Quote van de Dag: OV-staking

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Bus (Foto: Flickr/Gen Gibson)

Als de publieksvriendelijke acties niet werken, moeten we blijkbaar meer pijn doen. We doen dit liever niet, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de werkgevers.

Aldus FNV Bondgenoten over de voorgenomen acties om te staken in het streekvervoer tijdens het begin van de eindexamens van de middelbare school.

Mensen leven jaren toe naar dit moment. Als je dan te laat komt voor je examen omdat de bus niet rijdt, dan is dat verschrikkelijk zuur.

Aldus Sywert van Lienden van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) over de voorgenomen staking.

Reacties (77)

#1 Eurocraat

Domme actie van de vakbonden wat mij betreft. Niets dodelijker voor de steun aan een staking dan Telegraaf-interviews met huilende 16jarige MBO-meisjes die hun examen niet kunnen doen omdat de bus niet rijdt.

 • Volgende discussie
#2 Patrick Biemans

Zo te lezen gaat dit conflict over peanuts:
“De bonden eisen 3,5 procent meer loon, de werkgevers bieden 11,5 procent in drie jaar. Ook willen zij dat nieuwe werknemers een 40-urige werkweek krijgen en de werkgevers willen niet langer betalen voor het eerste kwartier pauze van de chauffeurs.”

Onzin dat je dat niet uitonderhandeld krijgt. Vakbonden houden het land gegijzeld met deze ceremoniële onderhandelingsflauwekul.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

@Patrick Biermans: Je hebt dat stukje van die 40-urige werkweek toch ook wel gelezen en niet alleen gekopieerd? Dan kun je toch ook uitrekenen, dat de werkgevers ongeveer 0,4% salarisverhoging over 3 jaar bieden? Als de buschauffeurs 11,11% meer moeten gaan werken, is het aanbod van 11,5% salarisverhoging plots niet meer zo mooi, nietwaar.

En dat geldt trouwens voor alle ADV terugdraaingen, die de werkgevers door zouden willen voeren. ADV terug draaien is best, maar dan krijgen we ook het geld terug, dat we daar voor in hebben geleverd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Patrick Biemans

@pedro: Wanneer je arbeidsvoorwaarden je niet aanstaan geldt het volgende:
1. Stap naar je baas of
2 Ga een betere baan zoeken.
Maar ga NIET je klanten lastig vallen met jouw problemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: En als alle bazen samenspannen om precies dezelfde jou niet aanstaande arbeidsvoorwaarden te bieden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Patrick Biemans

@Bismarck: Dan hebben we een wereldomspannende samenzwering en kunnen we enkel wachten op de wereldrevolutie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@4: Wanneer je arbeidsvoorwaarden je niet aanstaan, heb je al een verkeerde baan geaccepteerd. Maar waarom richt je die reactie nr 4 naar mij toe, want je gaat helemaal niet in op het argument, dat de werkgevers feitelijk helemaal geen salarisverhoging bieden, en dat was toch het eerste argument, dat jij aanvoerde om de vakbonden te proberen in een kwaad daglicht te stellen. Die zouden immers niet goed in onderhandelen zijn, of zoals jij schreef: “Onzin dat je dat niet uitonderhandeld krijgt”.

Maar goed, blijkbaar accepteer je, dat je eerste argument nergens op sloeg en dat je vergeten was mee te nemen, dat de werkgevers voor 11,5% loonsverhoging ruim 11% meer werk verwachtten (hetgeen voor inflatie gecorrigeerd zelfs een salarisverlaging betekent).

In tweede instantie beroep je je dus alleen nog maar op het ongemak, dat de klanten van een stakingsactie ondervinden. En dat is op zich een terecht argument, wanneer het stakingsrecht oneigenlijk door de bonden in wordt gezet. En daarover kunnen we van mening verschillen, maar in mijn ogen hebben de bonden volkomen gelijk, als de werkgevers geen beter bod dan een feitelijke salarisverlaging op tafel willen leggen. Maar ik zou de meeste buschauffeurs graag willen behouden (zonder chauffeurs rijdt er geen enkele bus) en ze niet aanbevelen om massaal ontslag te nemen, zoals jij doet. Jij stelt immers, dat je een andere baan kunt gaan zoeken, als de arbeidsvoorwaarden je niet aanstaan, en ik denk niet, dat er veel werknemers zijn, die na jaren van economische voorspoed een salarisverlaging zullen accepteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Patrick Biemans

@pedro: uiteindelijk gaat het in dit geval om geld, vermomd als procenten of uren. Dat kan prima uitgepolderd worden. Dus: alle onderhandelaars in een afgesloten ruimte en niemand naar buiten voordat er een accoord ligt.
Nu krijgen we weer het hele traditionele voorjaarsritueel van dreigen en staken met als voorspeldbare uitkomst: een compromis.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut voor het stakingsrecht maar dan liever voor échte issues.
Je moet wel een verdomd goeie reden hebben om op deze schaal klanten te duperen. Klanten die in veel gevallen geen alternatief hebben en dat allemaal vanwege een salarisconflict met de baas.

Daarbij staat het iedereen vrij om zelf te kiezen waar en onder welke voorwaarden je wenst te werken. Als je daar de consequenties niet van wilt of kunt dragen: jammer maar accepteer dan dat je je top hebt bereikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@Patrick: Moet je dan volgens jou na je vrije keuze voor een werkgever ook maar accepteren, dat die je een salarisverlaging in de maag wil splitsen? Je hebt gelijk als je stelt, dat iedereen vrij is te kiezen waar en onder welke voorwaarden je wil werken. Maar dat betekent dan toch automatisch, dat als de voorwaarden verslechteren, dat niet eer de voorwaarden zijn, waarvoor je vrij hebt gekozen en dat je je daar tegen mag verzetten?

Daarnaast weten de bonden natuurlijk goed genoeg, dat als zij deze zet van de werkgevers accepteren, de ADV in alle bedrijfstakken op de tocht komt te staan, zonder dat de werknemers daarbij op een noemenswaardige compensatie hoeven te rekenen. Zij krijgen slechts terug, wat ze vroeger in hebben geleverd en kunnen vervolgens zelfs een inflatiecorrectie jarenlang op hun buik schrijven. Ik vind dat een verdomd goede reden om in actie te komen.

Maar, als we nu weer het hele bekende voorjaarsritueel krijgen en de uitkomst toch een compromis wordt, waarom bieden de werkgevers dan niet gelijk wat meer? Het zijn immers de werkgevers, die niet meer bieden, waardoor de bonden tot acties overgaan. Zij zijn net zo schuldig als de bonden aan het vastzitten van de onderhandelingen.

En dat heeft dus niks met het bereiken van een top te maken: veel mensen interesseert dat ´bereiken van hun top´ ook geen ene malle moer: zij zijn gewoon tevreden met wat ze hebben en hoeven niet zo veel meer, ook al zitten ze nog lang niet aan de top van wat zij in hun werkende leven mogelijk zouden kunnen bereiken, omdat zij naast hun werk ook nog een boeiend sociaal leven hebben, bijvoorbeeld. Buschauffeurs weten al aan het begin van hun carrière, dat ze de rest van hun leven buschauffeur zullen zijn (of nog een ander berope moeten leren) en nooit hoofdbuschauffeur of busmanager zullen worden. Voor hen is er maar één niveau en dat is de top en de bodem tegelijk. Managerspraatjes als ´de top bereiken´ zeggen hen dus niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Patrick Biemans

Pedro, waar het me om gaat is dat ik het nauwelijks te rechtvaardigen vindt dat het publiek partij wordt gemaakt in een conflict dat tussen werkgever en werknemers uitonderhandeld dient te worden.
Staken omdat bijvoorbeeld een gezond bedrijfonderdeel verkocht wordt en er veel ontslagen vallen: prima.
Maar niet voor deze flauwekul, dus zoals ik eerder al zei: allebei dooronderhandelen tot er een accoord is.

Overigens zou ik als vakbond me eerder zorgen maken over de beperkte carriereperspectieven, of employability zoals je wilt, van buschauffeurs. Want zoals je zei: eenmaal buschauffeur altijd buschauffeur en dan is doorwerken tot je 65e behoorlijk zwaar. Waarom zou een chauffeur tot z’n pensioen full time achter het stuur moeten zitten en dan maar hopen dat ie niet voortijdig afbrandt?
Bonden zouden hun leden een betere dienst bewijzen door werkgevers aan te moedigen om een werknemer gedurende de hele loopbaan een passende functie aan te bieden. Je kunt beter in een baan die bij je past je pensioen halen dan met 0,5% erbij op je tanden moeten bijten en hopen dat je een jaartje eerder kunt stoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kropotkin

@10
Het is allemaal prachtig om werknemers jouw – zogenaamd wel te rechtvaardigen – redenen voor staken door te geven (wat een arrogantie), alleen misschien willen ze gewoon liever staken voor meer geld … So what?

