Quote du Jour | Polarisatie niet overdrijven

Foto: FaceMePLS (cc)
Dossier:

“Overigens moeten we het probleem van polarisatie niet overdrijven. Die scherpte lijkt mij beter dan een apathische samenleving”

Rutger van den Noort – een van de initiatiefnemers van “De Nederlandse Leeuw” – vindt het met de polarisatie wel meevallen. Maar Rutger, door alle polarisatie is toch ernstige verlamming opgetreden en is de creativiteit totaal verdwenen? Wel een beetje on message blijven, he?

En nu we toch bezig zijn een bonusquote, uit hetzelfde stuk:

“Kerken zijn in de afgelopen decennia hun grip op de samenleving kwijtgeraakt. Dat komt onder andere doordat men te stil is als het gaat om thema’s als integratie en immigratie”

Kijk eens aan, ook de ontkerkelijking is de schuld van die vermaledijde immigranten.

Reacties (24)

#1 Jos van Dijk

Rutger is kennelijk niet helemaal consequent.

De christelijke stem is duidelijk verdeeld. Vluchtelingen hebben in de loop van de tijd veel steun gehad uit christelijke kringen, maar dat wordt niet door iedereen in die hoek gewaardeerd. Ik zie de tegenbeweging als een resultaat van de massale jongerenbewegingen van SGP en CU e.d. die sinds de jaren actief zijn en niet alleen in spiritueel opzicht.

Overigens ben ik benieuwd wat er uit dit initiatief voortkomt. Ik zou het niet op voorhand afbranden.

 • Volgende discussie
#2 Basszje

@1: Wonderlijke reactie, want juist de CU is altijd het duidelijkst geweest over steun voor vluchtelingen. Daar kan het niet aan liggen dus.

Als ik kijk naar de sprekers en de stelling dan is het prima af te branden vooraf. Gewoon de volgende bijeenkomst van xenofoob Nederland in een ‘net jasje’ . Heb je de ‘inhoud’ gelezen uberhaupt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gbh

Kijk eens aan, ook de ontkerkelijking is de schuld van die vermaledijde immigranten.

Dat is jouw spin Joost.

Van mij mag heel de wereld hier komen wonen maar iemand anders mag daar ook anders over denken. Links moet eens ophouden met alleen maar het eigen morele gelijk en die andersdenkenden weg zetten als racist en gaan zoeken naar oplossingen waar zoveel mogelijk iedereen mee kan leven. Wat wil je anders; een nekschot voor foute meningen? Steeds minder draagvlak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@0: Dat hangt toch af van hoe je die zin leest (hij is voor meerderlei uitleg vatbaar). Al denk ik toch dat ze hoe dan ook de verklaring voor de ontkerkelijking op de verkeerde plek zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lennart

@3:
“Dat is jouw spin Joost.”
Nee hoor, dat zijn letterlijk Rutgers’s eigen woorden.

“Van mij mag heel de wereld hier komen wonen …”
Dat is wel een heel erg extreem standpunt. Niemand in Nederland gaat zo ver, ook de linkse partijen niet.

“Links moet eens ophouden met alleen maar het eigen morele gelijk en die andersdenkenden weg zetten als racist”
Echt, die zelf-indoctrinatie blijft me fascineren. Waarom heb je zo’n voorkeur voor sprookjes boven de werklijkheid ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJH

Dit is mijn probleem met rechts. Je denkt dat je het begin van een verstandige mening hoort, dan kijk je nog een keer en opeens staat daar een dominee, klaar om je het kerkbankje in te sleuren.

Overigens vond ik de zin die hier geciteerd dusdanig non-sequitur, dat ik op het linkje naar het artikel klikte. Dat was een vergissing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 KJH

@5:

“Van mij mag heel de wereld hier komen wonen …” Dat is wel een heel erg extreem standpunt. Niemand in Nederland gaat zo ver, ook de linkse partijen niet.

Wat betekent ‘geen mens is illegaal’ en ‘refugees welcome’ dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lennart

@7: Precies wat ze zeggen. En ze zeggen niet “iedereen is vrij om zich in Nederland te vestigen.” Ik weet wel dat regressief Nederland dat al 15 jaar roept, maar dat is gewoon de inmiddels bekende zelf-indoctrinatie.

Of kan jij een partijprogramma laten zien waarin staat dat alle grenzen gewoon opengezet moeten worden ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jos van Dijk

@2: Over de CU ben ik eerlijk gezegd wat dubbel. Enerzijds hoor ik standpunten die wijzen op christelijke naastenliefde. Anderzijds schrijft voorman Seegers ook: “Als je het evangelie serieus neemt, weet je dat de islam de aanval opent op het hart ervan. Het hart van het christelijk geloof heeft alles te maken met Jezus Christus. Hij is Gods Zoon, die uit liefde voor deze wereld is gestorven aan het kruis en na drie dagen weer is opgestaan.”

