoon een klootzak”), en die lui beginnen je geërgerd weg te duwen, zodat er een opstootje dreigt te ontstaan; ja, dan lok je een vechtpartij uit.

#1.4 Bismarck - Reactie op #1.3

Klinkt misschien als een gekke suggestie, maar als politie zou je dan eens kunnen beginnen met het arresteren van degenen die duwen (fysiek geweld uitoefenen), niet degene die geduwd wordt.

 • Volgende reactie op #1.3
#1.5 Prediker - Reactie op #1.3

@Bismarck; Op elke persconferentie of manifestatie waar een toehoorder dreigend en met opgeheven vinger naar de spreker toe loopt, wordt die persoon weggeduwd en verwijderd.

Hetzij door de manifestanten zelf, hetzij door de beveiliging.

De politie is er om de openbare orde te bewaken. Die openbare orde komt hier in het gevaar, omdat een persoon de fysieke confrontatie zoekt met die haatbaarden. Die persoon wordt dus verwijderd zodra het uit de hand begint te lopen.

Gek hè?

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.6 Herman - Reactie op #1.3

Je neiging om het voor dit soort mensen op te nemen kent geen grenzen hè? Deze mensen organiseren in het openbaar een persconferentie waar iedereen daar getuige van is. Dan moeten deze mensen ook in het openbaar weerwoord dulden. Zolang die man zijn handjes thuis houdt, doet hij niets anders dan de openbare weg gebruiken voor hetzelfde recht op vrijheid van meningsuiting als die moslimextremisten. Als die extremisten geen tegenspraak dulden moeten ze een besloten zaaltje afhuren.

De politie moet gewoon degenen die fysiek worden aanpakken. Dat zijn in dit geval de extremisten.

 • Vorige reactie op #1.3
#1.7 Harm - Reactie op #1.1

Inderdaad een merkwaardig commentaar: de openbare orde lijkt me voortdurend in het geding, als je zo wilt.

Of dat juridisch gezien een valide argument is om hier preventief in te grijpen lijkt me in alle gevallen zeer twijfelachtig.

 • Vorige reactie op #1.1
#2 McLovin

Volgens mij moet je in dit land een vergunning hebben om te demonstreren, toch? Dus vrijheid van meningsuiting of niet, als ie die niet had, had deze meneer zo afgevoerd mogen worden. En als wel, dan kletst vrolijk je onzin praat de wereld in. Ieder zijn ding. Liever dat ie gefrustreerd ietsd roept over Allah, pervers westen en hoehoe, nou nou nou wat erg, toespelingen maakt aanhet adres van grote Geert, dan dat ie een bom midden op de Dam laat af gaan. onzin uitkramen kan nooit kwaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 gronk - Reactie op #2

Aangezien d’r politie *en* stillen waren, ga ik d’r van uit dat-ie wel een demonstratievergunning had. Overigens had-ie meer politie als toeschouwers dan andere mensen…

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Bismarck - Reactie op #2

Volgens mij moet je in dit land een vergunning hebben om te demonstreren, toch?

Volgens jouw wel (toch?), volgens mij zeker niet.

 • Vorige reactie op #2
#2.3 gronk - Reactie op #2.2

Vergunning is afhankelijk van de gemeete, je hebt wel meldplicht. Organiseert u een betoging / demonstratie, dan dient u dit minstens 48 uur van tevoren bij de burgemeester te melden (ingevolge de Wet Openbare Manifestatie). U hoeft dus geen vergunning aan te vragen. Een kennisgeving is voldoende. Bijzondere omstandigheden kunnen een kortere periode rechtvaardigen.

van hiero

#2.4 Bismarck - Reactie op #2.3

Vergunningplicht voor demonstraties is gelukkig grondwettelijk verboden.

#2.5 gronk - Reactie op #2.4

Gelukkig heeft iemand van de sp wat er wel en niet mag helder opgeschreven

Kort: meldplicht, moet eigenlijk altijd toegestaan worden, tenzij bijzondere risico’s/verkeershinder. Gezellig op de A4 demonstreren gaat ‘m niet worden.