Net als werknemers die een andere baan kunnen zoeken als ze het niet met de arbeidsvoorwaarden eens zijn, kan jij toch lekker met de fiets of neem een taxi, als de bus niet rijdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 su

@3:

Je verhaal gaat niet helemaal op. De 40-urige werkweek eis geldt alleen voor nieuwe werknemers. De chauffeurs staken dus vooral voor de nieuwkomers en niet voor hun eigen portemonnee, over solidariteit gesproken :) Daarnaast zijn er ook meerdere eisen van de bonden dan alleen loonafspraken, zoals het behouden van ontziemaatregelen voor oudere werknemers, ook flauwekul Patrick?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Patrick Biemans

@11: Ik geef enkel aan dat ik staken een te een zwaar middel vind in dit specifieke geval. Het getuigt eerder van arrogantie om doodleuk tegen je klanten te zeggen dat ‘ze maar lekker de fiets of taxi moeten nemen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Patrick Biemans

@12: Jammer dat de “ontziemaatregelen voor oudere werknemers” het nieuws niet gehaald hebben. Is vast heel erg belangrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 su

@11:

Welke andere middel kunnen de bonden dan inzetten? Rond de onderhandelingstafel heeft de werkgever de beste kaarten. Zolang als er geen afspraak is spaart hij mooi het geld uit wat anders aan loonsverhogingen uitgekeerd zou worden, dus die heeft geen haast. Klantvriendelijke acties hebben niet de nodige effect gehad. Volgens mij blijft er dan niks anders over dan te staken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Patrick Biemans

@15 Er zijn natuurlijk altijd twee partijen aan het onderhandelen. Als werkgevers zich al te halsstarrig gedragen weten ze dat ze acties kunnen verwachten. Ze zijn daarmee ook verantwoordelijk.
Maar zoals ik eerder schreef: “alle onderhandelaars in een afgesloten ruimte en niemand naar buiten voordat er een accoord ligt”.
Wellicht dat werkgevers en bonden hier afspaken over kunnen maken, of via de SER. Dit zou een hoop onrust schelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 su

@16:

Maar zoals ik aangaf hebben de werkgevers rond de onderhandelingstafel een ruime voordeel. Dus dooronderhandelen totdat er een accoord wordt gesloten zal altijd worden beslecht ten voordeel van de werkgevers. Hoe ga je dus de impasse breken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@16: ik hoop niet, dat Patrick Biermans je echte naam is, want iedere werkgever, die jou in dienst neemt, belooft je vanaf nu gouden bergen en een riant salaris. Als je binnen bent, wordt je salaris meteen verlaagd tot het minimumloon. Je bent met de voorwaarden akkoord gegaan…

“alle onderhandelaars in een afgesloten ruimte en niemand naar buiten voordat er een accoord ligt” is heel mooie managersretoriek, maar werkt natuurlijk niet. Want als ze naar buiten komen, moeten de leden van de bond (werknemers en werkgevers) toch nog akkoord gaan, en als de onderhandelingen te lang duren, zullen er wilde stakingen uitbreken. Je kunt wel net doen alsof die onderhandelaars in een vacuüm opereren, maar dat is niet reëel.

@14: “Overigens zou ik als vakbond me eerder zorgen maken over de beperkte carriereperspectieven, of employability zoals je wilt, van buschauffeurs”. Zoals ik al eerder schreef, heeft lang niet iedereen behoefte aan dat soort carrièreperspectieven. De meerderheid van de mensen wil gewoon een lekker rustig leventje en geen gezeik aan de kop. Termen als carrièreperspectieven horen bij de verkooppraatjes van managers. Bij hen komt het niet in de botte kop op, dat een buschauffeur het besturen van een bus gewoon leuk werk vindt, waar hij gerust tot aan zijn pensioen mee door zou willen gaan. Zij zijn zo geïndoctrineerd door de marketinglessen, die ze gevolgd hebben, dat ze zelf niet eerder tevreden kunnen zijn, dan wanneer ze de top van hun carrière hebben bereikt en ze beseffen niet eens, dat ze al lang opgebrand zijn, voordat ze aan die denkbeeldige grens komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Obscura

Ongeacht welke conflicten er spelen: je gaat als vakbond/chauffeur natuurlijk niet de examens verkloten van middelbare scholieren. Als dat gebeurt dan mag ik hopen dat de pleuris uitbreekt. Erg veel dieper kun je als staker niet zinken, zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@19:

Wat is daadwerkelijk de impact van een staking? Bij mijn weten wonen de meeste middelbare scholieren op zijn minst op fietsafstand van hun school.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pedro

@19: dus een kleine staking van een beperkte groep kan niet en als dat wel gebeurt, mag in het hele land de pleuris uitbreken? Zodat ook de dagelijkse besognes van degenen, die totaal geen last van de staking hebben, ‘verkloot’ gaan worden? Als je als als argument tegen stakingen gebruikt, dat andere mensen daar last van hebben, moet je natuurlijk niet om het uitbreken van de pleuris in heel het land gaan roepen, als je niet je zin krijgt. Daar heeft iedereen last van. En dan kun je natuurlijk niet volhouden, dat je tegen een staking bent, omdat anderen daar last van hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Patrick Biemans

@Pedro, wat betreft je reactie op #14:
Mensen met zware beroepen moeten t nu veelal maar zien vol te houden tot hun pensioen, met een baan die prima is voor iemand van 40 maar niet voor iemand van 60. Veel ouderen branden daarop af wat onnodig is als hun functie mee kan groeien met hun omstandigheden.
Dat is dus geen managementgelul maar een noodzakelijke bijdrage om zo veel mogelijk mensen op een goede manier aan het werk te kunnen houden.
Ik zou liever zien dat werknemersvertegenwoordigers zich met dat soort zaken bezig zouden houden. Maar da’s taaie kost die veel creativiteit vereis bij werknemers én werkgevers. Voor de kortetermijnwinstjes van een procentje meer links of rechts is de achterban kennelijk beter te motiveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pedro

@22: mensen op een goede manier aan het werk houden heeft niks met carrièremaken te maken. Voor het aan het werk houden van oudere werknemers zetten de bonden zich ook nu al in, zoals su aangaande de huidige onderhandelingen al in reactie 12 meldde. Ook dat wordt door de werkgevers echter niet geaccepteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Mick

Arriva en Connexxion kunnen volgens info op hun website niets doen aan de stakingen. Maar nergens wordt zo vaak gestaakt als bij de bussen. Elk jaar ligt de boel wel een paar dagen plat. Dan moet het wel erg slecht gesteld zijn met de CAO, dan moeten het wel erg slechte verhoudingen zijn binnen het bedrijf. Het begint bijna een vaste gewoonte te worden, vaderdag, moederdag, sinterklaas, busstaking etc. Als reiziger betaal ik overigens liever een paar euro meer voor de bus zodat ik zeker weet dat de bus rijdt dan dat ik een euro goedkoper ben en de bussen de helft van de tijd niet rijden. Dat er nog mensen zijn die buschauffeur willen worden snap ik al helemaal niet, of je moet houden van een paar extra dagen vrij per jaar en zo nu en dan een stomp op je neus van een agressieve reiziger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 KnapZak

Ik vind t een kut actie. Er zijn echt gedupeerde mensen. Het zou een gekke boel als iedereen zijn medeburger ging saboteren omdat ie ruzie had met zijn baas.

Ik bedoel ik heb ook ruzie met mijn baas. Wat moet ik nu doen? Jouw banden leksteken? Kan jij ook lopen. Klaag maar bij mijn baas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 chauffeur

Wat een gedoe allemaal.
Tuurlijk is 98 procent van de chauffeurs niet voor staken.
wat dacht je van het volgende.
Een werkwillige chauffeur MOET in onze firma gaan rijden. Hoe zou hij of zij zich voelen om als enige chauffeur zijn route te rijden. Woedende klanten die al een uur voor jan … aan een halte staan te wachten omdat ze niet op de hoogte waren van acties. Het risico om in elkaar getimmerd te worden door een boze klant. En misschien nog erger.
Wat doet zo’n werkwillige dan?? Zich bij de staking aansluiten, want weigert hij of zij te gaan rijden dan komen er maatregelen. Ik als staker heb ALLE begrip voor werkwillige, maar ook hun veiligheid moet gegarandeerd worden !!!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 chauffeur

Wat ik nog vergeten was,

DAT WIJ JULLIE GRATIS MEENEMEN, GAAT TEN KOSTE VAN ONS INKOMEN !!!!!!
De firma houdt een half dagloon in omdat wij bereid zijn jullie geen plaatsbewijs te verkopen.
Ben je vakbondslid dan krijg je wat terug , zo niet heb je pech gehad.
Dus een hele hoop chauffeurs leveren met de gratis actie loon in voor jullie reizigers !!!!!!
Welke werknemer in Nederland is er zo gek ??? De buschauffeur dus.
En dan nog maar niet te spreken over het fatsoen van klanten die nog niet eens hallo kunnen zeggen als ze binnen komen. Nee het is gratis en de chauffeur moet maar gewoon rijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Henk

Een ,,topman” van Connexxion heeft onlangs 821.000 euro gekregen als vertrekpremie (hij heeft zelf ontslag genomen). Deze ,,topman” heeft zes jaar bij Connexxion gewerkt en niets gepresteerd, verleden jaar heeft hij zijn bonus ingeleverd wegens wanprestatie. Hij gaat nu bij een busbedrijf in oprichting (onderdeel van de NS) aan het werk, om zijn zakken opnieuw te vullen. Er is blijkbaar niet sprake van een concurentiebeding. Connexxion-OV heeft in 2007 één miljoen euro winst gemaakt op een omzet van 500.000.000 euro. En die stomme chauffeurs maar staken (hoezo appels en peren).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Studente

