Quote van de Dag: Theoloogje spelen

“Als we nu eens beginnen met mensen aan te spreken op hun gedrag in plaats van theoloogje te spelen met onzinnige citaten die al dan niet in het heilige schrift zouden staan, zou de haak misschien eindelijk verder kunnen op de plaat, want dat het-staat-in-de-koran-dus-is-het-zo-riedeltje kennen we nu wel.”

Hassnae Bouazza maakt zich in De Volkskrant erg boos over het ‘cherry-picking’ uit de Koran, om de religie een zo negatief mogelijk imago te geven. Zij betoogt dat dezelfde Koran ook gebruikt zou kunnen worden om onaangepaste moslims om de oren te slaan, bijvoorbeeld met het Korancitaat waarin gesteld wordt dat God alleen oordeelt en dat mensen niet over elkaar mogen oordelen. In plaats daarvan drukken de “zogenaamde vrijheidsstrijders mensen in een hoek met betogen vol onwaarheden om vooral maar vast te kunnen houden aan het beeld van die abjecte islam.”

Ze sluit af met de volgende constatering:

“Niet alleen bestaat dé islam niet, het geloof is bovendien een abstract gegeven. De islam kan niets doen. Het zijn de mensen, moslims, die dingen doen en opeisen.”

 1. 1

  Je kunt moeilijk verwachten dat een ogelovige de islam gaat gebruiken om de volgelingen daarvan op het rechte spoor te krijgen.
  Een geloof, of het nou de islam, het christendom of wat anders is, is een levensovertuiging gebaseerd op een menselijk verzinsel, meestal tot uitdrukking gebracht in een oud sprookjesboek. Als dat boek allerhande vreedheden verkondigd die door de volgelingen kunnen worden geintepreteerd als het ware woord, dan is het enige zinnige dat je kunt doen het sprookje zelf ter discussie stellen.

 2. 2

  Helemaal mee eens.

  @Piet: maar dat is nou juist het punt: waarom alleen de wreedheden eruit halen? Waarom je als ongelovige je überhaupt bezig houden met wat er wel of niet in de koran staat?

  Bouazza merkt terecht op dat het om de mensen gaat; die mag je beoordelen op hun ideeën en (vooral) hun gedrag.

 3. 3

  @2 Waarom je als ongelovige je überhaupt bezig houden met wat er wel of niet in de koran staat?

  Omdat er mensen zijn die hun hele leven baseren op zogenaamde ‘heilige geschriften’ en dit zich op een onacceptabele wijze kan uiten in de samenleving (achterstelling van vrouwen, religieus gemotiveerd terrorisme e.d.). Als een on- of andersgelovige daar iets van wil zeggen, dan moet dat uiteraard kunnen. Vooral omdat de gelovige in de meeste gevallen maar zelden zelf een autoriteit is op het gebied van zijn/haar eigen religie (hoeveel christenen zouden nu écht de bijbel van kaft tot kaft hebben gelezen?.

  Als mensen ervoor kiezen om hun leven te baseren op een sprookjesboek, moeten ze er niet vreemd van opkijken dat daar kritische noten bij geplaatst worden. In de koran en de bijbel staan nu eenmaal een hoop uiterst gewelddadige passages die door volgelingen vaak graag genegeerd worden ten faveure van de algemene vredelievende boodschap die net zo goed op een pak melk had kunnen staan.

  Mevrouw Bouazza is dus heel erg hypocriet, omdat zij de overduidelijke wreedheden uit de koran liever niet voor het voetlicht ziet komen. Jammer dan, mevrouw Bouazza. Als een religie dan schijnbaar zo’n belangrijke plaats inneemt in het leven van mensen en de maatschappij, mag je daar best kritisch op zijn.

 4. 4

  Religie is een vorm van maatschappelijke disciplinering. Zelfs de zen meditatie is een hulp voor de zelfbeheersing. Hoe orthodoxer, destemeer regeltjes en andere onzin. Sommige mensen hebben helaas behoefte daaraan, kunnen zichzelf niet ontplooien, en zoeken hun heil in een religie, of een alternatief, zoals horoscopen, ideologiën, een goeroe, mensen beslissen niet graag op rationele gronden.

 5. 5

  @3: Het is totaal irrelevant om het over de inhoud van de koran te gaan hebben als niet-moslim. Je gelooft niet dat wat erin staat waar is. Punt. Geen detaildiscussies over hoe welke passage geïnterpreteerd moet worden.

  Doe je het wel, dan wordt het inderdaad ‘theoloogje spelen’. Een fout die veel ‘islamcritici’ maken. Dat zijn eigenlijk salafisten in zijn achteruit: ze hanteren dezelfde interpretatie van het geloof, maar verbinden er de omgekeerde conclusies aan.

  Het is ook een argument dat alleen bij de islam gebruikt wordt. Niemand gebruikt passages uit Leviticus om dominee Visser te beschuldigen van duistere plannen.

 6. 6

  @3 “Mevrouw Bouazza is dus heel erg hypocriet, omdat zij de overduidelijke wreedheden uit de koran liever niet voor het voetlicht ziet komen.”

  Nu begrijp je haar verkeerd. Het is haar niet te doen om een religiekritiek de mond te noeren en de Koran als ‘pinkeltje en de raket’ neer te zetten. Het gaat er eerder om dat er grote maatschappelijke conclusies worden opgehangen aan enkele selectief geselecteerde citaten in een eeuwenoud boek.

  Als ik communist ben, moet je mij dan ophangen aan de moorden van stalin? Of mag ik ook een bewonderaar van Marx zijn zonder te worden veroordeeld om stalin een lul was?

 7. 7

  Omdat er mensen zijn die hun hele leven baseren op zogenaamde ‘heilige geschriften’ en dit zich op een onacceptabele wijze kan uiten in de samenleving

  Kan uiten, Lennard. Alleen als je er religieus fanatiek van uit gaat, dat er maar 1 fundamentalistische waarheid is, moet die ene waarheid wel in botsing komen met andere waarheden, want die waarheid staat geen enkele andere interpretatie toe, en dat is idd onacceptabel. Daarbij maakt het weinig uit of die ene waarheid gepredikt wordt dor de voor of tegenstanders van die ene waarheid, want zij hebben met elkaar gemeen, dat zij beiden alleen maar die ene waarheid prediken en niet open staan voor andere meningen. Mensen, die denken de waarheid in pacht te hebben, komen altijd met andere mensen in botsing.

  Als er ook andere waarheden mogelijk zijn, kan die, al dan niet op heilige geschriften gebaseerde levensovertuiging, zich ook gemakkelijk op acceptabele wijze in de samenleving uiten.

  Zoals anderen ook opmerken, versterkt een aantal islamcritici feitelijk de claim van de islamitische terroristen, dat er maar één waarheid en één interpretatie van de koran mogelijk is. Dat is dus het geval, als je koranteksten citeert en daar de conclusie aan verbindt, dat dat de ene en enige waarheid is, die voor geen enkele andere uitleg mogelijk is, en niet wil accepteren, dat andere citaten op een andere visie kunnen wijzen. Daar maakt Bouazza zich boos over en hij keert zich daarmee tegen de extreme vormen van het islamitisch fundamentalisme, dat door de voor en sommige tegenstanders van dat fundamentalisme gepredikt wordt.