De bijeenkomst van de Nederlandse Leeuw kan best een forum worden voor islamofobie en vreemdelingenhaat. Ik zie anders dan bij de PVV voorlopig nog wel veel vraagtekens en een beleefde oproep om niet te schelden. Een veroordeling op voorhand vanuit een linkse invalshoek kan goedwillende en bezorgde burgers eenvoudig in de armen drijven van extreemrechts. Vergis je niet in de potentiële aanhang van de standpunten die nu op hun site staan. Buma c.s. onderschrijven vermoed ik 90%. Voeg daarbij de VVD en nog wat aanhang van andere partijen en weet waar je uitkomt. Nederland is een rechts land. Ik maak me daar geen illusies over.

Wat mij veel meer zorgen baart is dat een dergelijke bijeenkomst over immigratie en de multiculturele samenleving niet door meer links gezinde mensen op touw wordt gezet. Je afzetten tegen xenofobie is niet moeilijk. Maar machteloos langs de kant blijven staan roepen lost ook niets op. Ik mis de pragmatische oplossingen op het terrein van immigratie en integratie die als alternatief kunnen dienen voor de dominante rechtse stroming in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Basszje

@9: Die laatste alinea ben ik geheel met je eens. Angst om tegen de onderbuik in te roeien lijkt het wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@7: Het eerste is een open deur (als mensen illegaal zouden zijn, zou dat betekenen dat hun bestaan een misdrijf is, hetgeen een standpunt is waar we in dit deel van Europa toch al een jaar of zeventig vanaf gestapt waren), die helaas toch nogal eens herhaald moet worden, omdat op (uiterst) rechts de omgekeerde bewering (dat er mensen zijn die illegalen zijn) nogal eens gesteld wordt met het doel een bepaald frame op te werpen. Uit het tweede begrijp ik dat jij denkt dat de hele wereld uit vluchtelingen bestaat, iets dat letterlijk onmogelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Minik

Ik vind de “geen mens is illegaal” discussie een rare interpretatie van een situatie.
Als een persoon onwettig in een land verblijft dan kun je dat als illegaal bestempelen. Het verblijf is dus illegaal. een rechter kan die persoon veroordelen om die illegaliteit.
Dat wil nog niet zeggen dat die persoon illegaal geboren of als mens illegaal is.
Dat wel te doen zou te vergelijken zijn met iemand die door een rechter als dief veroordeeld is een geboren dief noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJH

@11: Het frame lag geheel bij de andere kant. ‘Geen mens is illegaal’ werd gebruikt als argument in de discussie omtrent het strafbaar stellen van illegaliteit. Het is een open deur dat het bestaan van een mens niet illegaal is, maar dat was stiekem het argument niet. Dit was een overdrijving in het genre ‘ben je al gestopt met het slaan van je vrouw’, want we hadden het niet over het bestaan van een mens, maar over het verblijf.

De mensen die dit argument hanteerden, wilden dus dat afgewezen illegalen die desalniettemin in dit land verbleven, dat straffeloos konden blijven doen. Sterker nog, destijds hebben allerlei gemeenten (Amsterdam & the other usual suspects) de landelijke overheid getrotseerd om deze mensen onderwijs, onderdak, eten en medische zorg te kunnen blijven geven. Vele politici hebben deze insubordinatie verdedigd.

Uit het tweede begrijp ik dat jij denkt dat de hele wereld uit vluchtelingen bestaat

Yeah right. Hele bootladingen politici, sjieke ‘activisten’ en ‘onafhankelijke’ journalisten steken van wal in Sardinië en Lesbos om een complete volksverhuizing vanuit een kilometertje van de kust van Lybie en Turkije te faciliteren, van wie minder dan de helft uit genuine vluchtelingen bestaat, mensen die als ze hier afgewezen worden, gewoon blijven en verzorgd worden (zie boven) maar ik ben degene die door de war is en denkt de hele wereld uit vluchtelingen bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lennart

@9:
“Ik mis de pragmatische oplossingen op het terrein van immigratie en integratie die als alternatief kunnen dienen voor de dominante rechtse stroming in Nederland.”

Maar wat moet er dan eigenlijk precies opgelost worden ? Het spijt me zeer, maar je doet hier net alsof er enorme problemen zijn. Kan je ook definieren waaruit die problemen dan precies bestaan ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Lennart

@13: Dat zal allemaal best, maar het is nog steeds onzin dat Links de grenzen wagenwijd open zou willen zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 gbh

@5:

Nee hoor, dat zijn letterlijk Rutgers’s eigen woorden.