Beste chauffeur,

natuurlijk hebben jullie het recht om te staken, absoluut. Alleen helemaal niet meer rijden (behalve dan in de spits) is nogal drastisch… IK moet dagelijks van stadskanaal naar Groningen rijden, een uur heen en een uur terug. Helaas is het kameraanbod niet zo groot, waardoor ik nog thuis woon.
Afgelopen week wou ik de bus pakken, die tot 9uur zou rijden… Maar om kwart over 8 lieten ze me staan! De chauffeur wilde niet verder, met als gevolg dat ik een tentamen heb gemist. Hierdoor moet ik volgend jaar een halfjaar langer studeren, wardoor dit grapje mij 1200 euro kost! Over twee weken beginnen mijn tentamens, ik hou mijn hart vast. Denken jullie er wel bij na dat het grootste gedeelte busreizigers student is? Studenten die werkelijk elk dubbeltje om moeten draaien om hun studie te kunnen bekostigen? Als ik mijn tentamens mis kost mij dit 2400(!!!) euro aan extra studiekosten.
Is het niet mogelijk om gewoon in ploegen te staken? Want eerlijk is eerlijk; jullie hebben zelf voor een verantwoordelijk beroep als chauffeur gekozen, dan moet je die verantwording ook nemen.
Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat jullie niet mogen staken, maar een beetje rekening houden met de medemens (d.m.v. ploegenstaking bijv.) zal prettig zijn.
Ohja, en jullie leveren door fratis reizen loon in, maar door helemaal niet reizen dan? Leveren jullie dan geen loon in?
Ik hoop dat er in juni gewoon gereden wordt, anders komen heel veel studenten van de Rug in enorme problemen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

Beste studente,
Als u door overmacht een tentamen mist, kunt u daar met de universiteit afspraken over maken en hoeft u helemaal geen half jaar extra te studeren. Dat is dus het geval, als een staking niet van tevoren aangekondigd wordt. Op het moment, dat u weet, dat er gestaakt gaat worden en u geen alternatieven hebt geregeld, mag aangenomen worden, dat u het tentamen niet zo erg belangrijk vond, of dat het u eigenlijk wel heel goed uitkwam, dat u het tentamen nu niet hoefde te maken. U gaat mij immers niet wijs maken, dat de RUG een asociale instelling is, die haar studenten gewoon liever een extra jaar bezig houdt, nog afgezien van het feit, dat dat de RUG zelf ook geld kost (hun subsidie is afhankelijk van het aantal regulier ´afgestudeerden´, zoals u wel weet).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Studente

Beste Pedro,

allereerst treft de universiteit geen regelingen wat betreft het missen van een tentamen door overmacht. Ik weet niet of u ooit aan een universiteit gestudeerd heeft, maar ook al zijn beide armen en benen gebroken, een tentamen zal nooit worden uitgesteld. Wel is het zo dat, mocht je door medische(!) redenen minstens drie maanden van je studie missen, je een gedeelte vergoed kunt krijgen. Daarnaast is het grote onzin dat ik, mocht ik het tentamen missen door stakingen, het tentamen dan volgens mij niet belangrijk genoeg bevonden zal zijn, aangezien ik geen rijbewijs heb, dus onmogelijk zelf heen kan rijden. Daarnaast is een taxi ook geen optie, want 65 km. heen en 65 km. terug komt voor mij neer op een kostenplaatje van ?80,- per tentamen, dat maal acht, is ?640,-. Misschien voor u zo even op te hoesten, voor mij is dat onbetaalbaar. Dan zou ik nog de trein kunnen pakken, maar aangezien we hier in Stadskanaal geen treinstation hebben zal dat erg moeilijk worden. Ik kom uit Limburg, ben in februari begonnen aan mijn opleiding. Ik ben druk op zoek naar een plekje in Groningen, maar tot die tijd zal ik het helaas uit moeten zitten hier in Stadskanaal. Natuurlijk zou ik bij mijn bovenbuurman kunnen aanbellen en hem heel lief aankijken en vragen of hij even acht dagen vrij kan nemen om mij heen en weer naar Groningen te rijden, natuurlijk kan ik ‘ s ochtendsvroeg om acht uur even naar de snelweg fietsen om daar te gaan staan liften om toch mijn tentamen te halen, of makkelijker nog, helemaal op de fiets 130km. afleggen, maar ja, ik vind mijn tentamens blijkbaar niet belangrijk genoeg hiervoor… Graag alleen commentaar wanneer men ook daadwerkelijk de feiten kent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

Beste studente,

Ja ik heb diverse vakken gestudeerd en heb diverse tentamens gewoon zonder extra kosten andere tijdstippen kunnen maken. Maar misschien is er in de tussentijd door bezuinigingen op het onderwijs inmiddels wel heel wat gewijzigd. Het is per slot van rekening al wat jaartjes geleden, dat ik heb gestudeerd en de universiteiten moeten tegenwoordig veel bedrijfsmatiger werken en kunnen of mogen wellicht niet meer zo maar hertentamens plannen.

Maar heeft u trouwens geen vrienden of bekenden aan de universiteit van Groningen, waar in het geval van examens zo af en toe eens een nachtje over kan blijven? En een camping is niet ideaal, maar zou toch te prefereren zijn boven een jaar studieverlies, dacht ik zo. U hoeft toch niet per se iedere dag op en neer naar Stadskanaal?

Als er voor u geen andere mogelijkheden zijn, en de RUG stelt zich uiterst incoulant op ten opzichte van de vele studenten, die hetzelfde probleem hebben, en de buschauffeurs gaan precies en heel de tijd de 8 dagen van uw tentamens staken, dan is dat wel een probleem. Alleen wordt die soep imho niet zo heet gegeten, als u hem opdient. Ik geloof best, dat u geen vrienden heeft waar u kunt overnachten en dat zelfs een camping voor u te duur is. Ik geloof echter niet helemaal, dat u daar geen regeling met de RUG over kunt treffen, wanneer u door een 8-daagse staking 8 dagen tentamens moet missen. En ik geloof helemaal niet, dat er 8 dagen gestaakt zal worden in tentamentijd. En ik geloof ook niet, dat u geen herkansing krijgt voor het eerste door u gemiste tentamen, waar uw eerste reactie over ging.

PS welke studies aan de RUG beginnen er in februari?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 HARM GEERT SCHOENMAKER

Mijnaam is HARM SCHOENMAKER
IK BEN EEN LIEFHEBER VAN AUTO BUSSEN
WAT julli nu aan het doen zijn ben ik het heelmaal eens
sucses met het voort zetten van de stakin ik blij jullie daar in stun ik jull ga zo door.
EEN BUS FANAAT:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Studente

Beste Pedro,

er zal dan inderdaad wel enorm veel veranderd zijn wat betreft het inhalen van een tentamen, het maakt namelijk niet uit hoeveel studenten een tentamen missen. Voor tentamens en hertentamens staat een vaste datum, waar nooit, zonder uitzondering, van afgeweken wordt. Ik heb het voor de zekerheid nog maar even nagevraagd. Dat dit incoulant is ben ik niet met u eens, aangezien de universiteit van tegenwoordig rekening moet houden met duizenden studenten, in combinatie met een klein aantal professoren die bepaald niet goedkoop zijn. Alleen in het geval van medische klachten is het mogelijk een gedeeltelijke vergoeding te krijgen voor het gemiste deel van de studie, mits er een verklaring van de arts is. Helaas worden geen uitzonderingen gemaakt. Men zegt wel eens dat vroeger alles beter was, dat blijkt nu wel weer… Apart.

Natuurlijk heb ik bekenden in de stad, alleen ik mag hopen dat u met me eens bent dat het niet ideaal is om met twee personen op een kamertje van hoogstens 15 m² te slapen terwijl beide partijen tentamens hebben en pogen te studeren. Er zal voor mij helaas niks anders op zitten wanneer de stakingen doorgaan.

Daarnaast zijn mijn tentamens verspreid over een periode van drie weken. Drie weken op een camping staan is behoorlijk prijzig, in ieder geval voor mij. Misschien dan eerst ook maar even een oproepje plaatsen of iemand een tent te huur heeft. “Te huur gevraagd; tent voor studente die tentamens heeft en door de stakingen in het openbaar vervoer geen mogelijkheid ziet op haar tentamens te komen. Voor een periode van drie weken. Bij voorbaat dank!” Een beetje vreemde oplossing als u het mij vraagt.

Dat niet alle acht dagen dat ik tentamens heb gestaakt wordt mag ik hopen. Helaas hebben chauffeurs aangekondigd na 1 juni helemaal niet meer te rijden, mochten hun eisen niet ingewilligd worden.

Mateloos erger ik me er ook aan, dat chauffeurs zich niet aan de regels houden. Tot 9.00u. vertrekken er bussen, daarna niet meer. De ritten die voor 9.00u beginnen, moeten worden afgemaakt. Helaas is er geen chauffeur hier die zich daar aan houdt. De chauffeurs weigeren de bus van 8.30u. te laten vertrekken. Maar als er om 16.00u. weer gereden moet worden, is er geen chauffeur die op komt dagen! De eerste bus vanuit Groningen naar Stadskanaal vertrok gisteren niet eerder dan 17.30. De norm die ’s ochtends gehanteerd wordt, (eerder stoppen) moet dan natuurlijk ook ’s avonds gehanteerd worden! M.a.w., ’s ochtends eerder stoppen, dan ’s avonds eerder beginnen!

Het hele plaatje zal in werkelijkheid vast niet zo zwartgallig zijn als ik hem schets, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat er een grote kans in zit dat ik een tentamen (of meer) mis en dat zoiets geld gaat kosten. Dat vind ik onacceptabel. Als de chauffeurs daadwerkelijk niet meer rijden na 1 juni komt het er helaas toch wel redelijk beroerd uit te zien voor mij.

