Quote van de Dag: Moslims beschermen kerken

[qvdd]

Juist wij moeten dit doen, omdat Al Qiaada stelt in naam van de Islam te handelen. Christelijke kopten, wij en trouwens alle Nederlanders hebben juist dezelfde vijanden: de terroristen. Hoogste tijd om dit luid duidelijk te maken. Bij de gedachte dat Christelijke Kopten hier in Nederland worden aangevallen, kunnen wij niet meer slapen.

In reactie op de dreigementen van Al Qaida bieden de Nederlandse Moslim Raad (NMR), De Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland en De Federatie Islamitische Organisaties (FION) de drie bedreigde kerken van Christelijke Kopten bescherming aan.

Reacties zijn uitgeschakeld