Quote van de Dag: Anti-sociale wetten

[qvdd]

“Nederland heeft eerder aangegeven rekening te houden met de afkeer die er op de eilanden bestaat tegen de wetten. Maar later bepaalde de Tweede Kamer dat die wetten hier ook moeten gaan gelden.”

Clyde van Putten van de Progressive Labour Party (PLP) licht zijn motie tegen de invoering van het homohuwelijk, abortus en euthanasie op Sint Eustatius toe. De motie werd unaniem aangenomen door de Eilandsraad. De ‘anti-sociale wetten’ zouden niet passen op het eiland en ‘big cultural and emotional shocks’ met zich meebrengen.

  1. 1

    Lijkt me geen probleem: dan dus maar géén NL-gemeente worden.

    En dan dus ook geen ontwikkelingshulp, geen steun: niks, nada.

    Zoek het dan maar uit ook. Zonder homo’s, zonder euthanasie, zonder abortus…. en zonder geld.