Als u niet gelooft dat er geen regelingen te treffen zijn wat betreft het inhalen van tentamens door overmacht, maakt mij dat niet uit. Gelukkig weet ik zelf heel goed waar ik aan toe ben, aangezien ik momenteel zelf aan de RUG studeer. Ik heb me een slag in de rondte gebeld en het reeds gemiste tentamen mag pas over een halfjaar worden ingehaald. Wat overigens inhoudt dat ik niet genoeg punten heb gehaald om door te gaan naar vakken van het tweede jaar, waardoor ik een half jaar studievertraging oploop.

Overigens geloof ík niet dat u “diverse” tenmatens op andere tijdstippen kosteloos hebt kunnen maken. Dat is namelijk compleet onmogelijk! Een rechtsgeldig tentamen moet aan behoorlijk wat eisen voldoen (o.a. de aanwezigheid van een surveillant en een vakdocent). De kosten worden dus veel te hoog wanneer voor een individu even een hertentamen wordt georganiseerd. Ook kan ik me niet voorstellen dat er vroeger vaker dan één keer in het jaar een hertentamen mogelijk was. U heeft waarschijnlijk een voorkeursbehandeling genoten.

P.S. geen enkele studie begint in februari. Tegenwoordig echter, is er een geweldig fenomeen dat “instroming” heet. Ideaal voor twijfelaars en switchers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 pedro

Beste studente,
U heeft dus wel alternatieven als er eens een keer een tentamen uitvalt. Het is niet ideaal om met zijn tweeën op een klein kamertje te moeten bivakkeren, maar voor een enkele keer is dat toch niet zo erg? De lesstof voor uw tentamen kent u toch vóór die allerlaatste avond al wel?

Als de bussen alle 8 dagen van uw tentamens staken, wordt dat wel heel wat lastiger voor u, dat geef ik toe, maar het zou me ontzettend verbazen als dat het geval zou zijn en dan kunt u uw financiële schade via een gerechtelijke procedure bij de busmaatschappij claimen. Maar zo ver zal het echt niet komen.

Vroeger beslisten de docenten / professoren, of iemand een tentamen wel of niet in kon halen en ik vermoed, dat dat nu nog steeds zo is. Missschien zijn die docenten bij de RUG wel extra lui, of moeten ze tegenwoordig zo veel voor de bedrijven werken in plaats van voor hun vakgebied, dat ze geen tijd meer hebben voor hun studenten. Het kan ook zo zijn, dat ze denken, dat de studenten zelf verantwoordelijk zijn voor alternatieven, als er eens een keertje gestaakt wordt, of misschien vinden ze de kosten inderdaad te hoog, als ze een hertentamen voor slechts één student moeten organiseren (hoe verhoudt zich dat tegenover uw stelling, dat heel veel studenten hier last van hebben: heeft geen van die andere studenten dit tentamen gemist?). Maar ik zou zeggen, stemt u dan svp niet op de partijen, die op het onderwijs bezuinigen, want daar bent u dan ervaringsdeskundige: u weet dan dat er de afgelopen jaren onterecht op onderwijs is bezuinigd en dat de invloed van het bedrijfsleven op de universiteit te groot is geworden.

Ik wil u verder wel alle succes met uw verdere tentamens en studie toewensen en hoop, dat de directie van de busmaatschappijen het niet zo ver zal laten komen, dat de chauffeurs zich genoodzaakt zien te staken. Dat doen die chauffeurs immers niet voor de lol, of om de rest van de mensen te pesten. En als u tentamens mist door een busstaking, kunt u de druk op die directie verhogen door een claim bij het bedrijf in te dienen. Laat die directie dan maar met de bonden onderhandelen over wie die claims moet gaan afhandelen. Daar zijn ze voor en worden ze dik voor betaald. Dat is hun verantwoordelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 chauffeur

Beste reiziger,

Ik zal in het kort uitleggen wat de chauffeur te wachten staat.
De werkgevers willen 20 procent loonsverhoging geven, uitgesmeerd over 3 jaar. Maar wat we daar voor terug moeten geven, wordt in de media niet verteld.

17 ATV dagen inleveren, deze heb ik jaren geleden al zelf moeten betalen door genoegen te nemen met minder loonsverhoging. Hier wordt ik dus dubbel gepakt.

Onze eerste pauze op onze eigen kosten. per maand is de chauffeur dan MINIMAAL 5 uur onbetaald op het werk

Terug naar een 40 urige werkweek, wat voor de gemiddelde chauffeur betekend dat hij 2,5 uur per week meer mag werken. (buiten inleveren van atv )

Eindejaarsuitkering inleveren, daarvoor in plaats komt een 13de maand.

Ze willen onze diensten aanpassen zodat we ruimer inzetbaar zijn. Ik vraag me af hoe vaak ik dan nog thuis mijn warm eten kan nuttigen.
De chauffeur heeft ook een gezinsleven hoor.

Zo zijn er nog meer dingen. Maar bij elkaar opgeteld leveren we bijna 13,5 procent van de geboden 20 procent weer in.
Er blijft 6,5 procent over wat ze uitspreiden over 3 jaar. Halloooo dat zijn maar ietsje meer dan 2 procent.

En als we het nu toestaan dat we onze eerste pauze teruggeven, komen ze de volgende keer zeuren over de tweede pauze. Weet u eigenlijk wel dat de gemiddelde dienst die wij per dag rijden, 8.30 uur lang is en waarvan we dan maar 2x 15 minuten van de bus mogen. Als de chauffeur dan ook nog eens zijn eten naar binnen moet proppen in dat kwartier, kunnen jullie hopelijk iets meer begrip opbrengen voor onze situatie.

En even over het staken, een vakbondslid krijgt tijdens de staking 40 procent minder betaald van zijn loon, wat denk je wat wij inleveren als er bijv een week gestaakt wordt.
Dat doen we echt niet omdat het leuk is hoor.

Ik ben al vanaf 1990 buschauffeur, en het werk op zich is erg leuk. Maar wat er allemaal omheen hangt wordt jaar in jaar uit slechter. Elke keer maar weer inleveren inleveren en inleveren.
Ooit houdt dat op en valt er niets meer te halen bij de chauffeur.

Als chauffeur willen wij graag rijden, dat is gewoon ons vak, maar wel op een normaal betaalde basis aub.

Je zal maar beginnend chauffeur zijn, dan heb je een hongerloontje hoor, je zal een gezin hebben. Weet je dat een beginnend chauffeur niet meer heeft dan een fabrieksarbeider, maar daarvoor moet hij wel weekenden werken, feestdagen werken, en ga zo maar door. Het leven van een buschauffeur is gewoon erg onregelmatig en ook voor de eventuele partner is het echt aanpassen.
TOCH WIL IK GRAAG CHAUFFEUR BLIJVEN OMDAT HET EEN MOOI BEROEP IS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 chauffeur

Nog heel even terugkomen, met name op het vroeger stoppen en later beginnen.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat de bussen om 9 uur in de stalling moeten zijn !!!
uiteraard KAN dat niet altijd. Zo zijn er bussen die om 10 over 9 binnen komen en wellicht nog later omdat ze met een rit bezig zijn die om half 9 vertrokken is.
omdat er ook ritten zijn die VER na half 10 eindigen als ze bijv om kwart voor 9 zouden vertrekken, gaan deze bussen dus eerder naar binnen. Voor die chauffeur stopt zijn rit dus om kwart voor 9.

Wat betreft vertrek 16 uur. Ook hierin zijn duidelijke afspraken. De bussen vertrekken pas om 16 uur uit de garage.
Op dat moment zijn wij in dienst en rijden al. Voordat de eerste bus dan op een bestemming is die wat verder ligt, ben je een tijdje verder hoor.

Erg vervelend voor de reiziger maar zo zijn de afspraken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Henriette

Mijnheer de buschauffeur, mijn man is beroepschauffeur, en hij moet het van zijn overuren hebben, want zoals u wel zult weten, is het basissalaris van een beroepschauffeur niet bijster hoog.
Voor dat salaris maakt hij de gekste uren, overdag, en s’nachts.
Ook die chauffeurs hebben gezinnen, ook die chauffeurs eten hun brood onder het rijden op, enz. enz.
Onze dochter moet ook met de bus naar school, en wij hebben ruim 400 euro betaald voor buskaart.
Van het salaris van een chauffeur!!!!
Ik moet haar nu met de auto naar school brengen, en ophalen, dus moet ik veel dure benzine tanken, van het salaris van een chauffeur!!!
Het is ronduit schandalig, dat zo’n staking honderdduizenden mensen raakt.
Wie vergoed deze mensen hun onkosten, die door velen bijna niet meer zijn op te brengen?
Denk eens aan de ouderen.
Dat men voor zijn rechten opkomt, prima, maar deze staking is meer dan a sociaal te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 chauffeur

Dien uw schade in via het formulier vanaf de site
stopdestaking.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 postduif

Henriette
Als de baas van Uw man morgen hem mededeelt dat hij op het einde van de maand 3% minder bassis salaris ontvangt
praat U dan nog zo?

gr.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 postduif

chauffeur

ben het helemaal me je eens
jullie hadden dat eigenlijk al eerder moeten doen.
Dit heeft men van te voren al zien aankomen en de regering er voor gewaarschuwd. Privatisering is grote TOVERWOORD de z.g. marktwerking ……nou dit zijn de uitkomsten er van…..van de veelste lage inschrijvingen(consessie’s)de hoge accijns op brandstof enz.vermindering van de rijkssubsidie’s en zo kan ik nogwel even doorgaan.
CAUFFEUR en jouw collega’s hou de moet er in en doorgaan tot het hen eindelijk eens duidelijk wordt dat er met jullie niet gesold kan worden.
Zelf lees bobo’s)hebben ze geen centje pijn met hun riante inkomens

gr.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Et in Arcadia ego

Oh, is iedereen hier gezellig aan het doen?

