Quote du jour | Resocialisatie

Serie:

SargQdJ09

Uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat resocialisatie niet alleen het recht is van een veroordeelde die behandeld moet worden, zoals Y., maar ook van andere (levenslang)gestraften. Nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook heeft gewezen op de taak van de politiek verantwoordelijken om bij het publiek begrip te kweken voor de terugkeer van (levens)langgestraften in de samenleving, mag worden verwacht dat de bewindsman hiernaar handelt. […]

Het is kortom niet zo bijzonder dat aan Y. onbegeleid verlof wordt toegestaan. Wel is opmerkelijk dat deze stap door Y. bij de rechter moest worden afgedwongen. Dat dit is gelukt, bewijst dat de rechtsstaat leeft.

De gang van zaken laat echter ook zien dat er dringend behoefte bestaat aan een procedure waarin niet een voor de publieke opinie gevoelige bewindsman, maar een onafhankelijke rechter de beslissing neemt.

Wiene van Hattum, universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van Forum Levenslang, pleit voor een eenvoudigere manier waarop levenslanggestraften voor voorwaardelijke vrijlating in aanmerking kunnen komen.

Reacties (9)

#1 Sjap

Levenslang is in Nederland ook echt levenslang, die stelling kan ook in de prullenbak nav de zaak Y.

 • Volgende discussie
#2 Inkwith Barubador

Ik zie een discrepantie tussen “levenslang” en “vrijlating”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 bolke

Wat heeft een levenslange straf voor nut als men toch voorwaardelijk vrij kan komen, als een rechter bepaald dat iemand levenslang achter de tralies moet verdwijnen dan moet die persoon ook daadwerkelijk levenslang achter de tralies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sjap

Als iemand een meervoudige moord begaat rond zn 20ste vind ik het prima dat iemand gratie krijgt als ie bejaard is maar met dit pleidooi begint het toch de vorm van een recht aan te nemen. Ik ben links en heb rechten gestudeerd waar we nog hoorden levenslang = levenslang. De rechtelijke macht raakt wel erg gepolitiseerd gelijk Amerika. Nu is dat prachtig zolang dit soort geluiden uit het EHRM komt maar wacht maar tot een nieuwe generatie rechtse, conservatieve rechters doordringt tot de top van het EHRM. Daarom is de politisering van het recht onwenselijk en zijn dit soort ontwikkelingen onwenselijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

Als bij een levenslange gevangenisstraf geen kans op gratie is, lijkt het natuurlijk op een uitgestelde doodstraf.

Misschien vinden sommige reacteurs dat een goede zaak, maar een Europese rechtbank oordeelde (ik neem aan op grond van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)) dat bij levenslange gevangenisstraf een mogelijkheid tot gratie bestaan moet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inkwith Barubador

@5: Gratie is geen recht, maar een gunst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 bolke

@5: er bestaat ook een vorm van gratie in nederland, het is alleen geen recht en zeker niet automatisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 AnnaS

@5 ‘Als bij een levenslange gevangenisstraf geen kans op gratie is, lijkt het natuurlijk op een uitgestelde doodstraf.’

Hebben we niet allemaal de uitgestelde doodstraf? Een verschil met de niet-uitgestelde doodstraf is dat bij levenslange gevangenisstraf in elk geval de theoretische kans op gratie blijft bestaan tot je daadwerkelijk dood bent. Maar dat hoeft wat mij betreft niet te betekenen dat iedereen vroeg of laat gratie moet krijgen. (En ik ben ook links en voor de lieve vrede en alles.) Ben het met @6 en @7 eens dat gratie een gunst is en geen recht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Derpjan

Alles is hier al gezegd. Als men wilt veranderen dat levenslang ook echt levenslang is in Nederland (met uitzondering van zeldzame gevallen van gratieverlening) dan moet men de wet amar veranderen. Er is op dit moment geen wettelijk verbod op levenslange gevangenisstraf, niet in Nederland en niet in Europa, dus ga niet doen alsof zo’n verbod er wel is.

 • Vorige discussie