Quote du Jour | Ook Bjørn is om

SargQdJ09“Global warming is undoubtedly one of the chief concerns facing the world today and a challenge humanity must confront. Investing $100bn annually.. ..could essentially resolve the climate change problem by the end of this century.” (Guardian)

Bjørn Lomborg, blonde aandachtshoer Deens politicoloog en directeur van het Copenhagen Consensus Center lijkt eindelijk om: hij erkent dat klimaatverandering een van de grootste problemen is en wil geld uitgeven om het te bestrijden. Lomborg wil een CO2 tax, de opbrengsten daarvan kunnen naar wind-, golf-, zonne- en kernenergie, maar ook naar dijken, gezondheidszorg en geo-engineering. Nadat hij jarenlang met ingezonden brieven in kranten overal ter wereld de impact van klimaatverandering heeft gebagatelliseerd lijkt Lomborg nu niet meer deel van het probleem te willen uitmaken. Lomborg komt in zijn nieuwe boek, dat in oktober uitkomt, met oplossingen. Dit boek is inmiddels al positief ontvangen door zijn voormalige(?) aartsvijand: IPCC-baas Rajendra Kumar Pachauri die door de eerdere strapatsen van de skeptische Deen zelfs aan het Godwinnen sloeg.

Nu na diverse onafhankelijke onderzoekscommissies blijkt dat de inhoudelijke bevindingen van het IPCC nog als een paal boven water staan en dat het enkel moet reorganiseren om publieke bemoeienis (lees: onbenullen, saboteurs en narren) het hoofd te kunnen bieden kiest Lomborg voor een strategische koerswijziging. Wat blijft is de bittere constatering dat Lomborg in grote mate heeft bijgedragen aan het verliezen van kostbare tijd om de planeet leefbaar te houden.

 1. 1

  One of the chief concerns, wat zijn de andere dan?

  Lijkt me toch dat overbevolking het voornaamste probleem is, en dit slechts een gevolg.

  Of is dit de manier om dat heikele onderwerp bespreekbaar te maken bij het religieuze deel van de wereld?

 2. 2

  hij is niet om: hij zegt nog steeds hetzelfde.. waarmee krijg je de beste “bang” for your buck: CO2 reductie “an sich” is dus onzin.. kost veel en levert niks op ( gooi die cap and trade dus maar overboord) meer geld stoppen in R&D en climate engineering = beter

 3. 4

  Lomborg goochelt inderdaad wat met woorden, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekekn dat hij toch wel wat is bijgedraaid. De aanpak van klimaatverandering is door hem nu opgewaardeerd van “geen prioriteit” naar “toch wel redelijk belangrijk”.

 4. 5

  Dit onderzoek ging enkel over de IPCC procedures (bv waarom dringen overduidelijke fouten ondanks vele waarschuwingen door in eindrapport). NRC schrijft wel erg met meel in de mond. Andere media zijn scherper over de conclusies. http://www.fd.nl/artikel/20149391/harde-kritiek-top-klimaatpanel-ipcc

  Het eerdere onderzoek van PBL ging alleen over working group II (gevolgen indien stellingen in I juist zijn) Een audit naar dat waar de meeste scepsis is, de hoofdoorzaak, of het extra beetje industrieel CO2 afkomstig van de verbranding van fossiele brandstof echt de hoofdoorzaak is en of het niet meer door natuurlijke variaties komt is er niet geweest.

  Zie 8 en 10 en 25 https://sargasso.nl/archief/2010/07/05/klimaatnieuws-pbl-ziet-geen-fouten-in-ipcc-rapport-en-wetenschapper-handelt-correct/#comment-437649
  Over eerder PBL onderzoek:
  WR1 is de kern (op smalle basis maar 50 mensen oid) en daar is niet naar gekeken, de rest wr2, 3 zijn gevolgtrekkingen. (Welke beek stroom over over zeg 3 eeuwen, en waar wr2 en wat te doen wr3)
  Het IPCC bestaat uit drie werkgroepen:
  Werkgroep I: fysieke principes (oorzaken)
  Werkgroep II: gevolgen, kwetsbaarheid en adaptatie (aanpassing)
  Werkgroep III: mitigatie (terugdringen van broeikasgasemissies)..

  ps meer over eerder pbl onderzoek http://climategate.nl/2010/07/05/pbl-excelleert-met-onthullend-rookgordijn/

  Een onderzoek naar de procedures is nuttig, maar zegt weinig.

