Quote van de Dag

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

“Mevrouw Kroes wist niet dat Hirsi Ali economisch is geweest met de waarheid”

Aldus de woordvoerder van Eurocommissaris Kroes.

0

Reacties (29)

#1 Packet Storm

Maar dit was toch al hartstikke lang bekend???
En ze heeft het zelfs tegen de VVD top gezegd toen ze daar in dienst kwam.

 • Volgende discussie
#2 Mark

Misschien hoorde mevrouw Kroes niet tot de geconsulteerde top in dit verband…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

Ik viel vooral over de dubbelzinnige opmerking “economisch”.

Voor mij was dit eufemisme voor liegen onbekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 de gum

de koran is 6666 verzen 114 soera
30 djuz 1 djuz is 20 bladzijden
het is in de loop van 23 jaar geopenbaard
het is het woord van god
god heet Allah en heeft nog 99 andere namen
het is door middel van de engel Gabriel aan de profeet Mohammed geopenbaard
de eerste verzen zijn

In naam van God, De Erbarmer, De Genadige
“Lees! In de naam van uw Heer,

Die heeft geschapen.

Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklonter.

Lees! En uw Heer is de meest Waardige,

Die onderwees met de pen.

Hij onderwees de mens wat deze niet wist.”

{De Koran, Soera 96, verzen 1 t/m 5}

de laatste vers is
“Heden heb ik jullie godsdienst voor jullie voltooid”(Koran 5:3)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Packet Storm

Heden heb ik jullie godsdienst voor jullie voltooid”
Geweldig!
Volgend onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

Nee, naar het oorspronkelijke onderwerp. De reactie hierboven is, laat ik het zacht uitdrukken, off-topic.

Oh ja, en mijn godsdienst is ook al een tijdje voltooid. Verleden tijd dan, he :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 de gum

nu ga ik de echte koran opschrijven mischien zijn jullie benieuwd

ik bedoel de nederlandse engelse vertaling is niet de koran maar een vertaling
de echte koran is in het arabisch en met de koran lezen wordt dit bedoeld

het is niet zoals met de bijbel dat je het kan vertalen in elke taal

ik ga nu de verzen van fatiha soera opschrijven

onthoud dit is niet een menselijk maar een goddelijk woord en
deze woorden zijn

de woorden van god

Bismillahir rahman irrahiem

alhamdoe lillahi rabbil alamien

ar rahman ir rahiem

maliki yauwmiddien

iyyaka na boedoe wa iyyaka nasta ien

ihdinassiratal moestaqiem

siratalladziena an amta aleyhiem

ghairilmagdoebie aleyhim

waladdaallien

amien

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 de gum

want ik denk niet datjullie arabisch kunnen lezen.

en daardoor ook nooit de echte
koran kunnen lezen.
daarom heb ik het opgeschreven.
want de vertaling is niet de echte
koran.

dan kunnen jullie horen hoe het hoort als je de koran leest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

Goed, de gum, we stellen het op prijs als je korancitaten neergooit op plekken waar we het over de Koran hebben, en dan liefst nog ontopic.

Deze citaten hier neergooien heeft geen zin en we stellen er geen prijs op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 de gum

ok maar ik wilde informatie geven die je anders nooit krijgt
het inderwerp zal nooit gaan over korancitaten maar ik wilde gewoon ook hoorde 1 miljard mensen kennen deze woorden maar jullie niet want niemand interesseert zich ook in de arabische koran daarom gewoon even aan jullie laten horen hoe het klinkt

mischien si dit wel voor de eerste keer in je leven het hoort

ok
ik schrijf
niet meer

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

Overigens, de Koran is net zo goed of slecht te vertalen naar het Nederlands als de bijbel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 de gum

dat is waar maar de arabische text is nooit veranderd zelfs niet een letter ik overdrijf niet dit is waar
er zijn mensen die de koran uit hun goofd weten
ze weten het gewoon ze hebben echt een fantastisch geheugen

er is niemand die de bijbel uit zijn hele hoofd weet dat is ook een wonder van de koran

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

>er is niemand die de bijbel uit zijn hele hoofd weet dat is ook een wonder van de koran.

