Sahar’s thuis

Three cheers for Gerd Leers. Het slimme Afgaanse meisje Sahar mag blijven en haar familie ook. Na enige aarzeling stemt zelfs de PVV in, al is de voorspelbare “frame” dat de regering de linkse rotzooi moet opruimen. Daar kun je, gegeven de situatie maar het beste over lachen: de PVV merkt dat het lastig is verantwoordelijkheid te dragen en heeft daar zelfs electoraal al last van.

Maar als je een slagje dieper kijkt: welke linkse rotzooi precies? Voor een beetje advokaat is het kennelijk mogelijk procedures rond de verblijfsstatus meer dan tien jaar te rekken. De wettelijke grondslagen daarvoor zijn in het parlement met brede steun gelegd. Dus of de politieke verantwoordelijkheid voor die realiteit exclusief bij links moet worden gelegd?

Als links de exclusieve verdediger is van mensenrechten misschien wel. Maar ook CDA en VVD hebben toch wel iets met mensenrechten? Misschien was het listig van Leers om met een ambtsbericht te komen, waarin de spanning tussen de xenofobie en de vrouwvriendelijkheid werd uiteengezet en geëxploiteerd. Van mij mag het: de wereld is ingewikkeld.

Maar het moet ook, in de redenering van Havel, omdat de beleving van “thuis” een existentiële basiservaring is, waar ieder mens recht op heeft. Het “thuis” kun je zien als een verzameling concentrische cirkels, met het “ik” in het centrum. Mijn thuis is het huis waarin ik woon, het dorp of de stad waar ik geboren ben of de meeste tijd verblijf. Mijn thuis is mijn familie, de wereld van mijn vrienden, het sociale en intellectuele milieu waarin ik leef, mijn beroep, mijn bedrijf. Mijn thuis is ook het land waarin ik leef, de taal die ik spreek, het geestelijke klimaat dat in die taal zijn uitdrukking vindt. (Vaclav Havel, “On Home”, NYReview of Books, p. 49, december 5, 1991)

Sahar is Nederlands: ze is hier niet geboren, maar heeft alleen bewuste herinnering aan haar leven hier, ze denkt en spreekt nederlands, heeft hier haar relaties en maakt haar toekomstplannen. Haar identiteit is nederlands, zij is een nederlandse burger, bezig haar toekomst vorm te geven. Wanneer zij daarvan zou zijn beroofd, zou zij beroofd zijn van haar burgerschap, van haar menselijke identiteit.

Zijn dit te zware woorden? Voor Havel in elk geval niet:

“Elke cirkel is een deel van onze natuurlijke omgeving en een goed georganiseerde samenleving moet ze alle respecteren en een kans geven zichzelf volledig te ontplooien. Alle cirkels vormen een onscheidbaar geheel en een medium voor onze menselijke identiteit.” En even verder:

“Ik ben voor een politiek systeem dat gebaseerd is op de burger met erkenning van al zijn fundamentele burgerlijke en menselijke rechten in hun universele geldigheid, gelijkelijk toegepast: dat wil zeggen, geen individu van enig ras, enig volk, enige sexe of enig geloof mag fundamentele rechten verkrijgen, die verschillen van die van iemand anders. Met andere woorden, ik ben voor wat een ‘civic society’ wordt genoemd.”

Havel sprak deze rede uit bij een erepromotie in Amerika, in 1991. Hij heeft het over de gelijkheid van iedereen, zoals vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. Hij heeft het over de basisprincipes van een westerse democratie, met een politiek systeem voor controle en aflossing van de macht enerzijds, en fundamentele rechten en hun erkenning anderzijds. Het was een mooie rede waar aan ik graag herinner, omdat hij zo actueel is.

