Quote van de Dag: Vals dilemma

[qvdd]

Er worden soldaten ontslagen, omdat ik te veel uitgeef

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen Van Zanten lichtte gisteren in het Kamerdebat toe waarom zij gaat bezuinigen op het persoonsgebonden budget

Logisch toch? Je kunt kennelijk beter 900 miljoen bezuinigen op de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving dan op de JSF. Eind vorig jaar werd bekend dat de kosten voor de aanschaf van de Joint Strike Fighter 1,4 miljard hoger gaan uitvallen dan geraamd. Wat het kabinet er niet van weerhield om te besluiten tot de aanschaf van een tweede toestel. Geschatte kosten 90 miljoen. Kwestie van prioriteiten, toch?

 1. 1

  Zo ken ik er ook wel een paar. De nachtwacht wordt niet verkocht. Met die (misgelopen) opbrengst kun je toch een heleboel pgb ers helpen. Blijkbaar vindt dit kabinet wat verf op een doek belangrijker dan mensen. Kwestie van prioriteiten toch?

 2. 2

  Ho, de nachtwacht wordt niet onderhouden met subsidiegeld, en er moet niet elk jaar veel meer geld naartoe. Jouw vergelijking slaat al helemaal nergens op.

  Overigens is het wel een beetje een vreemde vergelijking. Een minister van defensie hoort zich niet bezig te houden met het behouden van werkgelegenheid, maar met een zo slagvaardige strijdmacht voor het beschikbare geld. Kritiek op die bezuinigingen kan eigenlijk alleen als je aantoont dat de JSF de strijdkrachten minder goed doet dan de ontslagen de strijdkrachten kwaad doen.

  Maar de uitspraak van de minister slaat inderdaad nergens op. Ze moet mensen ontslaan omdat ze er geen geld aan wenst uit geven. Ze manoeuvreert zichzelf in een slachtofferrol.

 3. 3

  “Ho, de nachtwacht wordt niet onderhouden met subsidiegeld, en er moet niet elk jaar veel meer geld naartoe. Jouw vergelijking slaat al helemaal nergens op.”

  Het rijksmuseum ontvangt subsidie, onder andere voor het onderhoud van schilderijen. Tevens is de Nachtwacht van de gemeente Amsterdam, die hem ook met belastinggeld heeft verkregen.

 4. 4

  @2 Ik zou eerder zeggen dat de bewijslast bij de minister van Defensie ligt. Het ministerie moet één miljard bezuinigen, maar handhaaft de JSF die bergen met geld kost. Het is dus zijn taak om aan de samenleving uit te leggen waarom dat vliegtuig zo belangrijk is dat het die kosten én de bezuinigingen die dat elders oplevert rechtvaardigt.

  Veldhuijzen Van Santen manoevreert niet alleen zichzelf in de slachtofferrol, ze manoevreert mensen die een beroep doen op zorg in de daderrol. En dat vind ik zeer kwalijk.

 5. 5

  @3: Het Rijksmuseum is niet de nachtwacht. Zou overigens wel weer een aardige zijn. Een regering die de nachtwacht verkoopt, om er vervolgens achter te komen dat er nu meer subsidie naar het Rijksmuseum moet omdat er veel minder bezoek komt.

 6. 7

  Waarom hebben we het over de nachtwacht? Het is de staatssecretaris (van VWS!!!) die het heeft over de ontslagen soldaten (#1 niet doen alsof GC dat erbij sleept). De uitspraak is op zijn minst erg vreemd en doet vermoeden dat hier partijpolitiek gespeeld wordt. Terecht stelt GC hier aan de kaak dat de staatssecretaris van VWS haar prioriteiten niet goed op een rijtje heeft.

 7. 8

  @7
  Dat vindt jij terecht, maar ik goedkoop. Wat ik vervolgens duidelijk maak met een vergelijking. Dat kost minder woorden.

 8. 9

  @8: Hoezo goedkoop? Als ze had gezegd: De nachtwacht moet verkocht worden, omdat ik teveel geld uitgeef (aan het PGB) was het net zo onzinnig geweest. Punt is dat zij er een heel ander beleidsterrein bij haalt en daar (terecht door GC geconstateerd) een valse tegenstelling van maakt, niet GC.

  Jij gaat in op het waardeoordeel (dat ik overigens niet uitgesproken heb), dat als je met weinig geld zit, je het beter uit kan geven aan zorg dan aan militairen (al lijkt me dat ook een objectief gegeven in de situatie waar Nederland zit, met een leger dat veel te groot is voor het huidige dreigingsniveau van buitenlandse invasies), maar dat is een heel andere discussie. Johanna stelt vast dat defensie haar uitgaven niet in toom houdt (inzake JSF) en dat er daarom militairen worden ontslagen, niet omdat Veldhuijzen Van Zanten geld over de balk smijt aan het PGB.

 9. 10

  @9
  Je kunt de verschillende ministeries niet als eilandjes beschouwen. De begroting van de één heeft invloed op de ander. Uiteindelijk telt het algehele huishoudboekje, niet elke apart.

 10. 11

  @10: en toch is dat wel precies wat ministers (en staatssecretarissen nog meer) moeten doen. Zij krijgen een bepaald budget en daar moeten ze hun keuzes uit maken, voor die zaken waar zij voor verantwoordelijk zijn. Uiteraard kunnen ze (staatssecretarissen natuurlijk niet) in de ministerraad het hebben over een herverdeling van de budgetten, maar zelfs dan is een één op één koppeling, zoals Veldhuijzen Van Zanten maakt, je reinste onzin. Hoewel Hillen mijns inziens terecht soldaten ontslaat (Nederland heeft ze niet nodig), had hij ook andere keuzes kunnen maken. Net zo goed kan Veldhuijzen Van Zanten ook andere keuzes dan het PGB maken binnen haar portefeuille.

  De enige die wel met zo’n vergelijking mag aankomen is Rutte (waarbij duidelijk is dat hij als premier de keuzes maakt tussen de departementen), maar die geeft natuurlijk weer eens niet thuis (zoals hij wel vaker doet als er een slechtnieuwsgesprek gehouden moet worden).

 11. 12

  Onzin. Het kabinet spreekt met één mond. Het beleid van de een wordt dus ook behandeld door de ander. Voor een goed werkend kabinet is samenwerking van belang. Niet alleen maar naar je eigen straatje kijken.