“Saddam was geen dictator”

Saddam is a DJ...Er werden in Irak al géén massavernietigingwapens gevonden, 911 was an inside job aldus Zembla en sinds vandaag blijkt Saddam Hussein ook al geen dictator te zijn geweest?! Zijn er nog wel zekerheden in dit leven? Neen. Niet als het ligt aan de Iraakse rechter Abdullah al-Amiri die het proces tegen Saddam voert, hij kwam vandaag met de opmerkelijke uitspraak: “U was geen dictator. Mensen om u heen zorgden ervoor dat u op een dictator leek.” Saddam boog daarop het hoofd en bedankte de rechter, die er woensdag door de hoofdaanklager al van werd beschuldigd op Saddams hand te zijn. (Trouw).

Wat is uw excuus? “Ik ben/heb geen … Mensen om mij heen zorgen ervoor dat ik …”. Creatieve excuses kunt u kwijt in de comments.

 1. 3

  Het begrip dictatorschap is niet onomstreden. De omstreden wiki op dit onderwerp is toch wel interessant Laten we niet vergeten, dat we hier in NL – het westen – een vertekend beeld van hem hebben. Eigenlijk heb ik geen mening over hem. Dictatorschap is in elk geval niet altijd negatief. Soms nuttig (romeins dictatorschap).

  Het staat verder los van hoe hij zijn dictatorschap – if so – heeft gebruikt en wat hij als regeringsleider heeft gedaan.

  En ja Carlos, er zijn weinig zekerheden in het leven.
  Ik denk dus ik ben wellicht?

 2. 7

  D’oh!

  Ik ben wel origineel, de poster voor mij doet mij echter niet origineel lijken.

  Ik ben niet traag, de poster voor mij doet mij echter traag lijken.

  Ik ben …

 3. 8

  @HansR
  Dictatorschap is altijd negatief; per definitie gaat het gepaard met geweldadige onderdrukking en radicale inperking van basale vrijheden. En natuurlijk zitten er een paar bijkomende voordelen aan, zoals bijvoorbeeld een lage criminaliteit, een grote stabiliteit en het buiten de macht houden van andere extremisten.
  Dat de dictator zelf wel goed is, maar de mensen er omheen hem zand in de ogen strooien en corrupt zijn is een idee met grote aanhang, vooral onder mensen die leven in een dictatuur.

  Long live the King, but death to his ministers!

 4. 9

  *leest eigen grap nog eens door*
  * zucht *

  Ik raak de draad niet kwijt, mijn andere gedachten met (niet geheel ten onrechte) hogere prioriteit doen het lijken alsof ik de draad kwijt raak.

 5. 10

  HST: I don’t really know Iraq. I made a point of getting to know it a lot better. It was a very advanced, progressive country, had, what, 90% literacy, health care for the whole entire population. They were doing well, prosperous, high literacy. Many more book stores per capita in Iraq than there are in this country. Many. No more..

  Ik weet het verder ook niet hoor, maar toch…

  bron

 6. 11

  @downplayer:

  Een dictatuur stabiel? Misschien op de korte tijdsschaal. Op de lange termijn is een dictatuur juist onstabiel. Met name vanwege alle problemen rondom opvolging.

 7. 12

  Een dictatuur lijkt mij instabiel omdat er veel meer wordt gevochten, gestreden, logisch met zoveel interne druk, en zoveel interne conflicten. Bij een democratie is dat heel slim opgelost.

  Zoiets dacht ik, maar ik weet het ook niet hoor.

 8. 15

  Een beetje succesvolle dictatuur is juist hyperstabiel op de middelange en lange termijn (zeg 20-30 jaar?).
  Vanuit Europees perspectief lijkt die stabilitiet wellicht onrustig, maar in heel veel gevallen licht er burgeroorlog op de loer (veel Afrikaanse landen, Centraal Azie), die onder druk/controle van een dictatuur vaak wordt uit- of afgesteld.

