Quote van de Dag: Economie beschermen

Als het Amerikaanse volk zou inzien dat we de economie probeerden te beschermen – in plaats van wie dan ook op Wall Street af te dekken – dan zou het meer waardering hebben voor onze ingreep.

FED-voorzitter Bernanke probeert bij een hoorzitting voor het Congres duidelijk te maken dat de redding van Bear Stearns met overheidsgeld bittere noodzaak was om de totale kladderadatsch te voorkomen.

(Bron: NRC, 04 april, pag. 13)

  1. 1

    Volgens mij hadden ze die economie ook kunnen beschermen door dat geld op een eerder punt in de keten te stoppen, bijvoorbeeld door het aan al die failliete huizenkopers te geven, die dan vervolgens alsnog hun hypotheekverplichtingen zouden kunnen voldoen. Dat mensen dit terecht als het geven van nog meer geld aan vrienden die dat niet nodig hebben ten koste van burgers die het wel nodig hebben, ligt dan ook niet zo zeer aan het feit dat de Amerikaanse overheid geld op tafel legde, maar meer aan waar dat geld terechtkwam.

  2. 2

    Misschien hadden ze het geeneens hoeven geven, maar gewoon de lasten moeten verlagen tot het niveau dat die mensen wel konden betalen, als tijdelijk soelaas.

    Er staan nu alleen maar huizen leeg, die notabene afgebroken gaan worden omdat de kopers die niet meer konden betalen met de noorderzon zijn vertrokken en de gemeentes van die krotten af willen.

    Executie heeft alleen zin als er kopers voor zijn, leegstand en verval maakt de strop alleen maar groter….