Quote du Jour | Softballs

Serie:

“The strategy is to throw him softballs so that he will go on and on with his answers. Instead of sharp questions designed to elicit yes or no, they make him feel very comfortable and let him ramble.”

Advocaat Alan Dershowitz meent dat Donald Trump niet vrijwillig met aanklager Robert Mueller moet gaan praten. Niet uit angst voor scherpe vragen, maar omdat de president er op eenvoudige voorzetjes en eind op los kakelt en daarmee wel eens zijn eigen graf zou kunnen graven.

Reacties zijn uitgeschakeld