 9. 16

  Joegoslavië, Irak en Argentinië waren een stuk rustiger (en welvarender) tijdens de dictatuur. Maar dat is ook maar een mening.

  Mijn land is geen dictatuur. De landen eromheen laten het op een dictatuur lijken.

 10. 17

  @downplayer
  Dictatorschap is altijd negatief; per definitie gaat het gepaard met geweldadige onderdrukking en radicale inperking van basale vrijheden.

  Denk niet dat je hier gelijk mee hebt.
  In elk geval geef je in #15 een positief aspect aan.

 11. 18

  Daarnaast kan in een dictatuur veel beter (mide)lange termijn beleid gemaakt worden. Een periodiek democratisch gekozen regering moet elke paar jaar maar uitgelegd krijgen dat hun nu impopulaire maatregelen op den duur beter zijn voor het land. Een dictator zegt gewoon we doen het zo, basta!

 12. 20

  @8: Dat een dictatorschap altijd negatief is, is een cultureel bepaalde stelling (dus subjectief, dus is je woordkeuze incorrect). Kwalificaties zoals beter/slechter zijn natuurlijk per defenitie nogal subjectief (vandaar ook kwalificaties, itt kwantificaties, die wel objectief kunnen zijn).

  Feitelijk is overigens elke monarchie ook een dictatuur (formeel bekeken), al is een constitutionele monarchie zoals in nederland dus een heel erg vreemde mengvorm van dictatuur en democratie, die blijkbaar door veel mensen als positief wordt ervaren.

 13. 23

  Daarnaast kan in een dictatuur veel beter (mide)lange termijn beleid gemaakt worden. Een periodiek democratisch gekozen regering moet elke paar jaar maar uitgelegd krijgen dat hun nu impopulaire maatregelen op den duur beter zijn voor het land. Een dictator zegt gewoon we doen het zo, basta!

  Sovjet Rusland kende tussen de jaren 1950-1970 maarliefst vijf (volgens mij) wisselingen van de wacht. Alsof er geen onenigheid is in dictaturen; natuurlijk wel, alleen vindt die zich plaats binnenin een oligarchie van partijbonzen ipv het parlement.

  Dat een dictatorschap altijd negatief is, is een cultureel bepaalde stelling (dus subjectief, dus is je woordkeuze incorrect)

  Lamlendige betapraat. Binnenin een bepaalde cultuur – de westerse – die wij ruwweg allemaal delen, kan je wel degelijk iets objectief kwalificeren als negatief of positief. Anders hoef je helemaal geen discussie over welke politieke kwestie dan ook te voeren.

  Levend verbranden van asielzoekers, positief of negatief? Hmmm… ‘nou in onze cultuur…’. :P

 14. 24

  Altijd afgevraagd (met die bespottelijke Iraakse ”woordvoerder” tijdens Golfoorlog II voor ogen),…in hoeverre was Sadam nu wérkelijk van e.e.a. op de hoogte?,..en werd hij, uit angst!, niet gigantisch voorgelogen?
  Moet soms een pandemonium geweest zijn in dat paleis.

 15. 25

  O,..enne excuus,…eehh,….:

  “Ik ben maar een eenvoudige boerelul. Mensen om mij heen zorgen ervoor dat dat zo blijft …hoop ik toch.”

 16. 27

  fijn dit te vernemen : Saddam vertolkte dus het standpunt van de meerderheid van de irakezen… Hij liet geen dorpen uitmoorden, en was een innemend en begaan leider?
  Tja, ik miste hem enige tijd terug ook in de top 10 …

  De man verdient de Nobel-prijs!