 • Volgende reactie op #2.4
#2.6 Sjiek - Reactie op #2.4

Meldplicht is er om de lokale openbare orde handhaver de mogelijkheid te geven eventuele oo maatregelen te treffen.

 • Volgende reactie op #2.4
 • Vorige reactie op #2.4
#2.7 gronk - Reactie op #2.4

In dit geval ook om de demo van publiek, pardon, ordehandhaving te voorzien.

 • Volgende reactie op #2.4
 • Vorige reactie op #2.4
#2.8 McLovin - Reactie op #2.4

Ha ok, dat wist ik niet. Weer wat geleerd. Ik dacht dat je altijd eerst toestemming moest vragen bij de gemeente.

 • Vorige reactie op #2.4
#3 Harm

Dankzij de publiciteit boeken de extremisten weer een succesje.

“Het is een complot!”, zou Rob schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 weerbarst

Er was geen hond, het hele publiek bestond uit politie zo te zien. En die man met het vingertje, maar die was misschien ook politie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Karl Kraut

En de salafisten staan zelf op de loonlijst van onze veiligheidsdiensten.

Het is het standaard-Duitse model:
de goedgekeurde nazi-demonstratie wordt door de politie beschermd, en de anti-fascistische tegendemonstratie worden door de politie ingerekend of inmekaar gemept. Halfzacht ‘links’ staat erbij en praat het goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@13: Die openbare orde komt hier in het gevaar, omdat een persoon de fysieke confrontatie zoekt met die haatbaarden.

Ik zie dat toch anders. Om te beginnen is het geen persconferentie. Bovendien zoekt de bezoeker de verbale confrontatie, niet de fysieke. Dat doen een tweetal baarden, daarom zouden zij ook gearresteerd moeten worden. Van een bedreiging van de openbare orde is geen sprake. Afgezien van een vijftal baarden, deze tegendemonstrant, wat journalisten en een dozijn agenten (al dan niet in uniform) is er niemand in de buurt. De agenten zijn hoe dan ook al in de meerderheid tegen alle demonstranten en toeschouwers samen, dus er is ook geen reden om te kiezen voor één arrestatie vanwege opportune redenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Prediker - Reactie op #6

Als jij dreigend met opgeheven vinger, en scheldend op een groep mensen afkomt, dan zoek je geen fysieke confrontatie?

“dus er is ook geen reden om te kiezen voor één arrestatie vanwege opportune redenen”

Tja, kennelijk dacht de aanwezige politie daar anders over. Maar als de betrokkene het hier niet mee eens is, moet hij maar eens contact opnemen met een juridisch loket of burgerrechtenvereniging, die dan een klacht namens hem kan indienen en deze zaak voor de rechter kan brengen. En dan zullen we uiteindelijk wel zien wie er gelijk krijgt.

#6.2 Bismarck - Reactie op #6.1

Ik hoop dat hij dat doet.

 • Volgende reactie op #6.1
#6.3 Harm - Reactie op #6.1

Typisch de Prediker:

Ik heb gelijk en stel nou dat ik niet gelijk heb, dan kan de betrokkene altijd nog een klacht indienen en dan zullen we wel eens zien of ik niet gelijk heb.

Wel eens een klacht ingediend tegen de politie, Prediker?
En werd je toen in het gelijk gesteld?

 • Vorige reactie op #6.1
#6.4 Prediker - Reactie op #6.3

De hermandad is tegen mij altijd zeer correct en coulant in haar optreden, Harm. Ik heb dus niks te klagen, als burgerlijke braverik.

Maar feit is, dat op straat, in het moment zelf, de politie altijd het laatste woord heeft over wat er dient te gebeuren, en niet de burger. Gelukkig maar, anders zouden de brutaalste asocialen en de gewelddadigste meutes steeds aan het langste end trekken.

Daarna volgt uiteraard de bestuurlijke, rechterlijke en democratische controle. Dat die nou verre van ideaal is, en dat de politie vaker dan mij lief is onprofessioneel en gemakzuchtig of zelfs sadistisch autoritair handelt, dat zullen we gauw met elkaar eens worden.

