Quote van de Dag: Bouterse en asfalt

[qvdd]

“Vergeet niet dat hij in de periode voor de Decembermoorden zeer vooruitstrevende dingen gedaan heeft. De mensen in Suriname zeggen niet voor niets: hij heeft ten minste onze wegen geasfalteerd en delen van het land tot ontwikkeling gebracht met werkgelegenheid en volkshuisvesting.”

De Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh maakt de Godwin van de maand. De gemeenteraad vindt dat hij te ver is gegaan.

 1. 3

  Is hier toch wel andersom:

  -Wat vind je van Bouterse?
  -Gevaar voor de rechtsstaat, verantwoordelijk voor decembermoorden en heeft van Suriname een narcostaat gemaakt.
  -Dat vroeg ik niet. Wat vind je van ‘m?
  -Bouterse is best een goeie kerel.

 2. 5

  De vergelijking gaat mank. Bij mijn weten werd Hitler staatshoofd en sleog daarna grootschalig aan het moorden. Een loopbaan die vele presidenten, bijvoorbeeld in de V.S., na hem ook volgden. Volgens mij was Bouterse geen staatshoofd of president toen-ie die 15 man om liet leggen.

  Overigens maakt een manke vergelijking verder niet uit, vind ik. Een moordernaar blijft een moordenaar, ongeacht zijn overige functies.

 3. 6

  @5: Alle vergelijkingen lopen uiteindelijk mank. Bouterse is ook niet in Oostenrijk geboren bijvoorbeeld.
  Waar wat mij betreft jouw kritiek mank loopt is dat het erom gaat wie de machthebber is, niet wie staatshoofd. In ons eigen land hebben we dat zelfs grondwettelijk vastgelegd. Zoals ik je reaktie lees, leg je zelf ook de verantwoordelijkheid voor “die 15 man” bij Bouterse.

  Ben van mening dat de vergelijking meer mank loopt zoals in #3, dan zoals jij hier aangeeft. Overigens wat mij betreft ten nadele van Baldewsingh. Wat Baldewsingh doet is eerst de coup, moorden en drugshandel noemen en dan zegt hij:”Zonder dat verleden is hij een politicus die in Suriname nieuw elan vertegenwoordigt.” Waarna hij alle goede dingen noemt die Bouta gedaan heeft voor Suriname.
  Het punt is natuurlijk dat Bouterse dat verleden nou eenmaal heeft, als je hem bekijkt “zonder dat verleden”, heb je het over een hypothetische Bouterse, niet over de reëel bestaande.

 4. 7

  Overigens was ik wel te spreken over de bijdrage #1, want mijn eerste reaktie na lezing van ’t artikel was vergelijkbaar met die in #2, en achterlijke gladiolen lopen er al zoveel rond in de politiek. Maar door #1 besefte ik toch wel dat ik dit soort gladiolen echt niet graag invloed zie hebben.

  Zonder Bouterse zelf nou met Hitler te willen vergelijken trouwens, dat zou pas echt een godwin zijn.

 5. 8

  Ik vraag mij af hoeveel reageerders va Surinaamse komaf zijn. Want het gescheld en de geest van de meningen op dit artikel ademen Nedrelands uit. Wel laat mij de Nederlanders vragen om in hun eigen geschiedenis ( die ze bewust is onbthouden)gaan zoeken naar de daden van het o zo democratische en fatsoenlijke Nederland. Kan je niets vinden, vraag het dan aan de Surionamers, de Ghanezen, de Indonesiers en de zwarte Zuid-Afrikaan. De rode draad zal zijn slavernij, genocide, roof en moordpartijen, vernedering van hele volken en niet te vergeten handel in opium. Als u dit alles hebt onderzocht en onderkend, kom dan terug met een genuanceerdere mening over de democratisch gekozen president van Suriname.

 6. 9

  @Lucien: die geschiedenis ken ik goed. En ben ook altijd van mening geweest dat het geen tijd was om trots op te zijn, sterker nog: daar moet flink afstand van worden genomen.
  De les is: dat nooit meer. Ik hoop dan altijd dat iedereen die les trekt en er nooit meer mensen zijn die over de lijken van anderen hun politiek bedrijven.
  Helaas is Bouterse daar niet in geslaagd. Hij had misschien een punt met de coup. Hij had “de 15” niet hoeven ombrengen. Zet ze vast, sleep ze voor een tribunaal om hun rol in de Surinaamse perikelen te onderzoeken, zodat ze een levend bewijs in de geschiedenis hadden kunnen worden voor wat er fout is gegaan in de geschiedenis van Suriname.

