Quote van de Dag: Aardrijkskundeles

“De heer Van Dam verwijst in zijn speech naar Turkije als een Europees land, deelt u de mening dat hij dringend een opfriscursus aardrijkskunde nodig heeft? Zo neen, waarom niet?”

Kamervragen van de PVV over de Nederlandse ambassadeur in Indonesië, Nikolaos van Dam. De ambassadeur sprak op een afstudeerplechtigheid van een Koranschool in Jakarta. De PVV vindt dat de ambassadeur daar niets te zoeken heeft.

In de speech (.pdf) geeft de ambassadeur aan dat de bril waardoor je naar Turkije kijkt, bepaalt hoe je over het land denkt. Aziaten vinden Turkije erg Europees, terwijl vooral Europese tegenstanders van Turkije’s EU-lidmaatschap het land afschilderen als Islamitisch. Wilders en zijn handlangers koppen de bal gelijk in, door kamervragen te stellen.

Overigens is Turkije onderdeel van het Europees continentaal plat. Dat maakt het een – deels – Europees land. Extra aardrijkskundeles lijkt me niet nodig.

 1. 6

  De meerderheid schijnt ook te beschikken
  over indo-europees dna. Op die gronden is het ook mogelijk Indie bij de EU te betrekken

 2. 11

  “Overigens is Turkije onderdeel van het Europees continentaal plat. Dat maakt het een – deels – Europees land”.
  Die opmerking zou alleen ergens op slaan als de eenwording van Europa een geologische discussie was. Het is een politieke/culturele/etc. discussie.

  Overigens getuigen die PVV-kamervragen echt van een stuitende domheid. Wat is er mis met “Van Dam noemt Turkije Europees, deelt u die mening?”

 3. 13

  @11
  Niet geheel. Er wordt uitgegaan van het Europees continent als Europees continentaal plat. Volgt men de korst (breuklijnen) dan gaat het er een beetje anders uit zien. Grens Bosporus (water) is dus meer een aardrijkskundige en geen geologische grens.

 4. 14

  @12
  Sinds wanneer is het volgen van een “Vrije School” een belediging?
  Zonder dat ik je verzoek kende, heb ik je al op je wenken bediend (@12).
  Een betere service kan je niet hebben.

 5. 16

  @13
  My bad. Maar een aardrijkskundige grens is nog altijd een niet-relevante grens in de discussie over toetreding van Turkije tot de EU. En daarmee vind ik het een bijzonder zwakke opmerking. Weerleg gewoon wat de PVV zegt, als je voor toetreding bent.

 6. 17

  @16: Nee, over de eenwording, dat leg je erin. Het continent Europa is wat anders dan de supranationale organisatie de Europese Unie. Wilders suggereert dat Turkije geen onderdeel van het continent Europa is, terwijl op zijn minst veel voor het tegenovergestelde te zeggen is.

  Met andere woorden, dit gaat niet over de toetreding tot de EU. Het is een puur aardrijkskundige discussie, in tegenstelling tot wat jij beweert.

 7. 18

  Die Joost toch of mmoet ik je Jossie gaan noemen. Vooruit: er lopen 3 breuklijnen dwars door Griekenland en Turkije. Vanuit jouw oogpunt van west naar oost; vanuit de mijne van oost naar west. Welke wil je hebben? Wie van de drie.

 8. 19

  @16:

  Weerleg gewoon wat de PVV zegt

  De PVVer heeft het niet over de Europese Unie, maar over de aardrijkskundige eenheid Europa. Ik mag je aanraden voortaan eerst het artikel even te lezen, voor je reageert: “Europees land … opfriscursus aardrijkskunde”.

 9. 20

  [email protected]
  Het had als volgt gesteld moeten zijn:
  Maar een aardrijkskundige grens is nog altijd een relevant punt in de discussie of Turkije technisch bij Europa hoort. En dan hebben wij en de EU een probleem.

 10. 21

  @20: had gekund en had een stuk juister geweest. Maar hoezo een probleem voor de EU? De EU is niet gebonden aan aardrijkskundige grenzen (zoals Cyprus bewijst).

 11. 23

  Etnologisch horen de Slavische volkeren ook niet bij de Germaanse volkeren… Dat is ook al geen criterium voor lidmaatschap van de EU.

 12. 24

  Je dringt me wel in het nauw, Pedro. Maar de reden om Cyprus (liggend buiten het Europees continentaal plat) bij de EU te halen had wel een etnologische basis. De voorbeelden die je aanhaalt liggen binnen het Europees continentaal plat, dus dan speelt ethnologie geen rol. Elk Europees land kan lid worden, maar je moet wel eerst door de ballottage commissie. Overigens alle eilanden ten westen van ons liggen ook niet in het Europees continentaal plat, maar zijn wel lid van de EU. Het zijn er weliswaar maar 2. Valt het uit te leggen?

 13. 27

  So sprachen die Muliculturisten.
  Maar jullie hebben gelijk heb ik gemerkt.
  Ik verstond onder de term iets anders.
  Ten onrechte.
  Je hebt me een keertje te pakken, Paul. Geniet er maar lang van. Maar niet al te lang, want ik sta nog steeds op punten voor.

 14. 28

  Archaisme is een stijlfiguur. Zelfverzonnen archaismen wijzen op een flexibele gezonde creatieve moderne geest. Ook Gerard Reve bezondigde zich eraan.
  Het Osmaanse Rijk waar onze mullahculturist Paul zo’n grote voorstander van was, eindigde in 1920. Ik schijn dus achter te lopen, maar jouw denkbeelden werden toen ten grave gedragen.

 15. 29

  Het streven van de PVV om de EU te begrenzen op basis van de Aardrijkskundige grenzen combineert weer wel goed met het streven onze caribische eilandjes aan Chavez kado te doen. Die eilandjes liggen toch niet eens in de buurt van het continentaal Europees plat en mogen potverdorie zelfs stemmen in de Europese verkiezingen dit jaar!

 16. 30

  Ik begin nu wel benieuwd te worden naar dat Europees continentaal plat, want volgens mij bestaat het niet (Europa vormt een aanhangsel aan de Aziatische plaat en is eigenlijk ook geen continent, maar een subcontinent, waar overigens de Britse eilanden ook onderdeel van uitmaken).

  Daarnaast, Kazachstan heeft een groter deel van zijn territorium liggen in wat algemeen als Europa wordt gedefinieerd dan Turkije. Moeten we die niet ook eens uitnodigen voor toelatingsgesprekken met de EU?

 17. 31

  @29: En dan hebben we het nog niet gehad over Frans Guyana en de Franse Antillen, de Canarische eilanden, Ceuta, Mellila, Malta, Cyprus, Réunion, Mayotte en dan zie ik vast nog wat kleinigheidjes over het hoofd.