Quote du Jour | Andere sectoren aantrekken

Het is dus in ons aller belang om te kijken of we andere sectoren aan kunnen te trekken dan de financiële.

In haar column waarin ze de kritiek op de bonuswetgeving op de hak neemt, noemt Hella Hueck terloops op dat het wellicht een goed idee is om bij het aantrekken van bedrijven het oog te richten op andere sectoren dan de financiële sector.

Frankrijk is bijvoorbeeld duidelijk wat het wil: wetenschappelijk en technisch talent binnenhalen. Een stuk minder risicovol, in principe makkelijker te spreiden over het land en dus waarschijnlijk met een veel minder geconcentreerd en duurzamer effect.

  1. 2

    @1: Het een komt niet voort uit het ander, maar laten we eens meegaan in jouw gedachtegang. Waarom zouden we het top inkomstenbelastingtarief moeten verlagen? Nu al is de kloof tussen wat de arbeider verdient en wat bazen krijgen enorm gestegen. Dat wil zeggen dat de topinkomens dus al enorm gestegen zijn in vergelijking tot die van de arbeider.

  2. 3

    @1: Ik stel voor dat juist af te schrikken. Proportioneel voegen banen in de financiële sector veel meer bij aan het BNP dan dat ze daadwerkelijk aan geld opleveren voor de lokale economie. Het gevolg is dat de Nederlandse EU-bijdrage omhoog zal schieten.