 17. 28

  *kuch kuch*

  Wat ons zelf verbijsterde was, behalve het feit dat beide partijen schaamteloos liegen, dat er op internet zo weinig aandacht en onderzoek is naar dat complot dat we niet hebben kunnen onderuithalen: Dat hooggeplaatste figuren binnen de Amerikaanse overheid geweten moeten hebben wat er stond te gebeuren en doelbewust niet hebben ingegrepen.
  Alsof dat minder erg is dan de eerste theorie (de make-it-happen theorie).
  Daar valt nog veel te onderzoeken, en als wij stuiten op een goede lead zal dat ook door ons gebeuren.
  Maar voel vooral jezelf aangesproken. Onze indruk is dat er wel erg veel aandcaht is voor “exotica” en heel weinig aan onweerlegbaren en bevestigde feiten. Hopelijk is de huidige woede binnen het Amerikaanse Congres over het verdonkermanen van Able Danger daar een voorschot op.

  Vriendelijke groeten
  Hans van Dijk, researcher
  Kees Schaap, regisseur

 18. 30

  @23: Tja, daar zit jij dan gevangen in je cultuur… Overigens zijn er genoeg politieke kwesties die om objectieve zaken gaan en verwacht je juist bij subjectieve zaken discussies (dat is juist de essentie van een dicussie, mensen hebben een andere *subjectieve* mening). Bij politiek gaat het er (mits we een democratie bespreken) vaak om, welke subjectieve mening door de meeste mensen wordt aangehangen.

  Overigens zijn er ook binnen “onze cultuur” wel mensen die het verbranden van asielzoekers positief vinden. Niet zo’n goedvoorbeeldje.

  Tenslotte is betapraat niet lamlendig, maar logisch, hetgeen ik dan weer (heel subjectief) positief vind.

 19. 32

  @27: Of hij dacht dat hij het standpunt van de meerderheid vertolkte. En inderdaad, mogelijkerwijs waren het mensen om hem heen die (buiten zijn medeweten om) opdrachten gaven tot het uitmoorden van dorpen, uit zijn naam.

  Ik zeg niet dat het zo is, alleen dat de genoemde rechter dat suggereert. Ik denk dat het van hieruit (of zelfs maar ter plekke) moeilijk te achterhalen is op waarheidsgehalte, aangezien de mogelijke (in deze theorie) daders er belang bij hebben om Saddam de verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven (befehl ist befehl idee), om zelf de doodstraf te ontlopen.

  Overigens lijkt het me moeilijk om aan de leiding van een land in het midden-oosten te komen zonder vuile handen te maken (of je moet al een echte marionet zijn), dus een beetje boef zal Saddam in elk geval zijn.

  Een ambtenaar die 40 jaar trouw dienst doet, wordt over het algemeen niet genomineerd voor de nobelprijs esgigt. Meestal moet je daar een bijzondere wetenschapper voor zijn. Alleen de nobelprijs voor de vrede gaat geregeld naar (oorlogs)criminelen.

 20. 37

  Daar zit wat in: althans in het theorie mensen om Saddam hebben hem dictator laten lijken. Maar naast dat zijn er inderdaad nucleaire wapens gevonden in Irak. Nog mooier echte dictators zijn gewoon bevriend met Amerika zoals; Equatoriaal Guinea’s president die bekend staat als dictator.
  http://www.volksblog.nl/?p=711
  Waarom hij op het vrije voet is volgens iedereen bekend…

 21. 38

  @Bismarck

  Een wetenschap houdt toch in dat je dingen met zekerheid kan weten.
  En in filosofie kan je nooit iets zeker weten dus is het geen wetenschap.

  Tot zover mijn simpelste-logica van de dag moment.

  Maar ik betwijfel toch ook of filosofie aan alle criteria van wetenschap voldoet.
  Wat op zich niet wegneemt dat het een zeer interessante bezigheid is.

 22. 40

  @picasso
  Daar zit wat in: althans in het theorie mensen om Saddam hebben hem dictator laten lijken…

  Waarom hij op het vrije voet is volgens iedereen bekend…

  Je schrijft zoals je schildert :)

 23. 41

  Saddam was geen lieverdje dat is wel duidelijk, maar in Irak is het een grote chaos geworden terwijl die Amerikanen nu ook niet bepaald de boel bij elkaar knuffelen. Doe daar alle propaganda bij waaraan we de afgelopen 20 jaar hebben blootgestaan en de waarheid is waarschijnlijk een stuk genuanceerder dan we (willen?) Geloven.

