Quote du Jour – Voortplantplannen

Quote du Jour“Je treedt heel sterk in de privésfeer. Een kinderwens is een emotionele keus, dat moeten ouders vrij kunnen bepalen. De vraag waarom ouders op steeds latere leeftijd kinderen krijgen, vind ik interessanter. Reden daarvoor zou kunnen zijn dat de combinatie van zorg en arbeid niet goed is geregeld. Doe iets aan die openingstijden van hulpverlenende instanties! Ik heb me afgelopen zaterdag suf gezocht naar een apotheek die open was. Dat moet gewoon beter geregeld zijn. En daar is de overheid voor; voor de randvoorwaarden. Je gaat toch niet bevorderen dat mensen aan kinderen beginnen in het kader van de vergrijzing? Dat is echt te bezopen voor woorden.”

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya ageert tegen de bevolkingspolitiek van de Minister van 40 Dagen Zonder Seks en Voortplanting. Rouvoet (zelf in het bezit van 5,0 kind per vrouw) wil dat ouders het gemiddelde geboortecijfer opkrikken van 1,7 naar 2,1 kpv om de kosten van pensionerende babyboomers op te vangen.

Mooie woorden namens D66. Maar toen deze partij nog deel van de regering was, reserveerde het helaas te vaak mooie woorden voor standpunten waar in de praktijk tegengesteld aan gehandeld werd. In de daaropvolgende verkiezingen volgde een fikse electorale straf voor de sympathieke krullenbollenpartij. Alleen omdat Koser Kaya zich van haar partij niet hoefde uit te spreken over de Armeense ‘kwestie’, sleepte D66 als dank van een Turkse belangenorganisatie een extra (derde) zetel binnen. Maar gelukkig zijn we niet alleen afhankelijk van deze bonuszetel: ook de VVD, de PvdA en het CDA bieden tegenwicht aan Rouvoet’s pleidooi voor veel onbeschermd wippen. Coruz (CDA) verzet zich tegen voortplanttargets: “Een kinderwens is gebaseerd op liefde en tederheid en niet op het halen van een gemiddelde van 2,1 kind per vrouw.”.

De allergie tegen Rouvoet’s uitgesproken streefcijfer is begrijpelijk, maar in concreto heeft Rouvoet het (nog?) slechts over het verbeteren van de kinderopvang naar Scandinavisch model. Hoe graag hij het misschien heimelijk zou willen, een leuke CD over condoomontmoediging (of onthouding tot je trouwt) van overheidswege zit er voorlopig niet in. Als wij voorlopig niet naar de Dam hoeven met spandoeken tegen het regeringsgeneus in de slaapkamer (“Niet neuzen naar neuken!”), dan kunnen we in het reactiepaneel even uitdiscuzeuren wat de perfecte voortplantingsstrategie van de menselijke soort zou moeten zijn, en hoe deze (actief?) gerealiseerd kan worden.

 1. 2

  Mevrouw Kaya heeft niet helemaal begrepen wat Rouvoet wilde zeggen, denk ik. Al is ze liberaal en denkt ze dus misschien dat kinderen krijgen een zuiver individuele keuze is. De vraag is of er omstandigheden zijn die verhinderen dat mensen minder kinderen krijgen.

 2. 4

  Ja, die zijn er. En dat is maar goed ook: de roep om meer kinderen komt voort uit economisch denken, waarbij altijd maar gegroeid moet worden. Daar zijn werknemers bij nodig, en het is voor de overheid makkelijker als die hier geboren worden dan in verweggistan, waarna ze eerst moeten integreren.

  Maar waar ik nooit politici over hoor is een andere benadering. Niemand die roept dat er maar een beperkte hoeveelheid Nederland is om wegen en huizen op aan te leggen (overigens is de hoge huizenprijs imho één van de redenen dat mensen zo laat pas kinderen krijgen). In plaats van overheidssteun, zou het intrekken van de kinderbijslag een voor de hand liggender maatregel zijn.

 3. 5

  @2 ”De vraag is of er omstandigheden zijn die verhinderen dat mensen minder kinderen krijgen.”

