Quote du Jour | Vriendjespolitiek…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du JourIs er echt iemand die serieus denkt dat deze mensen, die allemaal een carriere achter zich hebben en een goede reputatie te verliezen, is er echt iemand die denkt dat zij zich zouden lenen voor vriendjespolitiek?” (minister van Financiën Wouter Bos op z’n blog Bosblog).

Wouter Bos steunt Balkenende en zijn commissie-Davids door en door. Sterker: hij prijst de minister-president voor zijn genereuze houding tegenover de PvdA in het Irak-debat. Lees verder hier hoe Bos denkt over parlementaire enquêtes.
Zou hij dan toch achter de schermen gepiepeld worden door JPB? Of is het: door JPB’s broer, de geheimzinnige Roland van dat geheimzinnige bedrijf Tenaris?

Reacties (20)

#1 MaxM

En de Oscar gaat naar….

 • Volgende discussie
#2 mark

“Is er echt iemand die serieus denkt dat…. Is er echt iemand die denkt dat… Is er echt iemand die waarlijk denkt dat… Is er echt iemand die serieus denkt dat… etc.”

Desgevraagd laat Sjonnie weten: Tsja, je zet je toch aan het denken, de verschillen tussen een parlementaire enquete en een onderzoek dunken mijns inziens toch tot de conclusie dat het kabinet hier een vrucht naar voren neemt. Niet zozeer eens de mogelijkheid tot horen onder ede, is het dat waar onze hoge heren angstig voor blijken te zijn, maar mijns inziens vooral toch de openbaarheid onderwaar zij verantwoording zullen moeten afleggen, boezemt hen de grootst mogelijk vrees in. Vriendjespolitiek, daar gaat het hier nog geen eenszins om, maar de kern zit in die subtiele etoch gepregneerde verschillen tussen beide democratische waarheidsvindingsinstrumenten die de Nederlandse burger immer zo scherp voor ogen staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 KJ

Ik kan mij gewoon zo moeilijk voorstellen wat het is, waar Bos nog op hoopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 RonvO

Is er iemand die denkt ,dat in zaken van internationale politiek en militaire zaken een diplomaat of hoge militair zich iets aantrekt van het onder ede staan? Dat is toch gewoon een beroepsrisico?
“OK, ik het de parlementaire commissie voorgelogen, maar dat was in het landsbelang”
“Maar u stond onder ede!”
“Tsja, voor Koningin en Vaderland moest dat nou eenmaal”.
Kortom: liever een scherpzinninge rechter die de juiste vragen stelt, dan een tv-show uitgevoerd door kamerleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kaj
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kaj

Verder ben ik benieuwd wat de PvdA in ruil gaat krijgen. En is Bos natuurlijk als een kind zo blij dat zijn partij eindelijk af is van de kritiek over het inleveren van het parlementair onderzoek tijdens de formatie van het kabinet.

Hoe dan ook: de definitieve déconfiture van Balkenende kan beginnen. Wie zal hij op het oog hebben als zijn opvolger?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Djoo

Wouter Bos is veel slimmer dan jullie denken. Met wie denk je dat JP gaat regeren wanneer de linkse kornuiten hem met rotte eieren uit het torentje verjagen? Juist ja, met rechts. Bosje kan dan weer in de sektarische linkse oppositiebankjes gaan zitten. Denk nou toch eens na, lelijke schreeuwerds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Rene

Deze belangwekkende politieke analyse werd mede mogelijk gemaakt door:

Djoo! Als U ook vind dat playmobil z’n langste tijd heeft gehad! Djoo!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Djoo

@Rene
Discusseren is echt je sterkste punt. Je slaat mensen echt keihard met argumenten om de oren. Maar ja, ik zei dan ook: lelijke schreeuwerds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kale kip

Ik denk serieus dat deze mensen zich wel eens zouden kunnen lenen voor vriendjespolitiek, bijvoorbeeld omdat ze er hun carrière en goede reputatie aan te danken hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Djoo

Natuurlijk houdt Bos Balkenende de hand boven het hoofd. Stel je voor dat JP valt over Irak – wat niet ondenkbeeldig is, maar ik toch hoogstonwaarschijnlijk acht – dan is ook het kabinet met Bos ten einde. Voor JP’s CDA zal het dan niet echt aanlokkelijk zijn om weer met de PVDA in zee te gaan. JP zal dan zijn gezicht naar rechts wenden om Rutte, Rita en Geert te verwelkomen. Dat heeft hij ook bij de LPF gedaan; JP is daar niet bang voor. Vergeet nu eens niet de machtspositie van het CDA in het midden van het politieke spectrum. Bos wil gewoon niet het risico lopen in de oppositiebankjes terecht te komen. Hoe gek het ook mag klinken: links moet afleren JP te haten, want ze zijn van hem afhankelijk als het om regeren gaat. Het CDA laat hem echt niet vallen, mocht je daar stiekem op hopen. Succes daarmee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Rene

De huidige samenstelling van de groep “ministers van staat” is:

3x CDA
3x PvdA
2x VVD

(en 1x D66, maar die is in goede D66 traditie uiteraard weer principieel nutteloos).

Die samenstelling ziet er wat mij betreft toch wat te netjes politiek gebalanceerd uit om ze van grote losstaandheid te verdenken. De voorzitter kunnen we tot nader orde op hopen lijkt me…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Maria

Davids zal het geen vriendjespolitiek noemen, maar hij zou zich wel heel loyaal kunnen opstellen naar de CDA-bestuurders.