 24. 43

  Een dicatuur is een systeem, dat een dictator nodig heeft zoals een democratie een premier. Hij moet er zijn, maar wie of wat, maakt niet uit. En het mag (dagelijks) vervangen worden. Een dictator is niet meer dan een exponent van een corrupt, ondoorzichtig informeel hierarchisch macht systeem.

  Het is niet de dictator die mensen onderdrukt, maar het systeem van corruptie, wantrouwen. En dat systeem is hartstikke stabiel: het is juist heel goed instaat zichzelf (als systeem) in stand te houden.

  In een land als Iraq kon en mocht je alles hoor. Als je maar de juiste mensen omkocht. De media was niet perse in handen van de staat, maar wel in handen van machtgroeperingen die zich niet konden permitteren tegen de staat te keren. Tegelijkertijd kunnen deze onderlinge groeperingen elkaar juist vrij en openlijk afvallen.

  Ik denk dat het lastig is te beseffen. Maar dictatuur is een idee; een systeem.

  Stel nou dat de helft van de mensen die hier commenten en posten voor de geheime dienst werken. Maar je weet niet wie. Zou je dan nog zo vrijuit spreken? Stel dat de enige manier om success te hebben in je leven juist betekent dat je onderdeel van de onderdrukking moet worden. Zou je dat dan doen?

  Besef wel dat de werkelijkheid zoals je die meemaakt inhoudt dat de mensen die eraan meewerken bovenaan de machtshierarchie staan (en het zo slecht niet hebben).

  De drie pijlers van een dictatuur:
  – corruptie, corruptie en nog maals corruptie
  – ondoorzichtigheid: niemand weet de waarheid
  – geheime politie: nooit nergers iemand vertrouwen

 25. 46

  @43: Als ik dan stel dat voor een democratie geen premier nodig is (of president of andere leidersfiguur), in hoeverre moet ik dan de rest van je betoog geloven? Een echte democratie heeft juist helemaal geen regering, tenzij alle deelnemers.

  Een dictator is gewoon een persoon met buitengewone machten. Een dictator heeft geen “dictatuur” nodig. Hij heeft gewoon iets nodig dat hem (het grootste deel van) de regeringsmacht verschaft. Dat kan een “democratische” grondwet zijn, dat kan een onderdrukkend systeem zijn, dat kan het vertrouwen van alle deelnemers in een samenleving zijn, of simpelweg dat van het leger.

 26. 47

  De drie pijlers van Amerika:
  – corruptie, corruptie en nog maals corruptie
  – ondoorzichtigheid: niemand weet de waarheid
  – geheime politie: nooit nergers iemand vertrouwen

 27. 48

  In tijden van oorlog neem je harde maatregelen.

  En Saddam vond het nodig om een heleboel Koerden te doden middels gifgas.

  Wat zou je denken als iemand een aanslag op het Nederlandse staatshoofd zou plegen.
  Het is natuurlijk niet goed te praten als je een dorp uitmoordt.

 28. 51

  @49(ronald)

  Heeft u iets gemist?

  Uw stelling moet zijn:
  Jan Peter Balkenende u bent geen slecht MP.
  CDA, VVD & D66 in de kamer en in de regering zorgen er voor dat u op een slecht MP lijkt.

 29. 56

  U verdient de doodstraf niet maar de mensen om u heen zorgen dat u uiteindelijk toch opgehangen wordt.

  of moet ’t met ik?

  Ik vind het in ieder geval bijzonder walgelijk dat iemand als Charles Taylor een keurig proces in Den Haag krijgt terwijl Saddam overgeleverd is aan een “rechtsysteem” dat de doodstraf kent. Lekker democratisch opgelegd.