  ?? dat is volgens mij precies wat Kaya zegt:

  ”De vraag waarom ouders op steeds latere leeftijd kinderen krijgen, vind ik interessanter. Reden daarvoor zou kunnen zijn dat de combinatie van zorg en arbeid niet goed is geregeld […] En daar is de overheid voor; voor de randvoorwaarden.”

  De conservatieven in nederland zitten in een enorme spagaat. Enerzijds willen ze meer economische groei. En daar experts zeggen dat een groot probleem in NL de arbeidsparticipatie is, zou een logische maatregel zijn om meer mensen (dus ook vrouwen) te stimuleren om te werken. Maar anderzijds willen ze terug naar “het gezin” (even gechargeerd: “vrouw aan het aanrecht”) en lekker “doorfokken”.

  Dat laatste lijkt overigens meteen de oplossing van de christenen voor de paradox: de andere manier om de absolute hoeveelheid werkenden te verhogen, anders dan de relatieve hoeveelheid verhogen, is natuurlijk om meer kinderen te maken.

  ik ben het roerend eens met Kaya: als dat je oplossing is, zonder de faciliteiten (openingstijden, kinderopvang) te verbeteren, dan verjaag je mensen (vrouwen) idd weer van de arbeidsmarkt.

 4. 7

  In het kader van de vergrijzing kun je beter de AOW afschaffen, en iedere burger zelf laten sparen voor zijn eigen pensioen. Dan je kun ook zelf beslissen of je bij 60 al wilt stoppen, of nog wat jaren doorwerkt.

 5. 9

  De meeste reacties (zowel in de media als hier) zijn volledig overtrokken. Een hysterische allergie over een onderwerp dat de aandacht verdient. Teruglopende bevolkingsgroei heeft op de lange termijn twee gevolgen: economische groei moet gerealiseerd worden door minder personen en de publieke sector moet gefinancierd worden met minder middelen. De oplossing voor het eerste gevolg is arbeidskrachten uit het buitenland halen, de oplossing voor het tweede gevolg is om zo veel mogeljk onnodige overheidsingrijpen weg te saneren.

  De rol van de overheid blijft beperkt tot het zo veel mogelijk stimuleren van een natuurlijke (2,1) bevolkingsaanwas, een vervangingswaarde. De vraag hoe dit gerealiseerd moet worden, is bij uitstek een politiek/ideologisch verhaal. In plaats van te roepen dat Rouvoet zulke dingen niet mag zeggen, getuigt het van meer visie om over daadwerkelijke oplossingen na te denken.

 6. 10

  Me dunkt is Rouwvoet niet op de hoogte van het rampzalige piramidefonds principe, danwel verelendung.
  Men kan tegenwoordig ook nog eens tot hoge leeftijd zelfzorgzaam zijn. Het lijkt het me beter voor onze krakkemikkige medemens om te investeren in automatisering/mechanisering die leidt tot grotere zelfredzaamheid (doen ze dat niet al in Japan/Korea?).
  Alles is beter dan nog grotere overbevolking.

 7. 11

  #5 Precies, het wekt verwarring dat mw Kaya zoveel ophef maakt over iets waar ze het vooralsnog helemaal niet met Rouvoet oneens lijkt. Net alsof Rouvoet zou willen ingrijpen in de ‘privésfeer’.

 8. 12

  @9 dé oplossing? een beetje kortzichtig. Andere oplossing zijn bevolkingsgroei, hogere abeidsparticipatie of productiviteitsgroei door bv meer automatisering en (even een “rechts” thema uit de kast trekken) filebestrijding.

  Kortom: er zijn genoeg andere oplossingen om over na te denken. En je hebt helemaal gelijk: de invulling van het realiseren van de bevolkingsaanwas is een politiek/ideologisch verhaal (sterker nog: of dat uberhaupt moet is een ideologisch verhaal), maar daarom val ik juist over Rouvoet heen, omdat hij, even gechargeerd, van vrouwen weer huisvrouwen wil maken. En dat vanuit een religieuze overtuiging, niet omdat het “goed” is. Maar dat is weer een andere discussie.

  en wat je laatste zin betreft: dat doet Kaya dus wel door meer mogelijkheden voor werkende ouders voor te stellen.

