Quote van de Dag: Parlementair onderzoek

“De ongekende omvang van de kredietcrisis roept heel veel vragen op. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is de ontstaansgeschiedenis van de financiële crisis en het Nederlandse aandeel daarin? Was het toezicht in Nederland op orde? Bestrijden de autoriteiten de crisis op de juiste manier? Werkt het deposito-garantiestelsel naar behoren? Heeft de staat juist geopereerd ten aanzien van ABN Amro? Was het parlement in staat om voldoende controle uit te oefenen? Welke maatregelen moeten we nemen om ons financiële stelsel beter te laten functioneren en de kans op herhaling te minimaliseren?”

Aldus de volledige oppositie (behalve SGP) die in een brief in NRC Next vraagt om een parlementair onderzoek.

 1. 3

  Het parlement wordt nauwelijks in staat gesteld tot een goede controle van het kabinet.

  Illustratief was de vraag van Vendrik naar de nieuwe belastingplannen. Hij wilde zich voorbereiden, en zijn collegas van de drie regeringspartijen waren al geïnformeerd. Geen antwoord van de minister. Nogmaals, Meneer, u stelt twee maal dezelfde vraag… Letterlijk aan de andere kant van de kamer zijn ze wakker geworden. Een PVV-er komt met dezelfde vraag. Waarom mogen wij die informatie niet? Meneer, deze vraag is al gesteld! Uit wanhoop staat nog een VVD-er met de genoemde vraag achter de microfoon, en jawel, bekend resultaat.

  Toen dacht ik bij mezelf. Alleen bij de verkiezingen zijn de poppetjes belangrijk, daarna gaat het gordijn weer dicht. Markante personen als Pechtold, Wilders en Kant kunnen zeker aandacht krijgen, maar bereiken ze iets? Kunnen ze door de betonnen muur heen breken? Weinig of je komt met moties die tot ophef leiden? Circus!

 2. 4

  Alles staat door de coalitie- en partijdiscipline al vrijwel vast. De oppositie kan in feite 4 jaar op vakantie gaan. Het is in erger dan de voormalige USSR. Die hielden de schijn niet op.

 3. 5

  Een parlmntr ondrzk is overbodig.
  Antwrd simpel:

  Oorzaak is Recommunity Investment Act en de lage rente.

  En natuurlijk het korte termijn denken van HBO managers an academici

  Her is netzo als in politiek. Strategen heb je niet meer. Het gaat alleen om de korte termijn en de eigen carriere.

 4. 6

  Dat fabeltje dat de Community Reinvestment Act verantwoordelijk zou zijn voor de kredietcrisis moet nu ook maar eens de kop in worden gedrukt. In de eerste plaats: die wet dwong banken tot helemaal niks, maar stimuleerde alleen maar. In de tweede plaats: het overgrote deel van de leningen onder de CRA zijn prima leningen. In de derde plaats: het overgrote deel van de “subprime” leningen waarmee het allemaal zo mis is gegaan zaten bij financiele instellingen die geheel buiten de CRA vielen.

  De kredietcrisis komt door gebrek aan overheidstoezicht, niet door het omgekeerde. Ik begrijp best dat vrije-markt-ideologen elke strohalm aan willen grijpen om hun sprookje in stand te houden, maar dit verhaal begint ene beetje treurig te worden.

 5. 7

  Wat Eurocraat zegt. De CRA dwong banken om in gelijke situaties gelijke leningen te geven, omdat anders mensen die een hypotheek wél konden betalen in arme delen van de stad geen hypotheek zouden krijgen. Het was een maatregel verdere verkrotting van die wijken te voorkomen.

  De situatie was ontstaan dat mensen met hetzelfde salaris en financiële achtergrond in suburbs wel een hypotheek kregen, en mensen in arme wijken niet.

  In de praktijk: Toen de banken steeds risicovollere hypotheken gingen verstrekken aan arme blanken, werden ze daarmee ook gedwongen leningen te geven aan arme zwarten in dezelfde situatie.

  Als de banken die risico’s niet hadden genomen, was er ook nooit iets gebeurd.

  De verantwoordelijkheid ligt daarom primair bij de banken.

 6. 8

  De verantwoordelijkheid ligt daarom primair bij de banken.

  Natuurlijk altijd primair, want je moet bij de bank aankloppen om iets te kunnen afsluiten. Een goedkope redenatie.
  De echte schuld en verantwoordelijkheid ligt bij de controleurs.
  De mensen die zien wat er gebeurt en wat in de toekomst de gevolgen zullen zijn. De kenners en zoals Gandhi al zei: de strategen. In het Amerikaanse geval zijn de schuldigen dus de beleidvoerders: de Fedres en de ministers van financien en economie.

 7. 9

  @Robert: “De echte schuld en verantwoordelijkheid ligt bij de controleurs”. En bij de ideologen, die decennia lang verkondigt hebben, dat die controles niet nodig waren, omdat geld verdienen niet vies was, maar juist een teken van goed en succesvol ondernemerschap, en dat al die controles er alleen maar voor zouden zorgen, dat er minder geld verdiend werd, wat slecht voor de economie was. Laat de vrije markt haar werk maar doen, dan komt alles vanzelf goed.

  Overigens denk ik niet, dat Joost bedoelde, dat de schuld van de kredietcrisis in zijn geheel direct en alleen bij de banken gelegd moet worden. Zijn reactie gaat alleen over de manier, waarop de banken met de CRA om zijn gesprongen, en dat is wel degelijk geheel en al hun eigen verantwoordelijkheid.

  Maar uiteindelijk zit je toch ook op dezelfde lijn, want je geeft ook aan, dat het overheidstoezicht veel te kort is geschoten en dat het gebrek aan overheidsingrijpen (Fedres en de ministers van financiën en economie) mede oorzaak van de crisis is.