Een onderscheid tussen “keurig hier geboren zijn” of niet (Brinkman), is daarmee niet gemakkelijk te verenigen. Voor de verwesterde meisjes en hun families breken, dank zij Leers, betere tijden aan. Maar de erkenning past ook dat het niet zo moet zijn dat je door lang procederen naar een verblijfsstatus kunt struikelen. Hoe kunnen we met respect voor de fundamentele rechten van mensen, de procedures zo maken dat dit struikelen wordt vermeden? Over deze vragen valt nagenoeg niet meer rustig te debatteren, door de aangewakkerde xenofobie. Misschien valt er voor Leers nog wel veel nuttigs te doen. Dat is de winst van de verblijfsstatus voor Sahar.

 1. 1

  Dat strenge beleid dat door Verdonk (“regels zijn regels”) als een cipier werd uitgevoerd, en dat Wilders (“puinruimen”) nu uitgevoerd wil zien, is toen ter tijd door nota bene Job Cohen geformuleerd en in werking gesteld.

  Maar daar hoor je ze nooit over.

  Waar je ze ook nooit over hoort, is het feit dat meiden als Sahar, maar ook veel ander vluchtelingen, juist hebben opgetreden of ageren tegen wat Wilders islamisering noemt. Daardoor zijn ze in eigen land niet veilig. Wilders zou deze mensen juist moeten steunen als hij meent wat hij zegt, maar Wilders heeft blijkbaar een andere agenda.

 2. 2

  En als Sahar op de VMBO had gezeten? Met twee jaar achterstand qua taal en andere ‘essentiële vaardigheden’?

  Voor de rest zal het me worst zijn. De kabinetspartijen willen niet teveel gezichtsverlies lijden, omdat Sahar al een beetje een BN-er is.

 3. 3

  @1: dat geldt niet voor Sahar, maar het punt is dat de stelling “niet hier wonen” en “wij zijn vrouwenvriend” niet te combineren zijn.
  @2: tja, dat het een slimme meid is, maakt denk ik wel iets uit. Maar waarom zal het worst zijn: het thema gelijkheid en mensenrechten, daar gaat het over.

 4. 5

  @3:

  Het enige dat mij uitmaakt dat het een belachelijke manier van discriminatie is. Als je de juiste vriendjes heb en/of de (linkse) politiek er gewin uit kan slaan, ach, dan doen ze wel wat voor je.

  Ben je zoals ik aangaf een VMBO-leerling, etc. dan kan je het vergeten.

  Over mensenrechten gesproken… schijnheilig!

  Er zijn al weer foto’s met Sahar en PvdA politici.

  De regering maakt duidelijk dat het een uitzondering is. Dus maken we ons blij om een vogeltje. Duidelijk symboolpolitiek. De massadeportatie van ‘ongewenste’ vreemdelingen gaat gewoon door!

 5. 6

  nagenoeg geheel ter zake dit bericht van sargasso (wat zij bericht in deze) is te verklaren met alweer het onderstaande:———————————–
  Grote rechtspolitieke ego’s bij het justitiële organisme
  met zeer veel arrogantie,
  en met opperste condescendentie,
  en hun (dossier-)kennis van criminaliteit
  vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
  en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen
  het vrije Europa, Midden Amerika met het Caribisch gebied;
  het substantiële
  r e c h t s s t a t e l i j k h e i d s f a s c i s m e?

  Alles in deze samen te vatten als ©arrogantisme®

  Geef uw eigen mening, of kom met een stelling,
  die het tegenovergestelde onderbouwd beweert,
  waarmee ik mijn stelling eventueel kan altereren.

  hans willems,
  Beëdigd onafhankelijk misdaadverslaggever;
  initiatiefnemer, oprichter en autoriteit van de ANBI
  Wetenschappelijk Instituut voor Rechtsfenomenen;
  rechtsstatelijkheidsf a s c i s t e njager.
  http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com
  [email protected]

 6. 7

  @5: wat een onpraktische stelling. Er wordt een keurige algemene redenering gepubliceerd, die kansen biedt voor gebruik voor gediscrimineerden. Als ze er zelf niets mee kunnen, dan hun advokaten toch? Het lijkt me een bijdrage aan de ontwikkeling van standpunten.
  @6: dit lijkt mij het toppunt van factfree politics. Er hoeft niet gereageerd op een stelling of positie, maar alleen bagger is ons deel: “rechtsstatelijkheidsfascisme”. Hoe bedenk je zo’n woord? Misschien kun je de ‘condescentie opbrengen je standpunt te altereren’? Als je niet de moeite neemt om een stuk te lezen en een argument te bedenken, verwacht dan niet serieus te worden genomen. Ook je taal draagt daar niet aan bij.