 9. 13

  Mooie woorden inderdaad de laatste tijd van D’66 adepten, ook hier (zie post privacy).
  Zo ook Pechtoldt op tv/ radio (b.v. over Antillen). Het houdt maar niet op. Je mag bést wel eens voor de lol neuken hoor anders wordt het al gauw Werk. Geen woord Frans bij. Hi Ho Silver Rouvoet, gaan we dus niet doen: Productiewip. Nee, altijd D’66 gestemd ook tót afijn, de bekende taferelen waardoor zij bijna van het toneel verdwenen. Beetje een spagaat natuurlijk: in de oppositie mooie woorden, maar eenmaal deel van de regering: je laf onder het gras laten weggecompromissen..

  Wat moet je dan doen als kiezer hè.

 10. 14

  @11 ze is het niet met Rouvoet oneens over dat het een goed idee is om het geboortecijfer wat op te krikken, maar ze is het er wel mee oneens (en ik ook) dat je zegt: “en zo gaan we het doen, en wel op mijn chritelijke manier”, ipv voor eenieder de randvoorwaarden te scheppen om daaraan te voldoen.

  Rouvoets oplossing om meer hoogopgeleidde vrouwen kinderen te laten krijgen was eerder om ze te stimuleren om kinderen tijdens hun studie te laten krijgen omdat combinatie met studie makkelijker is dan met werk. Ik heb een vriendin die een kind tijdens haar studie heeft gehad en daar erg blij mee is dat het zo gegaan is. Prima! Maar waarom zou je het dan niet mogelijk maken om de combi werk-kinderen te verbeteren?

 11. 15

  @14 Maar waar baseer je dan op dat Rouvoet dat “op zijn Chistelijke manier” wil doen? Ik heb blijkbaar een uiteenzetting van Rouvoet over geboortepolitiek gemist want jij weet meer dan ik.

 12. 17

  @16
  Nee. In feite komt ‘menselijke’ zorg aan iemand in coma op hetzelfde neer. Niks nieuws weer in zo’n techno-foob filmpje.
  Ik dacht meer aan een exoskelet, waarin mentaal vitale mensen hun waardevolle zelfstandigheid zo lang mogelijk kunnen genieten. Hopelijk kan daarnaast nog eens voor biologische oppeppers (nieuwe organen) gezorgd worden.

  We genieten trouwens al dagelijks van de eerste machanisaties: auto’s, (vaat)wasmachines, bankieren, logistiek, productie, serie-onderzoek, vermaak; eentonig werk kan gelukkig al tijden geautomatiseerd. Dus wat dit betreft hoe meer hoe beter: techniek kan blijvend verbeterd worden waarbij mensen steeds opnieuw dezelfde fouten blijven maken.

  Kortom: meer mensen is dom doormodderen op grotere schaal.

 13. 18

  @BartB: de roep om meer kinderen komt voort uit economisch denken, waarbij altijd maar gegroeid moet worden.

  Je hebt gelijk, maar niet op de manier waarop je het bedoelt. De vergrijzing zal op termijn zorgen voor negatieve economische groei (zie Japan). Zeg maar: zonder vergroeiing zal de groei in zoverre afnemen dat er sprake zal zijn van economische krimp. Geformuleerd op die manier klinkt jouw impliciete alternatief (niks doen, vermoed ik) een stuk minder prettig.

  @Hayek: 7 is niet waar (kapitaaldekkingsstelsel van pensioenfinanciëring lost de vergrijzingsproblematiek niet op en 8 is politiek en maatschappelijk onhaalbaar.

 14. 19

  @12

  Inderdaad, arbeidskrachten uit het buitenland halen is wat kort door de bocht. Maar ik vind het jammer dat een heel redelijk punt van Rouvoet, namelijk natuurlijke bevolkingsgroei zo veel mogelijk in stand houden, op deze manier onder sneeuwt.

  Natuurlijk moet een overheid dit niet proberen door in te grijpen in de persoonlijke levensfeer van mensen, maar een pakket van maatregelen ter vrijwillige bevordering zou hier op zijn plaats kunnen zijn. Dit neemt niet weg dat wat meer discussie over de daadwerkelijke grootte en aard van het probleem nodig is, voor we over elkaar heen vallen vanuit een soort verontwaardiging en maar weer proberen aan te tonen hoe ongelooflijk christelijk-traditioneel die Rouvoet is.