Was hij die zondag toen Balkenende contact zocht, niet ook in de kerk (in Duitsland)? Broeders onder elkaar? Bovendien hield hij zich voor zijn pensioen al bezig het zoeken naar oplossingen voor minder werkdruk voor de Hoge Raad. Hij dacht eraan om de drempel voor de burgers hoger te leggen, opdat er minder cassatie-aanvragen zouden komen.
Daarin lijkt hij dus loyaler naar het bestuur dan naar de burger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Cerridwen

@11: vooropgesteld dat het CDA over rechts kan gaan, dit is niet perse het geval namelijk. Het is nu al onoverzichtelijk, en na eventuele verkiezingen wordt dat alleen maar erger. CDA mag dan geen problemen hebben met Wilders, maar de Christen Unie? D66? SP?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kaj

@Djoo, #11:

“Het CDA laat hem (Balkenende) echt niet vallen, mocht je daar stiekem op hopen.”

Integendeel, ik hoop dat Balkenende voorlopig blijft! Een betere garantie op zetelverlies voor het CDA is er niet…

Voorts is je scenario over de val van deze regering echt ondenkbaar. Er is no way dat ’t CDA met Rutte, Geert en Rita Verdonk(!?) zou willen samenwerken.

Ten eerste levert zoiets een onwerkbare coalitie van 4 partijen op, en ten tweede maakt het CDA zichzelf totaal belachelijk want ongeloofwaardig: eerst committeer je jezelf aan een centrum-links regeerakkoord, om dan ineens heel hard rechtsaf te slaan? En dat met Rita Verdonk, die bovendien maar één zetel heeft…? Dat wordt sowieso een persoonlijk veto van Balkenende, en daarna een veto van de harde kern van de CDA-leden, die Verdonk, maar ook Wilders niet moeten.

Nee. De CDA-strategen hebben maar één missie in het leven, en die is: houd het CDA de grootste partij.

Een aftredende premier en partijleider levert groot gedonder op in de peilingen en tijdens verkiezingen. Om die reden komen verkiezingen niet eens im Frage onder de CDA-strategen. Verkiezingen onder zulk gesternte moeten tot elke prijs worden voorkomen.

Áls Balkenende al aftreedt, acht ik het heel wel mogelijk dat één van de zittende CDA-ministers premier wordt, al is het een tussenpaus, om in alle rust het CDA-electoraat te laten wennen aan de nieuwe partijleider.

De CDA-PvdA-CU-coalitie blijft gewoon bestaan, daarvoor zijn de belangen voor zowel het CDA als de PvdA nu te groot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bastiaan

Woutertje B. laat zich weer eens ouderwets piepelen door JPB…….in dit specifieke geval helaas net als de rest van Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Taco Zip

Blijkbaar vindt het Balkenende dat een openbare enquete hem meer schade toebrengt dan hem lief is. Waarom blijft de PvdA dan toch loyaal de coalitieafspraken nakomen? De schending van de parlementaire orde begint nogal grotesk aan te doen.
Met dat ideetje van Eurlings kan Bos nu mooi het terugdraaien van de vliegtax ruilen tegen een parlementaire enquete over Irak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kaj

@Taco Zip, #17:

Eh, nee. Eerst volgt Ter Horst’s correctief referendum.

Wat een timing van die eigenheimer…!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mescaline

Het is inmiddels zo gesteld dat het doen van een parlementaire enquete altijd uitloopt op de constatering van grove fouten, misslagen en lessen voor de toekomst.

Wordt ook alleen gedaan als de verantwoordelijke mensen reeds ruimschoots zicht hebben op lucratieve baantjes in de politieke luwte.

Balkenende is daar nog niet. Volstrekt logisch dat hij een vluchtje naar voren kiest in een onderzoek dat minder het voorop gestempeld idee meedraagt van de ‘miserable failure’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Djoo

@kaj #15
Bedankt voor je reactie.
Toch blijf ik denken dat het CDA JP niet laat vallen. Hij heeft bij elke verkiezing veel stemmen opgeleverd. Je moet je niet laten leiden door een persoonlijk oordeel over hem. Links en de media onderschatten JP enorm en elke keer weer hij daar weer handig gebruik van te maken. Deze ouderling is verrekte slim. Kijk maar eens wat voor beslissingen uit zijn vorige rechtse kabinet in het huidige linkse zijn teruggedraaid: alleen het generaal pardon, voor de rest weinig.

Wat betreft een mogelijke coalitie blijft PvdA inderdaad voor de hand liggen. Daar heb je absoluut gelijk in. Maar ik denk echt dat JP niet bang is om met rechtse partijen in zee te gaan, zeker als het gaat om zijn ‘erfenis’ uit de vorige rechtse kabinetten veilig te stellen. Maar misschien heb je gelijk, we zullen zien.

We kunnen het er denk ik wel over eens zijn dat Bos Balkenende nodig heeft, omdat de PvdA zonder een congsie met het politieke midden (CDA) niet aan regeren toekomt. Gewoon een kwestie van stemmen tellen. Bos zal Balkendende de hand boven het hoofd houden, totdat hij zelf gezichtsverlies gaat lijden. Ik ben benieuwd wat deze soap verder brengt

 • Vorige discussie