 7. 10

  @8 Ahh, dus omdat Nederlanders honderden jaren geleden verkeerd waren kunnen wij niet oordelen over de grote man achter decembermoorden?

  Get real. Hij is en blijft een moordenaar.

 8. 11

  Overigens wordt in de titel geheel terecht de term ‘asfalt’ genoemd. De hoeveelheid asfalt is immers het equivalent van de hoeveelheid welvaart en beschaving geworden?

 9. 12

  @8: Mijn surinaamse afkomst laat inderdaad nogal te wensen over. Verder vat #9 het aardig samen, hoewel de narko-staat ook best genoemd had mogen worden.

  Ik neem ’t de duitsers niet kwalijk wat 65 tot 77 jaar geleden allemaal is gebeurd, sterker nog, veel duitsers van mijn leeftijd zijn zich een stuk bewuster van wat er toen gebeurd is, dan veel nederlanders. Het is wel een heel gemakkelijk argument (en volkomen ongeldig) om nederlanders van nu verantwoordelijk te stellen voor de wandaden van hun voorouders van generaties terug.
  Trouwens voorouders? Als je bereid bent m’n hele stamboom af te lopen, zou ik graag van de resultaten op de hoogte worden gesteld, maar mijn inschatting is dat er weinig gevallen van betrokkenhied te vinden zullen zijn, voornamelijk boeren, niet eens van ’t rijke soort zoals bijvoorbeeld in Holland.

  Ik ben me ervan bewust dat de welvaart van Nederland -waar ik wel degelijk van profiteer, maar ook jij- voor een groot deel is opgebouwd over de ruggen van allerlei mensen buiten Nederland, maar zie niet helemaal waarom ik me daar persoonlijk verantwoordelijk voor zou moeten voelen. Hooguit kan dat besef, en hopelijk ook bij jou, ons helpen fouten uit ’t verleden niet te herhalen.

  Maar opgeroeid in een Holllands onderijssysteem, heb ik nou eenmaal ook een band met Suriname. En er zijn inderdaad positieve dingen over Bouterse te zeggen, maar vertel eerst maar ’s waarom de kritiek op hem geen hout snijdt. En dan graag zonder in -wat mijn betreft- ongeldige jij-bakken te blijvenhangen.

 10. 13

  Jammer dat zijn partij geen andere even geschikte kandidaten kan vinden. Dat zou de zaak vergemakkelijken. En het is voor ons Nederlanders nog steeds een bittere pil, dat Bouterse in Suriname nog steeds ongekend populair is, vooral omdat hij de Nederlanders er uit heeft geflikkerd. De moorden zien die mensen door de vingers, net zoals wij veel onrecht op de ons bekende bijltjesdagen door de vingers zien. Dit praat de moorden niet goed, maar zet zijn populariteit in Suriname in een ander perspectief. Hij wordt niet tot president gekozen, omdat hij de decembermoorden heeft gepleegd.

 11. 14

  @13: Hij wordt niet tot president gekozen, omdat hij de decembermoorden heeft gepleegd.

  Maar waarom dan wel? Als één ding duidelijk is dat bij Bouterse is Bouterse op de eerste, tweede en derde plaats komt en dan heel ergens achteraan de rest van Suriname.

 12. 16

  Ik kan mij herinneren dat op deze site een zelfde soort discussie plaatsvond over Polanski. Vrijspreken van verkrachting vanwege zijn cinematografische bijdrage…

 13. 20

  @19: Plausibel, maar dat verklaart niet, waarom hij niet op de opsporingslijst van Interpol staat, terwijl van Baalen daar toch mee schermt. Staat hij niet op die lijst, dan is er geen internationaal arrestatiebevel.

 14. 23

  Dat verklaart dan Interpol.

  Gewoonterecht is zoiets als ‘je netjes gedragen’, zal wel niet ‘netjes’ zijn ‘m nu nog even snel te arresteren.