Dat durf ik te betwijfelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 de gum

dit ga ik nu plakken
De Koranische Boodschap wordt bewaard op twee manieren: via data-dragers (papier, CD enz) en via mensen die de Koran volledig memorizeren, wat als erg verdienstelijk wordt aanzien in de Islam. Een Hafeez is een persoon die de Koran volledig van buiten kan. Naar schatting zijn er vandaag de dag zo’n 10 miljoen Huffaz. Op die manier wordt ook voorzien voor noodgevallen, zoals grote overstroming of andere rampen waardoor gedrukte versies verloren zouden kunnen gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pr

Fantastisch Spuyt12, je hebt de hele bijbel en koran discussie on-topic weten te krijgen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Dat geloof ik wel, ik geloof niet dat er geen mensen zijn die de bijbel uit het hoofd kennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

@pr: Goed hè? :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Knut

Nu weet ik waarom de arabische wereld zo’n voorsprong in wetenschap heeft om weten te zetten in zo’n achterstand. 10mln knappe koppen daarmee hadden we het broeikaseffect kunnnen omdraaien, olieoorlogen kunnen voorkomen en was er geen ellende meer in deze wereld.

Maar zo bezien wat is dan (een) zonde…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

Ze hadden idd ook de encyclopedia brittannica in het hoofd kunnen stampen. Veel nuttiger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Mark

Of wikipedia. Maar net iets minder foutjes ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 de gum

ik ken mensen die de koran uit hun hoofd weten
tijdens de ramadan bij het witir gebed dat 20 rekat is leest de imam uit zijn hoofd 20 bladzijden

elke rekat 1 bladzijde

en bij de cemaat is nog een andere persoon die de koran uit zijn hoofd weet om de imam te helpen als hij vergist zegt hij het hardop zodat de imam het weer herinnert
de rest van de mensen weet de koran niet uit zijn hoofd

tijdens het gebed mag je niet praten
maar dit is en uitzondering

het is voor moslims niet belangrijk om een boek dat geschreven is door mensen uit het hoofd te leren
over het onderwerp weten is genoeg

maar de koran is het woord van god= Allah daarom is dat heiliger
en wordt dat uit het hoofd geleerd

ik ken ongeveer maar een paar mensen die hafiz zijn
ze zijn weinig
en zeldzaam
en worden veel gerespecteerd door moslims door niet moslims niet maar dat maakt niet uit die respecteren niet eens god

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

Zucht… Een beperkt wereldbeeld, gum.

Misschien dat dit de problemen in de huidige Arabische wereld mooi samenvat: “het is voor moslims niet belangrijk om een boek dat geschreven is door mensen uit het hoofd te leren
over het onderwerp weten is genoeg”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 de gum

eigenlijk heb jij een beperkt wereldbeeld door middel van een zin dat een domme turk dat net als ik heb geschreven
te denken dt je de problemen van de arabische wereld die zo veel mensen niet hebben kunnen oplossen
zo snel het antwoord heb gevonden

ik heb dit bij alle nederlanders gezien
ze schrijven steeds hetzelfde

een gevoel van wij ze beschaafden
hun zijn wild wij alles aan hun geleerd
zonder wij waren zij nog primitieve barbaren

zucht………..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 de gum

waarom geven nederlanders steeds domme reacties als het over de islam gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 de gum

Alles komt uit het oosten
al het kennis
en alle profeten
de zon komt op in het oosten
het gaat ONDER in het westen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joost

Laat maar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 de gum

ik geef het toe ik ben dom
nederlanders zijn slimmer
het enige wat ik kan is mensen bedreigen
ik zal gelijk beginnen
nee echt nederlanders zijn ze zij perfect ik ben een domme turk ik ga nu oprotten naar mijn woestijnland dat ik van de perfecte grieken heb afgepakt
waarom hebben mijn voorouders zoveel fouten in de geschiedenis gemaakt
ik wil een nederlander worden

hoe wordt ik
hoe
hoe
het lukt niet
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 knut

Die quote “het is voor moslims niet belangrijk om een boek dat geschreven is door mensen uit het hoofd te leren” is exact het argument waar ik naar verwees. De teloorgang van de arabische wetenschap is nl terug te leiden naar het moment dat koranstudie gelijk aan wetenschap werd gesteld. Aangezien de koran al stelling nam tov astronomie, medicijen en alles wat los of was zit werd dat ook meteen het argument om daar geen energie meer in te stoppen want ja het antwoord was er al en dat weerleggen is godlastering. Tsjah hadden wij ook toen met die knuppel die zei dat de aard rond was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 de gum

je bent dom
dom dom dom
ik ben een domme met wat ik schrijf kan je geen coclusie trekken domme sukkel
sukkel!!!!!!!!!!!!!!!W

 • Vorige discussie