Quote van de Dag: Jan Pronk

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Echter, de problemen van de PvdA vloeien naar mijn mening ook voort uit ontwikkelingen rond de politieke koers van de partij zelf. Die koers is niet duidelijk. Eenmaal ingenomen standpunten worden gemakkelijk ingeruild. De partij blijkt voor jongeren een veel minder aantrekkelijk forum voor politieke discussie dan andere politieke bewegingen, terwijl ouderen zich teleurgesteld afwenden. Die trend dient gekeerd te worden.(…)

Bij al dit soort problemen gaat het uiteindelijk om de positie van mensen: hun opvattingen, hun handelen en de gevolgen die zij ondervinden van het handelen van anderen. Te weinig mensen zijn bij de beslissingen betrokken, te velen zijn er het slachtoffer van; een klein aantal profiteert overmatig.

Jan Pronk blijkt gevoelig voor het appèl dat enkele PvdA-leden op hem deden en stelt zich kandidaat voor het PvdA-voorzitterschap.

Is Jan Pronk, die eerder zei geen vertrouwen te hebben in Wouter Bos als politiek leider, de voorzitter die de PvdA nodig heeft, of zou een voorzitterschap van Pronk alleen maar tot nog meer problemen voor die partij leiden?

Reacties (7)

#1 Obscura

Ik heb ooit nog op Pronk gestemd, maar ben teleurgesteld in hem geraakt toen hij maar aan het pluche blééf kleven.
Zijn analyse deel ik wel, maar de gevolgtrekking: ‘ik wil als voorzitter daar wat aan gaan doen’ niet. Volgens mij heeft hij te weinig gezag bij de sleutelfiguren, en hij is nog van voor Paars. Een dinosaurus, zou ik bijna zeggen, en dit dan met respect voor alle mensen op leeftijd.

 • Volgende discussie
#2 Roy

@1: Grappig dat je Jan Pronk vergelijkt met een dinosaurus. Zijn initialen zijn trouwens hetzelfde als de afkorting van het bekende park waar de dinosaurussen weer tot leven gewekt werden. En we kennen allemaal de uitkomst daarvan ;)

Maar ik denk dat je gelijk hebt, zijn goede bedoelingen (en visie) ten spijt moet iemand anders het voorzitterschap dragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 iamzero

Iets minder aarzeling om stelling te nemen kan geen kwaad voor de PvdA, dus laat Pronk maar voorzitter worden. Overigens doen zijn initialen mij aan heel iemand anders denken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Abhorsen

Ik weet niet of het de PvdA goed zou doen. Wouter Bos is teveel politicus zonder echte visie (macht om de macht), maar Pronk is volgens mij een beetje teveel het tegenovergestelde. Te veel idealisme om serieus politicus te kunnen zijn.

Dan bedoel ik niet dat hij slecht politicus is in een aantal vervelende trekjes zoals een het pluche blijven kleven inderdaad, maar meer dat hij volgens mij een slechte onderhandelaar is en geen sterke politieke strateeg. Hij krijgt denk ik niet gedaan wat hij gedaan wil hebben omdat hij te recht door zee op zijn doel afgaat.

Ik zie Bos en Pronk een beetje als twee -onwensbaare- extremen. Bos is te meegaand, Pronk is te star.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kalief

LOL@Jurrassic Pronk

Als Pronk wordt gekozen moeten hij en Wouter Bos heel goed gaan overleggen hoe ze uit elkaars vaarwater kunnen blijven. De combinatie heeft een hoog conflictrisico. En moet een voorzitter niet meer een bestuurder dan een politicus zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Instutuutvoornoodzakelijkeillusies

Hoewel Jan Pronk mij niet echt de juiste kandidaat lijkt – je moet zijn vermogen om bij nagenoeg elke politicus, kiezer of commentator die zich ook maar een millimeter rechts van hem bevindt een rood waas voor de ogen te wekken niet onderschatten – gun ik de PvdA deze kandidatuur van harte. Het wordt tijd dat iemand deze crypto-liberalen weer een geweten schopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Caoran

Hij past m.i. perfect in de roep van de kiezer om meer compromisloze politieke leiders. Wie herinnert zich nog zijn blinde actie tegen China die elke Nederlandse investeerder klauwen met geld heeft gekost, ons terrein liet verliezen tov mede-europeanen terwijl er niets werd gewonnen. Of die mooie uitsmijter van Darfur waar ook hij weer niks voor elkaar kreeg. Daar tussenin heef tie ook nog wel een paar keer goed t nieuws gehaald door gesprekspartners tegen de haren in te wrijven. Maar nooit een oinvertogen woord tav zijn commitment of waar zijn hart zit. Helaas zijn tact heeft ie nooit gevonden en dat voor een politicus.

En verder leef ik weer op bij t idee van zo’n authentiek oud-hollands politicus die met t zwaaiende vingertje de rest vd wereld de les leest. Waar een land groot mee kan zijn. Ja misschien is ie dan toch neerlands hoop in bange dagen.

 • Vorige discussie