Relatie benzine- en olieprijs | update oktober 2012

Foto: copyright ok. Gecheckt 27-09-2022

DATA - Nu de btw van 19 naar 21 procent is gegaan voelt de benzineprijs pijnlijk hoog aan. En dat terwijl de olieprijs het iets rustiger aan doet. Tijd dus om de relatie tussen die twee weer eens visueel te maken.

Op 1 oktober ging de btw, dus ook die op benzine, van 19 naar 21%. Aan de pomp werd daarmee een nieuw record gevestigd. Maar de olieprijs was inmiddels een beetje gezakt. Hoe zit dat?
Ten eerste was de benzineprijs ook al een beetje gezakt en ten tweede moet je de belasting los koppelen van de kale prijs van benzine waar de olieprijs invloed op heeft.

Als je de twee prijzen weer naast elkaar zet, ziet het er zo uit:


Uitleg totstandkoming grafiek.

Kortom, ze blijven min of meer in de pas lopen.

Dan iets anders. Op Z24 verscheen, naar aanleiding van de btw-verhoging, een stuk over het aandeel dat de Staat pakt van de prijs.
Daar zijn twee kanttekeningen bij te plaatsen.

De eerste is dat het best gênant is dat de redacteur noch de eindredactie van een zakelijk nieuwssite weet hoe je btw moet berekenen. Btw reken je niet uit door 21% van de consumentenprijs te nemen. In het tweede grafiekje kan je met je muis op het rode middenstuk van de linkerkolom zien dat de btw 0,383 euro is. 21% van 1,824 is…… 0,383 euro.

Beste Jeroen, als je de eindprijs hebt, bereken je btw als volgt: Eindprijs – ((Eindprijs / (100 + btw procent))* 100). In dit geval dus 0,317 euro. Daarmee komt het aandeel van de Staat in de prijs eerder op 57% dan op 61%.

Update (15:30 uur): Het artikel is vlot aangepast toen ze op de fout gewezen werden. Hulde!

En dat brengt me bij de tweede kanttekening. Zo’n percentage is leuk en aardig, maar zegt weinig zonder een beetje historische context. Daarom hier even een grafiek over de laatste vijf jaar.

En daarin kunt u zien dat het aandeel op dit moment stuk lager is dan het ooit was, zelfs nu de btw omhoog gegaan is. Natuurlijk is dat maar een deel van het verhaal. Het aandeel daalt immers automatisch wanneer de prijs omhoog gaat (omdat accijns een vast bedrag zijn). Dus het aandeel kan omlaag gaan, maar de inkomsten voor de Staat zullen dan toch stijgen.

Reacties (3)

#1 Yevgeny Podorkin

Ik heb mijn Chevrolet op de kop af 3 jaar geleden de deur uit gedaan.

Ik weiger tot heden kleiner te gaan rijden.

  • Volgende discussie
#2 mark3000

Is het mogelijk om een voorspelling te doen over wanneer we de 2 euro grens gaan passeren?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Steeph

@2 nee, niet met zulke economisch onzekere tijden. Als de economie echt aantrekt (wereldwijd) is het binnen een half jaar gebeurd.

  • Vorige discussie