Quote du Jour | Wat u denkt

SargQdJ09Philip Dewinter, de Vlaamse huisfascist, zegt weer wat u denkt:

“De publicatie van deze lijst is tevens een oproep om bevolkingscijfers op basis van etnische afkomst op te stellen zodanig dat kan nagegaan worden welke de reële situatie is in een wijk- of stadsdeel. […]  Het is in Antwerpen net zoals in vele andere Vlaamse steden immers vijf voor twaalf!”

Dit zijn site, en dit is de pdf waarin hij de lijst publiceert met naam en adres van de bewoners van een bepaalde wijk in Antwerpen. Mijn opinie? Dat hiermee een handig middel is opgemaakt om doelwitten te kiezen staat vast. Er is uiteraard maar een antwoord op het discours van de (niet langer crypto-)fascist mogelijk: SO WHAT? Uiteraard zijn er in een maatschappij waar (horrorbegrip) allochtonen wonen, concentraties van andernamigen. Heerst daar terreur in die wijk? Ikzelf mag daar wel eens passeren, en zie wat elke Antwerpenaar weet: de ‘Dam’ is altijd een verpauperde, armoedige, aan haar lot overgelaten buurt geweest. Ook toen er nog geen enkele koffie in de melk zat. Vandaag zit het vanwege stadsontwikkeling zoals zovele andere wijken in de lift.
De meest kenmerkende vraag die men zich steeds omtrent het blokdenken stelt is natuurlijk: wat is de Oplossing? Hoe ga je die gigantische aantallen wegzuiveren? Hoe organiseer je zoiets, huur je stadsbussen af? Gebruik je gas, of kogels? Wat met de lichamen? Moeten ze begraven worden? En gaan we meteen voor de 100% Keano’s, Kimberly’s, Wesly’s, Shania’s, Jayden’s of Destiny’s of bepalen we een grens?

 1. 1

  ‘De oplossingen’ zullen door de probleemdenkers worden afgemeten aan de omstandigheden. In een de democratische rechtsstaat die België ondanks alles nog is zal het zich beperken tot strenge (immigratie) regels, het financieel verder afknijpen en in het discours nog meer wegpesten van immigranten. Maar zodra economische tegenspoed de basis onder onze rechtsstaat wegslaat zullen ‘de oplossingen’ draconischer worden.

 2. 3

  Het is, vrees ik, cynischer maar ook minder dramatisch: natuurlijk zullen er geen maatregelen volgen tegen mensen persoonlijk. Het gaat Flip DeW. erom zondebokken te benoemen; burgers ‘lager’ te plaatsen in de pikorde. Dat vindt het volk – waaronder de voormalige inwoners van de Dam – lekker en leidt af van echte problemen zoals afglijdend onderwijs, afnemende sociale zekerheid, afnemende kansen voor uw kinderen; afkalvende infrastructuur, enzovoort. Of worden die dingen in Vlaanderen wel opgelost?

 3. 5

  Au fond zijn Geerten en Philippen stadhaters. In een stad leer je dat er andere kleuren en geuren zijn, dar leer je dat die met meer koffie meer drama, tragiek en zelfspot hebben, daar leer je dat iedereen kwaad is op die gestoorde buschauffeur die te bruusk remt.
  Daar zie je dat het voornamelijk makakken zijn die opstaan in de tram voor oudere mensen. Daar zie je de haat op voornamelijk grijswitte gezichten, en gegroefde droefnis op de koffiekleurigen.
  Daar hoef je je niet achter vooroordelen in de vorm wat witte rolluiken te verschuilen.

  Het zal wel het wezen van het fascisme zijn, dat het eindigt in het grote Niets, nadat alles gefnuikt is zeker?

 4. 9

  wat een valse dramatiek.. gaan we hier nu serieus praten over de endlosung van crachat? ( ik neem tenminste aan dat Crachat alle VB-ers over de kling wil jagen?)

  of mis ik the pointe opnieuw?

 5. 12

  schijnbewegingen carlos.. te veel onaangepaste immigranten binnnelaten levert spanningen op ( Feit).. als de “fatsoenlijke” beleidsmakers daar niets aan doen of de problemen ontkennen “vluchten” mensen in de armen van de minder fatsoenlijke partijen..

