1. 1

  Ik vraag het me af. Wat zijn de cijfers?
  Bij mij op school hadden twee jongens ruzie, eentje nam een broodmes mee en miste het hart van die ander. Met drie millimeter. Sommige pubers zijn nu eenmaal schijtagressief en gewelddadig, dat is in elk geval van alle tijden.

 2. 2

  @1 knap dat je zo koel blijft als iemand bij je op school zo neergestoken is…

  @Spuyt: Ik weet het niet. Ik wil wel de volgende stelling droppen: Onder neo-liberale invloeden wordt er meer mondigheid van de burger verlangt onder het mom dat deze het zelf zou willen. Dit wordt vooral door machteloze mensen gebruikt in een poging om aan hun machteloosheid te ontsnappen.

  Misschien is de stap naar dit geval groot, maar ik denk dat het wel opgaat voor geweld jegens conducteurs, UWV-medewerkers en ambulance-personeel.

 3. 3

  Dus het is de media? Werden zulke voorvallen vroeger niet gebracht? Of is dit de vloek die het internet brengt? Er is onbeperkt plaats, dus wordt alles verslagen.

 4. 6

  Ja, iedereen hangt het daar altijd aan op. Als de cijfers niet doen wat in je straatje ligt dan wijt je het aan een verbeterde of juist verslechterde signalering.

  Maar is het niet gewoon wat het is: een stijging?

 5. 8

  @3
  1. verminderde gemeenschapzin (gevolg van ontkerkelijking/zuiling);
  2. opkomst kapitalisme i.c.m. mondigheid (jezelf vooral niet tekort moeten doen);
  3. meer (m.n. expliciet) geweld in alle media (TV, Film, Radio, PC);
  4. fixatie op (ego)rechten, marginalisatie van plichten;
  5. emancipatie, opheffen anciënniteit, “respect moet verdient worden” (m.a.w. is voorwaardelijk),… ..

 6. 10

  @8 Tsjek, mee eens. Mensen verwachten ongebreidelde individuele vrijheid, maar zoeken ook naar gemeenschapszin en willen regels voor anderen. Raar spanningsveld waarin rare dingen gebeuren.

  Ik zie hier geen rol van de media in, anders dan het “ik, nu, hier”-gevoel versterken.

 7. 11

  Totaal geregistreerde misdrijven is stabiel gebleven sinds 1994, zelfs licht gedaald.

  Wel minder vermogensmisdrijven (Vermogensmisdrijven:
  Valsheidsmisdrijven, eenvoudige diefstal, diefstal d.m.v. braak, overige
  gekwalificeerde diefstal, verduistering, bedrog en heling en schuldheling.).

  Wel meer geweldsmisdrijven en vernielingen.

 8. 12

  @11 dus de kritiek zit op agressie en persoonlijke vaardigheden om jezelf binnen (opgelegde) kaders te houden. Niet meer zozeer op materialisme/welvaartneid.

  Waar komt dat vandaan?

 9. 13

  Nederland wordt niet zozeer agressiever. De regulering is alleen minder waardoor het zich anders uit.

  Generaties groeien op met een soft approach omgeving. Daarmee worden harde levenslessen pas later opgedaan. Deze levenslessen zorgen voor respect. Haal dat kader weg en respect zal of later verschijnen.

 10. 14

  Generaties groeien op met een soft approach omgeving. Daarmee worden harde levenslessen pas later opgedaan. Deze levenslessen zorgen voor respect. Haal dat kader weg en respect zal of later verschijnen.

  huh? klinkt interessant, maar ik volg je niet. Probeer je te zeggen dat die gozer die die Gert Nan heeft neergeslagen nu een levensles leert? Allicht, maar de vraag is of je de jeugd zo wijs wil laten worden. En welk kader moet weg om respect te laten verschijnen?

 11. 15

  @8: de ego-rechten/marginalisatie van plichten lijkt me inderdaad van grote invloed. De mensen worden niet minder aardig of betrouwbaar, maar er wordt veel meer gehamerd op mondigheid, ‘opkomen voor jezelf’ enz.

  Mensen hebben een veel grotere mond in het openbaar. In de stiltecoupés van de NS is dat mooi te zien: een deel van de passagiers trekt zich geen donder aan van het verzoek om stilte en gaat ostentatief zitten bellen, een ander deel wijst de bellers even luidruchtig op de regels. Allebei even irritant.

 12. 16

  “een deel van de passagiers trekt zich geen donder aan van het verzoek om stilte en gaat ostentatief zitten bellen, een ander deel wijst de bellers even luidruchtig op de regels. Allebei even irritant.”

  Waarom is beiden even irritant?

 13. 17

  @14: De dader leert zeker een les maar daar doelde ik niet op. De dader leert dat hij macht heeft en zal in eerste instantie daardoor eerder minder dan meer respect voor anderen tonen. Respect is immers een afgeleide van angst.

  Voor de duidelijkheid. Ik heb het over het algemene principe dat iedereen van jongs af aan iets leert. Niet over dit ene geval specifiek daar weet ik nog te weinig van maar een reactie op de stelling of nederland agressiever wordt.

  Algemeen geld dat je gedwongen leert wat je wel en niet kan maken. Heeft gewoon met kosten/baten te maken. Dus als er minder sancties/kosten zijn dan volgt ook de grens van gedrag verschuift. Gelijk aan jonge planten die in een bos de plaats van een gevallen boom innemen zullen generaties die meer mogelijkheden krijgen sterker hun eigen wil proberen op te leggen.