Maar wat is je alternatief, qua inrichting van het systeem? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.

#6.5 Harm - Reactie op #6.4

Ik ben het absolute tegendeel van een burgerlijke braverik, maar ook het absolute tegendeel van een brutale asociaal en ik heb mij bovendien altijd verre gehouden van gewelddadige meutes.

Het is een spel dat ik ken, van binnen en van buiten, en op een nivo waar jij alleen maar van kunt dromen. Mijn ervaringen hebben me geleerd, dat het dringend noodzakelijk is dat de kwaliteit van het justitieel apparaat verhoogd wordt, de controle op misstappen aanzienlijk verscherpt wordt, evenals de sancties op (machts-) misbruik en incompetentie.

En dat van hoog tot laag

Daar kan ik echt een liedje over zingen

* de IRT-affaire was slechts het topje van de ijsberg *

 • Volgende reactie op #6.4
#6.6 Ernest - Reactie op #6.4

Tja, tegen jou wel. Maar jij fietst waarschijnlijk altijd aan de goede kant van de straat in de buurt van het Amsterdam Centraal Station en spreekt niemand van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer ooit tegen.
Want als je dat doet, krijg je dit.

 • Volgende reactie op #6.4
 • Vorige reactie op #6.4
#6.7 Prediker - Reactie op #6.4

Tendentieus, Ernest, want we zien niet wat er aan voorafgegaan is.

Overigens rijd ik voortdurend met de fiets door rood, de verkeerde kant op, over stoepen, etc. Ik ben wel eens aangesproken, verder niks.

Dit is typisch gevalletje onwillige toerist die de taal niet spreekt, stadswachten/boa’s die de boel laten escaleren, vervolgens komt de politie erbij en die reageert dan pavlov door de boel niet te sussen, maar er bovenop te springen.

Maar ook hier geld in beginsel: als die man gewoon de instructies volgt, is er niks aan de hand.

 • Volgende reactie op #6.4
 • Vorige reactie op #6.4
#6.8 Ernest - Reactie op #6.4

Bedankt voor de geruststelling, Prediker.

 • Vorige reactie op #6.4
#7 Prediker

Terzijde: deze ‘berichtgeving‘ door de Telegraaf al gelezen?

Jezus, is dat een nieuwsbericht of is dat een demagogische tirade? Maar ja, het verkoopt hè?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Bismarck - Reactie op #7

Tja dat krijg je als je de verkeerde personen oppakt. Ik heb niets met de Telegraaf (om niet te zeggen dat ze al lang failliet beboet hadden moeten worden en het eigenlijk een schande is dat een krant die in de oorlog fout was nu nog bestaat), maar soms hebben ze wel een punt, ongeacht of ze dat uitbuiten.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Prediker - Reactie op #7.1

Je bent volgens mij nu de tendentieuze ‘berichtgeving’ van de BruinBode een beetje voor het karretje van je eigen onderbuik aan het spannen, Bismarck.

Waar gaat de Telegraaf in dit artikel tekeer tegen de politie omdat ze de verkeerde hebben opgepakt? Dat is toch echt jouw ergernis, terwijl het in dat stuk in de Telegraaf nauwelijks een rol speelt.

#7.3 Bismarck - Reactie op #7.2

Tijdens de toespraak deed zich nog een ander incident voor. Terwijl de haatpredikers vrij hun doodsbedreigingen konden uiten, werd een betoger werd opgepakt omdat hij de salafisten het spreken onmogelijk wilde maken.

#7.4 Jos van Dijk - Reactie op #7

De Telegraaf: Het vrijheidsmonument is volgens de salafisten niets meer dan het middelpunt van “de as van het kwaad” waaromheen “alle perversiteiten zich verzamelen.”
Een aanval op Nederland? Kan me nog herinneren dat mariniers om dezelfde redenen de Dam schoonveegden. De Telegraaf en aanhang waren dagenlang in juichstemming.

