Quote du Jour – Vriendelijke hoofdknik

Verweerder [=ROC te Utrecht] heeft aangevoerd dat het schudden van handen in Nederland een algemeen geaccepteerde sociale norm is. Dat moge zo zijn, maar de Commissie  constateert dat hantering van deze norm leerlingen uit minderheidsgroepen, zoals mevrouw A [=jonge moslima die zich had aangemeld voor een opleiding tot onderwijsassistent], uitsluit. Uit hetgeen verweerder naar voren heeft gebracht kan de Commissie niet afleiden dat verweerder zijn doel niet zou kunnen bereiken op een wijze waarop personen als mevrouw A niet zouden worden uitgesloten. Niet valt in te zien waarom fatsoenlijke omgangsvormen impliceren dat personen elkaar de hand schudden. De informant – mevrouw A – heeft ter zitting aangegeven dat zij personen van het andere geslacht begroet door een vriendelijke hoofdknik en desgewenst uitleg geeft over haar handelen. Niet valt in te zien waarom een dergelijke handelwijze in strijd met de geldende fatsoensnormen zou zijn. Zulks klemt temeer nu fatsoensnormen in de loop der jaren aan verandering onderhevig zijn en ook verschillen per leeftijdsgroep en cultuurgroep.

Oordeel 2006-51 van de Commissie Gelijke Behandeling waarmee “nuance wordt aangebracht” ten aanzien van een eerdere uitspraak (waarin de Commissie oordeelde dat de weigering om een hand te schudden kan worden opgevat “als een ontkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en dat een dergelijke weigering daarom niet wordt beschermd door de gelijkebehandelingswetgeving, ondanks het feit dat de weigering voortvloeit uit een bepaalde godsdienstige overtuiging”).

 1. 1

  Ja nuance! In mijn hood is het de gewoonte om te stompen en te fingertwirlen en te boomshaka-en, en dat ik zoiets doe betekent gewoon dat ik respect heb weet je, maar dat ik dat niet met de bitches doe spreekt voor zich Maar die knik ik ook heus wel vriendelijk toe het is niet alsof ik ze niet groet WAAR GAAT HET OM IN DIT LAND!! vraag ik me weleens af, ik geef ook de bitches desgevraagd uitleg en toch zijn er mensen die de nuance over het hoofd zien ik ben het hier dus helemaal mee eens, mooi gezegd, boomshaka Mark! Tenzij je een bitch ben dan mag je aan me koelo zuigen hahaha HOER

 2. 3

  @mescaline ende Kippfest (boomshaka zij met u): Inderdaad is hier “nuance aanbrengen” (zie ook aanhalingstekens in pots) “lichtelijk” onderdreven. De Commissie draait 180 graden. Degeen die in 2002 in het ongelijk is gesteld zou bij de Commissie Gelijke Behandeling moeten klagen ongelijk te zijn behandeld (lees: schandalig gediscrimineerd) door de Commissie Gelijke Behandeling vergeleken met de huidige klager.

 3. 4

  “Niet valt in te zien waarom fatsoenlijke omgangsvormen impliceren dat personen elkaar de hand schudden.”

  Nou, ik kan dat prima inzien. Als de juf van mijn kind mij niet eens de hand wil schudden, gaat mijn kind mooi naar een andere school. Juist aan de omgangsvormen van een lerares zou je hogere eisen mogen stellen.

 4. 5

  Ik las laatst ergens dat het gebruik om de hand te geven, stamt uit een tijd dat iedereen nog met een mes rondliep, klaar om de ander bij de minste geringste provocatie overhoop te steken. Het aanbieden van je steekhand gold als teken dat je het overhoopsteken nog even uitstelde.

 5. 6

  Ik snap niet waarom ze dan niet gewoon niemand een hand geeft, dan ben je van al het gezeik af.
  Ik ben WEL heel erg blij dat de comissie zoveel tijd hieraan heeft besteed want het is goed om een signaal af te geven dat dit echt niet kan, nou ja, dit dan weer wel, maar normaal gesproken niet. Als u me even wil excuseren ga ik een anonieme tip aanleveren want het schijnt dat subversieve jonge terroristen anti-vrouwen propaganda op schoolpleinen verspreiden zoals dat meisjes “bah” zijn enzo en het wordt tijd dat de commissie die perverse kleine geestjes driedubbeloverdwars heropvoed want je kan ze niet jong genoeg duidelijke signalen afgeven.

