Quote du Jour | Tientallen procenten

Quote du Jour

Als die malle doelstellingen niet gehaald worden, komt er een CO2-heffing. Dan wordt alles – biertje in de kroeg, jaarkaart op de staantribune, loodgieter – tientallen procenten duurder. Wat zouden de #gelehesjes daarvan vinden?

Simon Rozendaal voorspelt prijsstijgingen van vele tientallen procenten als gevolg van de invoering van een CO2-heffing. Gelukkig zijn er nog oplettende lezers als Pol Knops die het gebazel van Simon corrigeren:

 1. 2

  @1: zo’n commentaar leest niemand. Een nieuwe tweet zou meer gepast zijn, dat weet hij ook.

  Verder fraai ophitswerk met z’n gele hesjes hashtag. Zo werkt dat op rechts, laat anderen het afbraakwerk doen om je geliefde leiders in het zadel te werken.

 2. 3

  Ja jongen, het is allemaal erg met dat klimaat nu, maar in mijn tijd heb ik ervoor gestreven dat mijn pilsje niet duurder werd . *slaat met vuist op tafel* #gelehesjes

  Je kan de ondergang van het avondland natuurlijk beter niet al te nuchter beleven.

 3. 7

  Sowieso is het bullshit wat Rozendaal beweert. De meeste serieuze voorstellen voor een CO2-heffing die er gedaan worden gaan uit van een verschuiving van de belastingdruk van arbeid naar CO2. Een CO2 heffing wordt dan ingevoerd, en ter compensatie wordt er de belastingdruk op arbeid dan wat verlaagd, zodat de algehele belastingdruk niet verandert. Dat is in Nederland ook gebeurd met de invoering van de regulerende energieheffing. Helaas wordt die kant van het verhaal stelselmatig “vergeten” of genegeerd, terwijl het een essentieel onderdeel van de maatregelen is -> zie gele hesjes.

  Dat betekent dus dat producten die relatief arbeidsintensief zijn goedkoper kunnen worden, terwijl producten die energieintensief zijn duurder worden. Rozendaal focust dus eenzijdig op slechts een kant van het verhaal.

  In praktijk valt dat verhaal natuurlijk wel wat tegen, moet er bij gezegd worden. Omdat de productieprocessen nu ingericht zijn op goedkope energie en dure arbeid, zal zo’n verschuiving toch gepaard moeten gaan met omschakeling, en dat kost ook geld en moeite.

 4. 8

  Appels groeien aan een boom die CO2 opneemt, dat is een nogal selectief rekenvoorbeeld voor de gemiddelde kosten van een CO2 heffing. Het toont goed aan hoe de milieuclubs rekenen als men fruit al tot de milieuvervuilende producten rekent.

  Het is op zich natuurlijk al een absurd idee dat men een milieuheffing op fruit overweegt, helemaal als men campagnes voert om de bevolking gezonder te laten eten. De pro milieu partijen deden pas heel boos omdat groente en fruit duurder werd door het hogere lage btw tarief, nogal hypocriet als ze er dan zelf een milieuheffing overheen te willen leggen.

 5. 9

  @7: hier moet ik even protesteren. ben helemaal voor de CO2-heffing en ik vind dat alle maatregelen niet ver genoeg gaan. maar
  Een CO2 heffing wordt dan ingevoerd, en ter compensatie wordt er de belastingdruk op arbeid dan wat verlaagd, zodat de algehele belastingdruk niet verandert.

  moeten we nog zien. al voordat de eerste CO2-tax is ingevoerd zeurt een Klaver al over “klimaatrechtvaardigheid”.

  Dat is in Nederland ook gebeurd met de invoering van de regulerende energieheffing.

  volgens mij niet…

 6. 10

  @8: Ah, daar is onze plaatselijke bullshitgenerator ook weer. Als je de column* van Rozendaal gelezen had, wist je dat het niet “de milieuclubs” waren die dat als voorbeeld aandroegen, maar Rozendaal zelf (het is letterlijk het eerste item dat hij noemt dat duurder zal worden). Dus het enige dat het naast jouw eigen vooringenomenheid aantoont is dat Rozendaal uit zijn nek liep te zwammen.

  *Waarvan ik vermoed dat hij inmiddels stilletjes de tekst een beetje heeft aangepast, uiteraard zonder rectificatiebericht.