 7. 8

  @7.

  Niet standpunten maar een beleid maakt uit hoe het in de praktijk werkt. De oppositie van deze regering kan heel veel standpunten hebben, ze hebben geen democratische meerderheid.

  Ik neem aan dat het geval van Sahar niet een voorbeeldfunctie wordt of een precedent schept, daarom heb ik meer met de meerderheid die alsnog het land wordt uitgezet, zoals onlangs een groep naar Irak, dat had niet mogen gebeuren!

  Als de oppositie zulke deportaties weet te voorkomen gaat bij mij de vlag uit, eerder niet. Een zwaluw maakt nog geen lente.

 8. 9

  @7 joop

  Zo te zien heeft de huidige regering in een aantal gevallen ook geen democratische meerderheid, alleen worden daar geen consequenties aan verbonden.

 9. 10

  @9. Juist op het gebied van migratie en integratie zal de PVV het nodige hebben afgedongen (gedoogakkoord) anders zal zij de steun waar nodig intrekken. Dus daar is wel een meerderheid CDA, VVD en PVV voor.

  Vergeet niet dat het CDA problemen met deelname van de PVV had niet zozeer op hoe ze tegen vluchtelingen keken, maar de zogenaamde broodnodige economische hervormingen zou de PVV traineren, daarom hadden ze meer zin in regeren met D66 en GL i.p.v. Wilders.

 10. 11

  Ik denk dat Havel voorstander van een civiL society is. ;)

  Ik denk ook dat een onderscheid tussen Nederlanders en mensen zonder Nederlandse verblijfsvergunning of Nederlands paspoort vanwege artikel 2 van de grondwet prima met artikel 1 van de grondwet te verenigen is. Artikel 2 geldt namelijk gewoon, ondanks artikel 1. Net zoals artikel 6 en artikel 23 van de grondwet boven artikel 1 gaan.

  Dat Brinkman in een Kamerdebat een ongelukkige definitie van ‘Nederlanders’ heeft gegeven, klopt, maar dat maakt artikel 2 van de grondwet nog niet ongeldig met een beroep op artikel 1.

 11. 12

  Het valt de overheid te verwijten dat Sahar zo lang in een asielprocedure kon zitten, dat ze is ingeburgerd. Dit, terwijl haar ouders verboden is om te mogen werken gedurende 10 jaar, waardoor zij nu de fuik der overheidsafhankelijkheid zijn ingelokt.

  Er moet echt een situatie komen waarin een asielprocedure + beroep maximaal 6 maanden duurt om aan deze onmenselijke onzekerheid gedurende zo een lange tijd een einde te maken. Dat is nu nog steeds niet het geval.

  Nu inburgering een argument bij de asielprocedure is geworden, moet uitburgering dat ook worden gedurende de eerste 10 jaar verblijf in NL. Uitburgering betekent dan: aanvraag uitkering, aanvraag strafblad, onverzekerdheid voor zorgkosten en geen eigen betaalde slaapplaats. Pas daarna zou naturalisatie tot Nederlander aan de orde moeten zijn.

  Alleen zo wordt goed gedrag (lees: overheidsonafhankelijk en deugdzaam) beloond en slecht gedrag (lees: overheidsafhankelijk en crimineel) bestraft. Alleen zo kan immigratie- en asielbeleid winstgevend worden voor Nederland.

  Nog beter zou natuurlijk zijn om de verzorgingsstaat af te schaffen, want dan is immigratie geen enkel probleem meer, behalve een culturele.