Als je niet met de fiets naar school kan maar met de bus moet dan woon je te ver weg. Punt. Nederland is helemaal dichtgeslibt met forenzen, dat komt nu wel pijnlijk aan het licht. We hebben een ruimtelijke-ordeningprobleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 postduif

Hoge brandstof prijzen????????
75% is accijns ……daar moet eindelijk eens iets aan gedaan worden
en waarom mogen treinen rijden op rooie diesel (zg. landbouw diesel)
en de bussen op de dure hoge tarief diesel,
Op deze vragen wil ons kabinet en de minister geen antwoord geven.
Wij hebben helaas deze mensen gekozen …….OOK U en voor al diegene die
hier negative reaktie’s uitbrengen jegens buschauffeurs hebben er zelf aan bijgedragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 chauffeur

Ik heb geen zin in een negatieve discussie hier, wil het graag zo goed mogelijk onder elkaar houden.
Er komt in ieder geval een bemiddelaar, kijken wat daar uitkomt.
Wat ik zo jammer vind, gisteren is door de PVDA besloten om met kleine busjes in brabant studenten op te halen op stations en die naar school te brengen. Ik had zoiets niet verwacht van een partij van de arbeid. Overigens is dat besmet werk en mijn collega’s in brabant hebben aangekondigd dat er wegen geblokkeerd gaan worden als ze daar mee beginnen.
Dat is toch vragen om een hardere actie van chauffeurs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 studente

Een negatieve discussie is voor niemand plezierig echter er valt maar weinig positief nieuws te melden omtrent dit probleem. Ben zelf afhankelijk van de bus om colleges te kunnen volgen en naar mijn stageadres te geraken. Toen er voor het eerst gestart werd met klantvriendelijke acties en later stakingen buiten de spits dacht ik:daar kan ik nog begrip voor opbrengen. Inmiddels word ik als reiziger al ruim 3 weken gedupeerd door een conflict tussen werknemer en werkgever waar ik als reiziger geen partij in hoor te zijn. Ik kan geen college volgen of naar mijn stage en dat betekend voor mij inkomstenverlies en een achterstand in de colleges. Verder heeft vanaf deze week half studerend Nederland tentamens en daar wordt dan weer geen rekening mee gehouden…Wordt het niet eens tijd om echt objectief te beoordelen of dat deze ‘algehele staking’ meer effect heeft dan klantvriendelijke acties? Ik betwijfel namelijk of er een groot verschil te meten valt. De chauffeurs verliezen niet alleen het vertrouwen van de werkgevers maar ook de reiziger begint het nu meer dan zat te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 postduif

studente
U ondervindt nu aan den lijve inkomsten derving dat hebben buschauffeurs al enkele jaren achter elkaar gehad dat de lonen niet evenredig meegingen met het bedrijfsleven
en om te voorkomen dat er weer achteruitgang plaats zal vinden houden ze nu echt een keer rekening met hun zelf en hun gezinnen…..ook hun kosten stijgen in alle opzichten.
maar het probleem ligt niet zozeer bij de vervoersmaatschappijen zelf…..de Overheid is wel de grootste boosdoender
doe korten maar op bijna alles wat met openbaarvervoer temaken heeft ook op personeel. Kijk maar eens naar de hoge brandstofprijzen, vermindering aan subsidie’s. Privatisering en zgn. marktwerking daar zijn dit de uitkomsten van.
Het loonbod dat er door de werkgevers is gedaan zijn wel drie sigaren uit eigen doos hoor….onder aan de streep blijft er weinig over.
Ik hoop ook op een goede afloop van dit conflikt maar ben zeker solidair met de stakers en hoop voor je dat jouw schade niet tegroot wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 wout

Tijd om wat Polen met groot rijbewijs op te trommelen.

Of de directie van Connexxion weg te schoppen.

’t is mij om ’t even, maar de politiek zit weer tot aan het derde kootje in de neus, krabbend aan de hersencel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 grijsepostduif

wout,
als je inhoudelijk niets te zeggen hebt
bespaar dan de rest hier van die DOMME uitspaken van je

gr

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 wout

@48

Nee, lezen zul je ze, totdat je jezelf een beroerte hebt geergerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 grijsepostduif

Woud,
ergeren doe ik al lang niet meer
maar ik vind het nog steeds zielig dat er nog van die mensen met wel een erg laag IQ zoals jij.
je hebt de klok horen luiden maar de klepel is erg ver zoeken voor jouw schijnbaar.
verdiep je eens ietsjes dieper in de achtergronden waarom dat er gestaakt wordt.
En geef dan eens een onderbouwde reaktie
waar iedereen iets aan heeft.

gr

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 chauffeur

In Venlo hebben gisteren enkele chauffeurs op een ludieke wijze bussen van munckhof tegen gehouden.
Deze rijden enkele lijnen van veolia maar zij vallen onder een andere cao.
Er werden matrassen en tuinstoelen gehaald waarmee chauffeurs demonstratief VOOR de bussen gingen zitten die op het station stonden.
Volgens dagblad de limburger en limburgs dagblad was er een strijd, maar hiervan was totaal geen sprake.
Wat de chauffeurs ermee bereikt hebben is dat de bussen van munckhof NIET meer naar station Venlo mogen doorrijden, maar dat ze in Blerick moeten stoppen.
Beter iets dan niets zullen we maar zeggen.
Het wordt wel lastiger om het zaakje rustig te houden, de chauffeurs worden beetje bij beetje verhit.
Laten we wel proberen om het fatsoenlijk te houden, ik als chauffeur heb geen zin in herrie. Dat wordt door de media toch maar opgeklopt.
Donderdag wordt er zeer waarschijnlijk naar Utrecht gegaan door vele stakers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 wout

Verstandig, dat is goed voor je hart.

Mijn lage IQ zegt mij dat de chauffeurs recht menen te hebben op meer loon, de directie meent van niet, of kan daar niet in voorzien. Mijn beperkte EQ zegt me dat dit mij geen hol interesseert, aangezien de meeste buschauffeurs niet gedwongen worden dit werk te doen, en niet schrijnend arm zijn. Het probleem doet zich bovendien met enige regelmaat voor en lijkt dus structureel te zijn.

Wel vind ik dat de overheid verplicht is op de een of andere manier voor goed functionerend OV te zorgen. Daarin falen ze nu. Mijn oplossingen zijn, ondanks mijn beperkte verstandelijke vermogens even eenvoudig als briljant: er moeten directies worden aangesteld die de chauffeurs weer aan het werk kunnen krijgen, of er moeten chauffeurs worden gezocht die het werk wel voor dit loon willen doen (een meerjarenplan, natuurlijk, tot die tijd maar wat militairen inzetten ofzo).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 wout

Mij treft het overigens niet zo, die stakingen. Maar als ze de wegen gaan blokkeren mag van mij de ME eropaf, zoals een andere website al voorstelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 pedro

@wout: “Wel vind ik dat de overheid verplicht is op de een of andere manier voor goed functionerend OV te zorgen. Daarin falen ze nu”.

Jammer, maar het OV is geprivatiseerd en de overheid heeft er dus geen verantwoordelijkheid meer voor. Toen het OV nog wel een staatsmonopolie was, was het goedkoper en hadden we nooit stakingen. Maar gelukkig is het OV nu wel efficiënter… Zo rijdt binnenkort in de Randstad geen enkele trein meer te laat. Leve de efficiëntie. Hoe de concurrentie hier op gaat reageren is nog niet bekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Esther

Iedereen denkt alleen maar aan de examenkandidaten. Ik ben zelf een laatste jaars stagiaire en ik heb geen vervoer dan alleen een trein. Dit kost mij elke dg 9 euro extra over mijn abbonement heen. Ik vind dit erg jammer.., Waarom houden ze gewoon niet op met staken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 chauffeur

Esther,

Lag het allemaal maar zo gemakkelijk om gewoon te stoppen met staken.
Valt het jou niet op dat er steeds meer mensen zijn die werken die er langzaam aan genoeg van hebben dat er zo moeilijk gedaan wordt om een nieuwe cao rond te krijgen.
Nu beginnen de veren over de maas tussen brabant en gelderland ook al.
vandaag zijn die enkele uren uit de vaart geweest om te overleggen over actie’s omdat ze de cao niet rond krijgen.
Ik hoop voor jou dat het nut heeft om een schadeclaim in te dienen. Een formulier kun je van de site: stopdestaking.nl halen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 pedro

@esther: je kunt het einde van de staking bespoedigen door uw claim(s) in te dienen op stopdestaking.

Waarom ze niet ophouden met staken? In je reactie ga je helemaal niet in op de redenen, waarom ze staken. Je hebt het alleen over het eigen ongemak, dat je van de staking ondervindt. Ga je dus eerst in de redenen van de staking verdiepen, dan kan je daarna vragen stellen over onduidelijkheden, maar weet je in elk geval waarom “ze” niet gewoon ophouden met de staking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 wout

@54

De overheid heeft een contract met de vervoerders. Of dat contract is niet goed opgesteld, of de overheid is laks met het toezicht op de naleving ervan.