 • Vorige reactie op #7
#8 vander F

Altijd lachen met die haatbaard salafisten, de zwarte kousen van de Islam,
Gevaarlijke gekken? Zeker
Marginaal groepje? ook (nog)
Voor de rest lullen ze maar raak, dus de PVV moet niet zo zeuren, die mogen van mij ook allerlei terechte en onterechte zaken uitkramen.
Je bent voor het vrije woord of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 vander F

@Prediker,
de Telegraaf weer eens ja, wat stoort jou hieraan?
Mij persoonlijk het woordje ‘ons’, het heel persoonlijk maken.
‘Haatbaarden schofferen Nederland(ers)’ klinkt al heel anders, toch zijn die ‘koppen’ slechts een inhoudelijke weergave van het gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Prediker - Reactie op #9

@19; Wat mij erin stoort is dat er zelfs geen poging meer wordt gedaan om de tendentieuze (en nogal rabiate) opiniëring in dit nieuwsbericht te versluieren.

Dan kijk ik niet zozeer naar de kop, maar naar de inhoud.

“De moslimfundamentalisten van Sharia4Belgium hebben vrijdagmiddag tijdens een soort persconferentie midden op de Dam het gehele Nederlandse volk geschoffeerd”

Dat is geen feit, dat is een oordeel. Pure agitprop, bedoeld om de mensen op te hitsen.

“Bij de eerste zonnige dagen van het jaar, laat het Nederlandse volk zich volgens de haatbaarden direct gaan door zich klem te zuipen en te prostitueren.”

‘Haatbaarden’? Wat is dat voor GeenStijl-lingo? Dat past op een satirisch opinieblog of in de comments, maar niet in een feitelijk nieuwsbericht.

En dan hebben we het nog niet over de taalfouten en moedwillige feitelijke onjuistheden:

“…werd een betoger werd opgepakt..”

“…minister Ivo Opstelen van Justitie. Die werd zelf overigens ook dreigend toegesproken. “De minister mag naar de hel”, riep prediker Abu Imran.”

De minister heet Ivo Opstelten, en Abu Imran is bij die manifestatie in geen velden of wegen te bekennen. Hij kijkt wel uit ook, want dan loopt hij risico te worden gearresteerd of gedeporteerd. Waarom denk je dat ze die hakkelende mooiboy als woordvoerder hebben ingezet?

In eerdere berichtgeving (o.a. van De Stentor) heette het dan ook: “De minister mag naar de hel’’, zo zei Belkacem vrijdag tegen het ANP.” Dat was voor dit filmpje over deze manifestatie online werd gezet, waar het ANP ook geen melding van maakte, dus ze hebben die man gewoon – zoals dat gebruikelijk is – even gebeld en hem de woorden van Ivo Opstelten voorgelegd en zijn reactie genoteerd.

De redacteur van de BruinBode bakt daar vervolgens van dat Abu Imran tijdens die manifestatie een dreigement aan het adres van Opstelten “riep”. Alsof “hij kan naar de hel lopen” een dreigement is.

Dit soort lui is gewoon een freakshow. Je kunt net zo goed een manifestatie van een splintergroepering van een splintergroepering van de NVU steeds media-aandacht geven en dan doen alsof ons land overspoeld wordt door neonazi’s die de revolutie voorbereiden.

Ik zie daar zes man en een schapenkop, potverdrie. Dat stelt toch geen ruk voor?

#9.2 Bismarck - Reactie op #9.1

Ik zie daar zes man en een schapenkop

Maar tegelijk blijkbaar genoeg mensen om voldoende risico voor de openbare orde vormen om een arrestatie te verrichten door stillen.

 • Volgende reactie op #9.1
#9.3 Prediker - Reactie op #9.2

Als daar een vechtpartij zou ontstaan waarbij zes fundamentalistische baarden op een autochtone Nederlander in zouden gaan slaan, dan heb je een vechtpartij en dat is al een aantasting van de openbare orde.

Dat is één.

