Quote du jour | Walgelijke partij

SargQdJ09

Voor enige souplesse of pardon kon en kan geen ruimte zijn – nog steeds houdt, nu de onbarmhartige effecten van de Fraudewet aan het licht zijn gekomen, de VVD er onverkort aan vast. Hans Wansink betitelde dit op 16 februari terecht als ‘neerwaartse jaloezie’. Uiteraard hebben de diverse VVD-staatssecretarissen voor Financiën wel heel schappelijke regelingen voor met de VVD sympathiserende megabelastingontduikers bedacht: die mogen nog zonder enige extra onkosten gewoon alsnog keurig terugbetalen waarvan zij de gemeenschap willens en wetens hebben beroofd. Wat is dit voor een walgelijke partij?

Thomas von der Dunk over het corrumperende marktdenken van de VVD dat ‘de hoofdoorzaak vormt] van de morele verloedering van Nederland.’

Er zijn natuurlijk meerdere commentatoren geweest die aandacht hebben besteed aan de dubbele standaard die de VVD er op nahoudt, maar Von der Dunk wijst er – terecht – op dat het individuele morele gehalte van mensen die een dergelijk onderscheid voorstaan niet om over naar huis te schrijven is.

Kortom: het is niet alleen zo dat de partij niet deugt, ook de mensen die daar aan het roer staan, doen dat niet.

 1. 2

  Goed stuk.

  Maar een fout die gemaakt wordt is, dat men denkt dat het gaat om de morele verloedering van Nederland.

  Maar het vormt het logische uitvloeisel van het ontspoorde neoliberale denken over Nederland als BV, op 27 januari opnieuw door werkgeversvoorzitter Hans de Boer gepromoot: ‘Nederland moet je runnen als een onderneming’.

  Nou, ga er maar van uit dat dit Europees is en niet alleen Nederlands. De burgemeester van mijn – niet Nederlandse – gemeente beweerde zonder blikken of blozen dat een gemeente een bedrijf was en dat het ook zo bestuurd moest worden.

  Toen ik vroeg of hij mij dan ook beschouwde als werknemer werd het stil. Ik vroeg hem meteen om een salaris[verhoging]. Het bleef stil. En lachen kon hij ook al niet.

  We zijn allen werknemer. Overheid en bedrijf zijn met een fusie bezig zonder dat dat wereldkundig wordt gemaakt. Daarmee zijn wij dadelijk slaven zonder ontsnappingsmogelijkheid.

  Staar je niet blind op de VVD of D66.
  Staar je niet blind op Nederland, het probleem is Europees.
  En vrij zeker wereldwijd.

 2. 5

  Polemiek +1

  “Laat één ding duidelijk zijn: als de beschuldigingen aan het adres van Mark Verheijen kloppen kan die integriteitscommissie van de VVD, wil zij ooit nog serieus genomen worden, slechts tot één conclusie komen: dat een type van dit allooi per direct uit het parlement dient te verdwijnen en ook niet – als goedmakertje of zo – voor enige andere functie in het openbaar bestuur in aanmerking komen kan. Zelfs niet in Venlo, dat ons ook al Geert W. schonk, of die andere notoire Limburgse haard van corruptie, Roermond.

 3. 6

  @1 @ dat klopt wel wat je zegt. Vrij Veel Declareren, en nog veel meer. De VVD heeft toch een walgelijke samenleving gecreëerd. De partij is nog in staat om een oma te flitsen met haar rollator om het zakgeld voor haar kleinkinderen uit haar te persen. Ik vind deze partij verder een grote vijand van vrijheid en van privacy.

 4. 8

  “Vast stond – door middel van een verklaring van een collega en camerabeelden – dat de werkneemster de 50 cent die zij van een klant ontving voor het gebruik mogen maken van het toilet, aanvankelijk in haar broekzak stak en – nadat een collega haar hierop aansprak – het geld alsnog afstortte. De rechtbank oordeelt dat het gedrag van de werkneemster stiekem over komt en de indruk wekt dat zij uitsluitend doordat zij door de collega werd aangesproken het geld in de fooienpot heeft gedaan.”

  http://tinyurl.com/ocfhq8g

  Je kunt dus voor minder je baan kwijt raken. (overigens is gedrag wel laakbaar) Maar wel direct netjes terugbetaald. Maar ja wie zal daar Mark Verheijen daar nu in Limburg op aanspreken?