Sargasso’s weekend partijprogrammaquiz

Uiteraard bestaat Sargasso alleen maar dankzij de grote schare aan intelligente en goed geïnformeerde reageerders. Zij weten hoe de wereld in elkaar steekt en zeker de Nederlandse politiek kent voor hen geen geheimen. Tijd dus voor het kleine Sargasso’s weekend partijprogrammaspel. Op de site van de kiesraad staan een aantal eerder geregistreerde partijen genoemd die nu geen zitting hebben in de Tweede Kamer. Van hen is vaak nog niet helemaal duidelijk of ze wel zullen meedoen, maar grasduinen door de ideologieën is altijd leerzaam. Doel: probeer de volgende citaten uit de partijprogramma’s en -ideologieën op de sites te koppelen aan een specifieke partij. Veel plezier en vergeet niet soms te glimlachen!

Citaat 1:
“HAAR>
Wat slechte verf betreft:
dat laat ik over aan mevr. van Oudenallen.
Maar als u echt een punt heeft,
dan sta ik volkomen achter u.
HART EN VAATZIEKTEN>
Van het zelfde laken een pak. zie: hersenen.”

Citaat 2:
“Opgeven van waandenkbeeld dat iedereen gelijk is of wordt en geschikt (te maken) is voor de enige markt. Er zijn altijd burgers die niet bezitten van wat een goed medewerker dient te hebben. Elk mens moet naar zijn haar potentie bijdrage mogen leveren aan gemeenschap en zo sociaal burgerschap verkrijgen. Een basisbaan hoort daar bij. Uitkeringen worden daarvoor in één fonds omgezet. Hieruit wordt ten opzichte van de werkloosheid een percentage banen gecreëerd.

Citaat 3:
“Iedere Europese cannabis consument dient de vrijheid te hebben voor eigen gebruik tien planten te kweken uit een legaal zakje zaad. Er dient zo snel mogelijk een einde te komen aan de heksenjachten van onze tijd, voor een groot deel verantwoordelijk voor de alsmaar neergaande spiraal van wederzijds respect tussen overheid en burgers.”

Citaat 4:
“BINNENLANDS BELEID
Banden met Turkije, Marokko en Suriname moeten sterker door associatieverdragen en samenwerking tussen de 4 Nederlandse grote steden en die landen; Actieve en krachtige armoedebeleid voor Antillen om zo sociale problemen op te lossen en bolletjesslikkers tegen te gaan; Het stimuleren van gemengde bijeenkomsten met een folklorisch karakter en exotische dans op gezette tijden om iets van elkaars cultuurgedrag te begrijpen of over te nemen.”

Citaat 5:
“Kortom de gehele “democratische” vertoning blijkt een soort verkoopverhaal te zijn om de plannen van bedrijfsleven en ambtenaren aan de burgers te verkopen en er een democratisch sausje over te gieten. Veel Nederlanders hebben dit al ontdekt en stemmen niet meer. Ze zoeken hun invloed op andere wijze. Vandaar dat de vereniging STEM NIET is opgericht. Zij heeft als hoofddoel om meer mensen te bewegen niet meer te stemmen.”

Citaat 6:
“Er wordt een ‘Sociale Correctie Tax’ ingevoerd, een nieuw instrument voor ‘iedereen is gelijk’ en tegen staatsschuld. Tonen groeicijfers en koopkrachtverwachtingen ongelijkmatige groei tussen rijk en arm, dan wordt de helft van het meergroei % bij modaal en 75% boven modaal als ‘Sociale Correctie Tax’ geheven en gebruikt ter aflossing staatsschuld.”

Citaat 7:
“Een gebedshuis trekt veel mensen vanuit de regio en is overlastgevend vanwege deze aantrekkingskracht. Nieuw Rechts vindt dit vanwege het huidige maatschappelijke beeld onwenselijk. Nieuwe gebedshuizen dienen aan de rand van steden te komen zodat vaak al verpauperde wijken niet nog verder achteruitgaan, en ze dienen niet op te vallen.”

Citaat 8:
“Zij die regeren moeten oprecht zijn. Alles wat ze zeggen moet waar zijn, opdat het volk weet waar het aan toe is. Maar religie en politiek, beide hetzelfde, zijn niet op waarheid gebaseerd, maar op geloof, hersenspoeling, leugen, bedrog, kwaad, moord, en het inboezemen van angst om u, het volk, te laten doen wat zij willen ongeacht de consequenties.”

