Quote van de Dag: Tijd om af te treden

[qvdd]

We hebben herhaaldelijke uitgelegd dat president Assad de stap naar democratie moest zetten of moest aftreden. Hij heeft die stap niet gezet. Ter wille van het Syrische volk is voor president Assad de tijd gekomen om af te treden

Aldus de Amerikaanse president Obama, en ondersteunde deze uitspraak met strengere sancties tegen het regime van Assad. Zal deze oproep zoden aan de dijk zetten, of is er meer nodig?

  1. 1

    Hij is in ieder geval wel opmerkelijk. Bedenk dat Obama deze woorden pas over Mubarak sprak een week voor deze het veld moest ruimen. Hij lijkt me hier in ieder geval aanmerkelijk meer/eerder uitgesproken, want er zijn, in tegenstelling tot begin februari in Egypte, weinig tekenen dat Assad’s positie wankelt.