QvdD: Verantwoordelijkheid & schoothondjes

“Niet de ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de dubbele nationaliteit van een kind, maar de ouders.”

CDA-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk maakt zich ‘sterk’ voor afschaffing van de automatische registratie van een tweede nationaliteit. CDA, PvdA, SP en de VVD zijn het met haar eens.

De PVV is tegen het opheffen van de registratie, en noemt het “belangrijk dat we het probleem van de dubbele nationaliteit kennen”. Dit betekent dat, volgens de PVV, Nederland dus de Marokkaanse nationaliteitswet moet uitvoeren.

Daarop noemde Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks de PVV “een erg verrassend schoothondje van Marokko”.

Het was weer ouderwets gezellig in de kamer.

 1. 1

  Ik ben blijkbaar te dom om het te snappen.
  Maar als een land perse zijn nationaliteit wil opdringen aan mensen die er geheel niet aangebonden zijn, waarom onthouden wij dan niet simpelweg het Nederlandse papiertje.

  Laat ze lekker kiezen, van twee walletjes eten levert gegarandeert scheve ogen op.

  En registratie dubbele nationaliteit heeft toch niets te maken met het doorspelen van geboortes etc aan andere landen, zoals Amsterdam schijnt te doen?

  Als wij niets doorgeven, kunnen zij toch geen paspoort uitgeven. Ze kennen dat kind dan toch gewoon niet?
  Als ouders perse ander paspoort willen, dan geen nederlandse lijkt mij.

  Laten we het toch een beetje simpel houden, zodat zelf mensen als ik het kunnen volgen.

 2. 2

  Deze regel:

  “als een land perse zijn nationaliteit wil opdringen”

  En deze:

  “Laat ze lekker kiezen”

  zijn nogal tegenstrijdig in je reactie @sytz!

 3. 3

  Die Fritsma toch weer. Altijd lachen met die man. De nieuwe boer Koekoek.

  Nu wordt er eindelijk eens wat gedaan, waarmee dubbele nationaliteiten voorkomen kunnen worden, en dan blijkt de PVV daar een tegenstander van te zijn.

 4. 4

  Ook heel liberaal om mensen te dwingen nationaliteit te kiezen. Los van het feit dat het niet hebben van dezelfde nationaliteit als 1 van je ouders best lastig kan zijn.

  Wat mij betreft mag een kind elk van de nationaliteiten van zijn beide ouders krijgen. Het mooiste zou zijn als hij/zij op achtienjarige leeftijd dan ook nog kan beslissen of hij er eentje laat vallen (en zo ja welke).

  In tegenstelling tot #1 heb ik namelijk niet het idee dat een pasgeboren kind de consequenties van een keuze voor een bepaalde nationaliteit kan overzien en lijkt het me niet aan de ouders om die keuze voor het kind te maken.

 5. 5

  Onze kinderen hebben ze echt niet automatisch bij het Britse consulaat aangemeld terwijl ze officieel toch ook dubbele nationaliteit hebben (tot hun 18e, dan moeten ze volgens onze info kiezen en de Britse kunnen ze niet doorgeven aan hun eigen kinderen als ze niet in de UK wonen, dus dat is geen logische keus).

  Ik heb totaal geen problemen met dubbele of driedubbele nationaliteiten. Maar ik vind dat de ouders daar wel zelf voor mogen kiezen en dat zelf mogen regelen.

 6. 6

  De Partij voor de Vrijheid is principieel tegen vrijheid, behalve voor de gebleekte überpoliticus zelf en voor door Hem persoonlijk goedgekeurde volgelingen.

 7. 7

  Natuurlijk is het “belangrijk dat we het probleem van de dubbele nationaliteit kennen”.
  Anders valt de hele bestaansgrond voor de PVV weg.

  Ook al zegt Bijleveld dat we geen administratiekantoor voor andere landen zijn, is dat toch het geval. Dijsselbloem stelde terecht dat er zo uitvoering wordt gegegeven aan regels uit andere anden (in dit geval Marokko).

