Rust op de huizenmarkt?

Woensdag pleitte Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, om de hypotheekrenteaftrek te beperken (of af te schaffen). Als door een adder gebeten reageerde de regering: ,,Aan de hypotheekrenteaftrek wordt niet getornd.” Ook de Vereniging Eigen Huis stond niet te springen van enthousiasme. Het belangrijkste argument van tegenstanders van beperking van de aftrek is dat de rust op de woningmarkt gebaat is bij ongewijzigd beleid. Dat klinkt aannemelijk, maar is natuurlijk een drogreden.

Het besef is er al

De meeste Nederlanders weten heel goed dat op de lange termijn instandhouding van aftrek niet houdbaar is. Veel mensen rekenen er dan ook op dat ergens in de toekomst verdere beperkende maatregelen worden genomen. Men weet alleen niet wanneer en in welke orde van grootte, met als gevolg dat men onzeker is over het kopen van een nieuw huis.

Kabinet heeft de aftrek al beperkt

De belofte om de hypotheekrenteaftrek niet aan te pakken, heeft de regering allang verbroken. Met het beperken van de leenmogelijkheid, maximaal 106% van de waarde van de woning, wordt feitelijk ook de omvang van de aftrek beperkt.

Remedie en effect op de huizenprijs

De beste oplossing dan ook om nu de knoop door te hakken. Dat haalt een stuk onzekerheid weg en geeft de mensen meer ruimte om weer vooruit te kijken. Het is mogelijk dat dit een effect heeft op de huizenprijzen. Maar als wordt gekozen voor een geleidelijke beperking/afschaffing over een periode van 20-25 jaar, dan zal dit effect beperkt zijn.

Politiek schade?

Dat zal wel meevallen. Een meerderheid van de Nederlanders is inmiddels voorstander van beperking. Zelfs onder VVD en CDA kiezers is men in meerderheid voor beperking. Het draagvlak wordt verder vergroot als de opbrengsten via de belastingen worden teruggegeven aan de bevolking.

En nu de crisis nog steeds voortwoekert, is beperking een stuk makkelijker te verkopen aan de kiezer dan in tijden van voorspoed (want dan zullen de huidige tegenstanders roepen dat beperking een crisis veroorzaakt…).

 1. 1

  1e zin uit de link: niet beperking hypotheekrenteaftrek an sich maar alleen aftrek als er ook wordt afgelost. Een annuïteitenhypotheek dus en geen aflossingsvrij deel meer. Overigens heeft de overheid dat deel al tot maximaal 50% verlaagd en een verlaging naar 0 zal er ook heus wel komen. Dat Knot bepleit de hypotheekrente af te schaffen is weer een hype die nergens op slaat. Mensen lezen en luisteren niet en politici ter rechterzijde al helemaal niet.

 2. 2

  Hoewel meeste mensen het er over eens zijn dat hypotheekrenteaftrek in veel opzichten een onzinnig belastinginstrument is, vergeet de schrijver mee te nemen dat, indien we dit direct afschaffen, Nederland op de knieën gaat. Eerst de burger met eigen huis, daarna de bank. Met een hypotheekschuld van ongeveer € 600 mld betekent een gering percentage afboeking al een gigantisch bedrag. De afgelopen 10 jaar hebben veel mensen een hypotheek van 125% genomen. Onmiddellijke afschaffing van rente aftrek betekent dat de huizenprijs met tientallen procenten zal dalen en al deze mensen onder water gaan met hun huis. Wie gaat dit betalen?

 3. 4

  Waar lees je dat ik pleit voor directe afschaffing?

  “Maar als wordt gekozen voor een geleidelijke beperking/afschaffing over een periode van 20-25 jaar, dan zal dit effect beperkt zijn.”

 4. 5

  Dat is de standaardreactie van de HRA-fundamentalisten op ieder voorstel tot aanpassing van het HRA-systeem. Hoe voorzichtig en genuanceerd je ook voor aanpassing pleit, het antwoord is altijd dat directe afschaffing voor iedereen zo schadelijk zou zijn.

 5. 6

  In het SER rapport wonen “”Naar een integrale hervorming van de woningmarkt” staat een uitgewerkt model om de transitie soepel te laten verlopen. Ook staat beschreven wat de effecten in Zweden en de UK waren van de aanpassing van de HRA in die landen.

  http://tinyurl.com/c72rtul

  Enkele citaten:
  “Naar verwachting kan de aanvankelijke prijsdaling beperkt blijven tot 5 tot 10 procent” [transitie 30 jaar]
  “Schattingen van het CPB laten zien dat de welvaart uiteindelijk structureel met ongeveer een half tot één procent van het bbp toeneemt.”

  De volgende linkse rakkers zaten in die commissie: Kees Goudswaard (voorzitter), Arnoud Boot, Lans Bovenberg, Harry Garretsen, Hugo Priemus, Leo Stevens, Job Swank, Coen Teulings en Pieter Winsemius.
  En de media besteden er zoals gebruikelijk (die journalisten hebben ook allemaal vette hypotheken) nauwelijks aandacht aan.

 6. 8

  Laat de huiseigenaren het zelf maar betalen.

  Het is ten eerste van de zotte dat je 125% aflossingsvrij neemt. Als je vervolgens de overwaarde op een dergelijke constructie zelf wil houden dan mag je dat ook met het verlies doen.

 7. 11

  Ben je niet van mening dat tevens de aanbieders van dergelijke financiele producten aansprakelijk zijn?

  Ze hebben immers ook een salaris waarvan ik zeg.. met een dergelijke maandbeschrijving eisen we als samenleving dat je ook maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt.

 8. 12

  het antwoord is altijd dat directe afschaffing voor iedereen zo schadelijk zou zijn.

  D’r is niks op tegen om geleidelijk af te schaffen, maar ik ben niet zo heel erg onder de indruk van de competentie van de huidige politici. Ik zie ze d’r voor aan dat ze de boel zover uit de hand laten lopen dat een complete, directe afschaffing ‘nodig’ wordt geacht om de rijksbegroting in de hand te houden.

 9. 13

  Het is eng dat de PvdA de HRA ziet als subsidie die kan word de n iingetrokken, terwijl dit natuurlijk teruggave van teveel betaalde belasting is. Afschaffen is OK, maar dan wel veel lagere belasting. Overigens geldthetzelfde voor kinderopvang