Resultaten onderwijsprogramma Rotterdam

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DATA - De gemeente Rotterdam publiceerde onlangs de vierde “Staat van het Onderwijs”, een rapport het nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid “Leren Loont” cijfermatig ondersteunt. Ook staan er gegevens in over het bereiken van doelstellingen van twee programma’s.

In Rotterdam is in 2010 het actieplan “Beter Presteren” gestart. Daarin stonden streefcijfers voor de cito-eindscores, waarover resultaatafspraken zijn gemaakt met scholen en besturen. Dat lijkt een beetje linke soep, want cito-schoolgemiddelden bewegen zich binnen een smalle brandbreedte.

In 2010 was de gemiddelde cito-score landelijk 535,4, en in Rotterdam 531,2. Streefcijfer voor eind 2014 was 534. Dat is niet gehaald: de score in 2014 was 532,2. De hoogste score werd behaald in 2012, met 532,5. In 2013 was de score weer een stuk lager.

Verbeteringen in het onderwijs bereik je niet van een op andere dag, en de cito-scores zijn nooit bedoeld geweest als streefcijfer voor een gehele stad.  Is er wel wat bereikt dan in Rotterdam? Ja, gelukkig wel. Als je kijkt naar meer gedetailleerde prestaties van leerlingen, op bijvoorbeeld taal en rekenen, dan is te zien dat de kloof ten opzichte van het landelijk gemiddelde kleiner is geworden. Dat is in ieder geval hoopgevend.
Onderwijwsgrafiek Verschil in rekenen en taal

Bron: Staat van het Rotterdams onderwijs 2014, Gemeente Rotterdam (2015).

Levert de grafiek hard bewijs dat het programma werkt? Nee, ook weer niet. Of de uitbreiding van de leertijd heeft bijgedragen, en of leerlingen ook op andere terreinen zijn vooruitgegaan, wordt uit dit rapport niet helemaal duidelijk. Mogelijk zijn er veranderingen in de populatie die een rol spelen, of “teaching to the test”, omdat scholen de druk voelen van de resultaatsafspraken. Voer voor nader onderzoek (en wellicht is dat al gaande).

Het rapport is een mooi voorbeeld van gebruik van openbare landelijke onderwijsdata, gecombineerd met lokale en regionale gegevens. Dit soort publicaties zullen we de komende jaren steeds meer zien verwacht ik. Zowel in grote steden, maar ik denk ook steeds meer op regionaal niveau.

De schrijvers kondigen aan dat ze in een volgende editie cijfers zullen presenteren die rechtstreeks gekoppeld zijn aan afspraken in het nieuwe beleidskader. Dat zal de leesbaarheid en bruikbaarheid nog verder vergroten.

Via Onderwijs in Grafieken.

Reacties (1)

#1 børkbørkbørk

> Dit soort publicaties zullen we de komende jaren steeds meer zien verwacht ik.

Waarom, als het de vragen toch niet kan beantwoorden? Het risico (van publicatie) is immers dat toewerken naar de toets onder druk (van die publiciteit) alleen maar belangrijker wordt.