Quote du Jour | Pecunia in corpore sano

Mensen die roken of drinken moeten meer betalen om de zorgkosten te drukken.

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) pleit in een advies dat vandaag verschijnt voor invoering van ‘de vervuiler betaalt’. Mensen die ongezond leven zouden meer moeten bijdragen aan de zorgkosten via hogere eigen bijdragen of (nog) hogere accijnzen. Iets waar sommige verzekeraars al langer voor pleitten. Ik ben vooral benieuwd hoe verzekeringsmaatschappijen in de praktijk gaan controleren of er niet onterecht premiekortingen aan rokers, drinkers (en McDonalds?) zijn verstrekt.

Volgens de volkskrant wil de RVZ de tabaksaccijns vooral verhogen omdat er bijna nergens zoveel “jongeren en volwassenen” roken als hier (qua paffende baby’s blaffende bejaarden doen we het blijkbaar nog aardig). Om in de pas van andere welvarende geïndustrialiseerde landen te lopen zou één op de vijf rokers moeten stoppen. Blijkbaar staat de Vrijheid van Rookinhalering nog hoog in het Hollandsche vaandel (zie ook het failliet van het rookverbod in de horeca). Zou het advies ook definitief bewijzen dat extra kosten aan een (veelal hevig maar kort) rokersziekbed duurder zijn dan besparingen door een verkort leven?

Reacties (9)

#1 Carlos

Mensen die drie glazen wijn per dag drinken zijn toch juist gezonder? Ik wil een subsidie voor al die dotterbehandelingen die ik zo ontloop.

 • Volgende discussie
#2 JSk

Zou het advies ook definitief bewijzen dat extra kosten aan een (veelal hevig maar kort) rokersziekbed duurder zijn dan besparingen door een verkort leven?

Het RIVM heeft hier eerder al onderzoek naar gedaan en het antwoord toen was “nee”.

Despite the high costs associated with smoking and obesity, unhealthy behaviour is only responsible for a limited part of the current cost of care, mainly due to the prevalence of diseases with high costs and no relation with these determinants, such as dementia and intellectual disabilities. Furthermore this report demonstrates that prevention and health promotion will – in the long term – will lead to an increase in health care expenditure.

Zie: http://rivm.openrepository.com/rivm/handle/10029/11447

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 esgigt

Dit idee steekt met de regelmaat van de klok de kop op. Waarschijnlijk met de achterliggende gedachte dat de mensen vanzelf gaan denken dat het een goed idee is als ze het maar vaak genoeg horen.

Dit idee is echter de volgende stap op weg naar de totale (totalitaire?) controlemaatschappij. Iedere handeling die je gezondheid zou kunnen schaden moet zometeen gevolgd worden en eventueel gesanctioneerd.

Een andere gedachte die achter het idee zit is: persoonlijke vrijheid is OK zolang het maar geen geld kost. Hetgeen mij ook een stevige breuk met de solidariteitsgedachte lijkt.

Zoals de laatste jaren wel vaker gebleken is, worden ernstige inbreuken op de privacy en/of de rechtspositie van de burger ingeschoten via de extremen. Veel mensen reageren daarop direct met: JA.
Alleen vergeet men wel dat als het bruggehoofd eenmaal geslagen is de maatregel een olievlek werking krijgt. Zie ook het cameratoezicht. Voor je het weet kun je geen stap meer doen zonder.. veel tegen die controle kun je niet meer doen, immers het wettelijk kader ligt er al.

Al langere tijd wordt Art. 159 van de gemeentewet misbruikt om grootscheepse controles te houden (veiligheidsgebied) zonder dat daarvoor de noodzakelijke toetsing heeft plaatsgevonden. Hup, verklaar een parkeerterrein tot veiligheidsgebied, houdt een paar honderd automobilisten aan en haal ze door de mangel.

Datzelfde merkte ik onlangs ook met de voetbal-wet. De gemeente Amsterdam wil die wet nu gaan inzetten tegen groepen jongeren…. tja, zo lust ik er nog wel een paar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 music_animal

Sigaretten verbieden lijkt me een beter plan.
Ehm mijn lievelingspleonasme: persoonlijke mening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Karl Kraut

Citaat: “Ik ben vooral benieuwd hoe verzekeringsmaatschappijen in de praktijk gaan controleren of er niet onterecht premiekortingen aan rokers, drinkers (en McDonalds?) zijn verstrekt.”

Op termijn een chip inplanteren die permanent je bloed controleert op alcohol-, nicotine-, cannabis- etc-gehalte, dat via gsm doorseint naar de database van de verzekeraar. Of je wel voldoende slaapt, kan ook vast wel gemeten worden, zoals je ook allang qua lokaties te peilen valt waar je bepaalde praktijken vermoedelijk zult bedrijven.

Met een beetje (bio)logisch redeneren, over de zaken waar ons collectieve systeem dus van nature naar verlangt, kan je het gewoon allemaal zelf uittekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Har

Ga eens praten met de economen die eerder deze week nog stonden te verkondigen dat een langere levensverwachting een verdieping van het vergrijzingsprobleem teweeg brengt en daarom slecht is voor onze economie.
Nee serieus, ons bestuur hoort van en voor de mensen in de samenleving te zijn en daarvoor mogelijkheden en voorwaarden te creëren. Dit soort politieke ideeën gaat uit van het tegenovergestelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MaxM

Du hast die Pflicht gesund zu sein

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Cracken

Zolang mensen die op een motor rijden dan ook meer gaan betalen voor gezondheidszorg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie