SGP wil begrip vrouw oprekken

,
[speld]

Het voorstel van de PVV om het begrip allochtoon op alle Nederlanders die niet van joods-christelijke afkomst zijn toe te passen, vindt brede weerklank. In navolging hiervan stelt de SGP voor ook het begrip ‘vrouw’ op te rekken.

Woordvoerder Jozef Timmermans licht toe: “Het huidige onderscheid tussen man en vrouw leidt tot een scheef beeld van onze werkelijkheid. Wij zijn een politieke partij, en zoals u weet is politiek een mannenkwestie. We zien met name bij partijen van linkse signatuur veel mensen die als man te boek staan, maar naar ons inzien als vrouw denken en handelen. Het lijkt ons goed hen als vrouw te registeren, zodat wij hen op basis van ons partijprogramma kunnen negeren. Het verwijt dat wij dat nu ook niet doen wordt daarmee ook meteen weggenomen.”

Als het voorstel wordt aangenomen kunnen volgens Timmermans ook homo’s, onderwijzers, verplegers en kunstenaars als vrouw te boek worden gesteld. “Deze mensen houden zich al dan niet beroepsmatig bezig met zaken die in de schrift zijn voorbehouden aan vrouwen, die zoals u weet per definitie sneller tot de zonde worden verleid. Hen te boek stellen als vrouw schept duidelijkheid, die het maatschappelijk debat ten goede komt.” Timmermans beraadt zich nog op de positie van vrijwilligers, chronisch zieken en 65-plussers. Aantijgingen dat de SGP hiermee zou discrimineren werpt hij verre van zich. “We moeten onder ogen zien dat anno 2011 het gelijkheidsbeginsel niet meer de vanzelfsprekendheid heeft van bijvoorbeeld het vrijheidsbeginsel.”

Reacties (2)

#1 Vrijheidslievende

Zolang door middel van vrijheid van godsdienst vrouwen worden onderdrukt in islamitische kringen, in grotere getale dan bij de SGP, dan geven jullie daar maar wat meer kritiek op. Oh, nee dat durven jullie niet. Altijd maar weer die vermaledijde christenen. Of hoogstens een geluidje van ‘die vrouwen moeten dat zelf doen’. Ja, ja, het is gemakkelijker om je te laten uitschrijven bij de SGP zwartekousenkerk dan te zeggen dat je Mohammed maar een pedofiel vind en het helemaal zat bent. Vooral als vrouw. Waar je soms blij mag zijn als je ongetrouwd terug komt van vakantie bij je familie.

Dat is pas onderdrukking van de vrijheid van het individu. Dat gaat pas in tegen de liberale beginselen. Tegen de vrijzinnigheid. Tegen de emancipatie. Tegen de rechten van de vrouw.

Ga maar lekker door met zeiken op de SGP. Mooi als die partij weg is.

Wel leuke toespelingen in het stukje. Complimenten.

  • Volgende discussie
#2 Joost

Ach man, huilebalk. Je snapt het stuk niet. Dat valt de PVV aan, en gebruikt daarvoor de SGP.

Wat denk je wat er gebeurt als iemand zich midden in de bible belt van het geloof afkeert? Wat voor een isolerend effect dat heeft? En nu hoor ik je denken: “Maar je wordt dan in ieder geval niet vermoord”. Ehsan Jami heeft zich afgekeerd van het moslimgeloof en loopt nog onvermoord en onmishandeld rond, zonder politiebescherming. Oh ja, maar dat is dan volgens jou waarschijnlijk een uitzondering.

Stel je zwartwitte wereldbeeld eens bij.

  • Vorige discussie