Red Parlement.com en Europa Nu

Foto: -JvL- (cc)

OPROEP - Sargasso neemt regelmatig artikelen over van het Montesquieu Instituut, het kenniscentrum voor parlementaire democratie. Dat instituut biedt belangrijke bronnen voor informatie over de Nederlandse politiek waar duizenden mensen dagelijks gebruik van maken:  Parlement.com en Europa Nu. De beide websites zijn een initiatief van de Stichting PDC, het Parlementair Documentatiecentrum, een van de partners in het Montesquieu Instituut, waar diverse onderzoeksinstellingen in den lande met elkaar samenwerken aan valorisatie van wetenschappelijke kennis. De site van het MI, alsmede Parlement.com en Europa-nu.nl, worden geproduceerd door het PDC. Dat PDC is nu financieel in zwaar weer gekomen en vraagt steun voor een oproep aan de overheid om het instituut met deze belangrijke informatiebronnen te redden.

Joop van den Berg en Bert van den Braak  , hoogleraren die nauw betrokken zijn bij het instituut, wijzen ook op het belang van het digitale biografisch archief van het PDC. ‘Dit bestaat sedert 1974 en bevat gegevens over alle landelijke publieke ambtsdragers, zoals parlementariërs, bewindspersonen en staatsraden, sedert 1796. Het bevat niet alleen leesbare biografieën, maar er zitten ook allerlei statistische data aan vast die het mogelijk maken (kwantitatief) wetenschappelijk onderzoek te doen naar hun geslacht, regionale komaf, familieachtergrond, opleiding en beroep. Het archief heeft dan ook als basis gediend voor een reeks wetenschappelijke publicaties. Het maakt het daarnaast beide Kamers der Staten-Generaal mogelijk de eigen historische ontwikkeling in beeld te brengen. Het biografisch archief leidde in 2022 bij de Stichting PDC tot welgeteld 3.100 informatieverzoeken voor uitgebreide informatie en/of analyses, nadere toelichting en verdiepende informatie. Deze verzoeken waren afkomstig van wetenschappers, de beide Kamers der Staten-Generaal, beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld, studenten, en burgers met behoefte aan verdiepende en verbredende informatie.’

Zij schrijven verder:

Parlement.com biedt bovendien toegang tot uitgebreide informatie over het wetgevingsproces, parlementaire rechten en hun gebruik, kabinetten, verkiezingen en politieke medespelers naast regering en parlement. Actuele informatie wordt aangevuld met historische invalshoeken. Daarmee is Parlement.com een soort digitaal staatkundig archief en nieuwsbron in één.

Europa-Nu.nl is voortgekomen uit de ervaring bij het Europese referendum in 2005 dat de kennis over de Europese Unie, haar instituties en werkwijze bij velen te kort schoot. De site voorziet nu in die kennis, niet alleen van de Unie, haar organen en activiteiten maar ook van al haar lidstaten en hun politieke instellingen. Ook deze site wordt gemaakt door een zowel deskundige als onafhankelijke redactie, die actualiteit en historische achtergrond van de Europese samenwerking met elkaar verbindt en uitlegt.’

Dit alles dreigt nu te verdwijnen, schrijven Van den Berg en Van den Braak.

‘Als niet op korte termijn de rijksoverheid bereid is aan de bekostiging van deze websites en het biografisch archief bij te dragen, dan zal het PDC/Montesquieu Instituut niet langer in staat zijn deze drie onmisbare bronnen van kennis te onderhouden en beschikbaar te stellen. Juist in een tijd van opkomend nepnieuws en alternatieve feiten is het voortbestaan van websites als Parlement.com en Europa-Nu.nl, en de beschikbaarheid van het biografisch archief, onontbeerlijk voor wie uit belangstelling of door professioneel belang op de hoogte wil blijven. Ondersteuning zoals die verschaft is aan bijvoorbeeld de Staatscommissie parlementair stelsel (Staatscommissie Remkes) zou dan ook niet meer mogelijk zijn.

Verdwijning van Parlement.com en Europa-Nu.nl, alsmede het biografisch archief, zou een ongekende en welhaast onaanvaardbare vorm van kapitaalvernietiging zijn.’

De redactie van Sargasso sluit zich graag aan bij het beroep van het Montesquieu Instituut op de overheid om deze belangrijke informatiebronnen in leven te houden. Onderteken de petitie hier. En verspreid deze oproep via alle beschikbare kanalen.

+10

Reacties zijn uitgeschakeld