Quote van de Dag: Cijfers weinig waarde

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[qvdd]

“Uit het antwoord rondom de files blijkt dat velen tijdens de verkiezingscampagne vooral worden bevestigd in hun mening die ze al hadden en niet door de cijfers worden beïnvloed. Het hoort blijkbaar tot de Nederlandse folklore van Tweede Kamerverkiezingen.”

Maurice de Hond verwondert zich over de discrepantie tussen de cijfers uit de CPB-berekening betreffende de aanpak van files, en de indruk van de kiezer over welke partij de files het beste aanpakt. Uit de berekening blijkt dat de VVD het minst effectief is, terwijl de kiezers de VVD daarin het hoogste waardeert van alle partijen.

Slechts achttien procent van de ondervraagden hechtte veel waarde aan de CPB-doorrekening.

Reacties (7)

#1 casper

Slecht geciteerd. De laatste zin gaat over het fenomeen doorrekenen, niet over het verschijnsel dat men zich graag bevestigd ziet in een mening. Zie tussenzin in origineel.

 • Volgende discussie
#2 Mark

Dat is idd niet helemaal duidelijk, het zijn twee aparte issues. Ze hebben wel mogelijk een verband: wellicht vindt de kiezer andere dingen nog belangrijker dan het effectiviteitscijfer. Ik kan me bv. voorstellen dat de VVD-kiezer liever langere files heeft dan meer betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jonas

Modellen zijn per definitie een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Sommige aspecten worden wel meegenomen en anderen juist niet. De keuze is een aanname: we nemen aan dat wanneer we dit aspect wel meenemen we dat kunnen voorspellen. Een goed model verklaart gebeurtenissen uit het verleden en voorspelt die voor de toekomst. Heeft het CPB de huidige economische crisis goed en tijdig voorspeld? Uiteraard niet want anders hadden we corrigerend kunnen ingrijpen, een crisis van deze omvang laat je natuurlijk niet gebeuren wanneer je hem kunt vermijden. De rekenmodellen van het CPB ontberen kennelijk essentiële onderdelen, de echte economie kent actoren en factoren waar de modellen geen rekening mee houden. (heerlijk overgenomen, omdat het precies weergeeft hoe ik denk over het cpb).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

@3: de modellen van de politieke partijen laten nog veel meer factoren weg. Nyfer ook. Het CPB is een stuk betrouwbaarder.

En dat je niet overal van te voren rekening mee kunt houden, maakt het leven leuk. Pas als je geen rekening houdt met factoren, waar je van te voren van op de hoogte bent / had moeten zijn, en die je zonder verklaring bewust weg laat (Nyfer) ben je verkeerd bezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jonas

@3.

Betrouwbaarheid is een verkeerd woord bij de doorrekeningen van het CPB. Een kansbereking die betrekkelijk laag is. Want de economie kan in elkaar storten dit jaar, of juist weer gaan boomen. Er kan een links kabinet komen, maar waarschijnlijk een rechts kabinet.

Factoren die je van te voren kent en weglaat is een keuze. De CPB stelt eveneens prioriteiten: bepaalde factoren mogen zwaarder meetellen dan andere factoren. Zonder verklaring bewust weglaten is voor de muggenzifters. Motieven waarom je voor X kiest is belangrijker dan waarom je niet voor Y kiest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mark

Het gaat erom wat men met het land van plan is. Dat leert zo’n doorrekening wel. Als je hoort dat het morgen gaat rekenen neem je je paraplu mee, en je luistert niet naar iemand die je vertelt dat dat niet hoeft.

Als de situatie erg verandert moet eenieder zijn plannen aanpassen. Tot die tijd geldt de voorspelling.

En zoals al eerder gememoreerd zijn er onderdelen wel te voorspellen, zoals pensioengat/AOW-leeftijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jonas

Een doorrekening leert niet wat men met het land van plan is. Een doorrekening kan de consequenties tot op zekere hoogte doorberekenen.

Een voorspelling geldt niet tot een situatie erg verandert. Het gaat uit van factoren die als er een kabinet wordt geformeerd al veranderen (er moet immers water bij de wijn gedaan worden).

Ook pensioengat-AOW-leeftijd zijn niet te voorspellen. Juist bij dit soort onderwerpen is de achtergrond erg belangrijk. En de keuzes. Ga je voor bezuiniging, ga je voor sociaal, ga je voor rijken betalen meer, armen minder. Een CPB loopt er als een olifant doorheen, dus hoezo betrouwbaar…

 • Vorige discussie