Die zin waren letterlijk de woorden van Joost.

Dat is wel een heel erg extreem standpunt. Niemand in Nederland gaat zo ver, ook de linkse partijen niet.

Voor mij niet en ik ben geen partij.

Echt, die zelf-indoctrinatie blijft me fascineren. Waarom heb je zo’n voorkeur voor sprookjes boven de werklijkheid ?

Waar heb jij het over? Kan er echt geen touw aan vastknopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jos van Dijk

@14: @15: Het is me duidelijk dat ook de meer fatsoenlijke partijen de grenzen niet ‘wagenwijd open’ willen zetten. Verder hoor ik uit die hoek veel over wat niet mag: deals met Turkije en andere onveilige landen. En wat moet: een menswaardige opvang, meer hulp aan landen waar vluchtelingen het eerst aankomen, meer ontwikkelingshulp aan landen waar de migranten vandaan komen etc.
Maar de stroom vluchtelingen en migranten houdt aan. Er verdrinken nog steeds mensen op de Middellandse Zee. Er zitten nog steeds mensen vast in kampen in Griekenland en Libië.
Hoe kunnen we bescherming bieden aan mensen die het nodig hebben op hun vlucht voor oorlog en geweld ? Opvang in de regio alleen is niet genoeg. Hoe kunnen we de regio ontlasten door mensen hier op te vangen zonder dat ze hun toevlucht moeten nemen tot die schandelijke en mensonterende bootjes en kampen? En hoe kan de integratie bevorderd worden en een eindeloze gevangenschap in azc’s worden voorkomen? Hoe kun je meer mensen dan nu meenemen in een wederzijdse erkenning van elkaars identiteit.

Of vind je dat alles goed gaat op het gebied van immigratie en integratie?

Ik mis een concreet plan. GroenLinks, SP en PvdA zitten nu in de oppositie. Mijn indruk, maar ik kan het mis hebben, is dat ze zich vooral bezig houden met wat de regering, de EU en andere partijen doen of niet doen. Ik mis het creatieve, pragmatische alternatief dat ook voor anderen wervend kan zijn. Ook voor een betere integratie van nieuwkomers. Zoiets als een gezamenlijk klimaatplan dat Klaver en Samsom vorig jaar hebben gemaakt. Maar daarvoor moet je misschien wel even buiten de Haagse kaasstolp gaan staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lennart

@17: Volgens mij staan de verkiezingsprogramma’s van die partijen vol met oplossingen daarvoor. Dat gaat wel wat geld kosten, maar ja, voor niets gaat de zon op.

Maar je moet het probleem ook weer niet overdrijven. De immigratie in Nederland is weer teruggezakt naar het normale niveau. Er worden alweer opvanginstellingen gesloten. Het klopt dat die integratie nog een puinhoop is, maar zoals ik al opmerkte, dat is precies waar de oppositie gewoon plannen voor heeft. Alleen worden die plannen altijd afgeschilderd als slap en theedrinken, dus niemand kijkt er serieus naar. Zelfde geldt voor die groep in Griekenland; die kan je best gewoon fatsoenlijk opvangen en integreren, alleen zal iemand daarvoor moeten betalen.

Tsja, verder … in hoeverre wil je als land of als EU een rol spelen in Syrie en Noord-Afrika ? Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Zolang het daar een puinhoop is zullen er vluchtlingen blijven komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Kacebee

@15: Een beetje anarchist vindt grenzen maar niks, en anarchisten vind je links en rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lennart

@19: Dat zal allemaal best, maar het is nog steeds onzin dat Links de grenzen wagenwijd open zou willen zetten. Wanneer ga je dat eindelijk eens een keertje toegeven ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Lennart

@9:
Je zei nog een paar andere dingen die me opvielen.

“Een veroordeling op voorhand vanuit een linkse invalshoek kan goedwillende en bezorgde burgers eenvoudig in de armen drijven van extreemrechts.”

Nee. Waar je hier op doelt is het zogenaamde “backfire” effect. Een paar jaar geleden is dit inderdaad wel gevonden in een studie, maar inmiddels is er veel meer onderzoek naar gedaan, en daaruit blijkt heel duidelijk dat het niet bestaat. Het corrigeren van onwaarheden is vrijwel altijd succesvol; in de paar gevallen dat dat niet zo is zijn er andere dingen aan de hand.

Sowieso heb ik altijd merkwaardig gevonden dat sommige progressieve mensen zich hier zo bang voor hebben laten maken. Los van de wetenschap, al 15 jaar lang zie je regressiefjes die op kritiek reageren door te stellen dat die kritiek ze alleen maar fanatieker maakt. Dat is overduidelijk een retorisch trucje, dat slechts bedoeld is om gevrijwaard te blijven van die kritiek. Trap er niet in.

