Quote de Jour | Zorgtaak

Serie:

Quote du Jour

‘Met de door het rijk overgedragen cliëntgegevens was in elk geval veel mis. Zowel wat betreft de aantallen cliënten als de aard van de aandoening op basis waarvan cliënten een zorgindicatie kregen. Er zat behoorlijk veel ruis in de informatie die we van het rijk kregen.’

Gemeenten houden honderden miljoenen over op de wmo, een zorgtaak die ze vorig jaar van het Rijk overnamen. Verontwaardiging alom: de gemeenten zou te zuinig zijn geweest en mensen zorg hebben onthouden. De gemeenten slaan nu terug, onder andere bij monde van Henk Procé, projectmanager sociaal domein van de gemeente Zwolle. Hoe konden de gemeenten een goede inschatting maken van de kosten als het Rijk het niet vertelde welke behoeften de cliënten hadden?

Verwacht overigens niet dat de gemeenten nu guller gaan zijn. De 300 miljoen die de gemeenten overhouden is namelijk ongeveer het bedrag dat ze geacht worden in de komende jaren te bezuinigen. In feite hebben ze een frictiebudget verworven om de grootste ellende in de overgangsperiode te verzachten.

Reacties (1)

#1 frankw

Dit onderwerp gaat me om heel veel redenen aan het hart. De opmerkingen van de projectmanager over slechte overdracht vanuit het rijk zijn waar. Alle gemeenten moeten bovendien het wiel opnieuw uitvinden. En het gevolg is dat mensen die niet in staat zijn om zelf te laten zien dat ze hulpbehoevend zijn in de kou komen te staan. Afbraak over de ruggen van de meest kwetsbaren uit onze samenleving.