Maar als de beelden van dat incident vervolgens de media zouden bereiken, dan is het niet ondenkbeeldig dat allerlei mafketels weer ‘wraak’ willen nemen, door moskeeën te bekogelen met molotovcocktails en varkensbloed, en oude Marokkaanse mannetjes in djellaba lastig te vallen of vrouwen de hoofddoek af te rukken.

Dus ik zou zo zeggen dat de openbare orde zeker in het geding is. Dus verwijder je die ene amokmaker van het toneel, waarmee je die vechtpartij in de kiem smoort. Puik gedaan van die agenten! Verstandig opgetreden. Verdienen een pluim!

 • Volgende reactie op #9.2
#9.4 Harm - Reactie op #9.3

Dat verschilt natuurlijk niet wezenlijk van de argumentatie van alt.johan, wanneer die de Roma’s uit Europa wil deporteren, om ze in bescherming te nemen tegen de fascisten.

Wanneer zes fundamentalistische baarden op een autochtone Nederlander in zouden gaan slaan, dan arresteer je die zes fundamentalistische baarden, ongeacht wat de gevolgen daarvan zijn

en niet preventief die ene autochtone Nederlander, die slechts gebruik maakt van zijn recht op vrije meningsuiting.

Zo zou je GVD nog PVV-er worden ook……

 • Volgende reactie op #9.3
#9.5 Prediker - Reactie op #9.3

Nee, Harm, zo werkt dat dus niet.

Want dan moet je in plaats van één meneer af te voeren, met eenentwintig man bovenop alle zeven vechtersbazen springen om ze uit elkaar te houden. En die proberen vervolgens alle zeven de agenten op hun bek te slaan omdat ze inmiddels in gevechtsmodus zitten. Daarop krijgen deze vechtjassen vervolgens de knuppel op hun rug en/of traangas in hun gezicht toegediend.

Kortom, een vechtpartij op de Dam plus een enorme rel, die ook nog eens op film is vastgelegd, en waar iedereen een mening over heeft. Bevolkingsgroepen die mogelijk weer tegenover elkaar staan, gerechtelijke procedures van Sharia4Belgium tegen de staat vanwege ‘excessief politiegeweld’, Kamervragen, en wat de reaguurder nog het meeste vreest, een Zuid-Amerikaanse reaguurder die dit dan weer briesend gaat aanvoeren als illustratie van de fascistische politiestaat die Nederland is.

Terwijl men nu één meneer hoede af te voeren die een fysieke confrontatie initieerde, en een hele vechtpartij met alle gevolgen vandien is in de kiem gesmoord.

Ik heb twee woorden voor je, ouwe anti-autoritaire linksanarchist: ‘Openbare Orde’. De politie heeft een vechtpartij voorkomen. Uitstekend werk van die rakkers.

 • Vorige reactie op #9.3
#9.6 vander F - Reactie op #9.2

Politie is een beetje in de war, komt door hun politiek verwaaide beleidsmakers, kunnen ze ook niks aan doen.

 • Vorige reactie op #9.2
#9.7 Harm - Reactie op #9.1

 • Vorige reactie op #9.1
#10 Levi

Ik krijg een AEL-Erlebnis van dat Sharia4Belgium.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Rob

Ni!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 vander F

“…minister Ivo Opstelen van Justitie. Die werd zelf overigens ook dreigend toegesproken. “De minister mag naar de hel”, riep prediker Abu Imran.”

Hmm, vooruit, het is hier niet duidelijk dat het een uitspraak van eerder deze week is, en dat Imran hier niet aanwezig was, al staat er ook: ‘ Opstelten waarschuwde Imran eerder deze week..’

Verder een stelletje wereldvreemde gasten in jurken gezien met belachelijke hersenkronkels, maar dat zijn we wel gewend van reli-idioten, gewoon laten lullen, niet teveel aandacht aan besteden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Levi

@Harm en Prediker, ik dan dat het om het even is, uit de beelden is niet heel duidelijk wat de intenties van de toeschouwer zijn. De agenten speelden op safe en volgde de argumentatie die Prediker aandraagt. Dat zorgt voor het minste gezeik ter plekke, maar wekt wel achteraf een gevoel van onrechtvaardigheid op waar Harm op doelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 Harm - Reactie op #13

Aan mijn hoela, Ik heb helemaal geen last van een “gevoel van onrechtvaardigheid”. Van mij mogen die moslims daar staan en Opstelten naar de hel wensen en het veronderstellen van intenties is iets heel anders dan het hebben van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.