 6. 7

  Het zal denk ik uitmaken wie zich aan wie voorstelt. Als die dame zich aan mij voorstelt en daarbij aangeeft uit religieuse overwegingen mij geen hand wil geven vind ik dat onfatsoenlijk, maar nog net op het randje. Als ik mij echter aan haar voorstel en mijn hand aanbied vind ik dat weigeren een belediging en worden mijn ideeën van waarden en normen overschreden.
  Iets anders, wat als een man wiens handdruk geweigerd wordt nu eens aangifte doet van discriminatie. Hij wordt door die vrouw anders behandeld dan dat die vrouw vrouwen zou behandelen. En dat lijkt mij ook discriminatie.

 7. 8

  Wat een despotisch tyranniek ‘fijne’ meisjesgeest aan ‘klop op de deur’ ook afklevert, ze zal gedwongen worden zich te schikken in het compromisvoorstel wat de Commissie -in haar oneindige wijsheid en als Insituut- nog moet verzinnen want als er iets verzuimd is in dit ‘vonnis’ is een alternatief waar ieder recht op heeft. Ik stel als ‘mogelijkheid’ voor het ‘neuzen ‘ van onze broeders en zusters uit het Grote Niets, Groenland geloof ik, over te nemen als een geeigende religieuze noviteit in het verkeer tussen de delirische mistlomane jongedame en haar geile achterban en de man in het algemeen. Een klein -hoe heet dat ook alweer- bonsje tussen de achterwerken van man en vrouw bij groet en afscheid zou ook fantastisch werken. Dat laatste zal de jongedame moeten aanspreken , men hoeft ‘in het moment’ elkaar zelfs niet eens aan te kijken, laat staan twee van idioot lange armen te gebruiken. Waarom denkt zo’ n Commissie nou niet gewoon ff mee. Noviteiten, Westerse dansjespas, de poort naar een westerse, moderne doch furieuze islam staat dan open. Win -win situaties maken, dat is toch moeders trots ?.

 8. 10

  Van welke Moslimsekte is deze mevrouw lid? Ik ben nog NOOIT een Moslima tegengekomen die het “vanwege het geloof” weigerde een man een hand te geven. Dit is netzomin deel van Islam als het verplicht dragen van een Burqa.

  De Commissie gelijke behandeling kan zich beter (collectief) ter beschikking laten stellen, aangezien zij weten dat er hier te lande massa’s mensen rondlopen die zich diep beledigd voelen als hun uitgestoken hand niet beantwoord wordt. Dat hebben zij niet zomaar onder tafel te stoffen….

  Ook bestaat er iets als inburgering, weten we nog???

 9. 11

  @esgigt het principe bestaat wel degelijk in India, daar buigen de vrouwen voor je, heel fijntjes met de handen voor de neus gevouwen. Heeft iets te maken met kaste, onreinheid, onaanraakbaar en toch beleefd blijven. Boomshaka zij met u allen.

 10. 12

  Waar is Gregorius (Nekschot) als je nodig hebt. Het fraaie zwaard van de pen dezer cartoonist zal de dappere genen van- hoe heet nou ook weer- met een enkele zwierig gebaar zijner onnoemlijke wijsheid doen kronkelen en verstillen in hun rondgang door haar lymfisch stelsel en het gif, de gal , de pus, de domheid, het reproduktief bloed des vermogen doen stillen. Twee eierstokken die het gezicht van de profeet dragen is natuurlijk een doodvonnis, dat ze ter plekke dood mag blijve. Amen.

 11. 14

  En dat vraagt mescaline , een der scherpste , aan nove ,een der braafste ?

  Ik gokte met deze , toegegeven, zeer onbekende felle dooddoener voor het heilige amen op een lezer met overzicht en een medegevoel voor ironie, een lezer die tevens hier afleest waar nove’s grenzen aan de absurditeit van het geloofsdronkenschap, het delirium en de transfixie ende intolerantie ongeveer trekt. Eerdere opmerkingen wezen al in die richting maar misschien bent u in de laatste wagon gestapt dus, bij deze. Tuurlijk is dit niet letterlijk, als fatwa met een premie bedoeld, kom zeg. Ze kan beter iets in de psychiatrie, de zielenzorg gaan doen. Achter gesloten deurtjes, daar waar ze haar derwishdans vrijuit mag dansen,haar gebedsmolen tot bloedens toe mag draaien, haar vijf keer knielen in vol tenu, en handjes op de rug ,om dat poepgatje uit het zicht te houden, haar keheran sutra’s tegen de muren mag kalken in alle kleuren van gods koninkrijk maar als democratisch fubnctinerend wezen in een zelfbewuste poliltiek-seculiere burgerstaat waar het materialisties denken al sinds de vroeg -kapitalistiche Gouden Eeuw de sine qou non, het voertuig is voor de raderen onzer samenleving zie ik haar (en de even kippige achterban) met zo’n mentaliteit niet eentweedrie als een kostbare verrijking in ons bestaande samenleving.

