1. 4

  de koran is 6666 verzen 114 soera
  30 djuz 1 djuz is 20 bladzijden
  het is in de loop van 23 jaar geopenbaard
  het is het woord van god
  god heet Allah en heeft nog 99 andere namen
  het is door middel van de engel Gabriel aan de profeet Mohammed geopenbaard
  de eerste verzen zijn

  In naam van God, De Erbarmer, De Genadige
  “Lees! In de naam van uw Heer,

  Die heeft geschapen.

  Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklonter.

  Lees! En uw Heer is de meest Waardige,

  Die onderwees met de pen.

  Hij onderwees de mens wat deze niet wist.”

  {De Koran, Soera 96, verzen 1 t/m 5}

  de laatste vers is
  “Heden heb ik jullie godsdienst voor jullie voltooid”(Koran 5:3)

 2. 6

  Nee, naar het oorspronkelijke onderwerp. De reactie hierboven is, laat ik het zacht uitdrukken, off-topic.

  Oh ja, en mijn godsdienst is ook al een tijdje voltooid. Verleden tijd dan, he :-)

 3. 7

  nu ga ik de echte koran opschrijven mischien zijn jullie benieuwd

  ik bedoel de nederlandse engelse vertaling is niet de koran maar een vertaling
  de echte koran is in het arabisch en met de koran lezen wordt dit bedoeld

  het is niet zoals met de bijbel dat je het kan vertalen in elke taal

  ik ga nu de verzen van fatiha soera opschrijven

  onthoud dit is niet een menselijk maar een goddelijk woord en
  deze woorden zijn

  de woorden van god

  Bismillahir rahman irrahiem

  alhamdoe lillahi rabbil alamien

  ar rahman ir rahiem

  maliki yauwmiddien

  iyyaka na boedoe wa iyyaka nasta ien

  ihdinassiratal moestaqiem

  siratalladziena an amta aleyhiem

  ghairilmagdoebie aleyhim

  waladdaallien

  amien

 4. 8

  want ik denk niet datjullie arabisch kunnen lezen.

  en daardoor ook nooit de echte
  koran kunnen lezen.
  daarom heb ik het opgeschreven.
  want de vertaling is niet de echte
  koran.

  dan kunnen jullie horen hoe het hoort als je de koran leest.

 5. 9

  Goed, de gum, we stellen het op prijs als je korancitaten neergooit op plekken waar we het over de Koran hebben, en dan liefst nog ontopic.

  Deze citaten hier neergooien heeft geen zin en we stellen er geen prijs op.

 6. 10

  ok maar ik wilde informatie geven die je anders nooit krijgt
  het inderwerp zal nooit gaan over korancitaten maar ik wilde gewoon ook hoorde 1 miljard mensen kennen deze woorden maar jullie niet want niemand interesseert zich ook in de arabische koran daarom gewoon even aan jullie laten horen hoe het klinkt

  mischien si dit wel voor de eerste keer in je leven het hoort

  ok
  ik schrijf
  niet meer

 7. 12

  dat is waar maar de arabische text is nooit veranderd zelfs niet een letter ik overdrijf niet dit is waar
  er zijn mensen die de koran uit hun goofd weten
  ze weten het gewoon ze hebben echt een fantastisch geheugen

  er is niemand die de bijbel uit zijn hele hoofd weet dat is ook een wonder van de koran

 8. 14

  dit ga ik nu plakken
  De Koranische Boodschap wordt bewaard op twee manieren: via data-dragers (papier, CD enz) en via mensen die de Koran volledig memorizeren, wat als erg verdienstelijk wordt aanzien in de Islam. Een Hafeez is een persoon die de Koran volledig van buiten kan. Naar schatting zijn er vandaag de dag zo’n 10 miljoen Huffaz. Op die manier wordt ook voorzien voor noodgevallen, zoals grote overstroming of andere rampen waardoor gedrukte versies verloren zouden kunnen gaan.

 9. 18

  Nu weet ik waarom de arabische wereld zo’n voorsprong in wetenschap heeft om weten te zetten in zo’n achterstand. 10mln knappe koppen daarmee hadden we het broeikaseffect kunnnen omdraaien, olieoorlogen kunnen voorkomen en was er geen ellende meer in deze wereld.

  Maar zo bezien wat is dan (een) zonde…

 10. 21

  ik ken mensen die de koran uit hun hoofd weten
  tijdens de ramadan bij het witir gebed dat 20 rekat is leest de imam uit zijn hoofd 20 bladzijden

  elke rekat 1 bladzijde

  en bij de cemaat is nog een andere persoon die de koran uit zijn hoofd weet om de imam te helpen als hij vergist zegt hij het hardop zodat de imam het weer herinnert
  de rest van de mensen weet de koran niet uit zijn hoofd

  tijdens het gebed mag je niet praten
  maar dit is en uitzondering

  het is voor moslims niet belangrijk om een boek dat geschreven is door mensen uit het hoofd te leren
  over het onderwerp weten is genoeg

  maar de koran is het woord van god= Allah daarom is dat heiliger
  en wordt dat uit het hoofd geleerd

  ik ken ongeveer maar een paar mensen die hafiz zijn
  ze zijn weinig
  en zeldzaam
  en worden veel gerespecteerd door moslims door niet moslims niet maar dat maakt niet uit die respecteren niet eens god

 11. 22

  Zucht… Een beperkt wereldbeeld, gum.

  Misschien dat dit de problemen in de huidige Arabische wereld mooi samenvat: “het is voor moslims niet belangrijk om een boek dat geschreven is door mensen uit het hoofd te leren
  over het onderwerp weten is genoeg”

 12. 23

  eigenlijk heb jij een beperkt wereldbeeld door middel van een zin dat een domme turk dat net als ik heb geschreven
  te denken dt je de problemen van de arabische wereld die zo veel mensen niet hebben kunnen oplossen
  zo snel het antwoord heb gevonden

  ik heb dit bij alle nederlanders gezien
  ze schrijven steeds hetzelfde

  een gevoel van wij ze beschaafden
  hun zijn wild wij alles aan hun geleerd
  zonder wij waren zij nog primitieve barbaren

  zucht………..

 13. 25

  Alles komt uit het oosten
  al het kennis
  en alle profeten
  de zon komt op in het oosten
  het gaat ONDER in het westen

 14. 27

  ik geef het toe ik ben dom
  nederlanders zijn slimmer
  het enige wat ik kan is mensen bedreigen
  ik zal gelijk beginnen
  nee echt nederlanders zijn ze zij perfect ik ben een domme turk ik ga nu oprotten naar mijn woestijnland dat ik van de perfecte grieken heb afgepakt
  waarom hebben mijn voorouders zoveel fouten in de geschiedenis gemaakt
  ik wil een nederlander worden

  hoe wordt ik
  hoe
  hoe
  het lukt niet
  neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 15. 28

  Die quote “het is voor moslims niet belangrijk om een boek dat geschreven is door mensen uit het hoofd te leren” is exact het argument waar ik naar verwees. De teloorgang van de arabische wetenschap is nl terug te leiden naar het moment dat koranstudie gelijk aan wetenschap werd gesteld. Aangezien de koran al stelling nam tov astronomie, medicijen en alles wat los of was zit werd dat ook meteen het argument om daar geen energie meer in te stoppen want ja het antwoord was er al en dat weerleggen is godlastering. Tsjah hadden wij ook toen met die knuppel die zei dat de aard rond was.

 16. 29

  je bent dom
  dom dom dom
  ik ben een domme met wat ik schrijf kan je geen coclusie trekken domme sukkel
  sukkel!!!!!!!!!!!!!!!W