De politie dient de wet toe te passen en geen “politiek” te bedrijven, of “op safe te spelen”. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

GEEN preventieve arrestaties, BASTA!

#14 MrOoijer

Waar waren die mariniers?

Vegen de dam schoon

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sjiek

De politie neemt toch meestal de weg van de minste weerstand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Harm - Reactie op #15

Spijker op de kop: incompetentie + pure gemakzucht

#15.2 Sjiek - Reactie op #15.1

Die krijgen dus de opdracht: laat die demonstratie niet uit de hand lopen. Ze gaan ernaar toe. Het is 27 graden en er wordt naar een hoop onzin geluisterd. Alles onder controle. Dan is er een enkeling die voor wat opwinding zorgt. Die trekken ze dan even aan de kant. Weekend gered.

#16 Anna

Had onze burgemeester wellicht een snipperdag?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Harm - Reactie op #16

Hoezo, was die er dan ook?

#16.2 Anna - Reactie op #16.1

Onze burgervader is verantwoordelijk voor de veilige en goede gang van zaken in onze stad en met de communicatiemiddelen van vandaag de dag lijkt me dat Van der Laan en de politiecommisaris onmiddellijk op de hoogte moeten zijn en deze gasten niet zomaar haat mogen zaaien. Die halfblinde jongen die daar met zijn orgeltje staat te draaien is onlangs diverse keren opgepakt. Hoe verklaar je dat?

#17 Kalief

die hij bij Orpheus ‘hond van de Romeinen’ noemde?! De sharia zou wel even met hem ‘dealen’ zoals in het verleden ook met dergelijke figuren was gedaan. ‘Trek lering uit Theo van Gogh’ sprak

De ‘Romeinen’ was de naam die in het Midden-Oosten in de kruistochtentijd aan de kruisvaarders werd gegeven. Men had daar toen geen idee wie al die Europeanen waren en waar ze vandaan kwamen. ‘Romein’ betekent in deze context ‘christen’.

Dat die Sharia4Belgium-gasten 1200 jaar later nog steeds al die Europeanen niet uit elkaar weten te houden pleit niet voor ze. Theo van Gogh een christen noemen al helemaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@48: En net was het nog 5 man en een paardenkop. Typisch dat die magere baardmannetjes ineens transformeren in vechtersbazen (allemaal!). En dat alles omdat precies twee meneren hun handen niet weten thuis te houden (en daar nu dus mee weg komen)? En dat terwijl er nu dus wél Kamervragen van zijn gekomen. Nee Prediker, je zit deze keer echt aan de verkeerde kant van het gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 Prediker - Reactie op #18

Je ziet die baardmannen die wijsmeneer toch geërgerd wegduwen, Bismarck. Het is een schermutseling in de kiem. En als mensen eenmaal aan het vechten slaan, dan maken ze heus geen onderscheid in wie er op hen springt, en of dat nu een politiemeneer is of niet.

Dus dan moet je zeven man in plaats van eentje in bedwang houden, en daar heb je, als je dat een beetje professioneel wil aanpakken tenminste, zo’n drie agenten per vechtende meneer voor nodig.

Dat PVV’ers domme kamervragen zouden stellen was al duidelijk toen die jongens hier naar toe zouden komen om hun mond open te doen.

Aan de verkeerde kant van welk gelijk trouwens? Het politiek-filosofische gelijk? Het juridische gelijk? Het morele?

Ook voor jou heb ik diezelfde twee woorden, die je van burgemeester van der Laan en Minister Opstelten ongetwijfeld nog zult horen: ‘Openbare Orde’. De openbare orde was hier in het geding, en de politiemensen ter plaatse hebben adequaat en professioneel opgetreden door een eventuele schermutseling te voorkomen.

