Quote van de dag: democratie

‘Dat we in Nederland in een democratie leven, lijkt vanzelfsprekend. Maar dat is niet zo. De samenleving is ingewikkelder geworden, door de toegenomen etnische diversiteit, individualisering en pluriformiteit. De samenleving is ook gespannener en ontvlambaarder geworden. Dat niet iedereen hetzelfde over democratie denkt, is niet erg. Wel is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die ‘veelvormige’ democratie welgezind zijn.’

Aldus de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Vrijdag 5 oktober, aan het begin van de Week van de Democratie, presenteert ze haar advies ‘Vormen van democratie’ over versterking van de democratische gezindheid van burgers. Daarin staat welke investeringen nodig zijn om te voorkomen dat burgers cynisch of vijandig ten opzichte van de democratie komen te staan.

 1. 3

  Je kunt de kinderen nog zoveel leren – de wereld buiten de school is vaak weinig democratisch. Directies die maar wat doen en personeel negeren komen heel vaak voor. Hun werk is voor veel mensen nog altijd de belangrijkste omgeving.
  Politici richten instanties op die vervolgens hun cliënten slecht behandelen – de mensen die op die politici hebben gestemd.
  Democratie is ook recht doen aan een deocratisch geuite mening. Dus als mensen recht van spreken hebben, hebben anderen de plicht om er naar te handelen. Geen stemmen lokken en die vervolgens niet gestand doen (PvdA met Irak en referendum), niet hard lachen en zeggen “Die motie voeren wij niet uit!” (minister Zalm) – met het journaille applaudiserend in het publiek.

 2. 5

  @4: Natuurlijk, maar dat is slechts een terechtwijzing achteraf, want wat gekozen is is niet verwezenlijkt. Het is een negatieve vorm van democratie: je bent alleen vertegenwoordigers aan het terechtwijzen. Ik heb liever een positieve: bevestig de gerealiseerde beloften.

 3. 6

  @ 5: als je het eens bent met de keuzes van een bepaalde partij dan stem je toch voor? Dat is dan weer een positieve keuze.

  Elke kiezer maakt weer op zijn/haar eigen manier een eigen afweging in het stemhokje.

 4. 7

  @6: Nee, dat gaat wat mij betreft niet altijd op, namelijk bij dingen die niet teruggedraaid kunnen worden. Als ik op een partij stem omdat ik het eens ben met haar standpunten en omdat ze een heel grote kans heeft die te realiseren als ze in de regering komt, dan voel ik me zwaar bekocht als ze die standpunten niet verwezenlijkt, of slecht duidelijk maakt waarom dat niet lukt. Het heeft geen zin achteraf nog eens te stemmen op een partij met datzelfe standpunt ook ha,md want die had ook toe n het nakijken en dat standpunt is dan niet relevant meer: de oorlog is begonnen, de weg aangelegd, de belasting verhoogd, enz.
  Dat elke kiezer etc etc lijkt me nogal vanzelfsprekend.

 5. 9

  citaat: het mooie van democratie is dat je bij de volgende verkiezingen op een andere partij dan de PvdA en de VVD kan stemmen, dus wat zeur je nou?

  Dan pas? Geen wonder dat er weinig kans op verandering is. Bovendien, wie zegt dat de winnende partij aan de macht komt? Talloze voorbeelden in Nederland dat de verliezers gewoon doorgaan. Kwestie van coalitievormen, zeteltjes tellen en de winnaar uitsluiten.

 6. 10

  Vertegenwoordigende democratie is geen democratie maar een vrijbrief voor kiezersbedrog, achterkamertjespolitiek en koehandel.
  Zolang Nederland geen bindend referendum kent leven we in een schijndemocratie waarin de wil van de kiezer ondergeschikt wordt gemaakt aan het eigenbelang van regenten. Politici die het referendum afwijzen nemen de kiezer niet serieus en verdienen het niet democraat te worden genoemd. Wat is er mis met een echte democratie zoals de Zwitserse? Zijn de Nederlanders zoveel dommer dan de Zwitsers dat zij een referendum niet aankunnen?

  Het wordt tijd dat er een einde komt aan de zwendel die ?vertegenwoordigende democratie? wordt genoemd.