Quote van de Dag: homo’s en samenwonenden

Satan (Foto: Frenkieb)?Ik wil de rol van praktiserende homo?s binnen onze partij wel bespreken, maar intern en niet middels moties. Het is een lastige kwestie die we breder moeten trekken; mogen bijvoorbeeld gescheiden mensen of samenwonenden een vertegenwoordigende functie binnen de ChristenUnie bekleden??

De reactie van voorzitter van de ChristenUnie Amsterdam, Chris van Andel, op het bericht dat fractielid en ex-prostituee Yvette Lont wil dat homo’s door de partij worden uitgesloten van bestuursfuncties, zowel binnen als buiten de partij.

  1. 2

    De ChristenUnie heeft de laatste paar jaar veel christelijke allochtonen binnengehaald die wat meer vocaal anti-homo zijn dan de oorspronkelijke Nederlandse achterban die er niet zo van houdt de aandacht te trekken met de meer radicale standpunten van de overtuiging. Dat is ook slimmer: als je vastlegt dat homo’s geen bestuursfunctie mogen hebben, dan kan je wel eens de SGP achterna gaan wat betreft overheidssubsidies.