Als die agenten dit woordgemeen hadden laten escaleren tot een handgemeen, in welke vorm dan ook, dan hadden ze op hun kop gekregen. Nu echter hebben ze hun werk gedaan door de openbare orde te handhaven. Daar zijn ze voor.

#18.2 gronk - Reactie op #18.1

Die afgevoerde vent was ook niet zo heel snugger. Als-ie nou van de zijlijn ‘klootzakken’ had blijven roepen, had-ie die baardmansen nog aardig op stang kunnen jagen. Door naar ze toe te lopen en een schermutseling uit te willen lokken verklooide-ie ’t voor zichzelf.

#19 Anna

Opdat u niet vergeet en tot vervelens toe: “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”.

H.M van Randwijk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 Prediker - Reactie op #19

@51; Ach, vandaar dat je pleit voor overheidscensuur van meningen die jou onwelgevallig zijn.

Vertel eens, Anna, wat is precies het verschil tussen een overheid die fundamentalistische moslims verbiedt om op de Dam te spreken, en een (tirannieke) overheid die anti-regeringsbetogers verbiedt om te demonstreren? Of een (tirannieke) overheid die argumentatie die niet in haar ideologische straatje past, of kritiek op het beleid van of corruptie binnen de regering verbiedt?

Wij kennen, Anna, in Nederland geen publicatie- of spreekverbod vooraf (of de openbare orde moet in het geding zijn). En dat geldt dus ook voor de uitlatingen hele enge types als die moslimfundi’s of neonazi’s of stalinisten. Hooguit kan achteraf getoetst worden of de wet is overtreden.

Dat is gewoon elementair staatsrecht. Moet ik je dat nog uitleggen? Dan moet het lampje bij jou namelijk nog aangaan.

#19.2 Anna - Reactie op #19.1

“Alles is ijdelheid, zegt Prediker, er is niets nieuws onder de zon” .
10 Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.
11 De vroegere generaties zijn vergeten,
en ook de komende zullen weer worden vergeten.

 • Volgende reactie op #19.1
#19.3 Harm - Reactie op #19.1

Zo, is dat “gewoon elementair staatsrecht”?

Nou ja, staatsrecht of niet, elementair is het wel dat de vrijheid van meningsuiting ook mede de vrijheid van vergadering en de vrijheid van demonstratie garandeert.

Elementair is inderdaad ook, dat hooguit achteraf getoetst kan worden of de wet is overtreden en dat je dus niet zomaar iemand preventief kan arresteren op grond van het argument dat het leek alsof die persoon een handgemeen wilde beginnen.

De politie mag iemand slechts aanhouden als er een redelijk vermoeden bestaat dat diegene een strafbaar feit heeft gepleegd.

Ik vind het bijzonder kwalijk dat de Prediker hier onder het mom van redelijkheid de deur wil open zetten voor willekeur.

Enerzijds valt hij (terecht) “de Telegraaf” aan omdat die een zaak buiten proporties opblazen, terwijl hij zelf CONSTATEERT:

“Ik zie daar zes man en een schapenkop, potverdrie.
Dat stelt toch geen ruk voor?”

Hoezo is de openbare orde dan in het geding? Om dat argument geldigheid te verlenen SPECULEERT hij daarop, dat het alternatief zou zijn:

“een vechtpartij op de Dam plus een enorme rel, die ook nog eens op film is vastgelegd, en waar iedereen een mening over heeft. Bevolkingsgroepen die mogelijk weer tegenover elkaar staan, gerechtelijke procedures van Sharia4Belgium tegen de staat vanwege ‘excessief politiegeweld’, Kamervragen,”

en

“als de beelden van dat incident vervolgens de media zouden bereiken, dan is het niet ondenkbeeldig dat allerlei mafketels weer ‘wraak’ willen nemen, door moskeeën te bekogelen met molotovcocktails en varkensbloed, en oude Marokkaanse mannetjes in djellaba lastig te vallen of vrouwen de hoofddoek af te rukken.”