 7. 11

  Men kan de toekomst moeilijk écht voorspellen, maar de voorspelling van die tientallen procenten prijsverhogingen KAN alsnog GOED voorspeld zijn. Één toekomstscenario is dan bv dat men niet berekend volgens de reële prijs maar voor een woekerprijs.

 8. 13

  Rozendaal snapt niet dat je een biertje op moet drinken voordat hij dood is. Dan is er geen emissie;-) En hoeft er geen taks op!
  Dus graag alleen een klimaattaks voor mensen die hun bier niet op drinken.

  Waren de serieuze onderwerpen op of zo?

 9. 14

  Het wordt tijd, dat er een website komt met zoiets als de meest clowneske/stompzinnige twitteraar van de week/maand .
  Aan het eind van ieder jaar wordt dan de prijs voor de grootste malloot bekend gemaakt.

  Trump blijft nog wel mijn “favoriet”.

  ****************

  De grootste vervuiler is de mens, dus:

  Geen kinderbijslag, maar kinderbelasting.
  ;-)

 10. 15

  @8: Het belangrijkste is al gezegd door @10, maar ik heb nog een technische toevoeging:
  Appelbomen slaan alleen CO2 op als ze groeien (en vooruit, als ze appels maken). Als ze gerooid worden staan ze hun opgeslagen CO2 weer af.

  Ook gesnoeide takken, rottende appels en appels die verkocht worden , worden uiteindelijk weer CO2.

 11. 16

  @9

  volgens mij niet…

  De REB (Regulerende Energie Belasting) voor huishoudens is in NL ingevoerd tesamen met een gelijkwaardige verlaging van de belasting op arbeid. Dat was uitdrukkelijk de motivatie van de tweede kamer bij het aannemen van die wet destijds: de algemene belastingdruk mocht niet omhoog, teneinde draagvlak te behouden.

  Vervolgens laat de overheid wel enorme steken vallen, want als overheid kun je wel denken dat je je draagvlak behoudt als je tegelijk de belasting op arbeid verlaagt, maar als je daar totaal niets over communiceert werkt het natuurlijk niet. Ik heb de websites van de overheid er wel eens op uitgeplozen, maar er is vrijwel niets over terug te vinden, terwijl het toch echt zo ingevoerd is.

 12. 19

  @16

  Vervolgens laat de overheid wel enorme steken vallen, want als overheid kun je wel denken dat je je draagvlak behoudt als je tegelijk de belasting op arbeid verlaagt, maar als je daar totaal niets over communiceert werkt het natuurlijk niet.

  Communicatie is niet altijd handig. Lage inkomens uit arbeid betalen sowieso weinig inkomstenbelasting. Die merken er weinig van als de IB verlaagt en de belasting op energie verhoogt. Zij zijn per definitie de sjaak bij klimaattaks.

 13. 21

  @Lutine: ” Lage inkomens uit arbeid betalen sowieso weinig inkomstenbelasting. “

  Er is wel degelijk vanalles te bedenken om lage inkomens te ontzien en te ondersteunen. Eén voorbeeld is een negatieve inkomstenbelasting.

 14. 22

  @18: zo uit het hoofd zijn in de eerste en tweede schijf de percentages van de inkomstenbelasting iets verlaagd. Maar je kunt het natuurlijk ook zelf nazoeken…(ik heb daar nu gewoon geen tijd voor). Op de websites van de overheid is er zo goed als niets over terug te vinden (ik noemde al het schrijnend gebrek aan communicatie op dit punt), maar in de kamerstukken is het zeker wel terug te vinden.

  @19

  Communicatie is niet altijd handig. Lage inkomens uit arbeid betalen sowieso weinig inkomstenbelasting. Die merken er weinig van als de IB verlaagt en de belasting op energie verhoogt. Zij zijn per definitie de sjaak bij klimaattaks.

  Dat hangt er vanaf waar je die verlaging in stopt, hoewel je uiteraard meestal wel gelijk hebt. Ik meen dat de belastingvrije voet destijds ook ietwat verhoogd is, maar pin me er niet op vast.

 15. 24

  @21

  Negatieve inkomstenbelasting is de afdeling van Hein Vrolijk. Daar is hier een hele discussie over gevoerd.