 15. 20

  @12

  Inderdaad, arbeidskrachten uit het buitenland halen is wat kort door de bocht. Maar ik vind het jammer dat een heel redelijk punt van Rouvoet, namelijk natuurlijke bevolkingsgroei zo veel mogelijk in stand houden, op deze manier onder sneeuwt.

  Natuurlijk moet een overheid dit niet proberen door in te grijpen in de persoonlijke levensfeer van mensen, maar een pakket van maatregelen ter vrijwillige bevordering zou hier op zijn plaats kunnen zijn. Dit neemt niet weg dat wat meer discussie over de daadwerkelijke grootte en aard van het probleem nodig is, voor we over elkaar heen vallen vanuit een soort verontwaardiging en maar weer proberen aan te tonen hoe ongelooflijk christelijk-traditioneel die Rouvoet is.

 16. 21

  Politiek moet inderdaad bezig zijn met de grote lijnen, zelfs al betekent dat de dogma’s of de waan van de dag laten voor wat die zijn en zich enkel bezighouden met de randvoorwaarden. Kerntakendebatten dringen zich op ?

 17. 23

  Als er dan toch geroepen wordt om drastisch geboortebeperking (zelfs in het inzakkende westen), dan mag meteen voor mij iets anders eerst: niks dure mechanisering van de ouden, gooi ze gewoon vanbaf 70 in de Soylent Greenbak.
  Beter samen fit, jong en werkend dan ploeterend om de electriciteit van de zelfvoorziende mentaal frissen achter de afspanning te leveren.

 18. 24

  Fundamenteel verschil. In het geval van het voorkomen van leven maakt in tegenstelling tot het beëindigen ervan het leven zelf er zich niet druk om.

  En da’s wel zo sociaal…

 19. 26

  Nee, slinx, maar als je op grote schaal het krijgen van kinderen wil verbieden, dan schort er iets aan de wereld. Dat China dat moest, bon. In het westen is dat het einde, niets meer niets minder.
  Op die, imho gratuite bruutheid zou ik dan ook graag verder willen denken. Het is onzinnig om overbodige, enkel geld kostende ouderen te voorzien ten koste van jeug, werkracht, en om het wat duidelijker te stellen: verzaken aan de enige biologische reden van ons bestan: het onszelkf in stand houden.
  Op de schaal van decadentie scoort het opschonen van opgeleefde ouderen beter dan het onzeggen van jong bloed.

 20. 27

  @ 26:

  Maar waarom acht je onze soortelijke overlevingskansen kleiner met een stabiele 3 miljard mensen op de aarde dan met een groeiende 6 miljard? Ik zie dat enigzins omgekeerd, gegeven een vaste hoeveelheid ruimte en resources…

 21. 28

  @15 flauwe opmerking. Rouvoet heeft zelf in gesprek met Rozenmuller gezegd dat zijn “diepere drijfveer” om de politiek in gegaan is, de problematiek in het beloofde land is. Hij is van een partij die zich ging roeren toen Rouvoet in zee ging met partijen die de abortus en homohuwlijkwetgeving niet terug wilden draaien en die hun politieke overtuiging op de bijbel baseren en dan ga jij zeggen: “Rouvoet zegt nergens dat zijn standpunt uit het christendom voortkomt”

  Yeah right.

 22. 29

  Ik, in tegenstelling tot menigeen van mijn contemporaire soortgenoten, geloof niet in het vol=vol. Het biologische systeem is zelfregulerend genoeg.
  Als we al eens zouden beginnen met de onwaarschijnlijke hoeveelheid overbodige en verslindende producten en diensten aan banden te leggen, dat zou al zeer veel verschil uitmaken.