In beide gevallen kwalijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 pedro

@58: ze kunnen het contract dus opzeggen? En wat schieten we daar mee op? En dan mag je het belastinggeld, dat we dan aan die contractbreuk kwijt zullen raken, nog buiten beschouwing laten.

Overigens hebben de busmaatschappijen een contract met hun werknemers. Ook niet goed opgesteld? Laks met de naleving?

De busmaatschappijen hadden ook een contract met de vakbonden en de huidige problemen worden veroorzaakt, doordat de vakbonden niet tevreden zijn met de inhoud van het nieuwe contract. Volgens hen is dat dus niet goed opgesteld. Het lijkt me, dat je met je nadruk op goed opgestelde contracten dus zegt, dat de vakbonden de CAO, zoals de directies die willen opstellen, niet moeten accepteren. Misschien moet je eens wat geld in de stakingskas van de bonden storten, zodat zij hun strijd voor een goed contract langer vol kunnen houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Essy

Ik heb alle begrip voor het feit dat er gestaakt wordt. Ik heb zelf ook familie die chauffeur zijn dus ik weet precies wat er speelt.

Maar als ik dan op het nieuws een pollonaise van stakende buscauffeurs door het beeld zie hobbelen vraag ik mij af of zij de staking zelf wel serieus nemen.

Ook heb ik het gevoel dat er wel erg makkelijk gereageerd wordt op reizigers die klagen. Zelf heb ik ook geen rijbewijs en ben ik afhankelijk van de bus om op m’n werk te komen.

En nee ik heb geen mogelijkheid om met een collega mee te rijden o.i.d.

Ik kan dus kiezen tussen of vrij nemen (wat ik dus al een aantal dagen heb gedaan, waardoor ik nu geen vrij meer kan nemen tussen kerst en oud en nieuw, want anders dan bij de cauffeurs krijg ik hier niet nog evengoed 40% van doorbetaald) of ik kan 20 km gaan fietsen op een oude opoefiets met een knieblessure, wat ik morgen dus ook daadwerkelijk moet doen wil ik mijn zomervakantie nog behouden. Ik zou een taxi kunnen pakken a +/- 80 euro per dag of ik kan een stuk met de trein met m’n fiets a 15 euro per dag (wat ik gewoon simpelweg niet kan betalen, wil ik ’s avonds nog eten op tafel zetten) en dan moet ik alsnog zo’n 8 km fietsen.

Nogmaals ik heb alle begrip voor het feit dat er gestaakt wordt, maar kom a.u.b. met een andere oplossing dan de reizigers zelf in de kou te laten staan.

Er wordt nu al meer dan een week gestaakt en dit vind ik echt niet kunnen.

En kom nou ook niet aan met vul maar een formulier in op stopdestaking.nl, want dat kan ik zelf ook wel verzinnen en daar ben ik nu niet mee geholpen. Als we al restitiutie krijgen, zal dat nog wel maanden duren voordat je dat ontvangen hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 wout

@59
En wat wil je daarmee zeggen, lieve jongen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Michael

Het is niet onze taak ons bezig te houden met de redenen van jullie problemen, reizigers horen hier gewoon niet ZOveel overlast van te ondervinden. Dus stop maar mooi met jullie ‘feestje’ en stap die bus weer in, want dit komt de spuigaten uit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 chauffeur

DE VOLLEDIGE UITSPRAAK ENZ VAN HET KORT GEDING VAN GISTEREN
——————————
LJN: BD3691,Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen , 102563/KG ZA 08-187
Print uitspraak

Datum uitspraak:
10-06-2008

Datum publicatie:

11-06-2008

Rechtsgebied:

Civiel overig

Soort procedure:

Kort geding

Inhoudsindicatie:

Werkgevers in het openbaar vervoer en de bonden onderhandelen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer, maar komen daar niet uit. Werknemers leggen met ingang van 1 juni 2008 het werk volledig neer. De drie noordelijke provincies en Rover starten een kort geding tegen de bonden en menen dat het grondrecht van werknemers op staking dient te worden afgewogen tegen de belangen van derden, in dit geval met name de belangen van reizigers; voortzetting van de staking zou grote schade toebrengen. De voorzieningenrechter gebiedt de bonden hun leden te berichten dat in de periode 12 juni 2008 tot en met 12 augustus 2008 de stakingen in het openbaar vervoer onrechtmatig zijn voor zover deze stakingen ritten in de spits betreffen en dat het niet is toegestaan om gedurende die ritten de werkzaamheden te staken.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 102563 / KG ZA 08-187

Vonnis in kort geding van 10 juni 2008

in de zaak van

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon
PROVINCIE GRONINGEN,
zetelende te Groningen,
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon
PROVINCIE DRENTHE,
zetelende te Assen,
3. de publiekrechtelijke rechtspersoon
PROVINCIE FRYSLÂN,
zetelende te leeuwarden,
4. de vereniging
VERENIGING REIZIGERS OPENBAAR VERVOER,
gevestigd te Amersfoort,
eiseressen,
procureur mr. P. Koerts,

tegen

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
VERENIGING FNV BONDGENOTEN,
gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,
gedaagde,
2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
VERENIGING CNV BEDRIJVENBOND,
gevestigd te Houten en kantoorhoudende te Utrecht,
gedaagde,
3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
DE UNIE, VAKBOND VOOR INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING,
gevestigd en kantoorhoudende te Culemborg,
gedaagde,
advocaten mr. L.C.J. Sprengers en mr. A. Schellart te Utrecht.

Partijen zullen hierna “de provincies en Rover” en “de bonden” genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de dagvaarding met produkties;
– de fax van 10 juni 2008 met produkties afkomstig van mrs. Sprengers en Schellart;
– de fax van 10 juni 2008 van mr. Koerts betreffende de voeging van de provincie Fryslân aan de zijde van eisers in de onderhavige procedure;
– de fax van 10 juni 2008 van mr. Koerts betreffende de intrekking van de vorderingen ten aanzien van de bij dagvaarding van 10 juni 2008 tevens gedagvaarde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer te Utrecht, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arriva Personen Vervoer Nederland B.V. te Heerenveen en de naamloze vennootschap Connexxion Openbaar Vervoer N.V. te Haarlem, alsmede het faxbericht van mr. S.F. Sagel namens deze partijen dat zij met de intrekking instemmen;
– de mondelinge behandeling ter zitting van dinsdag 10 juni 2008, alwaar
mrs. Koerts, Leerink en Elgersma namens de provincies en Rover het woord hebben gevoerd, en mrs. Sprengers en Schellart namens de bonden het woord hebben gevoerd, waarbij mr. Sprengers zich heeft bediend van een pleitnota.

1.2. Een uur na sluiting van de behandeling ter zitting is mondeling uitspraak gedaan.

2. De feiten
2.1. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie anderzijds hebben een CAO openbaar vervoer gesloten, die gold van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. Vanaf januari 2008 zijn er onderhandelingen geweest om te komen tot een nieuwe CAO openbaar vervoer.
De onderhandelingen over de nieuwe CAO zijn in april 2008 vastgelopen.
De werkgevers hebben het eindbod van de bonden afgewezen en de bonden hebben daarom een ultimatum uitgebracht waarin collectieve acties werden aangezegd tegen 27 april 2008 om 24.00 uur.

De bonden hebben ‘publieksvriendelijke’ acties georganiseerd om hun verlangens in de onderhandelingen kracht bij te zetten, maar die acties hebben niet geleid tot een oplossing.
Op 14 en 15 mei 2008 is een georganiseerde werkonderbreking gevolgd en op 20, 21, en 22 mei 2008 alsmede op 27, 28 en 29 mei 2008 is met het oog op examens in het voortgezet onderwijs alleen buiten de spits het werk neergelegd. Op zondag 1 juni 2008 is een algehele staking begonnen. Sindsdien rijdt er geen streekbus meer in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

2.2. De overheden in Groningen en Drenthe zijn, anders dan de meeste andere provincies, opbrengstverantwoordelijk. De financieringsstructuur van het openbaar vervoer is in deze provincies zodanig dat zij het risico dragen van minder, te weinig of zelfs geen reizigers. Als decentrale overheden hebben de provincies een maatschappelijke taak bij het opkomen voor de belangen van de burgers van de provincies.

2.3. De Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover) stelt zich het volgende ten doel:
a. het behartigen van de belangen van de reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer en collectief vraagafhankelijk vervoer;
b. het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar vervoer;
c. het bevorderen van de groei van het aandeel van het openbaar vervoer in het totaal van de verplaatsingen.

Rover wordt sinds de staking overspoeld met klachten van gedupeerde reizigers.

