Regels geen belemmering voor arbeidsproductiviteit in Nederland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Je hoort vaak mensen klagen dat Nederlanders zo lui zijn, Amerikanen veel harder werken en dat de economische groei daaronder te lijden heeft. Klopt het dat de arbeidsproductiviteit achterblijft? Het Ministerie van Economische Zaken liet McKinsey onderzoek doen. Frank Kalshoven concludeert in Vrij Nederland op basis van de resultaten dat het allemaal wel meevalt.

Het rapport ‘Versnellen arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland. Erop of Eronder’ vertrekt, uiteraard, vanuit de veronderstelling dat er een probleem is en/of in de toekomst gaat ontstaan: De Nederlandse economische groei over de langere termijn is sterk afhankelijk van verbetering van de arbeidsproductiviteit. De komende decennia zal dit belang alleen maar toenemen. Immers, afnemende bevolkingsgroei en vergrijzing zorgen ervoor dat arbeid een steeds schaarser product wordt waar het maximale uit moet worden gehaald.

De belangrijkste bevindingen, na onderzoek in de sectoren Detailhandel, Groothandel, Transport & Logistiek, Bouw en Metaal zijn:

Hoge arbeidsproductiviteit, lage arbeidsproductiviteitsgroei: Het absolute arbeidsproductiviteitniveau per uur van de private sector in Nederland loopt voor op andere Europese landen, maar achter op de VS.

Gebrek aan dynamiek en vernieuwing: Deze lagere groei binnen (sub) sectoren hangt samen met een gebrek aan dynamiek en vernieuwing. In Nederland slagen productieve, innovatieve bedrijven er niet in bovengemiddeld te groeien en de concurrentiedruk op minder productieve bedrijven op te voeren.

Productiviteitsverlies regeldruk veel meer dan alleen administratieve lasten. Het gebrek aan dynamiek ligt niet zozeer aan het feit dat ondernemers niet zouden willen concurreren, maar is het gevolg van sterke overheidsinterventie die de ruimte van ondernemers inperkt; de zogenaamde ?regeldruk?.

Productievere bedrijfsvoering door diffusie. ?Diffusie?, dat wil zeggen het benutten van reeds elders ontwikkelde toepassingen, van ICT en innovaties in bedrijfsvoeringprocessen biedt de meeste bedrijven in Nederland veel meer potentieel voor arbeidsproductiviteitsverbetering dan de ontwikkeling van totaal
nieuwe concepten.

Hoofdconclusie: Nederland kent een uitzonderlijk hoog niveau van arbeidsproductiviteit, en weet als koploper desondanks ook nog een heel behoorlijk niveau van arbeidsproductiviteitsgroei te behalen.

Frank van Kalshoven kan niet zoveel met het regeldruk-argument. Twee dingen springen er als voorbeeld op het gebied van detailhandel voor hem uit als het gaat om verminderen van regels: verschraling van het winkelaanbod zou kunnen helpen (door McKinsey omschreven als ?groei van productieve ketens en krimp van zelfstandigen?), net als het verpesten van het landschap buiten de steden (?toestaan vijftig hypermarkten in periferie?).

Dan toch maar liever regels!

Reacties (3)

#1 knut

vraagje: “absolute arbeidsproductiviteitniveau per uur” zeker weten? lijkt mij strijdig, een absoluut getal dat toch gedeeld is.

Absoluut kan ik volgen. Men werkt bijv 300 uur is de VS en 230 uur (per jaar) hier. Maar als je dan gaat kijken per uur. Kan me dat bijna niet voorstellen dat je je productiviteit lang hoog kan houden.

En regels okay, maar misschien is t mogelijk de regels slimmer op te stellen/handhaven? kortom t geeft vooral kansen aan en we hoeven ons huidig systeem niet drastisch te veranderen. Mooi toch.

  • Volgende discussie
#2 prometeus

In Nederland slagen productieve, innovatieve bedrijven er niet in bovengemiddeld te groeien

Dat zou best kunnen, maar twee weken terug werd de innovatie-drift in Nederland nog bejubeld in NRC-next.

Al met al leuk nieuws, toch? En wat die winkels betreft: inderdaad. Om het zo te formuleren: Ik loop liever door de jordaan dan door de kalverstraat. Kunnen we die winkels niet kwijt in een soort ”Bataviastad” aan de rand van de steden? Zoals nu met Ikea’s en meubelboulevards.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Kalief

Je hoort vaak mensen klagen dat Nederlanders zo lui zijn

Dat hoor ik nooit. Ik zie al 15 jaar alleen maar berichten die aangeven dat de productiviteit hier zo hoog ligt ‘ondanks’ kleinere aantallen werkuren.

Weet je zeker dat je dit niet zelf verzint om een lekker beginnetje voor je post te hebben?

  • Vorige discussie