Quote du jour | Respect

SargQdJ09

Wat mij betreft kan zo’n cursus [straatrecht] één minuut duren. Met één boodschap: de politie behandel je met respect.

Het is daarom nadrukkelijk niet de bedoeling dat Marokkaanse jongeren leren wat hun wettelijke rechten en plichten zijn als ze met de politie in aanraking komen, vindt het Amsterdamse VVD-gemeenteraadslid Rik Torn.

Torn gaat verder:

En aangezien [de stichting Aknarij] de afgelopen twee jaar wel 37.000 euro subsidie heeft ontvangen, 37.000 euro aan geld dat door hardwerkende Amsterdammers is opgebracht, vinden wij dat daar heel kritisch naar gekeken moet worden.

Want als je niet ‘hardwerkend’(*) bent, hoef je natuurlijk ook je rechten niet te kennen.

Overigens heeft de stichting Aknarij geen subsidiegeld aan dergelijke voorlichting uitgegeven.

(*)AKA ‘eersterangsburger’

 1. 1

  In plaats van EersteRangs Burger zou ik dat willen updaten naar “Burger”. Dit soort types geilen een beetje op de spoof reclames die je zag tijdens de film “Starship troopers”. “The military! Fastest way to Citizenship!”.

  Je bent geen burger tenzij je centen hebt of je anders hebt bewezen.

 2. 2

  Het filmen van de politie maakt het werk van de politie helemaal niet moeilijker. Sterker nog, het maakt het geven van feedback op politiehandelen aanmerkelijk beter mogelijk, waardoor agenten ervan kunnen leren en in het vervolg hun werk nog beter kunnen doen. Rik Torn, die duidelijk begaan is met het functioneren van de politie, zou het geven van dat soort tips dus alleen maar aan moeten moedigen.

 3. 3

  De laatste keer dat ik de politie gefilmd heb stond ik de dag erna een paar blauwe plekken rijker weer op straat. Rechtszaak loopt nog steeds en ik ben hoe dan ook honderden euro’s armer. De volgende keer dat ik onrecht meen te zien kijk ik wel de andere kant op. Sad, but true.

  Het lijkt me helemaal niet verkeerd om de burger te onderwijzen in rechten en plichten. Maar waarom daarbij nou weer gediscrimineerd moet worden is me volstrekt onduidelijk.

 4. 4

  Grappig, ‘de burger wordt geacht de wet te kennen’, maar vooral om een hele gedweee burger te zijn. Plichten en rechten, danwel ‘checks & balances’, anyone?

 5. 5

  @0: Linksom om rechtsom: het ontwikkelen van die workshops (ook door anderen dan Aknarij) kost geld. Dat is óf privaat geld, óf publiek geld. Welke private partij heeft dit gefinancierd? Anyone?

  Voorts: Van Marokkaanse jongens is (algemeen?) bekend dat ze wereldkampioen politieman-zuigen zijn. Tuurlijk: iedereen heeft zijn rechten, en daar mag iedereen op gewezen worden, zelfs bijgespijkerd van belastinggeld wat mij betreft. Maar laten we de ogen niet sluiten voor de andere kant: er zullen vast ook Marokkaanse jongens tussen zitten die het na de workshops de politie op straat nóg lastiger kunnen maken. Dat daar vragen bij gesteld worden vind ik helemaal niet zo vreemd, zelfs terecht.

 6. 6

  @5: die zullen d’r ook bij zitten, maar ik hoop dat die workshop ook wordt gebruikt voor dingen als ‘wil je gezeik voorkomen? Doe x, y en z dan niet. Ga niet op deze manier staan of lopen. Zeg niet ‘d’ of ‘e’ als je ‘a’ of ‘b’ bedoelt. Want door politieagenten wordt dat op deze manier uitgelegd, en ze hebben de bevoegheid om je daarvoor aan te houden. En zo leuk is die slachtofferrol nou ook weer niet. Etcetera’.

  De ettertjes hou je altijd. Maar de pubers die daardoor niet aangehouden worden, geen dossier opbouwen en daardoor niet de verkeerde kant opgezogen worden, da’s winst.

 7. 7

  @5:

  Nou en. Politieman-zuigen is niet strafbaar. Daarnaast maakt afkomst in deze geen bal uit. Of mogen Marokkaanse politie-zuigers niet weten wat hun rechten en plichten zijn?

 8. 8

  @5: Zelden zo baarlijke nonsens gelezen! Er wordt in de cursus gewezen op de rechten (die gelden voor iedereen) bij o.a. aanhouding. Het is dus wonderlijk genoeg eerder omgekeerd: Kennelijk overtreden agenten de wet (en door hun gezagspositie wordt dit zelden in vraag gesteld). Vergeet ook niet dat de cursus kwam naar aanleiding van “social profiling”, waarbij agenten doelbewust Marokkaanse jongeren in de gaten hield.

 9. 9

  @5: Je snapt dat iedereen dezelfde rechten heeft? Iedereen zou hier baat aan hebben, vooral wijkagenten, aangezien die doorgaans geen benul hebben van enig wet- of regelgeving.