Citaat 9:
“In Berlijn komen zaterdag 9 september 112 denkers bijeen. Ze geven hun antwoorden op zo’n beetje alle problemen waar de wereld mee worstelt. Het project heet ’Dropping Knowledge’. De honderd uitverkoren vragen die zaterdag op het Bebelplein 112 antwoorden zullen krijgen, zijn nu nog geheim. Maar een van de twee Nederlanders die aan de ronde tafel zitten, mediatheoreticus en internetcriticus Geert Lovink, wil er best enkele (in Nederlandse stijl) lekken: ’Wat komt er na het kapitalisme?’’Is er iets beters dan democratie?’”

Citaat10:
“Met Nieuwe Groezeligheid bedoelen wij de verhullende mentaliteit van de bestuurders en het hele complex van ondoorzichtige en ongecontroleerde, alleen op eigen continuiteit gerichte overheidsmaatregelen dat eruit voortvloeit, zoals afschuiven van de centrale overheid van taken naar lagere overheden zonder delegatie van voldoende geld om die taken goed, democratisch en efficient uit te voeren, of verzelfstandigen of privatiseren zonder voldoende democratische waarborgen.”

Citaat11:
“De dynamiek van de politiek wordt ondervangen door opinieleiders. De leden kunnen voor ieder issue kiezen welke opinieleider zij volgen. Een politieke partij is een voorbeeld van een opinieleider, maar het kunnen ook andere maatschappelijke organisaties zijn. Wanneer een opinieleider van mening verandert dan verandert de mening van de ‘volgende’ leden automatisch mee.”

Citaat12:
“We pleiten daarom voor een overschot op de begroting, zodat er mogelijkheden zijn voor het vormen van risicofondsen of verlaging van de staatsschuld. De vrees voor een hogere zeespiegel is een goede reden om financiële reserves op te bouwen.”

Citaat 13:
“De multiculturele samenleving is mooi maar het moet geen chaos worden. Het sleutelelement is voor ons de Nederlandse culturele identiteit. Volgens sommigen bestaat zoiets niet, maar wij zien hem helder voor de geest.”

Citaat 14:
“Samenvattend kan gesteld worden dat de XyZyX 4U2 politicus in de gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese politieke colleges direct door de kiezer gekozen wordt, mede op basis van zijn of haar PERVOTEST. Heeft hij of zij kiezersbedrog gepleegd, dan hebben de leden en donateurs via de BLOGARP de mogelijkheid hem of haar tussentijds naar huis te sturen.”

Citaat 15:
“Hoofddoel: dat ieder aard bewoner binnen Nederland, tevens de rest van de wereld, een gelukkig leven mag en kan leiden. Dat wij onze inkomens aanpassen aan onze kosten ofwel uitgaven d.m.v. bijv. Day trading, Nederlands eigen bedrijven en industrieën. Kort om zoveel mogelijk geld verdienen voor Nederland, tevens de rest van de wereld, zodat we het uit eindelijk weer onder de mensen en alle overige aardbewoners kunnen verdelen en de belasting regel kunnen veranderen.”

Citaat 16:
“Alle politieagenten, tot en met het hoogste niveau (korpsbeheerders) dienen een assessment (psychologisch onderzoek) te doorlopen waaruit moet blijken of men geschikt is voor de baan.”

Citaat 17:

“Wij willen meer ruimte voor natuur, meer bomen en meer aandacht voor natuurwaarden zoals zuivere lucht, stilte en duisternis. In ruil daarvoor moeten landbouwers de ruimte krijgen voor intensiever gebruik van hun grond.”

Citaat 18:
“We willen elke burger op zijn gedrag aanspreken. Wij bieden geen ruimte voor generaliserend gedrag, waarmee een individu een gehele groep in een verdachte hoek zet. Naast individualisme is er respect voor datgene waarin het individu collectief gedrag wil vertonen in de groep waarmee hij/zij zich verbonden voelt. DN wil alle taboes bespreekbaar maken.”

 1. 6

  TRS, op de site hebben ze er nog meer:

  De gewone c.q primitieve man, d.w.z een beest, is een dier dat niet leeft in overeenstemming met de tien menselijke dagelijkse declaraties.

  wilt u even op dat ene vakje drukken? Dank u….

 2. 8

  Samenvatting:
  “Elk mens moet naar zijn haar potentie bijdrage mogen leveren uit een legaal zakje zaad. DN wil alle taboes bespreekbaar maken.”

 3. 9

  Elk mens moet naar zijn/haar POTENTIE bijdrage mogen leveren uit een legaal ZAKJE ZAAD.

  Afgezien van het feit dat de ‘/haar’ optie wat vreemd overkomt, staat hier niet gewoon dat er flink GENEUQT moet gaan worden?

 4. 10

  Deze webpagina is afgesloten door de provider.

  Nieuw Rechts heeft ook al bijna de 10.000 euro bij elkaar om mee te doen met de verkiezingen…