  Als het enige dat de “fatsoenlijke partijen” daar weer tegenoverstellen het “zwartmaken” van de onfatsoenlijke partijen is vind ik dat op zijn zachtst gezegd nogal krachteloos.

  kortom nutteloze discussie dit

 6. 14

  Ja, want sikbock, je eerste zin geeft zo ontzettend veel gewicht aan de rest van je betoog.

  Misschien een keer de nuances van fascisme op je door laten dringen?

 7. 15

  ik bedoel.. in brussel heb je inmiddels flinke ghetto’s die no-go area’s zijn geworden. Nesten van zware criminaliteit waar de politie wordt beschoten met atomatische wapens..

  draconische maatregelen lijken me dan wel gepast..

 8. 16

  Cultuur is wat jouw nationale zenders uitzenden, en waar jij op de kroeg gaat.
  Of is nationale cultuur alle vreemde namen met adres op een site publiceren?
  Daarbij de massa’s illegale maar blanke Polen en Russen er uithoudend?

 9. 17

  ja, 15, en ondertussen laat het zwaar verBlokkiseerde politie-apparaat wàt graag de boel verrotten om met erge ciminaliteitscijfers te kunnen zwaaien, en de Sickbokken dezer wereld hun absurd eenkennige visie te laten behouden.

  Overigens zijn er twéé getto’s met één automatisch vuurwapenincident wat met een overval en niet met een sharia te maken heeft.
  De stand van racistisch omgebrachte slachtoffers is nog steeds 5-0 hoor. Koffiekleurdoden, welteverstaan.

 10. 18

  neu.. het publiceren van die namen is denk ik nogal xenofoob en waarschijnlijk ook racistisch.. maar goed het was toch al bekend dat het VB een xenofobe partij is?

 11. 20

  Als een links blaadje enkele adressen van ambtenaren stencilt is Nederland te klein. Als een fascist adressen op internet publiceert van honderden burgers is elke ophef valse dramatiek?

 12. 21

  tsja.. verzamelen tot daar aan toe ( staat ook allemaal in de bevolkingsadministratie) Maar publicatie van het VB is m.i. effectbejag.. De dramatische publicatie van carachat over die publicatie van het VB is m.i. ook effectbejag..

  nothing new wat mij betreft

 13. 24

  @ crachat: terecht, op effectbejag kun je hem niet pakken ( zonder zelf een politiek statement te maken) maar op overtreding van de privacyregels wel..

  smeer hem maar een vette boete aan

 14. 39

  Eens met #6 … een nationalisme dat naar provincialisme ruikt is ook gemeenschappelijke factor. En een landschap waarin elke discussie gepolariseerd is omdat me niet meer wilt luisteren naar nuance. Of mensen die niet meer willen luisteren naar de wet, nochtans de kern van de gemeenschappelijke afspraken in een samenleving. Die altijd maar denken het beter te weten, zich boven wet en tegenspraak stellen. Foute boel.

 15. 40

  Met koffie en melk leuren, acht ik een indirect – oftewel crypto-racisme, geschikt om er brandende culturele spanningen achter te verstoppen.

  Verder lijkt in deze discussie comment 12 alles te zeggen waar het op aan komt; de felheid of hysterie waarmee Crachat tekeer gaat, kan alleen maar als bewijs daarvan gelden.

  Wel was ik verbaasd in Comment 10 het beroep op Blokwatch te lezen. Dat had zich toch meende ik mij te herinneren opgeheven? Bij gebrek aan inhoud, wat ik zelf heb kunnen constateren, maar wellicht ook omdat een van zijn voornaamste dragers het licht was gaan zien. Dat zat zo. Zijn 15-jarige dochter bezocht zwanger de school. Haar Marokkaanse klasgenoten lieten zich daar hekelend tegenover haar over uit, haar vader begon zich VB-achtig uit te drukken. Die had op z’n Hollands gezegd een koekje van eigen deeg gekregen. Zou dat Crachat ook kunnen overkomen, zoiets? Laat hij dan weten dat engelen verheugder zijn over een berouwvolle domoor, dan over 10 slimme rechtvaardigen.

 16. 41

  Het goedkoopste argument uit het boek, HPax. Met wat persoonlijke zever beginnen.
  Ik ken ook mensen van Blokwatch, en uw verhaal is kwatsch in deze context.
  Maar ja: het is al jaren dat ik naar dat soort nonsens moet luisteren, en weet je wat ik dan alijd zeg?
  Los het op, doe eens een voorstel.
  Je zal zien dat het uitkomt bij kampen, als je vasthoudt aan dat rudimentair ‘denken’.