 5. 6

  @Sickbock:
  Onderschrijf je zijn basisstelling dat door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde plaatsvindt?
  Als dat niet zo is, is gehakketak over de precieze insteek van Lomborg namelijk vrij loos. Als je de premisse niet onderschrijft, zijn discussies over hoe om te gaan met de opwarming per definitie zinloos. Je bent het dan fundamenteel oneens met Lomborg.

  Ten tweede: of je accepteert Lomborg als autoriteit of niet. Hij pleit bijvoorbeeld voor een stevige CO2 belasting. Niet helemaal hetzelfde als ‘Cap and Trade’, maar in feite met hetzelfde doel: CO2 uitstoot duur maken. Je lijkt het daarmee niet eens met een dergelijke aanpak, wat betekent dat Lomborg het niet eens is met jou.

  Lomborg spreekt zich uit, nu jij nog.

 6. 8

  Seven is nog steeds met zijn hoofd tegen een betonnen muur aan het bonken over de resultaten van de onderzoekscommissie van IPPC. Blijkbaar al zo hard dat hij niet in de gaten heeft dat dit de verkeerde muur is. Overigens is de tekst van zijn reactie zo onsamenhangend dat het eigenlijk geen ruk uitmaakt waar hij het plaatst, het is toch niet te volgen.

 7. 10

  @6: “of je accepteert Lomborg als autoriteit of niet”

  Lomborg staat m.i. qua expertise ongeveer op gelijke hoogte als Al Gore. Beiden zijn zelf niet wetenschappelijk actief op het gebied van klimaatverandering, maar hebben allebei wèl hun huiswerk goed gedaan en weten in behoorlijk grote lijnen waarover ze spreken.

 8. 11

  Seven is gefrustreerd omdat er nog steeds geen gaten in WG1 zijn geschoten.

  Ontopic: de ommezwaai van Lomborg was me ook al opgevallen. Op 21 aug. had hij een opniniestuk in de NRC: “Zeespiegelstijging is nog geen ramp”. Ik citeer:

  “Of we het nu leuk vinden of niet, de opwarming van de aarde is een feit, ze wordt veroorzaakt door de mens en we moeten er iets aan doen. Maar we staan niet voor het einde van de wereld.”

 9. 13

  @11 Gaten genoeg, vraag bv van Geel of Lindzen maar, maar als je echter bij diverse onderzoeken consequent met een grote boog om WG I heenloopt en je bezig houdt met bijzaken (emails , persoonlijke fraude) en gevolgtrekkingen (WG2) vind je ze ook niet en dat is dan ook het doel van dit soort onderzoekjes. Kleine foutjes die er niet toe doen en al bekend zijn toegeven, beetje advies geven om het te voorkomen en het publiek denkt dat wel alles is onderzocht en het IPCC wordt daarna weer vertrouwd. Gaat u maar slapen, we hebben naar de kritiek gekeken en hebben onszelf verbeterd .

 10. 14

  @ cerridwen;

  Ik sluit niet uit de klimaatverandering deels door de mens wordt veroorzaakt maar ik weet dat niet zeker… Maar als je dan toch geld over de balk moet smijten (vanwege de publieke opinie) ben ik voor een optimale besteding van dat geld..

  Meer geld dus naar adaptatie en R&D en de windhandel ( cap and trade) afschaffen..het bovenstaande heb ik de afgelopen jaren altijd gezegd btw

 11. 15

  Maar seven, even ontopic: wat vind je nou van Lomborgs ommezwaai?

  @10: het laatste wat ik van Lomborg heb gelezen is de skeptical environmentalist… toen kende hij het woord huiswerk nog niet eens. Dat boek was echt zo lek als een mandje.

 12. 16

  @13: Voor elke Lindzen en Geel zijn er 10 anderen die het tegendeel beweren. Daarmee trek ik niet de expertise van Lindzen en Geel in twijfel, maar ik vraag me wel af waarom je hardnekkig vasthoudt aan uitsluitend de critici en degenen die minstens even deskundig zijn in het vakgebied van klimatologie wegwuift. Waarom hebben die enkelen meer gelijk dan de overgrote meerderheid?