  Nu wil de PVV die administratie in stand houden. Waarvoor?
  Oef, nu moet ik stoppen, want er borrelt een “godwin” op.

 8. 8

  Ik vind de hele discussie omtrent de
  afschaffing van de automatische registratie een beetje achterbaks.

  In 1998 en 2001 kregen wij (een stel die bestaat uit een Turks/Nederlandse man een een Turkse vrouw) kregen wij onze twee dochters. Beide kinderen wilden wij alleen bij de Nederlandse gemeente aangeven omdat we niet wilden dat zij een dubbele nationaleit hadden. Tenslotte leven we hier en een stuk papier zegt niets over loyaliteit. Beide keren werd door de gemeente ongevraagd de Turkse nationaliteit van onze kinderen opgenomen. We hebben bezwaar gemaakt maar werden bijna uitgelachen door de medewerkers. Wie we wel niet dachten te zijn om te denken dat we konden bepalen welke nationaleiten onze kinderen zouden krijgen (en toch denk ik nog steeds dat ik ze verwerkt heb ?!?). Aan het eind van het verhaal moesten we dus onze dochters (veels te laat) bij de Turkse ambassade aangeven. Laat ik één ding duidelijk stellen; ik ben een Turk en ben daar trots op. Ik wilde alleen mijn kinderen niet opzadelen met een bureaucratische verplichting. Ik kon dus mooi een bekeuring betalen omdat ik mijn kinderen veels te laat had aangegeven.

  Toen ik bezwaar maakte bij de gemeente werd niet naar me geluisterd. Niet de ouders maar afstammingsrecht zou in Nederland bepalen welke nationaliteit de kinderen meekregen.

  Jaren later, toen die klojo’s van partij van “vrijheid” de kamer in konden (want Nederlanders mochten eindelijk “hun” “mening” uiten) kwam de dubbele nationaliteit weer ter sprake. Opper-Xenofoob Geert vroeg zelfs aan een paar kamerleden om hun tweede nationaliteit op te geven. Iets met loyaliteit ofzo….. Overigens wel bijzonder dat ze nu een andere “mening” hebben over deze kwestie.

  Wij (dankzij gemeente Heemserk een heel gezin) hebben een tweede nationaleit en zijn ook niet van plan om één van de twee af te staan. Heeft niets met loyaliteit te maken. Toen we het wilden mocht het niet (en ik heb de boete’s zelf betaald) en nou gaan we het ook niet doen omdat een aantal semi-racisten daar problemen mee hebben. Kan iemand zich hier iets bij voorstellen ???

  Ik vind daarom vele reacties die op internet te vinden zijn over dit onderwerp erg DOM !!! Mensen lullen uit hun nek zonder dat ze maar iets weten of deze zaak. Jammer, erg jammer…..

 9. 9

  Ad ongevraagde registratie nationaliteit van kinderen uit een gemengd huwelijk.

  Die registratie wil (een deel van) de 2e Kamer termineren, maar van die Kamer uitgerekend niet de fractie van de PVV. Deze stellingname van de PVV heeft – blijkens – veel correspondenten geprikkeld of verrast; maar het voornaamste wat ze per die emoties demonstreren, is dat ze niet kunnen rekenen.

  Het bezit van een erkende nationaliteit is van levensbelang. Van 2 nationaliteiten zijn, kan niet. Dat je bureaucratisch-legitiem over 2 of meer nationale paspoorten beschikt, weerlegt dat niet. Opportunisme en DI-plomatie maken in het onderhavige van 2 of meer niet één. Er is een natie, en weer een andere natie en nog weer een andere natie, maar er is altijd 1 natie.

  Wat nu de PVV beweegt die – zie boven – gewraakte registratie niet tegen te gaan, lijkt mij overdadig duidelijk.

 10. 10

  30 jaar lang heeft de Staat gezegd dat de Marokkanen lief zijn.

  Nu er statistieken zijn dat dat niet zo is, gaan ze op een andere manier doofpotten, nl. door niet te registreren.

 11. 11

  @8: Ceylan: Groot gelijk!
  Alleen even oppassen straks met dienstplicht enzo… dat kan vervelend zijn als je zonen hebt..

