Quote van de Dag: Vrouw en islam

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[qvdd]De Gemeente Nijmegen trekt de subsidie in van de orthodoxe islamitische Stichting Ar Rayaan. Teksten op de website zouden antisemitisch en vrouwonvriendelijk zijn. De VVD maakte er een punt van. Een van de gewraakte teksten betreft het contactverbod tussen mannen en vrouwen:

“Mannen en vrouwen die niet directe verwanten zijn van elkaar, zouden niet onnoodzakelijk met elkaar moeten praten. Wanneer er sprake is van een echte noodzaak (zoals werk of educatie) om te praten, zou het gesprek op een bescheiden, ingetogen manier moeten plaatsvinden en beperkt blijven tot zover noodzakelijk.”

De Stichting juicht de belangstelling voor haar site toe. Verder wijzen ze fijntjes op de rol die de vrouw in de christelijke bijbel krijgt:

1 Korintiërs 14:33-36: “…Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken…” en “…want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente…”

En zeg nu niet dat christenen hun heilige geschrift minder letterlijk nemen dan de islamieten. Het Vaticaan: “Vrouw als priester is misdaad.”

Hadden we niet ooit bedacht dat de overheid zich beter verre kan houden van religieuze disputen……?

Reacties (12)

#1 sceptisch

is de overheid gebaseerd op papiergeld en andere papiertjes niet ook gewoon een religie???
met dezelfde onzin, onderdrukking en leugens…

 • Volgende discussie
#2 MrOoijer

Het bekende peuterklas argument: “Meester hij doet ’t ook”. Als het in de Christelijke bijbel staat mag het ook op een Islamistische website. Zoiets. Fijntjes?

Dames en heren gelovigen, ik ben een praktiserende ongelovige. Heeft U misschien ook een peuterklas argument tegen mij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 sander_1583

Geencommentaar staat er meteen als er biculturele idioten verdedigd moeten worden.

Welke website wordt er gesponsord door de gemeente Nijmegen van fanatieke christelijken dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

@3: wanneer de christelijke zang of gymnastiekvereniging vrouwonvriendelijke teksten op haar website weg zet, zal de subsidie daarvan ook in worden getrokken.

Verder opvallend dat Ar Rayaan zich van hetzelfde argument bedient, dat een aantal Nederlandse blogs ook hanteert (de ene keer wat succesvoller dan de andere keer): de teksten zijn niet van henzelf afkomstig… Dat blijft volgens mij een zwak argument, maar wordt helaas te vaak gebruikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@3: Echt, die overslaande plaat van jou wordt nu écht heel vervelend. Mag ik je erop attenderen dat het wijzen op een (weliswaar kleine) hypocrisie niet meteen hoeft te betekenen dat je aan de kant van die stichting staat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Erik

“Hadden we niet ooit bedacht dat de overheid zich beter verre kan houden van religieuze disputen……?”
Dat geldt dan toch ook voor overheidsbemoeienis met de SGP?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Erik

@3: Als jij die stichting bicultureel noemt, beoordeel je ze blijkbaar een stuk positiever dan de nijmeegse VVD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Een C!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Erik

@8: Geen C is mij te hoog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kropotkin

Wat #2 en #6 zeggen + als de overheid zich beter verre kan houden van religieuze disputen dan is het aan te bevelen religieuze idioten uit te sluiten van elke subsidie.

Wel zo’n beetje het achterlijkste stukje wat ik ooit bij GC (2 jaar?) heb gelezen, en dat wil wat zeggen … de stukjes van Jos zijn nou niet bepaald een verrijking van GC.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jos

@3 Er wordt geen website gesponsord, maar een stichting. Die stichting krijgt dat geld met een bepaald doel (het zorgen voor dialoog, participatie en emancipatie, zegt de gemeente). Ik vind dus dat die stichting op het al dan niet bereiken van dat doel moet worden afgerekend en niet op het publiceren van koranteksten. Laat de Stichting zich verantwoorden aan de hand van hun activiteiten en laat ze aantonen dat ze hun doel hebben gehaald. Lijkt me lastig genoeg voor deze club. Ik heb geen enkele behoefte om deze islamitische stichting te verdedigen. Ik vraag me naar aanleiding van dit soort komkommertijd-affaires wel af of de overheid zich niet beter met andere zaken kan bezighouden dan zich in het religieuze wespennest te steken. In dat opzicht ben ik het eens met de laatste spreker (ook al houdt hij niet van mijn stukjes).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Erik

@10: Ik vind die rechterlijke uitspraak m.b.t. de SGP juist erg bedenkelijk.

@11: Dat staat dan weer los van meningsverschillen betreffende godsdienstige zaken. De teksten op hun site maken duidelijk dat “het zorgen voor dialoog, participatie en emancipatie” niet tot doelen behoort, eerder het tegenovergestelde. Lijkt me dat je daar als overheid geen godsdienst hoeft bij te halen om de subsidie stop te zetten.

 • Vorige discussie