 13. 19

  @13: je kunt van Geel en Lindzen van alles vragen en zullen ook direct antwoord geven, maar dat zullen ze doen op persoonlijke titel, en niet op wetenschappelijke wijze, slechts zich beroemend op hun titel of naam en faam. Alleen op die manier kunnen ze complete kul verkondigen en er mee wegkomen tot aan het einde der dagen. De papers die Lindzen en van Geel dan wel hebben gepubliceerd in de wetenschappelijke journalen doen bijna niets af aan de conclusies van IPCC wg1. Lindzen komt dan niet verder dan z’n iristheorie, waarmee (wederom vie de wetenschap) is afgerekend. van Geel ziet graag de kleine ijstijd terug in zijn werk, die inderdaad plaatsvond waar hij z’n schep in de grond stak. Niets mis mee.

 14. 20

  Lomborg heeft zich niet alleen tot AGW-er bekeerd, maar ook tot communist, gezien zijn oplossing: “een CO2 tax, de opbrengsten daarvan kunnen naar wind-, golf-, zonne- en kernenergie, maar ook naar dijken, gezondheidszorg en geo-engineering.”

  Hiermee wordt een goed deel van de vrije markt (energievoorziening) in 1 klap op de overheidsbegroting gezet. Zie Jan Keesje toch eens schrikken.

  Liever zou ik zien dat Lomborg (zoals James Hansen) pleitte voor een CO2 tax, die volledig teruggegeven wordt aan de bevolking. Door de kostprijs van fossiele energie aldus te verhogen stoppen investeringen in kolen en krijgt de CO2-vrije markt de benodigde impuls zodat het rendabel wordt (zonder subsidies, regels en onbetrouwbare politici).

  Maar goed, dit lijkt een brug te ver, omdat alle adviseurs, beleidsambenaren, consultants, lobbygroepen et cetera dan werkeloos zijn. Zij die zeggen het probleem op te willen lossen staan de daadwerkelijke oplossing dus in de weg. Nu ook Lomborg.

 15. 21

  Sargasso moet zich beter inlezen.
  Lomborg heeft nooit behoord tot de ‘klimaatsceptici’, ook niet in zijn boek The sceptical environmentalist, wat eigenlijk dus wel ironisch is.
  Citaat uit een het samenvattend artikel over dat boek in de Volkskrant, november 2001:
  “Op het gebied van het broeikaseffect vuurt Lomborg zijn kritiek vanuit de tweede linie. Wie zich baseert op de wetenschap, kan niet heen om de conclusie van het wetenschappelijk klimaatpanel IPCC dat het door mensen opgewekte broeikaseffect bestáát en zal leiden tot verhoging van de zeespiegel en marginalisering van de landbouw, met name in de Derde Wereld.
  De politieke oplossing van het probleem is echter te duur, zegt Lomborg. Hij citeert het IPCC, dat de kosten van de eerste ronde maatregelen schat op 2 procent van het Bruto Nationaal Product in de westerse wereld. Dat loopt op tot duizend miljard dollar. Voor eenvijfde van dat bedrag zou de hele wereld van drinkwater kunnen worden voorzien. Dan blijft er nog veel geld over om in Bangladesh de noodzakelijke dijken te bouwen.”

  Nu komt hij kennelijk tot het late inzicht dat de kost voor de baat uitgaat: de schade van klimaatverandereing vooraf inperken zou wel eens een betere investering kunnen zijn dan hem achteraf betalen..

 16. 22

  @Rik
  deze dooddoener komt in zoongeveer iedere milieu-discussie om de hoek. Vertel me eens, wat zou dan het optimale aantal mensen zijn?

  De milieudruk van de hele aardpopulatie hangt af van het aantal mensen, de consumptie-patronen van die mensen, en de efficientie (in milieu-termen) van de processen waarmee in die consumptie wordt voorzien.
  Je kunt dus in wezen drie dingen doen: bevolking verminderen, consumptie verminderen, of de productie efficienter (milieuvriendelijker) maken. Alle drie de benaderingen pakken het “echte” probleem aan, en alle drie de aanpakken zijn nodig.

 17. 23

  @Brynnar:

  wat ik daarmee bedoelde is dat lomborg (of anderen) graag als autoriteit worden aangehaald als daarmee de eigen mening wordt ondersteund, volgens het stramien “ik heb gelijk, want belangrijke deskundige X, de absolute autoriteit o dit gebied, vindt het ook”. Als dan vervolgens blijkt dat belangrijke deskundige X ook dingen beweert waar men het niet mee eens is, dan wordt deze snel onder de bus gegooid. Zie Seven in #9, waarin Lomborg als Deen wordt weggezet als niet serieus te nemen verkoper van windturbines.

