Radicalisering en polarisering

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Een rapport over radicalisering en polarisering in Nederland hield de afgelopen week de gemoederen bezig (samenvatting / volledig). Het ging dan vooral over uitspraken over de PVV en de vermeende politieke achtergrond die de Minister zou hebben gehad bij het aanvragen van het rapport. Een beetje vreemd, aangezien eenzelfde rapport ook in 2008 werd aangevraagd, en het rapport het gehele maatschappelijke veld betreft. Het rapport bevat eigenlijk twee veel interessantere punten dan uitgekauwde opmerkingen over de PVV.

Ten eerste komt ‘links’ er een stuk slechter vanaf dan ‘rechts’. Leze men met name de opmerkingen over met name de SP vanaf pagina 104:

“Extreemlinks socialisme heeft op personeel niveau banden met politieke partijen als de Socialistische Partij of de zich in Nederland regionaal manifesterende communistische partijen. De Socialistische Partij verenigt, met name op lokaal niveau, diverse formaties met een extreemlinks socialistisch ideeëngoed, dat deels teruggaat op de Trotskistische en Maoistische stromingen die de partij in zijn beginjaren kenmerkten.”


Opmerkingen van dergelijke aard kunnen we echt niet terugvinden in het stuk over de PVV. Ook wordt de bekende trom geslagen betreffende het leiderschap van Marijnissen:

“Medio 2007 ontstond intern onenigheid vanwege onder meer het ontslag van de hoofdredacteur van het partijblad Tribune, de royementen van dissidente leden, de vermeende interne censuur van weblogs, en de autoritaire stijl van leidinggeven van Jan Marijnissen.” (p.105)

Ook worden groeperingen zoals de Internationale Socialisten onder het kopje ‘extreem-links’ geschaard en in verband gebracht met geweldplegingen:

“In Nederland is IS, of zijn leden van IS, betrokken bij (gewelddadige of op geweld uitdraaiende) linkse acties en demonstraties. Doorgaans gebeurt dat overigens niet onder eigen naam, maar in gelegenheidsformaties.” (p.106)

Een aardig inzicht in de kraakbeweging is dat zij schijnt af te nemen in omvang en geweldpleging, maar dat er sprake is van ‘vakantiekrakers’ komend uit Europese landen waar kraken is verboden. Het aantal indicenten waarbij dierenactivisten personen bedreigden is in 2007 en 2008 gegroeid, en acties worden grimmiger (p.125).

Het tweede interessante punt van het rapport betreft de ontwikkelingen rond de radicale islam.

“”Die tweede generatie radicale predikers en dawa-activisten wees het gebruik van geweld (in het Westen) af en brak zodoende met de jihadisten. De afgelopen jaren is hierdoor een alternatief, niet-gewelddadig discours beschikbaar gekomen voor radicale jongeren, uitgedragen door vooraanstaande imams in de bekende salafistische centra in Nederland. Personen met extremistische opvatting of de geneigdheid daartoe zijn uit die moskeeën geweerd (NCTb 2009). Bovendien concentreerde die tweede generatie predikers zich op het organiseren, professionaliseren en profileren van de salafistische beweging. Ondanks stagnatie van de groei, zet de professionalisering en profilering door.” (p.71)

De auteurs wijzen erop dat maatregelen tegen de radicale islam effect sorteren en dat islamieten zelf zich verzetten:

“De stagnatie van de groei van de salafistische beweging in Nederland zou te maken kunnen hebben met meer attente (lokale) overheden en preciezer subsidieverstrekking. Een andere verklaring die de AIVD opvoert is dat de interne weerstand of weerbaarheid van moslimgemeenschappen zou zijn toegenomen, niet alleen van de kant van gematigde, liberale moslims, maar ook van orthodoxe zijde.312 De meeste moslims blijven zoeken naar een in hun ogen leefbare mate van co-existentie of acculturatie in de Nederlandse samenleving.” (p.70)

De auteurs wijzen slechts drie gevallen van zorgwekkende acties van militante jihadi’s. Het ging om voorbereidingen op terroristische activiteiten of verbanden met terroristische organisaties, geen daadwerkelijke geweldpleging. Zou het dus allemaal wel meevallen? Hebben we de situatie wellicht aardig onder controle?

Reacties (2)

#1 Peter

Na de samenvatting gelzen te hebben, had ik eerlijk gezegd meteen geen behoefte naar meer, dus in het navolgende kan ik het mis hebben.

Het Iva heeft “op basis van literatuuronderzoek een inventarisatie en verkenning gemaakt”. Lees je wat er dan volgt, dan lijkem de bevindingen rechtstreeks overgenomen van diverse “veligheidsmonitors”, zowel van eigen bodem (AIVD) als inetnationale stukken, zoals van Interpol (pdf!)

Alleen al de zinnen “In 2009 zijn de voedingsbodem en hiermee ook de verschijningsvormen van polarisatie in Nederland diverser geworden” en “Bevolkingsgroepen ervaren verwijdering ten opzichte van elkaar (…)” plus “al [b]zijn er aanwijzingen[b/] dat deze groepen op het niveau van gedeelde waarden en wederzijdse verdraagzaamheid naar elkaar toegroeien”, geven aan dat het een raadselachtig stuk zal zijn.

De conclusies over extreem rechts en extreem links zijn al zo oud als de tijd waarin de AIVD nog de BVD heette. Alleen de namen van de poppetjes zijn hier en daar gewijzigd en is het “soms met een onmiskenbare ideologische lading, dikwijls niet” de hedendaagse vondst, zulke groepjes tot louter knettergek weg te zetten.

Als dat al het bekende broddelwerk is, valt te vrezen dat de rest van de conclusies evenmin hout snijden.

  • Volgende discussie
#2 Obscura

Hoe komt het eigenlijk dat de rest van de media de passages over de SP overslaat? En waarom horen we – behalve hier op Geen Commentaar – niets over het gesignaleerde effect van efficient verstrekte subsidies, alerte overheden en afkerige moslims in relatie tot moslimextremisme?
Niet sexy genoeg? Bang om uitgemaakt te worden voor linkste roeptoeter?

  • Vorige discussie