ALS HET ER OM GAAT OM ZIJN GELIJK TE HALEN, DAN…
IS ER NIET ZOVEEL VERSCHIL TUSSEN DE PREDIKER EN DE TELEGRAAF.

inclusief verdachtmakingen aan mijn adres.

De Prediker is weer helemaal terug.

 • Vorige reactie op #19.1
#20 Anna

Kijk dat bedoel ik, gewoon een lekker een potje matten, helaas was er maar een en een tegen zes is gemeen. Niksniet gedogen, uitvechten die hap, weten we allemaal weer waar we staan en het vechten is ons sowieso al verleerd dus oefen maar vast een beetje…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Levi

Volgend jaar sturen we Geert & Hermien naar het Songfestival met het liedje: “Alle salafisten op de Dam, sharari sharara….”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Reinaert

Mag ik het allemaal een beetje koddig vinden?
Dit geroezemoes, dit gerochel, dit zo zielig jehova niveau, werd nog niet zo lang geleden, niet eens opgemerkt.
Misschien door Man bijt hond, of van gewest tot gewest.
En zo hoort het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 Sjiek - Reactie op #22

Mee eens. Stumperachtige provocatie van nep-salafisten. Twintigers die op hun dertiende nog achter playstation zaten en die nu in een identiteitscrisis zitten.

#22.2 benjbenj - Reactie op #22.1

Ja, eens met Reinaert. Dit gebroddel zou 15 jaar geleden totaal geen aandacht hebben gekregen. Het bijzondere is niet zozeer dat het bestaat, maar dat het het Journaal haalt. Dit land is niks meer gewend.

#23 G.Deckzeijl

Dit werkt beter tegen die haatbaarden: ZZ TOP…!!!
http://tinyurl.com/7r5w4zp

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Henk van S tot S

Het lijkt mij wel grappig om als dat mafkeesje weer eens ergens optreed er met een man/vrouw of 1000 omheen te gaan staan en de “Hare Krishna” song te zingen zoals een jaar of 3 geleden op De Dam gebeurde
zie:
http://www.youtube.com/v/OgffoimBdtA&fs=1&source=uds&autoplay=1
N.B. Dat Wildersachtige klopt wel: het zelfde drammerige toontje ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bungaraya

Dit soort idioten hebben meer met PVV supporters gemeen dan algemeen wordt erkend. Beiden blaten er op los, schampen tegen het illegale aan, en bovenal willen beiden de democratische rechtsstaat stap voor stap naar eigen hand zetten. De oorlog in het Midden-Oosten wordt over de ruggen van Nederlanders gevoerd. Het heeft niks met binnenlandse politiek te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Anita

Iedereen roept nu dat de politie optreedt tegen de burger die ingaat tegen de gestoorde salafisten, maar het valt me vooral op dat de politie geen poot uitsteekt, en de beste man fijn laat overdonderen door persmensen en salafisten, en pas in laatste instantie eens traag op gang komt om te kijken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Nee, van de politie moet je hebben hoor! Ze delegeren hun werk kennelijk graag aan de salafistische garde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26.1 Harm - Reactie op #26

Lul toch niet zo.

#26.2 Anna - Reactie op #26.1

AMSTERDAM –  De politie heeft zondagavond de woordvoerder van Sharia4Holland aangehouden. De man wordt verdacht van bedreiging aan het adres van Geert Wilders. Dat heeft de politie laten weten.

Eind goed al goed.

#26.3 gronk - Reactie op #26.2

De PVV-hysterie is nog niet over, helaas.

 • Volgende reactie op #26.2
#26.4 Harm - Reactie op #26.2

Ik zal maar voorzichtig wezen,
want voordat je het weet doen ze een uitleveringsverzoek.

 • Vorige reactie op #26.2
#27 Bullie

maassen is een sukkel. bedreigen heeft niets te maken met je mening uiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27.1 Harm - Reactie op #27

Bullie is een sukkel zonder gevoel voor humor.

#27.2 Reinaert - Reactie op #27.1

Die Bullie, geen humor en geen benul en zeker geen dominee’s zoon.