  Beroep je je op iemand als autoriteit, luister dan naar die persoon. Alternatief is dat je zelf met eigen argumenten je eigen mening onderbouwd.

 18. 24

  jeroen, zeg jij nu dat ik mij beter moet inlezen op climate change (en Lomborg)? Dat vind ik toch wel redelijk brutaal. Er staat niet dat Lomborg een klimaatontkenner is er staat dat Lomborg altijd de impact van climate change gedownplayed en oplossingen in de weg heeft gestaan.

 19. 25

  @Carlos: ho ho.. dat wordt wel gesuggereerd natuurlijk. Door Lomborg aarstvijand van ipcc te noemen, door te koppen dat hij ‘om’ is, en door te eindigen met de mededeling dat hij geholpen heeft goede maatregelen tegen te houden.

  Wie zijn boek heeft gelezen (ja: ik las het) weet dat hij juist op klimaatgebied opmerkelijk genuanceerd is en alleen een prioriteitendiscussie bepleit (welke investering eerst). Geen sterk pleidooi, maar ook geen taboe, lijkt me. Hij was of is dus zeker niet de grootste vijand van het ipcc.

  Ik vrees dat de meeste sceptici het boek niet lazen en elkaar, zoals gebruikelijk, nakwekten op internet, helaas gevolgd door anderen.

 20. 26

  @jeroen, Carlos: Ik heb ook nog even de QdJ tekst overgelezen en inderdaad er staat niet dat Lomborg ontkenner was.

  En toch was ‘ie het wel enigszins, want hij is niet alleen van mening dat er niet zoveel geld aan dit of dat uitgegeven moet worden, maar tevens dat de het allemaal wel mee zal vallen met de gevolgen van de opwarming, zodat dit ook weer goeiekoper zal worden. Meneer Bjørn is ook te betrappen op het bezigen van bijvoorbeeld het fabeltje dat het sinds 1998 niet meer opwarmt. Dat doet hij dan niet om vervolgens te verklaren dat AGW dus niet kan, niet bestaat, of helemaal fop is, want hij denkt dat het later wel weer warmer gaat worden. Bjørn geeft aan alles z’n eigen draai om het maar minder kostbaar te laten doen lijken. Dat hij daarmee af en toe een loopje neemt met de wetenschap is duidelijk.

  Hij is voor mij dan geen echte ontkenner, maar voor WUWT volk en de sevens van deze wereld is hij wel erg geschikt voor quote-mining.

 21. 27

  Dat hij goede maatregelen heeft tegengehouden dat is natuurlijk niet te meten, maar hij is wel een invloedrijke stem in het publieke debat. En hij heeft keer op keer maatregelen afgedaan als nutteloos en tegelijkertijd de effecten climate change gebagatelliseerd. In die zin is hij ‘om’.

  Aartsvijand is verkeerd gekozen vanuit het perspectief van Lomborg, maar niet vanuit het perspectief (destijds) van Pachauri met die Hitler-opmerking. Dat is de makke van hypergecomprimeerd moeten schrijven in tijd en ruimte ;-)

  Skeptical Environmentalist heb ik ook gelezen, het staat naast Mein Kampf in mijn boekenkast omdat ‘je alles gelezen moet hebben’ (geintje).

 22. 28

  hij is dus niet om: simpelweg co2-uitstoot terugdringen is te duur en levert relatief erg weinig op.. erg onrendabel dus. Hij is dat nog steeds van mening.. ik heb verder nergens gelezen dat hij climatechange nu opblaast tot bijbelse proporties ( zoals onze brood-boeroepers en trawanten dat stelselmatig wel doen)

  In zijn nieuwe boekkie heeft ie alleen een aantal andere maatregelen betrokken bij zijn kosten-baten analyse.. komt er dus wat anders uit..logies.. de tijd en de wetenschap schrijdt verder

  oh ja, ik had de sceptimental evironmentalist ook in de boekenkast staan.. uitgeleend aan een linkse boe-roeper en nooit teruggehad.. hoor ik er nu ook bij? ;-)

 23. 29

  @Sickbock:
  Maar hij wil al die andere maatregelen doen door… een belasting op CO2. Dus uitstoot van CO2 is niet alleen een belangrijk doel, maar juist een prima bron om andere dingen van te financieren (het kost geen geld, het is een bron van inkomsten). Je dicht Lomborg meningen toe die hij niet heeft, maar die overeen komen met jouw beeld van het probleem. Of je volgt Lomborg in zijn voortschrijdend inzicht, of niet, maar ertussen door wezelen. Je stelt aan de ene kant vast dat Lomborg voortschrijdend inzicht heeft, terwijl je aan de andere kant stelt die hij niet ‘om’ is. Hoe het ondertussen met jouw voortschrijdend inzicht zit blijft onduidelijk.