3. Het geschil

De provincies en Rover vorderen bij dagvaarding:

Primair:
1.
gedaagden te gebieden onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na betekening van het vonnis al hun leden te berichten dat de stakingen in het openbaar vervoer, dat wordt uitgevoerd ingevolgde de concessies als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding sub 1.5, en overigens in de provincies Groningen en Drenthe, alsmede in de provincie Fryslân en/of openbaar vervoer in gevolgde door de provincie Fryslân verleende concessies, met ingang van 12 juni 2008 voor een maand zal worden opgeschort teneinde een afkoelingsperiode te creëren die nader overleg tussen werkgevers en werknemers mogelijk maakt, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 100.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat (één der) gedaagden met het voldoen aan dit gebod in gebreke (blijft) blijven;

2.
gedaagden te gebieden onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, tijdens de afkoelingsperiode als bedoeld in het primair sub 1 gevorderde, met de werkgevers in het streekvervoer in onderhandeling te treden teneinde het tussen hen bestaande geschil te beslechten, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat (één der) gedaagden met dit gebod in gebreke (blijft) blijven;

3.
gedaagden te gebieden na ommekomst van de maand als bedoeld in het primair sub 1 gevorderde als hun leden te berichten dat met ingang van 12 juli 2008 de stakingen in het openbaar vervoer, dat wordt uitgevoerd ingevolgde de concessies als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding sub 1.5, en overigens in de provincies Groningen en Drenthe, alsmede in de provincie Fryslân en/of openbaar vervoer in gevolge de door de provincie Fryslân verleende concessies onrechtmatig zijn voorzover deze ritten betreffen die aanvangen dagelijks voor 10.00 uur des morgens c.q. eindigen na 15.00 uur des namiddags en dat het hun leden derhalve niet is toegestaan gedurende deze tijdsperioden op enigerlei wijze hun werkzaamheden te staken, zulks op straffe van een dwangsom van
EUR 100.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat (één der) gedaagden met het voldoen aan dit gebod in gebreke (blijft) blijven;

Subsidiair:

gedaagden te gebieden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis al hun leden te berichten dat met ingang van 12 juni 2008 de stakingen in het openbaar vervoer, dat wordt uitgevoerd ingevolge de concessies als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding sub 1.5, en overigens in de provincies Groningen en Drenthe, alsmede in de provincie Fryslân en/of openbaar vervoer in gevolge de door de provincie Fryslân verleende concessie onrechtmatig zijn voorzover deze ritten betreffen die aanvangen dagelijks voor 10.00 uur des morgens c.q. eindigen na 15.00 uur des namiddag en dat het hun leden derhalve niet is toegestaan gedurende deze tijdsperioden op enigerlei wijze hun werkzaamheden te staken, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 100.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat (één der) gedaagden met het voldoen aan dit gebod in gebreke (blijft) blijven.

Tevens vorderen de Provincies en Rover in alle gevallen gedaagden, hoofdelijk, des dat één betalende, de anderen zullen zijn gekweten, te veroordelen in de kosten van dit geding.

4. Het standpunt van eisers
De drie provincies en Rover stellen voorop dat het recht om te staken een grondrecht is, maar dat het als alle rechten niet absoluut is; beperkingen zijn (onder meer) toegelaten als dat noodzakelijk is voor de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. De onderhavige staking maakt, aldus de eisende partijen, zodanig ernstig inbreuk op de rechten van derden en algemene belangen, dat een beperking dringend noodzakelijk is.
De algehele staking in het streekvervoer is inmiddels tien dagen gaande. Door tallozen die het openbaar vervoer gebruiken om naar school of werk te gaan of een medische voorziening te bezoeken, wordt schade geleden, waarbij in het bijzonder ook kan worden gedacht aan MBO-leerlingen die afrondende toetsen niet kunnen maken. Ook is er economische schade in het Noorden en wordt blijvende schade toegebracht aan het openbaar vervoer doordat mensen zich daarvan afwenden. Voorts lijden ook de provincies Groningen en Drenthe zelf schade doordat zij inkomsten uit het openbaar vervoer mislopen.
De patstelling in het arbeidsconflict moet worden doorbroken doordat gedurende een afkoelingsperiode van een maand de staking wordt opgeschort en de bonden verplicht worden met de werkgevers in het streekvervoer opnieuw te gaan onderhandelen. De werkgevers hebben kenbaar gemaakt een gebod van de rechter om door te onderhandelen vrijwillig na te zullen leven, hetgeen reden is geweest om de vordering in kort geding jegens die werkgevers in te trekken. Indien na deze maand nog geen oplossing is bereikt, mag de staking worden hervat, zij het slechts buiten de spitsuren in verband met de schade die een algehele staking oplevert.

5. Het verweer
De bonden weerspreken dat er grond is om het gevorderde toe te wijzen. De onderhavige staking is gevolgd op een periode waarin tevergeefs is getracht door middel van minder vergaande acties de werkgevers tot grotere toegeeflijkheid te brengen. Indien de rechter de zorgvuldige aanpak van de bonden zou afstraffen door een verbod van de staking louter vanwege de duur, wordt het de bonden onmogelijk gemaakt om via een geleidelijke opvoering van de druk op werkgevers en overheden hun eisen kracht bij te zetten. Materieel gezien zijn de provincies partij in het conflict en gelijk te stellen aan een werkgever; zij bepalen mede de uitkomst van het arbeidsconflict, zodat zij geen derde in de zin van artikel G van het ESH zijn. De bonden erkennen dat de stakingen overlast bezorgen, maar er is geen bewijs van aanmerkelijke schade die ingrijpen kan rechtvaardigen; van de in dezen in de jurisprudentie geëiste maatschappelijke ontwrichting is in het geheel geen sprake.
De eis om de bonden de verplichting op te leggen om in onderhandeling te treden met de werkgevers, ontbeert iedere juridische grondslag; deze eis is in strijd met het recht om vakbondsrechten onbelemmerd uit te oefenen. Om te onderhandelen is het niet noodzakelijk dat de acties worden opgeschort.
Tot slot is, voor zover zou worden geoordeeld dat tijdens de spitsuren niet mag worden gestaakt, de spits te ruim gedefinieerd; gebruikelijk is om deze te lokaliseren van zeven tot negen uur ’s morgens en van vier tot zeven uur aan het eind van de dag.

6. Beoordeling
6.1. Uitgangspunt is dat de staking valt onder art. 6 aanhef, en onder 4, ESH (het recht op staking in gevallen van belangengeschillen). Dit uitgangspunt brengt mee dat deze staking, ondanks de (beoogde en/of op de koop toe genomen) schadelijke gevolgen in beginsel moet worden geduld als een rechtmatige uitoefening van het in deze verdragsbepaling erkende grondrecht.

6.2. Voor het oordeel dat een staking niettemin onrechtmatig moet worden genoemd, is alleen dan plaats indien zwaarwegende procedureregels (‘spelregels’) zijn veronachtzaamd dan wel – met inachtneming van de door art. G (voorheen art. 31) ESH gestelde beperkingen – op grond van afweging van alle omstandigheden van het gegeven geval dient te worden geoordeeld dat de bonden in redelijkheid niet tot deze actie hadden kunnen komen.
Dit laatste is slechts aan de orde als de staking, gelet op de zorgvuldigheid die krachtens art. 6:162 BW in het maatschappelijk verkeer in acht moet worden genomen ten aanzien van de persoon en de goederen van anderen, in zodanige mate inbreuk maakt op de in het eerste lid van art. G (voorheen art. 31) ESH aangewezen rechten van derden of algemene belangen dat beperkingen, maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk zijn. Of dit het geval is, is een vraag van proportionaliteit die slechts kan worden beslist door de bij de uitoefening van het grondrecht betrokken belangen af te wegen tegen die waarop inbreuk wordt gemaakt.

6.3. Bij zijn hiervoor bedoelde afweging moet de rechter in beginsel ervan uitgaan dat de voor de betrokken vakbond en haar leden bij de uitoefening van dat grondrecht betrokken belangen zwaarwegend zijn. De rechter behoort (in beginsel) niet te treden in de merites van de wederzijdse, ter zake van de aan de staking ten grondslag liggende belangengeschillen ingenomen standpunten.

6.4. Wat betreft de rechten van derden of algemene belangen die een beperking van de actievrijheid dringend noodzakelijk zouden maken, overweegt de voorzieningenrechter het volgende.
De tallozen die dagelijks gebruik maken van het openbaar vervoer ondervinden op zijn minst ongemak van de staking; heel veel kleinere ongemakken tezamen maken wel degelijk dat er kan worden gesproken van maatschappelijke schade. Voorts is een goed functionerend openbaar vervoer maatschappelijk van groot belang; een te lichtvaardig uitgeroepen algehele staking doet dat vervoer onbetrouwbaar zijn en brengt daarmee blijvende schade toe. Voorts is er de aanwezig te achten (maar overigens nauwelijks onderbouwde) schade van de provincies zelf.
Aan de bonden kan worden toegegeven dat er in de drie Noordelijke provincies geen sprake is van ‘maatschappelijke ontwrichting’, maar daarvan behoeft geen sprake te zijn wil kunnen worden ingegrepen.

6.5. De voorzieningenrechter merkt in dit verband nog op dat de drie provincies – hoezeer zij ook als concessieverschaffende overheden belanghebbend zijn bij dit arbeidsconflict – moeten worden aangemerkt als ‘derden’ in de zin van art. G (voorheen art. 31) ESH; de provincies bepalen immers niet welke arbeidsvoorwaarden in de CAO zullen worden vastgelegd.

6.6. De voorzieningenrechter acht, alles afwegend, een algehele staking met de schade van dien op dit moment niet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de werknemers om voor hun rechten op te komen. Een staking die het streekvervoer niet geheel stillegt doordat in de spitsuren wél wordt gereden, is daarentegen niet als disproportioneel aan te merken: de schade van een dergelijke beperktere staking moet worden aanvaard.
Voorts geldt dat om uit de impasse van dit arbeidsconflict te komen, de bonden enige ‘druk op de ketel’ mogen houden. De sleutel van de oplossing ligt – gelet op de bepalende rol van de rijksoverheid in alles wat het streekvervoer en de rentabiliteit daarvan aangaat – weliswaar in Den Haag, maar staking is een grondrecht van werknemers, óók als het gaat om het op een ‘derde’ druk uitoefenen in een belangengeschil als het onderhavige.

