Quote du Jour – stop de dialoog

Welke rol blijft er dan over voor de fameuze dialoog, tot voor kort in Nederland en voor Job Cohen nog steeds het antwoord op alle maatschappelijke problemen? Die dialoog, die nu vooral wordt gevoerd in het kader van eindeloze en besloten vergaderingen tussen de overheid en voorzitters van islamitische koepelorganen die elke representativiteit missen, moet worden afgeschaft. In plaats daarvan moeten openbare, landelijke islamdebatten worden opgezet door de overheid, naar het voorbeeld van de Rotterdamse islamdebatten.

Joost Eerdmans en Marco Pastors, NRC 11 maart 2006 “Naar een verlichte islam in Nederland