 23. 30

  @26,29
  Natuurlijk moet er geneukt worden, ehhh… voor nieuw bloed gezorgd worden, maar de kwaliteit van leven (& ouder zijn) wordt imo niet verhoogd door afhankelijkheid van jeugd.
  Het is trouwens ook geen argument dat exponentiele groei noodzakelijk is, omdat techniek (godzijdank! al) een mensenoverschot kan vervangen.
  En wat zelfregelende biosystemen: ik vind het fijn dat de maatschappij niet elke keer in elkaar donderd als er weer eens een epidemie uitbreekt of grondstof-/voedsel-/ruimteprobleem is.
  Ik houd gewoon niet van aanmodderen en de ellende van pure kwantiteit.

 24. 31

  @20: natuurlijke bevolkingsgroei zo veel mogelijk in stand houden?
  Met zes miljard mensen wordt het zo zachtjes aan tijd om te gaan denken aan bevolkingsafname.
  Als consuminderen daarvan een tijdelijk gevolg is, het zij zo.

 25. 32

  @9: Misschien deelt niet iedereen je vooronderstellingen. Bijvoorbeeld “economische groei moet gerealiseerd worden”. Waarom moet economische groei gerealiseerd worden? Met bevolkingsafname is economisch krimp zelfs meer voor de hand liggend. Wat is toch dat dogma van die verplichte oneindig groeiende economie (los van het feit dat je op je klompen aanvoelt dat dat onmogelijk is)?

  Daarnaast is er bij een bevolkingsafname niet alleen sprake van een afname van de middelen van de publieke sector, maar logischerwijs ook een afname van de uitgaven van de publieke sector.

 26. 33

  Goed, na mij enige tijd enorm boos gemaakt te hebben over de opmerking van Rouvoet in het licht van de eindigheid van onze planeet, ben ik me toch maar eens gaan bezinnen op een oplossing. Voor mij staat namelijk vast dat de wereldbevolking niet oneindig door kan groeien. Volgens mij zijn er grofweg 5 opties om de groei een halt toe te roepen:

  1. Executie van overtolligen
  2. Verplicht. zoals in China
  3. Gesubsidieerd, zoals nergens
  4. Vrijwillig
  5. Wegens hongersnood, watertekort en wat dies meer zij.

  Optie 1 wordt wel eens geprobeerd, maar dan wordt er gelukkig vrij snel ingegrepen. Optie 1 is dus geen optie, maar ik ben nou eenmaal graag volledig. Dat optie 2 eigenlijk ook geen optie is, wordt wel duidelijk uit de comments hierboven. Optie 3 verschilt nauwelijks van optie 2, maar betekent feitelijk dat rijken meer recht zouden hebben op kinderen, iets wat we volstrekt onethisch vinden.

  Dan is er nog optie 4: vrijwillig minder kinderen krijgen. Dat is in theorie zeer wel mogelijk, maar Rouvoet bewijst dat de praktijk anders is. De praktijk wijst namelijk uit dat enkel rationeel nadenkende mensen het overwegen. Religieuzen en laagopgeleiden krijgen allemaal gewoon bosjes met kinderen omdat ze ofwel een irrationeel ofwel een onvolledig beeld hebben van de wereld waarop ze leven.

  De gevolgen van optie 4 zouden dan ook zijn dat religieuzen en intellectueel minder bedeelden de ‘evolutie’, waar ze zelf niet in geloven, zouden winnen. Hoe ironisch. En dat laat ik in al mijn narcistische arrogantie niet gebeuren. Ik volg het advies van Rouvoet op en ga hard en diep neuken.

  Optie 5, here we come. May the fittest survive.

 27. 36

  @iedereen die vindt dat Rouvoets oproep geen “preek” is, een mooie quote uit de NRC die het volgens mij samenvat:

  “Andere Europese landen voeren een actieve bevolkingspolitiek. Zo helpt Frankrijk met kindervriendelijk beleid: goede en goedkope kinderopvang en royale gezinstoelages. [En nu komt’ie:] De redenen zijn pragmatisch en niet ideologisch. In Frankrijk wil de helft van de mensen meer kinderen en ze vinden dat de overheid daarbij moet helpen.”

  De verschillen zitten hem dus hierin:
  – de overheid werkt niet top-down.
  – de overheid faciliteert vooral.
  – de overheid handelt niet uit (persoonlijke!) ideologie van de toevallige bewindspersoon.