  Verder zie ik enige discrepantie in ‘niet uitsluiten dat mensen een belangrijk aandeel hebben in de opwarming van de aarde’ en mensen die dit verschijnsel serieus nemen wegzetten als brood-boeroepes en trawanten’. Je bent er niet zeker van hoe het wel zit, dus kan je ook niet met zekerheid zeggen dat ze geen gelijk hebben. Over het fundamentele probleem zijn ze het namelijk met je eens, het gaat om ‘hoe groot is het probleem precies’ en ‘wat doe je er aan’ waar de wegen scheiden. Daar moet toch met een rationeel beargumenteerd discours uit te komen zijn? Zeker als voortschrijdend inzicht plaatsvindt onder invloed van wetenschap en tijd. Straks ben je het misschien wel met ze eens.

 24. 30

  Ja, hij is om. Hij vond het eerst belangrijker geld te besteden aan bestrijden van malaria en dus viel hij de klimaatwetenschap aan. Nu de klimaatwetenschap (IPCC) beter op orde is en opener wordt heeft hij geen pijlen meer om te schieten.Vooral als hij beseft dat met cap-and-trade (emissiehandel) de kosten beperkt gehouden kunnen worden, en er dus ook nog geld voor bestrijding van de malaria-mug is.
  Ik denk dat hij in Rapport 2 heeft gelezen dat opwarming van de aarde de malaria-muggenplaag versterkt: dus met klimaatbeleid, sla je 2 muggen in 1 klap: ja hij is om, just in time.

 25. 31

  “The committee also called for more consistency in how the Working Groups characterize uncertainty. In the last assessment, each Working Group used a different variation of IPCC’s uncertainty guidelines, and the committee found that the guidance is not always followed. The Working Group II report, for example, contains some statements that were assigned high confidence but for which there is little evidence.”

  Serieuze kritiek van het IAC op het IPCC.

  Nova “Vernietigend rapport over klimaatpanel VN ” http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/8044 FD en Telegraaf zitten goed met hun harde insteek.

  ps Dijkgraaf : “Het was niet de opdracht van het IAC om het wetenschappelijke werk dat de basis vormde voor het meest recente klimaatrapport te evalueren.”

 26. 33

  if you drive a car – I’ll tax the street;
  if you try to sit – I’ll tax your seat;
  if you get too cold – I’ll tax the heat;
  if you take a walk – I’ll tax your feet.

 27. 34

  @30 Jos, emissiehandel roept vele vragen op, zoals a) is het niet zo dat de CO2 uitstoot stijgt terwijl we al een jaar of 10 cap-and-trade emissiehandel hebben? b) zijn die kosten wel zo beperkt? Ik heb een bankier van Fortis eens een presentatie zien geven, waarin hij vertelde veeeel geld te verdienen met deze handel. c) zijn de credits wel van goede kwaliteit; zie de schandalen rond projecten waar ook Nederland bij betrokken is en d) is het een schema dat de CO2 uitstoot ook verder kan reduceren dan met tien of enkele tientallen procenten?

  Wat is er tegen op een carbon tax (zie mijn reactie nr 20)? Dat is toch veel directer en vrijwel zonder transactiekosten?

 28. 35

  @20/34: Een CO2-belasting teruggeven aan de bevolking? Zodat die er weer kunnen uitgeven aan Vespa scooters, zonvakanties en Chinese import televisies? Nee, dat is flauw.

  Maar, een CO2-belasting in Nederland valt vooral op de producenten van industriegoederen: die moeten meer uitgeven voor energie. Het lijkt me logisch dat de opbrengst van de belasting besteed wordt aan de (duurzame) energievoorziening.

