Quote van de Dag

“And I will tell you again, David, you can ask every hypothetical you want, but the American people have got to know the facts. And the bottom line is simple: If Congress passes a law that does not clarify the rules, if they do not do that, the program is not going forward.”

Bush dreigt geen terroristen meer te verhoren als het Congres zijn versie van de Geneefse conventie niet goedkeurt. “If you are not with us, you are against us” revisited.

  1. 1

    Omslachtige manier om mensenrechten en beschaving weer te incorporeren, maar een andere manier om Bush tot ‘conservative compassion’ of fatsoen te bewegen zie ik niet.

  2. 3

    Als de senaat niet zwicht voor de druk van rechtsverkrachter Bush gaat de VS weer volgens de normen van oa Geneefse conventie handelen. Lijkt me beter dan de huidige situatie of de Orwelliaanse aanpassing van taal en recht die Bush cs voorstaan.

  3. 5

    Wat je er ook van vindt, de huidige regelgeving is een mogelijk wapen voor terroristen. Je kan een beeld krijgen over de verdedigingstrategien en daar gebruik van maken.