Scheurtjes in het SP bastion?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (20)

#1 Bismarck

Ik snap hem niet. Yildirim is toch op persoonlijke titel gekozen? Dan is toch de enige die kan besluiten wel of niet zitting te nemen Yildirim?

 • Volgende discussie
#2 ALO

Er waren nog 3 andere partijen waar dit fenomeen zich heeft voorgedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Ik ben trouwens voor wetgeving die kandidaten die op grond van uitgebrachte stemmen direct verkozen zijn (dus niet vanwege aantal stemmen op een lijst en hun positie op die lijst), verplicht om zitting te nemen in het orgaan waarvoor ze verkozen zijn. Anders moet je je maar geen kandidaat stellen, dan ben je bezig met kiezersbedrog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Chinaman

Neem aan dat de SP hem de partij uitgooid als hij niet meewerkt. Democratisch gehalte is niet zo hl hoog daar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: Dat is dan zetelmatig gezien toch alleen maar vervelend voor de SP (hebben ze er alsnog maar 11, als die Yildirim dan overstapt naar de PvdD, is de fout van die ene GL-ster ook ongedaan gemaakt ;-) )?

Yildirim zelf zou er alleen garen bij spinnen, want dan houdt hij meer vergoeding over en hij is minder politiek gebonden door de SP-partijdoctrine (en een beter geweten bij het stemmen en een betere bankrekening, waar maak je dat nog mee tegenwoordig?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Oplawaai

@ Bismarck: Helemaal mee eens. Het aantal stemmen op een lijst bepaalt het aantal zetels voor die partij; vervolgens krijgen degenen op de lijst die de meeste stemmen hebben gehaald die zetels. Lekker simpel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@6: Dat bedoelde ik niet precies, maar ook daar kan ik me prima in vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Chinaman

@Oplawaai
Dat is een compleet andere democratie. In NL worden personen gekozen, geen lijsten. Gelukkig, want anders zou het een saaie boel worden. Een verkeerde opmerking in de media en je mag je zetel verlaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Oplawaai

@ Bismarck: Je bedoelde het natuurlijk wel, maar dat had je zelf nog niet helemaal door. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 R.

Hij is gekozen door statenleden. Afhankelijk van de grootte van de provincie kunnen 2/3 statenleden er al voor zorgen dat iemand in de kamer komt.

Het is in de meeste partijen de afspraak dat de lijst samengesteld wordt door het congres (een paar 100 mensen) en dat statenleden dan op de 1e persoon van die lijst stemmen. In een aantal partijen is dat niet gebeurt en zijn kandidaatstatenleden vaak door maar 1 provincie omhooggestuwd. Een vorm van vriendjespolitiek?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jaap

Ruzie is wel een heel groot woord hoor. De situatie is als volgt: volgens de statuten van de SP heeft het hoofdbestuur het recht om verkozenen te verzoeken hun zetelop te geven. Daar staat tegenover dat die verkozene dan ook het recht heeft om dit verzoek bij de partijraad (verzameling van alle afdelingsvoorzitters, hoogste SP-.orgaan na het congres) aan te vechten. Dat is exact wat Yildrim wil doen, het aanvechten bij de partijraad, en hij heeft gezegd dat hij zijn zetel zal opgeven als de partijraad het hem vraagt (wat waarschijnlijk zal gebeuren want Ineke Palm is volgens mij aanmerkelijk populairder en bekender in de partij dan Yildrim). Zowel partijbestuur en Yildrim handelen dus vooralsnog volgens de regels van de SP.

Er is natuurlijk geen sprake van dat de SP Yildrim kan dwingen een zetel op te geven. Ze hebben daarentegen wel het volste recht hem uit de partij te gooien als hij het niet doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@10: Hoezo vriendjespolitiek? Je zou eerder zeggen: Die provincialen doen waar ze voor gekozen zijn: Hun provincie vertegenwoordigen. Als je dat als “verkeerd” beschouwt, moet je de wijze van 1e kamer kiezen veranderen, want mij lijkt het verkiezen van iemand uit eigen provincie voor de 1e kamer inherent aan je functie als provincievertegenwoordiger. Als je dat niet doet, toon je dat je eigen verkiezing als vertegenwoordiger van je provincie niet terecht was. Ik begrijp volledig dat er nog een tweede belang bij is (de partijlijsten), maar dat geeft denk ik juist de zwakte van de 1e kamerverkiezingen weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Squire

Zus Marijnissen was als lijstduwer met voorkeurstemmen gekozen in de de Staten van Gelderland, maar zag van de zetel af, omdat ze het te druk had met andere dingen.

Jaja, natuurlijk, democratisch verkozen, maar er niet naar handelen. Wie herinnert zich niet Eegje Schoo, met een kiezersmandaat voor 4 jaar, die na korte tijd besloot dat de Tweede Kamer toch niet zo leuk was als zij zich had voorgesteld, en hoppa ambassadeur in India werd?
Dat vind ik nog steeds het ergste voorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Squire

-de. (Haar man, Pais Pias, de partijhoppende ramp op onderwijs, wist ook wel wat oppurtunisme inhoudt.
Graag nog ergere gevallen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Squire

u=o, so sorry

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mescaline

Was Arie Pais echt een ramp ? Ik herinner me wel wat vuurwerk in de pers, maar ook een aardig interview met de man. Times gone by.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 C. Degens

Ik vind het niet netjes dat 4 of 5 Statenleden de (door honderden SP’ers) democratisch vastgestelde lijstvolgorde niet respecteren, maar dat ze hun persoonlijke voorkeur laten prevaleren. Dat vind ik niet gepast bij getrapte verkiezingen met kiesmannen. Volkomen logisch dat de SP Yildirim dus vraagt de lijstvolgorde te respecteren, zoals ook de Friese kandidaat vrijwillig heeft gedaan die door 2 of 3 voorkeurstemmen was verkozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Steeph

@C. Degens: Maar duizende kiezers hebben expliciet die statenleden gekozen. Daarmee hebben de statenleden dus ook nog een eigen mandaat, toch?
En wie zijn er in onze democratie belangrijker, de kiezers of de partijleden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 esgigt

Hier zie je hoe het altijd onder mensen gaat: zolang ze niks hebben/geen rechten kunnen uitoefenen, zijn ze het volledig met elkaar eens.. verder gaat de consensus niet..

Eigenlijk wel humor, dit politieke “drama” :grin:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bismarck

@18: Mij lijkt het democratische mandaat van alle kiezers een stuk groter dan dat van alle partijleden. Dus ik ben het pertinent oneens met #17. Als je wilt gaan werken met kiesmannen, moet je dat maar in de wet vastleggen. Onze 1e kamerverkiezigen werken niet zo.

 • Vorige discussie