“Vergis je niet in de potentiële aanhang van de standpunten die nu op hun site staan.”

Tsja. Reden te meer om die standpunten juist wel te bestrijden, lijkt me. Je doet net alsof de publieke opinie een soort vast gegeven is, waar verder niets aan kan veranderen. Maar dat is niet zo; publieke opinie wordt gevormd door wat media mensen voorschotelen.

Toevallig is gisteren Merijn Oudenampsen gepromoveerd op een studie naar het gedachtentgoed achter de huidige rechtse beweging. Daaruit blijkt heel duidelijk, dat die beweging niet uit de lucht komt vallen, maar het gevolg is van een strategie waar mensen als Bolkestijn en Scheffer al in het begin van de jaren ’90 mee zijn begonnen, geinspireerd door ontwikkelingen in de VS. Eind jaren ’90 is die strategie ontspoord, toen Pim Fortuyn dit gedachtengoed combineerde met populisme, en daar enorm succes mee haalde. Wilders en Baudet hebben dat voortgezet. De huidige rechtse golf is dus geen autonome ontwikkeling waar we verder niets aan kunnen doen; integendeel, het is het gevolg van een kwart eeuw propaganda, gecombineerd met een aloude electorale strategie om aan de macht te komen.

Want de Nederlandse bevolking is helemaal niet zo enthousiast over Nieuw Rechts. Dat lijkt weliswaar zo, omdat Nieuw Rechts nogal de neiging heeft om controversiele dingen te roepen, waardoor ze veel meer aandacht krijgen dan ze eigenlijk zouden moeten krijgen. De media springen daar gretig op in, want controverse levert altijd extra pageviews en dus inkomsten, en daarmee versterken ze het beeld dat het om een soort brede volksbeweging zou gaan. Quod Non. We hebben het over zo’n 20 % van het electoraat, en dat is eigenlijk al jarenlang uitermate stabiel. De rest van Nederland moet niets hebben van al die regressieve ideeen, en ook dat is al jarenlang erg stabiel. Lees het laatste SCP rapport er maar op na.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KJH

@20: Het was niet tegen mij gericht, maar ik denk dat het tijd wordt dat we definiëren wat we nu bedoelen met ‘links’ of ‘rechts’. Anders krijgen we de hele tijd ‘no true scotsman’ argumenten. Er zijn namelijk wel degelijk activisten die, vandaag aan de dag nog, in hun auto springen en mensen meenemen vanuit Lesbos. Die stennis gaan schoppen in Calais. Die meereizen op boten op de Middellandse zee. Die protesteren op Schiphol. Die, met andere woorden, wel degelijk vinden dat iedereen te allen tijde moet kunnen gaan en staan waar hij/zij dat wil, en dat wij dat zelfs moeten faciliteren. Die groep is niet klein en zij is overwegend links.

Waarop jij ongetwijfeld zal antwoorden: ja, maar het staat in geen enkel programma van een partij die ik als links beschouw. En dat is een valide argument als je het strikt had over partijen. Maar dat is een ontzettend no true scotsman-argument als je het hebt over brede maatschappelijke tendenzen, inclusief die onder partij-leden. Het was niet voor niks dat Jesse Klaver zo’n moeite had om zijn deelname aan coalitie-besprekingen uit te leggen aan zijn achterban.

Dat partij-programma’s niks dan bravigheid bevatten, is dan een beetje een autistische open deur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lennart

@22:
“Het was niet tegen mij gericht, maar ik denk dat het tijd wordt dat we definiëren wat we nu bedoelen met ‘links’ of ‘rechts’. ”

Nee hoor. Het wordt tijd, dat jij eindelijk eens toegeeft dat het onzin is dat Links de grenzen wagenwijd wil openzetten. Want, zoals jij eigenlijk wel weet, er is geen enkele Nederlandse Linkse politieke partij die dat wil. Die onzin wordt dan ook niet verspreid omdat het waar zou zijn, maar om mensen te indoctrineren, zodat ze een verkeerd beeld krijgen van wat Linkse partijen willen, en op basis van dat verkeerde beeld dan toch maar regressief gaan stemmen.

“Het was niet voor niks dat Jesse Klaver zo’n moeite had om zijn deelname aan coalitie-besprekingen uit te leggen aan zijn achterban.”

Lol … nog meer zelf-indoctrinatie. Dat had helemaal niets met immigratie te maken, dat ging puur om sociaal-economische issues. Maar, het regressieve immigratie-sprookje moet in stand blijven, kennelijk …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Lennart

@22:
“het tijd wordt dat we definiëren wat we nu bedoelen met ‘links’ of ‘rechts’.”

Aha. Maar waarom doe je dat dan vervolgens niet ?

 • Vorige discussie