6.7. De duur van de beperking van de uitoefening van het stakingsrecht bepaalt de voorzieningenrechter op twee maanden. Gedurende deze periode is een algehele staking disproportioneel te achten. Indien blijkt dat na ommekomst van deze termijn nog geen oplossing voor ligt, zal sprake zijn van een andere situatie waarin een nieuwe afweging aan de orde is.

6.8. Het onderdeel van de vordering dat ertoe strekt de bonden te veroordelen met de werkgevers in het streekvervoer in onderhandeling te treden, komt niet voor toewijzing in aanmerking. Een dergelijke veroordeling zou in dit geval een ontoelaatbare inbreuk vormen op de vrijheid van de bonden om te bepalen op welke wijze zij de belangen van hun leden wensen te behartigen.

6.9. Gelet op de beslissing dienen de eisende zowel als de gedaagde partijen te worden aangemerkt als ten dele in het ongelijk gesteld; daarbij past dat zij allen de eigen proceskosten dragen.

7. De beslissing
De voorzieningenrechter:

7.1. gebiedt de bonden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis hun leden te berichten dat over de periode 12 juni 2008 tot en met 12 augustus 2008 stakingen in het openbaar vervoer, dat wordt uitgevoerd ingevolgde de concessies als bedoeld in de dagvaarding sub 1.5., en overigens in de provincies Groningen en Drenthe, alsmede in de provincie Fryslân en/of openbaar vervoer in gevolge de door de provincie Fryslân verleende concessies, onrechtmatig zijn voor zover deze ritten betreffen die aanvangen dagelijks tussen 07.00 uur en 09.00 uur en tussen 16.00 uur en 19.00 uur en dat het hun leden derhalve niet is toegestaan betreffende deze ritten op enigerlei wijze hun werkzaamheden te staken, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat één der bonden met dit gebod in gebreke blijft/blijven, zulks met een maximum van EUR 200.000,00 (zegge: tweehonderd duizend euro),

7.2. bepaalt dat ieder partij de eigen proceskosten draagt, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

7.3. verklaart het bepaalde onder 7.1. uitvoerbaar bij voorraad,

7.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.A.M. Dijkers en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2008.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 chauffeur

BOVENSTAANDE UITSPRAAK ALLEEN GELDIG VOOR DE 3 NOORDELIJKE PROVINCIES

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 chauffeur

Luister eens goed naar wat deze chauffeur zegt, dat is het leven van een buschauffeur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 wout

Tss, geen tijd meer om in vier bandjes te spelen. Onmenselijk. Iedereen die ik ken speelt er in zes. En hij kan niet meer naar verjaardagen, hoe wreed! Misschien moeten de jarigen de partijtjes dan in het weekend plannen?

Een door de bonden opgezweept gevoel van onrecht. Net als elk jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 pedro

Precies wout. Als die chauffeurs geen salarisverlaging accepteren is dat alleen maar een door de bonden opgezweept gevoel van onrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 wout

Welke salaringsverlaging?

’t valt allemaal reuze mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 pedro

De salarisverlaging per gewerkt uur, wout. Als je 3,5 % extra krijt, maar je moet 10% meer uren maken, is dat een salarisverlaging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 wout

Moeten ze 10% meer uren maken dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Jay

@70 Ongeveer wel. Voor zover ik het gevolgd heb eisen de werkgevers dat de werknemers een kwartier pauze per dag inleveren, plus 17 ATV dagen.

Uitgaande van een jaar van 275 werkdagen (= 2200 uur) is dat dus 275/4 + 17*8 =~ 205 uur extra per jaar. Dat is 9,3% meer uren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 wout

Onzin. Dat aanbod was 9,3% meer uren en in totaal 12% meer loon.

Het tweede aanbod was 5% meer structureel loon + 3% incidenteel in ruil voor flexibele werktijden.

Ik zie dat niet als een verlaging. Misschien niet de verhoging die ze wilden. Misschien zit er een haakje aan de flexibele tijden, maar maak het niet erger dan het is.

1700 euro netto per maand is niet veel, maar voor een beroep waar je geen opleiding voor nodig hebt valt ’t reuze mee. En flexibele tijden vind je bij ontzettend veel andere beroepen. Bijscholing in eigen tijd zit er verder ook niet bij. Kortom, ze zitten een beetje zielig te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Jay

@72 Onzin.

Geen onzin, simpel rekenwerk.

Dat aanbod was 9,3% meer uren en in totaal 12% meer loon.

12% over drie jaar. Dat is 3,5% verhoging per jaar ongeveer en komt, de extra uren meegerekend, dus neer op een verlaging.

Het tweede aanbod was 5% meer structureel loon + 3% incidenteel in ruil voor flexibele werktijden.

Ik zie dat niet als een verlaging.

Dat is niet vast te stellen zonder meer details te weten over die “flexibele werktijden”. Ik weet ook niet of de werkgevers bijvoorbeeld die eis van het inleveren van pauzes en ATV-dagen hebben laten vallen. Als dat niet zo is dan kom je ook met dit bod volgens mij per saldo op een verlaging uit.

1700 euro netto per maand is niet veel, maar voor een beroep waar je geen opleiding voor nodig hebt valt ’t reuze mee.

De 1700 euro waar daar sprake van is is het salaris van iemand die al ruim 20 jaar in dienst is. Als de loonontwikkeling bij chauffeurs normaal lineair verloopt ga ik er vanuit dat een beginnende chauffeur eerder rond de 1200 netto verdient (weet iemand of dit ook klopt? Ik kon het zo snel niet vinden).

En flexibele tijden vind je bij ontzettend veel andere beroepen.

Klopt, en bij de meeste beroepen word je daar ook voor gecompenseerd.

Kortom, ze zitten een beetje zielig te doen.

Die conclusie lijkt me niet gerechtvaardigd, kijkend naar de feiten. Maar het bekt natuurlijk wel lekker, zo’n mooie scherpe veroordeling.

Maar los van of de looneisen van de chauffeurs gerechtvaardigd zijn vind ik het persoonlijk niet kunnen dat ze zoveel mensen die niks met hun probleem te maken hebben duperen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 chauffeur

Nog geen accoord,
Blijkbaar is art 11 toch een hekel punt.
Collegas van mij blijven ook hameren op behoud van dit art.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 wout

@73

Ja, even zuur, dan zoet. Maar een redelijk tegenbod van de meer uren ook over drie jaar spreiden heb ik niet gehoord. Niet ideaal, maar echt geen verlaging.

Bij het tweede aanbod vervalt dat gedoe van meer uren natuurlijk. Anders was het echt wel vermeld, en wie doet er nu een tweede bod dat nog slechter is dan het eerste?

Lees ook dat een man met 5 jaar werkervaring 1000 euro krijgt voor 24 uur. Dat is gelijk aan 1666 euro voor 40 uur. Nog steeds buitengewoon redelijk.

Net als overigens 1200 euro per maand voor een beginnend lager opgeleide.

Ik denk dat dat voldoende compensatie is voor de flexibele tijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 chauffeur

FNV Bondgenoten: wel onderhandelingsresultaat, maar geen nieuwe cao voor werknemers streekvervoer

FNV Bondgenoten heeft vandaag met werkgevers weliswaar een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer, maar dat geldt alleen als staatsecretaris Huizinga de bezuinigingen op het streekvervoer voor 2008 terugdraait. Na een moeizame onderhandelingssessie die donderdag 12 juni omstreeks 21:00 uur begon, werd vanmiddag overeenstemming bereikt. Het bereikte resultaat is een overwinning voor de chauffeurs, die al bijna twee maanden actie voeren.

Bestuurder Janny Koppens van FNV Bondgenoten: “We hebben onze belangrijkste eisen binnen kunnen halen, maar vraag niet hoe. De grootste strijd moet echter nog geleverd worden, met zowel werkgevers als met de rijksoverheid. Die heeft toegezegd met geld te komen om het cao-probleem op te lossen. Wij hebben nu een deal met werkgevers en ons deel gedaan. Nu is het de beurt aan Huizinga. Als zij haar toezegging nakomt, kunnen we pas echt een cao afsluiten. En als stok achter de deur naar haar toe, gaan de acties voorlopig door”.

Volgens het onderhandelingsresultaat krijgen de chauffeurs een loonsverhoging van 3,5% per 1 januari 2008 en een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2009 in een looptijd van 18 maanden. Ook wordt hun eindejaarsuitkering met 0,5% verhoogd en krijgen ze een bijdrage in de ziektekostenpremie van ? 262,50 bruto in juni 2009. Daarnaast werd overeenstemming bereikt over een regeling voor de vrijwillige verkoop van ATV-dagen, verbetering van de positie van uitzendkrachten en een instroompool.

FNV Bondgenoten gaat vanavond en morgen het resultaat bespreken met zijn kaderleden. Zij beslissen of ze het voldoende vinden, maar de acties worden pas opgeschort als er definitief een cao is. Als dat zo is, kunnen snel daarna de streekbussen weer volledig rijden.
Vanaf zaterdag 14 juni rijden de streekbussen wel tussen 7:00 uur en 9:00 uur en tussen 16:00 uur en 19:00 uur. De rest van de dag wordt gestaakt.

De cao Openbaar Vervoer geldt voor 13.000 werknemers. Ruim 60 procent van hen is aangesloten bij FNV Bondgenoten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 wout

De stakingsacties gaan volgens FNV Bondgenoten door “als stok achter de deur”.

Stelletje lamzakken. Ga de maatschappij nog maar even verder pesten. Alsof je niet opnieuw kunt gaan staken mocht dat nodig zijn.

 • Vorige discussie