 12. 15

  @Mescaline : Ik zal zeker niet bestrijden dat zaken elders anders geregeld zijn. Echter Nederland is India niet, we hebben geen kastenstelsel. En in Nederland geeft men elkaar (mannen en vrouwen) gewoon een hand. Geen enkele reden om daar iets aan af te doen.
  Misschien ken jij dat kinderliedje nog : Wie met ons mee wil gaan … kent onze manieren

  Het werkt namelijk overal zo: wie met ons mee wil gaan, die kent onze manieren. Inburgering is al zo oud als de weg naar Rome, mijn beste Mescaline. Als je niet apart wil staan, pas je je aan aan de lokale gewoonten en ga je niet op hooghartige toon, met beroep op je godsdienst, proberen de samenleving om je heen te veranderen. Want daar komt het op neer : Ik vind mijzelf te goed voor jullie gewoonten (waarden en normen incluis) en ik wil aparte regels voor mezelf.

  Stel dat een Nederlandse vrouw in de streek van de bewuste moslima een man een hand wil geven, is er absoluut geen begrip voor haar, zelfs niet omdat zij dat hier gewoon is. Er is daar al helemaal geen Commissie (pseudo)Gelijke Behandeling, zo’n politiek correct gedrocht bestaat overigens alleen hier.

  Als ik leerkracht was op die school stelde ik subiet de volgende regel in : Bij binnenkomst geeft iedereen elkaar een hand, als universeel teken van vrede en respect. Wie dat niet doet, beledigt de groep, en kan thuis gaan nadenken over zijn/haar houding ten opzichte van anderen. Daarna zingen we het Wilhelmus(1 wisselend couplet van de 13), waarna de les begint.

  Het samenleving zijn is een waarde die hier volledig ondergestoft is en waaraan geen belang gehecht lijkt te worden door de Commissie Gelijke Behandeling. Individuele op religie vermeend gebaseerde onmaatschappelijke gedragingen keurt zij goed. De Commissie bewijst de samenleving daarmee een hele slechte dienst en vergroot uitsluitend de tweespalt in ons land.

 13. 17

  @SU : De Commissie was dacht ik niet ingesteld omdat de bevolking een dergelijk instituut zo hoognodig vond, maar meer omdat een paar politici hun plasje op een paaltje wilden achterlaten..

 14. 21

  Over zoenen gesproken,
  rond oud & nieuw stond er in een AD-artikel dat veel vrouwen het verschrikkelijk vinden om drie keer een ‘gelukkig nieuwjaar’ gezoend te worden (door ietwat stinkende, corpulente mannelijke collega’s).
  Ontkennen zij nu ook de Nederlandsche Identiteit?

 15. 22

  In mijn beleving staat de aangebrachte “nuance” gelijk aan het plaats nemen op een glijbaan. Ik vraag mij ook sterk af of er binnen de rechterlijke macht enig inzicht is in principieel leven volgens de koran en de ‘nuances’ binnen deze groep, zo ja dan is bewust gekozen voor de glijbaan, indien nee dan moet er binnen niet al te lange tijd een zekere kennis vergaard worden.

 16. 23

  Is die Commissie omgekocht of vrijwillig gecorrumpeerd ?
  Het kan natuurlijk anders. Overal waar zulke fundi’s hun medusakoppen om de hoek steken, brandt ’s avonds een moskee en een kerk af. Ik zeg, laat het niet zover komen, speel de burgerij niet nog meer troeven in de gladde ,hooggepolijste handjes om het zandkasteel te verstevigen. Ik koester altijd een beetje wantrouwen als zulke ‘incidenten’ zich manifesteren. De machten en hun vaak manipulatieve midddelen, hun drek is ons vreten.
  Zij de oogst, wij het werk op hun slagvelden.

  Waar staat geschreven dat een volksmoraal(en een seculier humanistisch denken, handelen en liefhebben van elkander) een afgeleide is, zou zijn ofwel dient te worden van een in en in diep trieste afgedwongen en manipulatieve dwang, assimilitariserende burgermoraal ?
  Ze moeten de bibbers hebben, het verval der laatste dagen.
  Die uberhaupt, in internationaal ,wat bredere perspectief niet zo opgeschikt lijkt met seculiere, democratie. Ze weten donders dat de monotheisten een knalhard regime niet verachterlijk vinden omdat het bij beide machthebbende partijen -de een het Vlees, de ander de Geest- hun ijdelheden streelt en de wind in beide klassen de scheepjes in gunstig vaarwater en op de gewenste koers houdt. Willen we vrije mensen worden, en het schijnwezen, de rol, de politieke stem niet laten vermorzelen door de vrijgestelde politieke en geestelijke klasse en de toekoemst vrijwaren van hun massamanipulatie, moet zij in de ban en wij bevrijd zijn van de hunne. Tot daartoe geraken, tot het onooglijk monster van de burgerlijke onderdrukking die hier, in de eu, in de usa breedlachend paradeert , moskee in, kerk uit , in dat schijnwezen, bekleed met ‘kleren van de keizer’ is verdwenen en we de aarde nieuw, licht en vrij kunnen maken is een zeer fundamentele vraag en vraagt grondig denken.