  Wat betreft de CO2-belasting versus de Cap-and-Trade. De Cap-and-Trade lijkt mij meer flexibel. Als er sprake is van “bad news” (bv een gletsjer op Groenland breekt af) dan kunnen er snel emissierechten uit de markt gehaald worden. Sterker nog, als er een kans is op aankomend “bad news” dan zal uiteraard de prijs van emissierechten stijgen en dit geeft een signaal aan de voornaamste gebruikers ervan — en een prikkel om te investeren in CO2-abatement.

  Vergelijk het met een CO2-belasting. Tussen de tijd dat die gletsjer op Groenland is gesmolten, de Kamer vragen stelt over de wenselijkheid van een hogere CO2-belasting, de industrie haar lobby inzet, Netwerk komt met een tranentrekkend verhaal over kleine Johnny uit Amsterdam-Noord die zijn nieuwe Vespa niet kan betalen, Wilders de verantwoordelijke minister een islamo-fascist noemt en er een half compromis uitkomt (2 procent er bij, behalve voor de tuinbouw, glaszetters en de zorg) ben je al twee jaar verder.

 29. 36

  Het nadeel van cap-n-trade is dan weer dat iedere Nigeriaanse ‘prins’ waardepapieren kan creeeren, uit het niets. En dat overheden desondanks toch die dingen zullen gaan inkopen, om ze weer kado te doen aan hun favo pet-projects (de vespa van kleine Johnny wordt betaald door de PvdA en de VVD zorgt ervoor dat de aandeeltjes DSM van Nina Brink niet in waarde zullen dalen; alles door vooral gul te geven).

  O, en dan had ik het nog niet eens gehad over al die ‘investerings-fondsen’, die op een mooie dag 20% van alle in de markt zijnde emissie-rechten opkopen. Gewoon, omdat het kan.

 30. 37

  @36: Goed, goed. De emissierechten moeten dan ook geissued worden door een politiek onafhankelijk instituut. Iets als een Centrale Bank bijvoorbeeld.

 31. 38

  @JSk; Die Centrale Bank gaat emissie-rechten uitgeven, hm… daar zal toch wel iets van inspectie tegenover staan ? Om te voorkomen dat Mobutu niet straks stiekem toch een walmende fabriek bouwt, of nog wat hectaren oerwoud tegen de grond gooit ? Juist.

  Ik ruik een heel nieuwe niche voor reislustige bureaucraten. Alle vliegtuig-emissie-rechten vooraf afgetikt, uiteraard.

 32. 39

  @35 JSk, dank voor de eerste inhoudelijke reactie die ik hier op de site krijg. Het is meer kifterij of stammenstrijd dan discuteren hier …

  1. De belasting dient inderdaad teruggegeven te worden aan de bevolking. Wat zij ermee kopen is hun eigen vrijheid. De belasting op zich heeft dan al twee grote voordelen gehad: a) de kostprijs van fossiel (en daarmee de bodemprijs voor elektriciteit) is gestegen. Dit geeft de markt eindelijk een prikkel om werkelijk in clean tech te investeren. Nu is het vooral niertjes lezen mbt aanstaande subsidieregelingen en of CDM-regelingen wel of niet stand houden. b) Doordat de kostprijs van elektriciteit is gestegen (wat de burger terugkrijgt) is er een prikkel voor de consument om energiezuinig te consumeren. Dus een schilderij in plaats van een quad. Of een scooter in plaats van een boodschappen-hummer.

  2. De tax valt inderdaad in eerste instantie bij de producenten (en importeurs) van C. Zij rekenen het door in hun produkten. Merk op dat hier geen bureaucratie voor nodig is; vandaar dat het mechanisme weinig steun krijgt van de ‘groenen’.

  3. De belasting besteden aan energievoorziening is de dood in de pot. Dan krijg je weer allemaal regels, consultants, nieuwe regels, meer consultants. Een ondernemer weet niet wat de toekomst gaat brengen en gaat dus op zijn handen zitten.

  4. Je schrijft dat cap-and-trade flexibeler is. Dat snap ik niet goed. Hetzelfde effect kan bereikt worden als je de belasting opschroeft. Overigens zijn we een beetje te laat als we wachten met echt beleid totdat Groenland desintegreert.

  5. Met je laatste paragraaf geef je goed weer wat de huidige stand van de politiek is. Ze weten dat er iets moet gebeuren, doen ook net alsof ze iets doen, en aan het eind van de dag is de CO2 uitstoot weer hoger dan gisteren.