 30. 60

  @Bismarck #32 : Mijn waarde, mijn ontboezeming was van puur sarcastische aard, in het bijzonder de suggestie Saddam de nobelprijs toe te kennen, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen.

  Met uw verhandeling kan ik het alleen maar eens zijn, de waarheid over Saddam is verre van rooskleurig.

 31. 62

  @61: Finland toch? Ik begrijp van Geenstijl dat alle buitenlanders tegenwoordig niet uit Marokko of Turkije maar uit Finland komen. Heel verwarrend!

 32. 68

  @67
  The city of Pearl was back where it always had been. Patera came out of the Palace, inhaled deeply and so noisily the sound reached even me, then stretched and started to grow taller and taller.

  De DuitseWiki heeft ‘m wel.
  loves!
  (Pikante pizza is nu mijn deel :-))

 33. 70

  Een aantal mensen vond de pilaren van een dictatuur die ik noemde te beperkt. ( dan zouden daar wel heel veel landen onder vallen)

  Wat ik bedoelde is dat een dictatuur nooit kan bestaan tezamen met vrije pers. Nooit tezamen met een eerlijke bureaucratie.

  Daarintegen is de ‘dictator’ zelf maar een spelbal van zo’n systeem.

  Als de wereld een spelletje om macht is. Wie bepaald dan de regels? De ‘regels’ van dat macht spelletje volgen uit de verwachtingen van mensen.

  Als we denken dat iedereen ‘dit niet pikt’ en boos de straat op gaan. Dan pikt ook iedereen het niet. Als iedereen denkt dat niemand de straat op durft te gaan, dan gaan ze ook niet.

  Wat zijn dan de regels van een systeem waar alles (van de lokale agent t/m hoogste regeringsorgaan) corrupt is, en waar de waarheid een raadsel is? Hoe je je gedragen om aan de macht te komen en te blijven? Als een dictator. Wie het spelletje uiteindelijk wint (en dus de dictator van de dag is) maakt niet uit. Het zal altijd dezelfde soort leider worden.

  Maak niet de fout te denken dat een persoon ooit macht kan pakken. Ze krijgen het. Altijd. Elke soldaat is ook burger.

  Een dictator verwijderen verandert ook nooit een dictatuur. Zo’n verandering meot bottom-up komen. Waar de lokale bevolking in elk klein dorpje, ervoor kiezen om geen corrupt lokaal bestuur meer te hebben. Ervoor kiezen om lokaal vrije pers/vrije meningsuiting toe te staan.

  In zoverre merken we ook dat Amerika noch in Iraq, noch in
  Afganistan zich kunnen permiteren zich anders dan een dictator op te stellen.

  Daarnaast merkten een aantal mensen op dat Amerika zelf aan mijn definitie voldoet. En tja, inderdaad. Net zo goed als dat Irakezen niet zeker konden weten of Saddam achter de moord op koerden zat, kunnen wij alleen maar gissen naar de rol van Bush en de Carlyle Group in 9/11. Net zo min als dat wij nou precies weten of Bush echt de meerderheid van de stemmen had. Een vergelijkbare ondoorzichtigheid inderdaad.

  Toch is Amerika daar nog niet helemaal. De bevolking denkt (en daarmee is het dus ook zo!) nog dat het vrijheids van meningsuiting heeft. De rechters zien er geen gevaar in om gewoon de wet op de regering toe te passen. En door die houding, is er ook geen gevaar voor hun.

  Maar je kunt wel stellen dat de huidige Amerikaanse regering alles in hun macht doet om er een dictatuur van te maken. Of het ze echt zal lukken in een tweede vraag. Want the rules-of-the-game in Amerika zijn toch nog wel anders. De bevolking denkt dat het vrijheid kent. Ze denken dat ze vrije verkiezingen hebben. De dag dat ze daar echt aan gaan twijfelen (een grote meerderheid) zijn de poppen aan het dansen.