1. 2

  It’s good to be king. De uitspraak is in ieder geval heel duidelijk dat de media code op geen enkel moment ter zake doet als er nieuwswaardige foto’s zijn. Eigenaardig vind ik dat in deze zaak de rechter bepaalt wat nieuwswaardig of maatschappelijk belang is. Ik ben geen jurist, maar is zij wel gemachtigd om die afweging te maken? De oranjes werpen een lange schaduw als je later als rechter nog eens ergens benoemt wil worden, ik had zoiets halfbakken wel verwacht. Ik hoop dat AP in beroep gaat totdat ze buiten de invloedssfeer van de oranjes komen.

 2. 3

  @MaxM: Waarom niet dezelfde vraag mbt het aspect privacy? In deze kwestie lijkt het erop dat (voor de media in ieder geval) de grenzen van het begrip “nieuwswaardig” maximaal beschouwd mogen worden en de grenzen van het begrip “privacy” zo minimaal mogelijk.
  En hoe weeg je die twee verschillende grootheden?

 3. 4

  @ steeph, Dit is niet mijn terrein maar als ik het goed heb worden rechters bij Koninklijk besluit benoemd en hoewel de koningin daarin formeel geen macht heeft is in het verleden gebleken dat bijvoorbeeld bij benoeming van ambassadeurs die ook op die manier benoemd worden zij wel invloed heeft. Ik vind het onaangenaam dat iemand die in de toekomst belang kan hebben bij een gunstige mening van één van de eiser ten aan zien van deze eiser bepaalt wat nieuwswaardig is. Volgens mij zou zo iemand die afweging niet (moeten) kunnen maken.

  Een dilemma wordt het pas als je in openbare gelegenheden ook privacy hebt. Dat is een illusie als gevolg van desinteresse, iedereen wordt dagelijks talloze malen visueel vastgelegd. Privacy heb je als je op privé terrein bent. Veel mensen dromen alleen maar van zoveel privacy als de oranjes genieten, ik vind het onterecht en onnodig dat daar nog meer privileges aan toegevoegd worden en gevaarlijk als die op deze manier tot stand komen.

 4. 5

  @4 Rechters zijn voor het leven benoemd. Promotie van rechters naar de Hoge Raad gebeurt op voordracht van de HR zelf en van die voordracht wordt nooit afgeweken. Die voordracht gaat vervolgens naar de Tweede Kamer, die neemt die voordracht over, en vervolgens naar de regering, en vervolgens naar de Koningin, die de benoeming doet. De Koningin heeft hier dan ook geen enkele invloed op, ook geen informele. Ook kun je nog in beroep gaan en dan kom je uiteindelijk uit bij de Hoge Raad, die ook voor het leven benoemd is en bovendien de hoogst denkbare positie is die je als jurist kunt hebben. Rechters hebben dus geen enkel persoonlijk belang om de Koningin tevreden te houden, en niets te vrezen als ze dit niet doen.

  @2 Wie zou het anders moeten bepalen?

 5. 6

  Mooi zo. Mensen die op vakantie gaan, zijn geen nieuws. Ik ben blij dat ik zulke vakantiefoto’s niet meer tegen hoef te komen als ik een krant opensla!

 6. 7

  @5 Nogmaals, ik ben niet ingevoerd. Ja rechters zijn voor het leven benoemd maar hebben of ambiëren ook andere posities. Binnen de rechtelijk macht zal het wel net zo werken als in de echte wereld voor hogere posities waarin vrijwel elke voordracht is voorgekookt, je wordt pas voorgedragen als alle plooien zijn gladgestreken. Dat rechter altijd objectief en belangeloos zijn, daar geloof ik helemaal niets van. Dus ik heb er problemen mee als zij iets subjectiefs en multi-interpretabel als nieuwswaarde gaan hanteren voor onderbouwing van een vonnis. We hebben een wetgevende macht om die afwegingen te maken.