 33. 40

  @38: Ook het handhaven en innen van belastingen is een bureaucratische activiteit. Bureaucratie kan geen argument zijn in deze.

  2. De tax valt inderdaad in eerste instantie bij de producenten (en importeurs) van C. Zij rekenen het door in hun produkten.

  Goed maar in een internationale wereld kunnen zij de prijs van hun producten niet aanpassen. Daarom denk ik dat we moeten streven naar een vergroening van de industrie(le energievoorziening) ipv een minder energie-intensieve industrie.

  Je schrijft dat cap-and-trade flexibeler is. Dat snap ik niet goed. Hetzelfde effect kan bereikt worden als je de belasting opschroeft.

  Ik denk dat in het geval van “slecht nieuws” de CO2-prijs onder een cap-en-trade regime relatief makkelijk kan worden opgeschroefd door het uit de markt halen van emissierechten. Het verhogen van belastingen daarentegen blijft een politieke beslissing waarover maanden zo niet jaren over moet worden gedebatteerd.

  Cap-en-trade depolitiseert de uitvoering van het klimaatbeleid. Een beetje zoals centrale bank onafhankelijkheid macro-economisch beleid heeft gedepolitiseerd (totaan de financiële crisis dat is).

  Verder: politiek is geen rationele activiteit, denk ik. :)

 34. 41

  Goed punt van die internationale wereld. We moeten idd streven naar (kostenefficiënte) vergroening van de energievoorziening. En het stimuleringssysteem (MEP, SDE, feed-in of tax/100% dividend) dient als uitkomst te hebben dat een efficiënte staalproducent hier blijft, in plaats van de productie te verplaatsen naar een inefficiënte fabriek in BRIC.

  Wordt dat nu gedaan door de zware industrie (deels) gratis rechten te verstrekken? Leidt dat er niet toe dat de productie alsnog verplaatst wordt en de rechten gechasht?

  In het tax/100% dividend model hoeft er niets aangepast te worden voor handel binnen het gebied dat het tax systeem hanteert (bv EU of OECD). Een bedrijf dat importeert cq exporteert krijgt hiervoor een aanslag cq compensatie. Dat wordt aan de haven afgetikt.

  De belastingvoet aanpassen gaat toch even snel als het aantal rechten verlagen? Volgens mij zijn hier ruwweg dezelfde (politieke) partijen bij betrokken.

  Een aanzienlijk probleem bij cap-and-trade is dat het een bereklus is om uit te vogelen wie hoeveel uitstoot (letterlijk honderdduizenden bedrijven in EU) en te controleren of dat klopt. Wie wijst de rechten toe en wat gebeurt er met de opbrengst van deze handel? Zet maar een paar kantoren bij in Brussel.

  Het voordeel van de tax is dat er maar enkele duizenden (?) mijnen zijn en het aantal havens in dezelfde orde grootte ligt. En we hebben al een infrastructuur voor het uitkeren van de tax; die heet de belastingdienst ;-)

 35. 42

  @30 en @35 en n.a.v. Climax’ vragen a) is het niet zo dat de CO2 uitstoot stijgt terwijl we al een jaar of 10 cap-and-trade emissiehandel hebben? –> de cap is stringenter vanaf 2008; switches van koken naar gas hebben door cap-and-trade jaarlijks 100Mt gereduceerd
  b) zijn die kosten wel zo beperkt?–> netto is het voor de kopers kennelijk goedkoper te kopen van zuinige bedrijven dan zelf maatregelen nemen c) zijn de credits wel van goede kwaliteit –> Ja die HFKs mogen maar voor 10% van de emissies gebruikt worden en er is nu onderzoek, De EU-emissierechten zijn ok; d) is het een schema dat de CO2 uitstoot ook verder kan reduceren dan met tien of enkele tientallen procenten? –> via emissiehandel mogen bedrijven in 2020 21% minder uitstoot hebben dan ze in 2005 hadden (jaarlijks 1,74% minder)

  Wat is er tegen op een carbon tax (zie mijn reactie nr 20)? Dat is toch veel directer en vrijwel zonder transactiekosten? –> de recycling brengt grote administratieve kosten met zich mee. heffing is te rigide, want een crisis laat geen hoge heffing toe; de CO2-prijs reageert op ontwikkelingen maar houdt zich aan gestelde cap.
  Ciao