 17. 24

  @Larie : dat blijkt volgens mij ook uit de tekst. De Commissie heeft geen idee waarover ze het hebben. Ze geven alleen een knipperbol signaal af en laten daarmee zien totaal geen richting te hebben..

 18. 26

  esgigt: de kern, dat wat telt, ken je. Je zit er middenin, die hellhole die we ‘de wereld’ noemen is geen aarde voor iedereen..daar zorgt die kern voor, die zuigt alles mee in die tegengestelde richting, de armoe de ene kant uit ,de rijkdom de andere, het magere vlees voor de manke, de dikke rib voor de blinde en voor diegene die toevallig de hand wil vasthouden. Om die hand woedt felle strijd, vele oorlogen, groot en klein, en jarenlang.

  De tragiek ervan is dat die blinde kern zoveel mensen als in hynose , als een gemagnetiseerd publiek letterlijk en figuurlijk aan zich bind en elk atoom vergiftigd. Het ego, esgigt, is een wapen wat in die kern, in dat wezen van je, ,niet eens in het geheim voor deze keer, is gesmeed. Vraag is, is dat ego goed of kwaad gericht, of elke dag beetje dit, dan weer dat, soms hier en ook weer daar, net hoe de wind draait, totdat het ego de hand van de blinde kant van de kern kan vastklampen om hen beide aan het hoofd van de tafel vol lekkernij, dikke rib ,wijn, specerij, kruidige geur, licht en lucht en zorgeloze zon te zetten in het zandkasteel en zich ongegeneerd, vrijuit vol vreten.

  Naja, ik verwacht ook wel leesinspanning bij lezers,. soms teveel voorstellingvermogen, de kracht van meedenken is veelal erg vervlakt en overstelpd met valse reclame, het klatergoud lijk voor ieder van de straat te rapen, maar pak je het op is het restafval van dat kasteel waar je net zo vrolijk met veel dans en muziek op kosten van de zwarte , donkere kant van het ego hebt volgevroten. Welkom op aarde. In een klap nuchter. Je bent bedonderd, voorgelogen, belazerd, genaaid, je hebt je de kloten laten verdraaien, je bent erin getuind, in het valse spel van de blinde wiens hand je eindelijk tepaken had..Dat, beste egist is het verschil tussen jongen en man,
  tussen kijken en zien, tussen horen en luisteren, tussen idee en werkelijkheid, tussen schijn en ZIJN.

 19. 27

  Beste Nove, die strijd tussen goed en kwaad, voeren we allemaal, in onszelf. Onderweg merk je inderdaad dat jijzelf de enige bent waarop je echt kunt vertrouwen.

  Het ego kun je overigens zelf richten, het is een keuze, maar :

  Waar geen wil is, is een weg .. mijn beste Nove…. Die weg voert altijd terug naar jezelf… Terug naar die keuze

 20. 28

  De commissie stelt:

  “Niet valt in te zien waarom fatsoenlijke omgangsvormen impliceren dat personen elkaar de hand schudden”

  (Zo’echte aanhalingsteken hoe doe ik dat..en uberhaupt er iets die een linkej heeft voor creatief zijn in het reageervenster..)

  De commissie zienderogen blind !!

 21. 29

  Ik snap de uitspraak wel, want volgens mij is er praktisch gezien geen probleem. Ik kan me niet herinneren dat ik regelmatig de handen van mijn leraren schudden toen ik nog op school zat. In de zeldzame situatie dat dit wel zou gebeuren kan ze het inderdaad uitleggen.

  Het zou wat anders zijn als ze een commerciele functie zou willen hebben, waarbij ze veel contact met verschillende (en regelmatig nieuwe) klanten zou moeten hebben.

  Of als ze (uit godsdienstoverwegingen) in elke les 5 minuten midden in de klas moet gaan staan blerren.

 22. 30

  Ik heb handengeven nooit gesnapt. Het is in mijn geboortestreek (die in Nederland ligt, hoewel betwist) namelijk helemaal niet gewoonte, afgezien van onder familieleden. Pas toen ik Hollanders tegenkwam gingen die ineens handen geven en ik vond dat helemaal niet fatsoenlijk, maar opdringerig en bedreigend.

  NB. Hier is geen enkel woord van gelogen!