  Het is dus “belangrijk dat we het probleem van de dubbele nationaliteit kennen”
  Wat is nu precies het probleem?

  En waarom hebben zoveel wereldburgers dit niet?

  Ik kan er nog steeds niet bij dat onze buurlanden hier geen probleem van maken, en wij des te meer.

 12. 12

  @8

  1] In 1998 opteerde Mr. Ceylan voor mono-nationaliteit, in casu de NL-se, van zijn eerste dochter, in 2001 voor zijn tweede. Motieven van C. om ze de Turkse te besparen, waren: 1* ?Tenslotte leven we hier? (zal NL zijn; s.d.), (2e alinea, 4e zin, en 2* ?wilde alleen mijn kinderen niet opzadelen met een bureaucratische verplichting. (2e alinea, 12e/13e zin).

  2] Van de Nederlandse ambtenaren die zijn geboorteaangiften afhandelden, kreeg C niet zijn zin en nu, begrijp ik, hebben zijn dochters toch twee nationaliteiten, met recht op de paspoorten van 2 naties.

  3] In de 12e zin uit de 2e alinea van C?s ?comment? lezen wij van hem: ?ik ben een Turk en ben daar trots op.? Hieruit maak ik op dat hij zijn loyaliteit fundamenteel bij Turkije heeft. Wat de vraag ingeeft waarom hij zijn voor kinderen (en eventueel voor hemzelf) dan niet naar de Turke nationaliteit heeft gedongen? Exclusief,en liever niet inclusief! En dan kan C. wel schrijven: ?een stuk papier zegt niets over loyaliteit?, maar dat is het goede antwoord niet. Waarom niet, zie hieronder.

  4] Wat zal C. met dat ?stuk papier bedoelen? Ik vermoed het basisdocument 1. dat formeel en officieel beschrijft, en internationaal is erkend, dat je Turk en/of Nederlander bent = je nationaliteit, 2. op grond waarvan je (later) een NL- en/of Turkse paspoort kunt aanvragen en krijgen, 3. dat je een inkomen verschaft als je arm bent en later als je 67 jaar bent een AOW uitkering, maar deze keer helemaal alleen in Nl.

  5] C?s preferentie voor een Nederlands ‘stuk papier? is niet te verklaren uit loyaliteitsgevoelens t.a.v. NL. Die koestert hij zie 3] voor Turkje en twee heren dienen kan nu eenmaal; dat weet ieder redelijk mens ter wereld. Als het dan ?loyaliteit? niet kan zijn, lijkt de beste kwalificatie van C?s houding t.a.v. NL die van opportunisme. De opportunist handelt strict met het oog op resultaten, zonder waarden (fatsoen, moraal, loyaliteit) rekening te houden. Hij opereert zonder waarden, hij is waarden-loos. Is C. dat alleen t.o.v. Nederland? Neen, want als zijn Turkse loyaliteit hem op erbij horende Turkse plichten komt te staan, zag hij liever van dat ?stuk papier? af. En wat is dat voor een loyaliteit die wel de lusten, maar niet de lasten ervan wil dragen? Dat is déloyaliteit. En ondankbaarheid.

  6] Inmiddels bezit het hele gezin Ceylan een tweede nationaliteit. Gedwongen, maar niettemin. Maar nu wil het er ook niet meer van af en dat heeft, herhaalt C. zichzelf , ?niets met loyaliteit te maken?. En daarmee heeft hij, vorste ik uit, de volledige, bi-nationale waarheid uitgeschreven.

  7] Als een soort van motief voor het thans wel willen aanhouden van die dubbele nationaliteit, komt C aanzetten met ?en nou gaan we het ook niet doen? (afschaffen) ?omdat een aantal semi-racisten daar problemen mee hebben.? Ik denk dat hij met die ?semi-racisten ?Opper-Xenofoob Geert? c.s. (?klojo?s) bedoelt. (C?s 4e al., 3e zin). Ongepaste, rancuneuze boutades. En wat zijn semi-racisten? Zoiets als half-zwangeren?