  @22

  Ik maak de vergelijking met de huidige IB. Het Nederlandse systeem is al behoorlijk genivelleerd. Wat tot resultaat heeft dat als je gaat compenseren op IB, dat modaal dan wel goed weg komt, maar de laagstbetaalden niet. De verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op klimaat is dus niet zo eenduidig. Laagstbetaalden hebben ook niet zo veel aan een nóg hogere belastingvrije voet. (Net zoals ze ook weinig hebben aan aftrekposten, dus een klimaat-aftrekpost biedt ook geen uitkomst)

 16. 25

  @23: precies? de onderbouwing van een bewering die mij verbaast. Blijkbaar was er binnen de belastinghervorming van 2001 ook een stukje hogere energiebelasting in ruil voor lagere arbeidslasten ingeruimd. Dat wist ik niet.

  @22/23:
  Tsja, je hebt wel gelijk met #7 maar…
  ->de vergroening was onderdeel van een groter pakket aan lastenverlichting en verschuiving. Van de 14 miljard verschuiving was ongeveer 3 miljard vergroening.
  ->vergroening sec is regressief, in het pakket van 2001 zaten veel meer nivellerende verschuivingen. anders gezegd: er was geen 1-op-1 verhoging van energiebelasting en verlaging van loonbelasting. er was een verhoging van de btw (17,5 naar 19%) en energie, lagere tarieven op de inkomensbelasting en toevoegen van heffingskortingen als compensatie.

 17. 26

  anders gezegd: een belastinghervorming waar vergroening de hoofdmoot is (en dus niet “afgekocht” hoeft te worden met inkomensafhankelijke compensatie maatregelen), ik moet het nog zien gebeuren.

 18. 27

  Misschien zat Rozendaal er wel naast, maar feit blijft natuurlijk dat de biertjes minstens tientallen procenten duurder moeten worden voordat het enig effect heeft.

 19. 28

  @25: “de onderbouwing van een bewering die mij verbaast.”
  Die stond al in het “vage” Wikipedia artikel, maar dat was je dus niet precies genoeg. Maar ik begrijp je wel, zeker ook gezien het vervolg van je reactie: Je wíl het niet geloven.

 20. 29

  @8: De appel komt automatisch van de boom in de winkel, geen pluk met oogstmachines, geen koeling, geen opslag, geen vervoer etc, ;voorts moeten hoeven die bomen niet bemest worden, of niet verwarmd als het voorjaar koud uitvalt.

 21. 30

  @27: Blijkbaar is het dan niet efficiënt om CO2-uitstoot te bestrijden door minder appels te eten.

  Efficiënt is waarschijnlijk: minder benzine, staal en aluminium gebruiken (en dat is moeilijker dan een biertje te laten staan).

  In ieder geval is belangrijk dat de CO2-tarieven voor iedere gebruiker (consument en industrie) hetzelfde zijn: dan helpt de prijs om te kiezen voor de producten die we het hardst nodig hebben.

 22. 31

  @28: ik wil best geloven dat er in de grote belastinghervorming van 2001 er een stukje vergroening zat.

  maar een groene belastinghervorming dwz een hervorming waarvan het meerendeel van de verhoging (>=50%) in energie/milieulasten zit en de compenserende verlaging in arbeid: die moet ik nog zien.

  sterker nog: de belastingverhogingen waar we het nu over hebben en waar zoveel om te doen is, is onderdeel van een breder pakket waarin de lasten op arbeid verlaagd worden.

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/15/tweede-kamer-stemt-in-met-pakket-belastingplan-2019

  maar lagere lasten op arbeid betekent meer “ongelijkheid” dus de “socialen” beginnen te klagen.

 23. 32

  @27: het beoogde effect is het terugdringen van de uitstoot niet van de consumptie sec. ook wat #30 zegt

  In ieder geval is belangrijk dat de CO2-tarieven voor iedere gebruiker (consument en industrie) hetzelfde zijn

  kort door de bocht. industrie kan verplaatsen, consumenten niet.

 24. 33

  @31: “maar een groene belastinghervorming dwz een hervorming waarvan het meerendeel van de verhoging (>=50%) in energie/milieulasten zit en de compenserende verlaging in arbeid: die moet ik nog zien.”
  Dat is dan ook helemaal niet wat #7 beweerde (en jij vervolgens in #9 niet geloofde) en trouwens ook totaal irrelevant. Punt is dat in het verleden invoering van milieubelasting is gecompenseerd met belastingverlaging op arbeid (en dat beweerde #7 ook).