1. 2

  Is dat belangrijk? In Iran zijn het toch de Raad van Hoeders, de Raad van Experts en de Hoogste Leider die de lakens uitdelen?

 2. 3

  @2 Ja, dat is belangrijk. Al die hoogste leiders en hun familie zitten namelijk ook in de bonyads, zogenaamde charitatieve instellingen die een groot deel van het Iraanse bedrijfsleven bestieren.

  Slecht economisch beleid raakt de Raad van Hoeders direct in de portemonnee.

 3. 4

  @3: Maar wie maakt dat beleid, de President of de Hoogste Leider? En verliest Ahmedinejad dus straks de verkiezingen omdat Khamenei er met de pet naar heeft gegooid?

 4. 5

  Zover als ik de Iraanse instellingen begrijp heeft de president zoveel macht als de instellingen die ik in #2 noemde hem laten. Nu wil het vervelende voor de huidige president dat twee van zijn voorgangers in die instellingen zitten (Khamenei als opperste leider, Rafsanjani als voorzitter van de Raad van Experts en de Raad van Geschiktheid en Oordeel) en dus vermoedelijk nogal hun invloed doen gelden in de politiek, waardoor de President fors in zijn macht beperkt wordt.

 5. 6

  @5 Ja, het is een heerlijk gecompliceerd land, dat Iran. Maar Ahmadinejad is echt meer dan een marionet van de instellingen, die op hun beurt natuurlijk ook weer intern en onderling wedijveren. Dus naar mate Mahmoud meer blundert, loopt hij een grotere kans pootje gehaakt te worden.

 6. 7

  Waarom zou hij pootje gehaakt worden als hij blundert. Hoe meer hij blundert hoe meer hij kans heeft zijn post te behouden.ag niet te populair worden.
  Overigens heeft Iran (in deze heb ik het enkel over Armenie) een gaspijpleiding van Iran naar Yerevan aangelegd. En als de berichten kloppen komt er nog de aanleg van een treinverbinding, een krachtcentrale in de Arax bij Megri, een oliepijpleiding en mogelijk een olieraffienaderij. Gefinancieerd door de Iraniers. Hun deel betalen de Armeniers terug in elektriciteit. Het gaat over miljarden dollars. Hun financiele reserves blijken dus nog behoorlijk te zijn.

 7. 8

  @7: Precies: Een populaire President kan immers meer macht naar zichzelf toetrekken en daar zit die oude vos Khamenei (en ik vermoed dat hij en zijn kliek de werkelijke macht hebben in Iran) niet op te wachten. Liever een marionet die bovendien goed als zondebok gebruikt kan worden. Voor Ahmedinejad zo een ander.

 8. 9

  @8 Ik denk toch dat het te eenvoudig is om te denken dat er een kliek is die ‘de werkelijke macht heeft’ in Iran. Het is een voortdurende strijd tussen allerlei economische en theocratische belangen, waarbij sommige mensen misschien onaantastbaar zijn, maar hun meningen niet. Khamenei heeft ongetwijfeld de meeste macht, maar dat betekent niet dat hij alles kan doen wat hij wil. Als Rafsanjani het echt niet wil, gebeurt het niet. Ahmadinejad hoort misschien niet bij de top, maar ook hij heeft een machtsbasis en als hij populair is bij de bevolking (wat hij bij zijn verkiezing zeker was), legt dat gewicht in de schaal.

 9. 10

  De fout die gemaakt wordt is te denken dat degenen die gekozen worden of de macht hebben populair zijn bij de kiezers. Het sleutelwoord bij de kiezers is zelfbehoud.
  Afgelopen NewRoz in maart waren er 20.000 Iraniers in Yerevan, die de bloemetjes buiten zetten. In nachtclubs, casino’s, restaurants, sterke drank enz. Zonder hoofddoekjes. Islamieten. Niet het gewone volk, maar de mensen onder de top die het zich financieel kunnen permitteren.
  Alles is daar schijn.

 10. 11

  @10 Ahmadinejad is gekozen op een anti-corruptieplatform, omdat hij aantoonbaar niet profiteerde van zijn machtspositie als burgemeester van Tehran en beloofde ook als president in het huis van zijn vader te blijven wonen. Dat maakte hem wel degelijk populair bij het arme deel van de bevolking die het niet zo heeft op hypocriete feestneuzen.