Quote van de Dag: Kevin, Kimberly, Floris en Fleur

[qvdd]

Academici wonen in een koophuis. Hun kinderen heten Floris of Fleur. Zij gaan naar een bijzondere school waar ze andere Florissen en Fleurs ontmoeten. Lbo-opgeleiden wonen in een huurhuis. Hun kinderen heten Kevin of Kimberly en zij gaan naar een buurtschool.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling waarschuwt voor een nieuwe tweedeling in Nederland. Hoog- en laagopgeleiden leven steeds meer langs elkaar heen.

  1. 2

    @1: Vertel, wat weet jij dat wij niet weten? Mijn wetenschap is dat nu een huis kopen aanzienlijk goedkoper is dan drie jaar geleden.

  2. 5

    Onzin artikel. Bij ons liggen de katholieke school, prtestante school en vrije/moslim school letterlijk naast elkaar met een walletje ertussen en soms een slootje. De scheiding bestaat er ook redelijk.